Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради

Номер
166/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
11/03/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 11.03.2020 № 166

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради

З метою реалізації Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки, затвердженої рішенням 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 (зі змінами), на підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.04.2019 № 282 «Про затвердження порядків використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова на реалізацію Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки», виклавши пункт 2.6 Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова на надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова (додаток 3 до рішення) в такій редакції:

«2.6. Відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється в розмірі 5 % річних.

Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

при стажі роботи позичальника в бюджетній установі м. Харкова, у закладі вищої освіти III-IV рівня акредитації м. Харкова, на комунальному унітарному підприємстві територіальної громади м. Харкова або на комунальному некомерційному підприємстві Харківської міської ради понад 3 роки на дату укладення кредитного договору;

якщо в позичальника відбулися зміни стажу роботи, які дають йому право на отримання безвідсоткового кредиту за умови надання відповідних документів. Дія цього положення поширюється і на позичальників, які відповідають зазначеним вимогам та з якими були укладені кредитні договори у попередні роки. Дія цього положення застосовується з дня оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного договору.».

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 № 953 «Про затвердження порядків формування та ведення реєстрів кандидатів щодо участі у міських житлових програмах», виклавши пункт 3.5 Порядку формування та ведення Реєстру кандидатів на отримання довгострокового пільгового кредиту на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова за рахунок коштів бюджету міста Харкова (додаток 3 до рішення) в такій редакції:

«3.5. Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради в п'ятиденний строк із дня надходження листа управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради із заявою кандидата та необхідними документами здійснює підготовку та надає відправнику за кожним кандидатом висновок щодо включення до Реєстру з урахуванням платоспроможності.

Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щоквартального платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок потрійного середньомісячного доходу сім'ї кандидата не може бути меншим ніж потрійний сукупний прожитковий мінімум членів сім'ї, і розраховується за формулою:

П = (Сд х 3) - (Щп + В 5%*) ? Р min х 3;

де:

П - платоспроможність;

Сд - сукупний дохід сім'ї на місяць, грн;

В 5% - відсотки за користування кредитом, перший квартал погашення;

Щп - розмір щоквартального платежу, грн;

Р min - сукупний прожитковий мінімум членів сім'ї кандидата.

* показник не застосовується для кандидатів, які мають стаж роботи в бюджетних установах м. Харкова на дату подачі заяви понад 3 роки.».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.Секретар міської ради О.М. НОВАК