Про затвердження Порядку визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій

Номер
2650/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
29/12/2001
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 29.12.2001 № 2650


Про затвердження Порядку визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій


З метою удосконалення порядку визначення плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій, приймаючи до уваги пропозиції, що надійшли від учасників Всеукраїнського семінару «Регулювання розміщення зовнішньої реклами: практика, проблеми, перспективи», що проходив у м. Харкові з 4 по 6 грудня 2001 року, щодо більш широкого застосування диференційованого підходу при визначенні плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.12.98 р. № 1338 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові» із змінами та доповненнями.

3. Бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища ГУ міського господарства (Дуденко С.І.) вжити відповідних заходів щодо внесення у встановленому порядку змін до договорів користування місцями, що знаходяться в комунальній власності. для розташування спеціальних конструкцій.

4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2002 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника ГУ міського господарства С.Г.Савенка.


Міський голова М.Д. Пилипчук


ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 29.12.2001 № 2650


ПОРЯДОК

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ,

ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ


1. Базовий тариф для визначення плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій становить 30 (тридцять) гривень за одне місце розташування спеціальної конструкції без ПДВ на місяць.

2. Щомісячний розмір плати, крім п.п. 8-9 цього Порядку, визначається шляхом множення базового тарифу на:

2.1. розмір рекламної площі спеціальної конструкції (S констр.). При цьому враховується площа кожної рекламної площини (сторони) спеціальної конструкції;

2.2. коефіцієнт рекламної площі спеціальної конструкції (К констр):

- для конструкцій площею більш 15 м2 - коефіцієнт 0,9;

- для конструкцій площею більш 30 м2 - коефіцієнт 0,8;

- для конструкцій площею більш 50 м2- коефіцієнт 0,7;

2.3. коефіцієнт зони міської території, де надається у користування місце (К зони), відповідно до додатку № 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові:

- зона 1а-коефіцієнт 2;

- зона 1б-коефіцієнт 1,3;

- зона 1в- коефіцієнт 1,2;

- зона 2 - коефіцієнт 1;

- зони 3 - коефіцієнт 0,9.

3. Розмір плати за користування місцями збільшується на:

- коефіцієнт 1,5 при встановленні спеціальних конструкцій, на яких розмішується реклама тютюнових виробів або алкогольних напоїв (К тютюн).

- коефіцієнт 2  за користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів (Ктранспар.).

4. Розмір плати зменшується на коефіцієнт 0,7 у випадках розташування спеціальних конструкцій для реклами товарів (робіт, послуг) місцевих товаровиробників (К місц.тов.)

До місцевих товаровиробників відповідно до цілей цього Порядку відносяться суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності), зареєстровані у м. Харкові або Харківській області та здійснюють діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг.

5. Формула визначення щомісячної плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій має такий вигляд:

ПЛАТА (місячна) = (базовий тариф х Sконстр. х Кконстр. Х Кзони х Ктютюн х Кмісц.тов. х К транспар.) + ПДВ

6. Місячний розмір плати, визначений згідно з пунктами 1-5 цього Порядку, вказується у договорі користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами.

7. Плата за використання місць розташування спеціальних конструкцій вноситься авансом не пізніше 10 числа місяця, що передує звітному.

При укладені нового договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш як за один місяць.

8. За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів короткочасної реклами, що розмішуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

9. Розмір плати користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами, визначається відповідним договором, що укладається робочим органом з організаторами таких заходів, за формулою:

ПЛАТА(однодневна) =(базовий тариф х 0,1 х (Sконстр. х Кконстр. + Sтер.) х Кзони х Ктютюн х Кмісц.тов.) + ПДВ

де Sтер. - площа міської території, що використовується організаторами масового заходу для розміщення обладнання, призначеного для проведення заходу (сцена, палатки, звукова апаратура, автотранспорт і т.і.).

10. У випадку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами місць для розміщення зовнішньої реклами з використанням спеціальних конструкцій, які є об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова і знаходяться на балансі бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища ГУ міського господарства, плата за користування такими місцями збільшується на суму надбавки, яка визначається відповідним рішенням міськвиконкому.


Керуючий справами міськвиконкому П.М. Остапенко