Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

Номер
1338/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
09/12/1998
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 09.12.1998 № 1338


Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові


З метою удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, приведення рішень виконкому у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1998 р. № 1511 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», враховуючи рекомендації ради з питань розроблення порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Харкові від 3.12. 1998 р., на підставі ст.15 Закону України «Про рекламу», керуючись ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (Додаток № 1).

2. Правила розміщення зовнішньої реклами набирають чинності з 1 січня 1999 року.

3. Опублікувати Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові в газетах «Слобода» і «Городская газета».

4. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 1999 року, рішення міськвиконкому від 27.03.97 р. № 223 «Про затвердження Єдиних міських норм розміщення зовнішньої реклами» та від 12.11.97 р. № 941 «Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 27.03.97 р. № 223».

5. Уповноважити головне управління міського господарства Харківської міської ради вирішувати питання розміщення зовнішньої реклами згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

6. Надати статус робочого органу, передбаченого Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, бюро благоустрою міського середовища та реклами головного управління міського господарства.

7. Дозволити ГУ міського господарства тимчасово до 30 квітня 1999 року подовжувати термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами старого зразка, що видані до 31.12.98 р. і термін дії яких закінчився.

Подовження дії таких дозволів здійснюється начальником головного управління міського господарства або уповноваженою ним посадовою особою цього органу за поданням робочого органу на підставі письмового звернення розповсюджувача зовнішньої реклами за таких умов:

- повного погашення заборгованості по всім платежам, що були встановлені рішенням ХХ сесії Харківської міської ради ХХII скликання від 26.02.97 р. «Про зовнішню рекламу у м. Харкові»;

- укладення договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, за встановленою формою та внесення попередньої плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій не менше як за два місяці.

8. Дозволи, що були видані до 31.12.1998 р. і термін дії яких не закінчився, є дійсними до 30 квітня 1999 року.

9. Затвердити Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій та використання одержаних коштів (Додаток № 2).

10. Затвердити Порядок визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (Додаток № 3).

11. Затвердити примірну форму договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій (Додаток № 4).

Встановити, що зазначені договори укладаються з розповсюджувачами зовнішньої реклами, які використовували місця розташування рекламних конструкцій до 31.12.1998 р., тільки після повного погашення ними заборгованості по всім платежам, що були встановлені рішенням ХХ сесії Харківської міської ради ХХII скликання від 26.02.97 р. «Про зовнішню рекламу у м. Харкові».

12. Комунальним підприємствам, установам, організаціям, яким надані об'єкти комунальної власності у повне господарське відання, оперативне управління або користування (оренду), у випадку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами місць для розташування спеціальних конструкцій, укласти відповідні договори з бюро благоустрою міського середовища та реклами ГУ міського господарства згідно з Порядком надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій та використання одержаних коштів.

13. Не допускається розташування спеціальних конструкцій з метою розміщення зовнішньої реклами на будинках, спорудах та інших об'єктах незалежно від форм власності без погодження з управлінням містобудування та архітектури ГУ міського господарства.

14. Бюро благоустрою міського середовища та реклами (Дуденко С.І.) здійснити необхідні заходи по впровадженню нового порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

15. Начальнику ГУ міського господарства (Савенко С.Г.) визначити розмір плати за послуги, що надаються робочим органом та порядок використання одержаних коштів.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (В.М. Бабаєв).



Міський голова                                                        М.Д. Пилипчук


Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 09.12.98 р., № 1338


ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблені згідно із Законом України «Про рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1998 р. N 1511 « Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», інших нормативно-правових актів України.

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності по розміщенню в місті Харкові зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

1.3. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Харкові.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В цих Правилах згідно із законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- реклама - спеціальна інформація про осіб або продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого отримання прибутку;

- рекламодавець - особа, яка є замовником реклами, для її виробництва та/або розповсюдження;

- зовнішня реклама - будь-яка спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується з метою прямого чи опосередкованого отримання прибутку засобами зовнішньої реклами, що розміщуються на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях-установках, щитах, екранах тощо, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд; опорах вуличного освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, елементах вуличного обладнання та будівлях (далі - місця розташування спеціальних конструкцій);

- місце розташування спеціальної конструкції - певна площа поверхні будинку (будівлі), споруди, елемента вуличного обладнання, опори вуличного освітлення або відведеної території (зелена зона, асфальт, грунт), у тому числі в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, у смугах відводу автомобільних і залізничних доріг, що перебувають у державній, комунальній, колективній або приватній власності та надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом;

- розповсюджувач зовнішньої реклами - особа, яка здійснює розміщення зовнішньої реклами;

- розміщення зовнішньої реклами - розповсюдження зовнішньої реклами відповідними засобами зовнішньої реклами;

- засоби зовнішньої реклами - засоби, що використовуються для доведення зовнішньої реклами до її споживача за допомогою рекламоносіїв;

- рекламоносії - будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіотрансляцією;

- дозвіл - реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі наказу головного управління міського господарства Харківської міської ради, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін та у певному місці і містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики спеціальної конструкції, місце її розташування з прив'язкою до генерального плану місцевості, фотографічний знімок місця до і після розташування спеціальної конструкції, узгоджувальну частину та інші необхідні відомості;

- спеціальні конструкції - конструкції, що використовуються для розміщення рекламоносіїв, які розташовуються на будинках (дахах, фасадах, стінах, балконах тощо), інших будівлях та спорудах (підземних переходах, парканах, мостах, шляхопроводах, опорах вуличного освітлення тощо), над проїжджою частиною вулиць і доріг, на території зеленої зони, на асфальті, грунті, елементах вуличного обладнання або у повітрі: світлові та несвітлові, тимчасові та стаціонарні, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо;

- елементи вуличного обладнання - малі архітектурні форми;

- малі архітектурні форми - елементи благоустрою міської території: фонтани і декоративні басейни, вуличні квіткові вазони, клумби, газони, лави, декоративні та функціональні огорожі, перголи, елементи дитячих ігрових майданчиків, декоративні скульптури, контейнери та урни для сміття, павільйони зупинок громадського транспорту, альтанки, торговельні автомати, телефонні будки та пристрої, стенди, виносні вітряні установки, окремі пішохідні сходи, садово-паркові споруди тощо; кіоски, лотки, навіси, палатки, у тому числі тимчасові і пересувні, призначені для роздрібної торгівлі, поштових, довідкових та інших операцій, що встановлюються просто неба;

- робочий орган - бюро благоустрою міського середовища і реклами головного управління міського господарства, що є уповноваженим виконавчим комітетом Харківської міської ради органом з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами.

2.2. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ

3.1. До повноважень робочого органу належить:

- впровадження встановленого відповідно до цих Правил порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові;

- приймання, реєстрація та розгляд заявок від розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволів;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувального завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) спеціальних конструкцій;

- підготовка проекту рішення (наказу) про надання дозволу та пропозицій начальнику ГУ міського господарства або уповноваженій ним посадовій особі цього органу для прийняття відповідного рішення;

- оформлення, реєстрація та видача розповсюджувачам зовнішньої реклами дозволів;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування спеціальних конструкцій, плану їх подальшого розміщення та передача в установленому порядку відповідної інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

- подання начальнику ГУ міського господарства або уповноваженій ним посадовій особі цього органу інформації про порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами цих Правил для вжиття заходів відповідно до цих Правил щодо усунення таких порушень;

- проведення згідно з наказом начальника ГУ міського господарства або уповноваженої ним посадової особи цього органу демонтажу спеціальних конструкцій;

- підготовка для подання органам Держспоживзахисту в Харківській області матеріалів про порушення законодавства про рекламу та цих Правил відповідно до чинного законодавства;

- підготовка і подання начальнику ГУ міського господарства для затвердження обгрунтованих пропозицій щодо розмірів плати за послуги робочого органу на підставі калькуляції витрат,

- підготовка і подання міськвиконкому пропозицій щодо розмірів і порядку використання плати за тимчасове використання місць, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

- укладення договорів про тимчасове використання місць, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, у порядку, передбаченому відповідним рішенням міськвиконкому;

- інші повноваження, що надані робочому органу рішеннями Харківської міської ради та її виконавчими органами.

3.2. Робочий орган може надавати такі платні послуги:

- виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземної спеціальної конструкції та позначенням виду робіт;

- розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) спеціальних конструкцій;

- надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про місця, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, та/або знаходяться в межах охоронних зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду, з урахуванням стану існуючого будівельного фонду;

- погодження місць, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій з балансоутримувачами таких місць та іншими організаціями;

- надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) спеціальних конструкцій;

- послуги, пов'язані з внесенням змін у дозвіл у випадках, передбачених п. 4.15 цих Правил.

Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням одержати і в інших відповідних компетентних установах.

3.3. Робочий орган при необхідності може на підставі відповідного договору з розповсюджувачем зовнішньої реклами та іншими особами надавати також й інші послуги і виконувати роботи, крім передбачених п. 3.2. цих Правил. Характер, обсяг та вартість таких послуг (робіт) визначаються відповідним договором.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ

4.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі - заявник) подає робочому органу заявку за формою згідно з додатком № 1 до цих Правил, до якої додаються такі документи :

а) два примірники відповідним чином заповненого та погодженого дозволу за формою згідно з додатком № 2 до цих Правил;

б) фотографічний знімок місця або комп'ютерний макет фрагменту місцевості (розміром не менш як 6 x 9 см), де планується розташувати спеціальну конструкцію, та її ескіз з конструктивним рішенням;

в) топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземної спеціальної конструкції та позначенням виду робіт;

г) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні, вірність якої засвідчена нотаріально. Для юридичних осіб - нерезидентів подається документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Зазначені копія свідоцтва і документ подаються одноразово.

Перелік документів, наведений у цьому пункті, є вичерпним.

4.2. Дозвіл погоджується з:

а) власником місця, де планується розташувати спеціальну конструкцію, та у разі його вимоги - з іншими особами (організаціями);

б) Державтоінспекцією згідно з законодавством України. Дозвіл підписується уповноваженою особою Державтоінспекції протягом п'яти робочих днів з дати звернення розповсюджувача зовнішньої реклами. При цьому до звернення додається фактичний план-схема дороги або вулиці, де планується розташувати спеціальну конструкцію (М 1:500);

в) відповідним міністерством (відомством), місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування стосовно розміщення зовнішньої реклами в межах зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду. Зазначені органи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення розповсюджувача зовнішньої реклами.

4.3. У разі відмови у погодженні дозволу органами, зазначеними в підпунктах б), в) пункту 4.2., розповсюджувачу зовнішньої реклами надсилається мотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідно до законодавства.

4.4. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1. цих Правил, заявка реєструється робочим органом в журналі реєстрації заявок та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться за формою згідно з додатком № 3 до цих Правил. Журнал має бути прошитим, а його сторінки пронумерованими. Кількість сторінок у журналі зазначається на останній сторінці і скріплюється підписом керівника робочого органу та печаткою.

4.5. З моменту реєстрації заявки за заявником встановлюється пріоритет на відповідне місце розташування спеціальної конструкції до винесення ГУ міського господарства рішення з цього питання.

4.6. Під час подання заявки працівник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів та додержання вимог до їх оформлення і видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4 до цих Правил.

4.7. Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації заявки розглядає заявку та додані до неї матеріали, готує і подає начальнику ГУ міського господарства або уповноваженній ним посадовій особі цього органу пропозиції з проектом відповідного рішення.

Якщо для розташування складної (дахової) спеціальної конструкції необхідно виконати архітектурно-планувальне завдання та розробити проектно-технічну документацію, керівником робочого органу може бути продовжено термін розгляду заявки на час, необхідний для подання такої документації. При цьому в останній графі журналу робиться відповідний запис, а заявникові надсилається повідомлення за підписом керівника робочого органу.

Під складною спеціальною конструкцією слід розуміти конструкцію, що відповідає одній або декільком з таких ознак:

- встановлюється з проведенням скритих робіт;

- має бетонний фундамент;

- висотою більше двох метрів;

- виготовлена по індивідуальному проекту або має нетипові розміри;

- для виготовлення або встановлення потребує складних конструктивних рішень.

Різновидом складних спеціальних конструкцій є наземні та дахові конструкції.

4.8. ГУ міського господарства протягом п'яти робочих днів з дня отримання пропозицій від робочого органу приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу робочим органом оформляється два примірники дозволу, який підписується начальником ГУ міського господарства або уповноваженою ним посадовою особою цього органу, скріплюється печаткою цього органу, реєструється в журналі реєстрації, що ведеться робочим органом згідно з п. 4.4. цих Правил.

Перший примірник дозволу видається заявникові після одержання від нього документа, що підтверджує оплату наданих йому робочим органом платних послуг, а другий - залишається в робочому органі для обліку та контролю.

4.9. Дозвіл надається на термін від шести місяців до п'яти років з урахуванням терміну, зазначеного у заявці. На встановлення складних (дахових) або наземних спеціальних конструкцій дозвіл надається на п'ять років, якщо менший термін не зазначено у заявці.

При цьому дозвіл не може бути виданий на термін, більший ніж погоджений з власником місця розташування спеціальної конструкції. При необхідності, для встановлення вказаного терміну, робочий орган може вимагати від заявника надання копії договору з власником або уповноваженою нею особою про надання у користування місця для розташування спеціальної конструкції.

4.10. Зареєстрований та виданий відповідно до пункту 4.8. цих Правил дозвіл є підставою для встановлення спеціальної конструкції.

4.11. У п'ятиденний термін після проведення робіт, пов'язаних з встановленням спеціальної конструкції, розповсюджувач зовнішньої реклами подає робочому органу фотографічний знімок місця (розміром не менш як 6 x 9 см), де розташовано спеціальну конструкцію, про що керівник робочого органу робить відмітку в обох примірниках дозволу та скріплює її підписом і печаткою.

4.12. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено лише у разі:

а) встановлення на заявлене місце пріоритету або видачі зареєстрованого дозволу іншому розповсюджувачу зовнішньої реклами, що письмово підтверджується робочим органом;

б) виявлення невідповідності розташування спеціальної конструкції на заявленому місці встановленому цими Правилами порядку розміщення зовнішньої реклами або створення перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених спеціальних конструкціях;

в) наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами заборгованості перед місцевим бюджетом з податку на рекламу.

4.13. У разі відмови у наданні дозволу заявникові надсилається мотивоване повідомлення за підписом начальника ГУ міського господарства або уповноваженої ним посадової особи цього органу з посиланням на конкретні підстави, зазначені у пункті 4.12 цих Правил.

4.14. Відмову у наданні дозволу може бути оскаржено заявником відповідно до законодавства.

4.15. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою про внесення у дозвіл відповідних змін. При цьому він подає до робочого органу технічну характеристику змін у технологічній схемі спеціальної конструкції, її фотографічний знімок та ескіз з конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить у дозвіл відповідні зміни, які скріплюються підписом начальника ГУ міського господарства або уповноваженою ним посадовою особою цього органу та печаткою цього органу, або надсилає заявникові мотивовану письмову відмову за таким же підписом.

Зміни у дозвіл вносяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг робочого органу. Зміна технологічної схеми спеціальної конструкції не впливає на термін дії дозволу.

Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції на одній із підстав, викладених в підпункті б) пункту 4.12. цих Правил.

Відмова у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції може бути оскаржена заявником відповідно до чинного законодавства.

4.16. У разі виникнення нагальної потреби в прийнятті рішення про реконструкцію, ремонт, будівництво місця розташування спеціальної конструкції, які зумовлюють необхідність відступу від порядку розміщення зовнішньої реклами, робочим органом у триденний термін надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами письмове повідомлення про це за підписом начальника ГУ міського господарства або уповноваженої ним посадової особи цього органу та у десятиденний термін з початку реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання (за згодою розповсюджувача зовнішньої реклами) права на використання рівноцінного місця з внесенням у дозвіл відповідних змін.

При цьому питання про відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем спеціальної конструкції на новому місці, вирішується відповідно до договорів з власником місця розташування спеціальної конструкції.

Зміни у дозвіл у такому випадку вносяться робочим органом на безоплатній основі.

Термін дії дозволу у зв'язку з переміщенням відповідно до цього пункту спеціальної конструкції продовжується на десять днів. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва місця розташування спеціальної конструкції розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на поновлення дозволу на це місце.

5. ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ РОБОЧОГО ОРГАНУ ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

5.1. В галузі зовнішньої реклами встановлюються такі види платежів:

- плата за послуги робочого органу;

- плата за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

- інші платежі, що встановлені законодавством України.

5.2.Начальник ГУ міського господарства розглядає пропозиції робочого органу про надання за плату послуг, визначених п. 3.2. цих Правил, затверджує розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних коштів.

5.3. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється згідно до відповідних договорів у порядку, що встановлюється міськвиконкомом, а місцями, які перебувають в інших формах власності, - на договірних засадах з їх власниками або уповноваженими ними органами.

5.4. За пропозицією робочого органу міськвиконком може встановити перелік окремих місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, шляхом проведення аукціонних торгів на право використання таких місць.

Порядок підготовки, оголошення, проведення аукціонних торгів з продажу права на тимчасове використання місць для встановлення спеціальних конструкцій, а також оформлення результатів цих торгів визначається окремим Положенням, що затверджується виконавчим комітетом Харківської міської ради.

5.5. ГУ міського господарства може встановлювати пільгові умови оплати послуг робочого органу, що надаються під час оформлення дозволів на розміщення розповсюджувачами зовнішньої реклами соціальної рекламної інформації та реклами товарів (робіт, послуг) місцевих товаровиробників.

6. ВИМОГИ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕКЛАМИ НА НИХ

6.1. Зовнішня реклама розміщується:

- на окремих спеціальних конструкціях як тимчасових, так і стаціонарних;

- на опорах вуличного освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг з дотриманням вимог пункту 8.5. цих Правил.

6.2. Спеціальні конструкції повинні розташовуватися з дотриманням вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

Відповідальність за монтаж (демонтаж) цих конструкцій, експлуатацію, технічний стан несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

6.3. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури. Наземні спеціальні конструкції повинні підключатися до існуючих мереж зовнішнього освітлення під землею.

6.4. Спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначенням на каркасі спеціальної конструкції найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу та терміну його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

6.5. Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу, але з дотриманням містобудівних норм.

При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг цієї особи, і виготовляється будь-яким способом та розміром.

До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності (якщо це не випливає з назви).

Під фасадом розуміється зовнішня сторона будинку або споруди, виконана огороджувальними конструкціями. Фасади поділяються на головні і другорядні, передні і бокові. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, козирьки, навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та інше.

Під терміном «вхід» слід розуміти вхід у будинок або споруду, що знаходиться на рівні першого або цокольного етажів.

Під терміном «в'їзд» слід розуміти в'їзд крізь ворота, арку, на територію, огорожену з усіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами.

6.6. Розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним міністерством (відомством), місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

6.7. Забороняється розміщувати зовнішню рекламу:

- методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд;

- на пішохідних доріжках, алеях;

- зі знищенням зелених насаджень .

6.8. Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Закону України «Про рекламу». Відповідальність за порушення Закону України «Про рекламу», в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині третій статті 27 зазначеного Закону.

6.9. Надаючи дозвіл на розміщення зовнішньої реклами ГУ управління міського господарства, а також робочий орган, не мають права втручатись у форму та зміст цієї реклами.

6.10. Знаки для товарів та послуг, у тому числі ті, об'єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України згідно з її міжнародними договорами, можуть подаватися в рекламі мовою оригіналу.

6.11. Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції повинні відповідати сучасним вимогам якості. Їх монтаж повинен проводитись без відхілень від затвердженої проектної документації. Конструкції повинні утримуватися в порядку. Засоби реклами, як правило, повинні мати підсвітлення рекламного зображення у темний час доби.

6.12. Розробка необхідної технічної документації і монтаж спеціальних конструкцій повинні виконуватися спеціалізованими організаціями, що мають право на виконання таких робіт.

6.13. Спеціальні конструкції не повинні створювати перешкод для проходу пішохо­дів, прибирання вулиць і тротуарів. При монтажі та експлуатації конструкцій повинні дотримуватися вимоги техніки безпеки.

Спеціальні конструкції не можуть експлуатуватися без розміщенного на них рекламоносія.

6.14. Встановлення спеціальних конструкцій у межах «зелених зон» повинно бути узгоджено з Управлінням комунального господарства та інженерної інфраструктури ГУ міського господарства.

6.15. Розміщення спеціальних конструкцій впродовж автомобільних шляхів повинно бути узгоджено з органами ДАІ МВС України.

6.16. Встановлення спеціальних конструкцій в технічній зоні метро, а також на спорудах, що належать метрополітену узгоджується заявником з державним підприємством «Харківський метрополітен» у порядку, встановленному метрополітеном.

6.17. Розташування спеціальних конструкцій на опорах електропередач і контактній сітці трамваю, тролейбусу, а також на діючих системах підвісок електропередач узгоджується з ХДКП «Міськсвітло « та / або ХДКП «Міськелектротранс».

6.18. До виготовлення і розташування спеціальних конструкцій застосовуються вимоги, що встановлюються відповідними містобудівними нормами та цими Правилами.

6.19. Дахові установки (конструкції) - різного роду об'ємні або плоскі установки (конструкції), розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Дахові конструкції виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або з внутрішнім підсвітленням, у вигляді електронних табло тощо. Можливість розміщення таких конструкцій визначається робочим органом окремо по кожному місцю розташування спеціальної конструкції незалежно від форм власності місця їх розташування .

Розміщення дахових конструкцій потребує попередньої експертизи відповідних технічних служб.

6.20. Окремо встановлені щитові конструкції - двосторонні або односторонні (плоскі або об'ємні) конструкції, що встановлюються на газонах, грунті, асфальті.

Щитові окремо встановлені конструкції, як правило, виконуються у двосторонньому варіанті та мають підсвітлення. Встановлення односторонніх щитових конструкцій допускається тільки за погодженням з робочим органом. Фундамент окремо встановлених щитових конструкцій повинен заглиблюватися до рівня землі. Виходячи із містобудівної ситуації , як правило, застосовуються щитові конструкції типових розмірів: 1,8х1,2 м, 3х2 м, 4х3 м, 6х3 м, з урахуванням вимог, визначених Додатком № 5 до цих Правил. На великих магістралях і відкритих ділянках міської території допускаються більші розміри щитових конструкцій.

Щитові рекламні конструкції на тимчасових огорожах будівельних майданчиків можуть бути розміром 4х3 м, 6х3 м та інші.

Рекомендована висота рекламних щитів з урахуванням їх візуального сприйняття на вулицях і магістралях складає 3 метри. Якщо дозволяють габарити огорожі, їх довжина може становити від 6 м та більше.

6.21. Брандмауерні пано - конструкції, що розташовані на стінах будинків або споруд (щити, зображення, написи, монументально-декоративні форми тощо).

Поряд з конструкціями, що виконані за індивідуальними проектами, можливо застосування типових настінних щитів стандартних розмірів (6х3 м, 4х3 м, 5х3 м та інших) із змінним зображенням. Обов'язковим, як правило, є підсвітлення конструкції у вечірній час. Можливість розташування таких конструкцій визначається робочим органом при оформленні дозволу на кожне окреме місце.

6.22.Установки у вигляді об'ємно-просторових конструкцій виконуються виключно по індивідуальним проектам, виходячи із архітектурних та містобудівних особливостей міської території, використовуються в пішохідних зонах (крім алей і пішохідних стежок) і на площах, на територіях парків, виставочних комплексів, на розподільних полосах магістралей. На одній вулиці, як правило, використовуються конструкції тільки одного типу.

До конструкцій, що розташовуються безпосередньо у пішохідній зоні (крім алей і пішохідних стежках), до їх технічного та естетичного рівня застосовуються підвищені вимоги. Плакати рекомендується захищати склом або прозорою плівкою. Установки повинні мати внутрішнє або зовнішнє підсвітлення.

Можливість розташування, розміри і форма конструкцій визначаються у кожному конкретному випадку робочим органом.

6.23. Кронштейни встановлюються на опорах освітлення, на окремих стійках. Кронштейни, що встановлюються на опорах, повинні розташовуватись на висоті 4 м від поверхні землі до нижнього краю кронштейна у бік тротуару.

Встановлюються наступні типові розміри для кронштейнів, що розміщуються на опорах освітлення:

- для великих магістралей, проспектів, площ: 1,2х1,8 м. та 1х1,5 м. (у вертикальному виконанні);

- для вузьких вулиць, провулків: 0,7х1 м. (у вертикальному виконанні).

Не допускається розміщення на одній опорі більше одного кронштейна. Місця розташування конструкцій, виконаних у вигляді окремо розташованих стійок, визначаються у кожному конкретному випадку робочим органом. Кронштейни повинні мати, як правило, підсвітлення у вечірній час.

Кронштейни на фасадах споруд, будинків повинні розташовуватися з інтервалом не менше ніж через 10-15 метрів.

Використання табличок або стрілок-вказівників на фасадах споруд, будинків забороняється.

6.24. Транспаранти - перетяжки через вулиці виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м'якій основі в жорсткому каркасі (довготривале полотно, плівка тощо) у якості тимчасових рекламних засобів, що використовуються для святкових поздоровлень або інформування мешканців міста про майбутні комерційні гастролі, виставки, шоу та інші подібні заходи.

6.25. Прапори фірм і організацій з їхньою символікою, що встановлюються біля приміщень або ділянок територій, що належать або знаходяться в користуванні (оренді) у таких організацій, можуть вивішуватися постійно, за умови наявності дозволу, що надається згідно з цими Правилами.

6.26. Конструкції, що встановлюються на спорудах зупинок громадського транспорту, на павільйонах виходів із станцій метрополітену, у підземних переходах повинні бути виконані з внутрішнім підсвітленням, гармоніювати з архітектурним обліком павільйону, підземного переходу.

6.27. Тимчасові виносні спеціальні конструкції розміщуються у пішохідній зоні тільки під час роботи підприємства (установи, організації), що рекламує свої товари (послуги) та встановлюються тільки на тротуарах.

Інформаційна площина такої конструкції на повинна перевищувати 2 кв.м. для двох сторін конструкції.

Виносні рекламні конструкції повинні розташовуватися на тротуарі на відстані не більше 1,5 м. від входу та не повинні перешкоджати руху пішоходів.

6.28. Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (тенти, повітряні кулі, аеростати, короби, транспаранти тощо), як правило, уявляють собою тимчасове оформлення, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо).

Афіші культурних та розважальних заходів , шоу , концертів тощо, що мають комерційний характер, розглядаються як реклама і потребують одержання дозволу у відповідності до цих Правил.

6.29. Крім вимог, встановлених п. 6.18.-6.28 цих Правил, залежно від зони території міста можуть бути встановлені заборони та обмеження для встановлення відповідних спеціальних конструкцій згідно з додатком № 5.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

7.1. Площа місця на території зеленої зони, на асфальті, грунті, дахах будинків (будівель) та споруд, на якому розташовується спеціальна конструкція, визначається як сума площі її горизонтальної проекції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру горизонтальної проекції цієї конструкції.

7.2. Для неназемних та недахових спеціальних конструкцій площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цієї спеціальної конструкції на уявну паралельну їй площину.

7.3. Під час проведення культурно-масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо для видачі відповідного дозволу береться до уваги загальна площа міської території, яка надається організаторам таких заходів відповідними виконавчими органами ради .

8. ПИТАННЯ , ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОГОДЖЕННЮ З МІСЬКИМИ СЛУЖБАМИ ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРИ РОЗМІЩЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

8.1. Погодження дозволу з відповідними міськими службами здійснюється заявником.

8.2. У випадку неможливості погодити розміщення спеціальної конструкції в конкретному місці відповідними органами на адресу робочого органу направляється письмове повідомлення з обгрунтуванням конкретної причини відмови у погодженні.

8.3. У випадках, коли можливість розташування спеціальних конструкцій у відкритому грунті з причин насиченого залягання підземних комунікацій потребує додаткового погодження спеціалізованими службами, робочий орган визначає перелік таких служб, у яких заявник самостійно оформлює необхідні погодження .

8.4 Для розміщення спеціальних конструкцій на освітлювальних опорах ХДКП «Міськсвітло» та опорах контактної мережі ХДКП «Міськелектротранс» повинна бути здійсненна службами зазначених підприємств експертиза технічного стану опор на їх придатність мати додаткове навантаження від рекламних конструкцій, на наявність на цих опорах виводів кабелів постійного струму та іншої інженерної інфраструктури, що дозволяє розташування спеціальних конструкцій, а також на можливість використання з цією метою діючих систем підвісок електропередач та контактної сітки трам­ваю чи тролейбусу.

При розміщенні всіх видів зовнішньої реклами на опорах зовнішнього освітлення і контактній сітці розповсюджувач повинен одержати технічні умови на розміщення спеціальних конструкцій і підключення до мережі зовнішнього освітлення.

Місця встановлення і спосіб кріплення транспарантів-перетяжок визначаються ХДКП «Міськсвітло» та ХДКП «Міськелектротранс».

8.5. Органи ДАІ України у місті Харкові узгоджують можливість розміщення спеціальних конструкцій впродовж автомобільних доріг, на опорах вуличного освітлення, над проїжджою частиною вулиць і доріг, з дотриманням вимог тех­ніки безпеки, забезпечення видимості дорожних знаків, світлофорів, перехресть, пішохід­них переходів, зупинок транспорту загального користування, а також за умови, що така реклама не повторює або імітує зображення дорожніх знаків.

Розташування спеціальних конструкцій повинно відповідати вимогам Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони.

8.6. Управління комунального господарства та інженерної інфраструктури ГУ міського господарства узгоджує можливість розміщення реклами у межах «зелених зон» з урахуванням недопущення пошкодження існуючих зелених насаджень.

В окремих випадках допускається розміщення спеціальних конструкцій з ліквідацією існуючої у зазначеному місці рослинності. В такому випадку розповсюджувач реклами відшкодовує заподіяну шкоду шляхом посадки зелених насаджень в інших місцях. Порядок вирішення цього питання обумовлюється окремим договором.

Розповсюджувач зобов'язаний відновити газон в зоні розміщення спеціальної конструкції після її встановлення.

Розміщення рекламних конструкцій на квітниках або в безпосередній близості від них здійснюється тільки після затвердження спеціально розробленого проекту.

8.7. Власники (користувачі, орендарі) будинків (споруд) незалежно від форм власності у випадку надання розповсюджувачам місць розташування спеціальних конструкцій повинні погодити можливі зміни у зовнішньому обліку та функціональному призначенні будинків (споруд) з управлінням містобудування та архітектури ГУ міського господарства.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює ГУ міського господарства та за його дорученням робочий орган, а також інші органи згідно з актами законодавства у межах своєї компетенції.

9.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами здійснює експлуатацію спеціальної конструкції в належному стані з дотриманням техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

Розповсюджувач повинен протягом 7-ми робочих днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у випадку припинення її експлуатації (розміщення на ній реклами).

9.3. Спеціальна конструкція повинна використовуватися тільки за призначенням.

У випадку передачі спеціальних конструкцій іншим особам, останні не можуть розміщувати на них рекламу або іншу інформацію без наявності належним чином оформленого дозволу. Зазначені особи повинні у 7-ми денний термін звернутися до робочого органу за оформленням дозволу в порядку, визначеному цими Правилами.

Місця розташування спеціальних конструкцій, що були надані згідно договору розповсюджувачу і знаходяться в комунальній власності, не можуть бути передані іншим юридичним і фізичним особам.

9.4. У разі порушення вимог пункту 4.11, абзацу першого пункту 4.15, пунктів 6.3, 6.4. цих Правил та інших вимог цих Правил начальник ГУ міського господарства або уповноважена ним посадова особа цього органу звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги вноситься подання відповідним органам Держспоживзахисту для розгляду справи щодо порушення законодавства про рекламу, а також вживаються заходи, передбачені п. 9.5.-9.6. цих Правил.

9.5. Дозвіл може бути анульований з наступним демонтажем спеціальної конструкції та відшкодуванням, пов'язанних з цим витрат за рахунок коштів розповсюджувача зовнішньої реклами у випадках:

- порушення умов, вказаних у дозволі та документах, які до нього додаються;

- повним або частковим пошкодженням архітектурно-художньої форми спеціальної конструкції, його інформаційної поверхні (рекламоносія) та неприйняття своєчасних та належних заходів по їх усуненню після одержання припису начальника ГУ міського господарства або уповноваженої ним посадової особи цього органу.

9.6. Демонтажу підлягають:

- спеціальні конструкції, власника яких встановити неможливо;

- самовільно розміщені спеціальні конструкції або рекламоносії (відсутність дозволу з будь-яких причин, у тому числі, при його анулюванні);

- спеціальні конструкції після закінчення терміну дії дозволу;

- спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

9.7. Демонтаж проводиться робочим органом на підставі наказу ГУ міського господарства з наступним відшкодуванням витрат, пов'язаних з цим за рахунок коштів осіб, що припустили зазначені порушення.

Демонтована спеціальна конструкція зберігається у спеціально відведених для цього місцях і може бути повернута власнику після сплати вартості робіт по демонтажу і вартості її зберігання.

У разі коли власник демонтованої спеціальної конструкції невідомий, власника не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не витребує її, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність держави в порядку, визначеному законодавством.

9.8. Порядок проведення демонтажу спеціальних конструкцій визначається ГУ міського господарства.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Харківської міської ради та її виконавчих органів.

10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.



Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 09.12.98 р. № 1338


ПОРЯДОК

НАДАННЯ РОЗПОВСЮДЖУВАЧАМ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЬ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОДЕРЖАНИХ КОШТІВ

1. Місця (певна площа зеленої зони, асфальту, грунту, будинку, споруди тощо), що знаходяться в комунальній власності і не передані у повне господарське відання, оперативне управління, користування (оренду ) іншим комунальним підприємствам, установам, організаціям (надалі - місця розташування спеціальних конструкцій), надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій на підставі договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, який з розповсюджувачами зовнішньої реклами укладається бюро благоустрою міського середовища та реклами (робочий орган), що діє від імені головного управління міського господарства Харківської міської ради, яке є уповноваженим міськвиконкомом органом на укладення зазначених договорів.

Робочий орган узгоджує пункт перший узгоджувальної частини дозволу на розміщення зовнішньої реклами тільки після укладення договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

Можливість розміщення спеціальної конструкції в конкретному місці визначається робочим органом, а при необхідності разом з іншими міськими організаціями (установами).

Платежі за користування місцями розташування спеціальних конструкцій надходять на банківський рахунок робочого органу і розподіляються таким чином:

- 55% перераховуються Бюро до міського бюджету щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем сплати;

- 45% залишаються у розпорядженні робочого органу та використовуються ним для виконання функцій, що покладені на бюро благоустрою міського середовища та реклами відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові та Положення про бюро благоустрою міського середовища та реклами головного управління міського господарства Харківської міської ради.

2. Місця розташування спеціальних конструкцій, що знаходяться у повному господарському віданні, оперативному управлінні, користуванні (оренді) інших комунальних підприємств, установ, організацій (надалі - балансоутримувачі), надаються ними для розміщення спеціальних конструкцій на підставі відповідного договору, що укладається робочим органом з розповсюджувачем зовнішньої реклами за дорученням балансоутримувачів.

При цьому можливість надання таких місць у користування визначається балансоутримувачем, про що останній повідомляє робочий орган у письмовій формі із зазначенням місцезнаходження такого місця та його площі. На підставі такого повідомлення робочий орган укладає договір користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій за встановленою формою та узгоджує пункт перший узгоджувальної частини дозволу.

Кошти, що отримуються робочим органом від надання у користування таких місць, розподіляються в порядку, встановленого договором між робочим органом і балансоутримувачем таким чином:

- 30% перераховуються Бюро балансоутримувачам щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем сплати;

- 45% перераховуються Бюро до міського бюджету щомісячно до 10 числа місяця, наступного за місяцем сплати;

- 25% залишаються у розпорядженні робочого органу та використовуються ним для виконання функцій, що покладені на бюро благоустрою міського середовища та реклами відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові та Положення про бюро благоустрою міського середовища та реклами головного управління міського господарства Харківської міської ради.

3. Розмір плати за користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій, у тому числі у випадках, передбачених пунктом 2 цього порядку, визначається згідно з Порядком визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.



Додаток № 3

до рішення міськвиконкому

від 9 грудня 1998р. № 1338,

із змінами внесеними рішенням міськвиконкому

від 13 січня 1999р. № 14

із змінами внесеними рішенням міськвиконкому

від 10 грудня 1999 р. № 1560 - викладено в новій

редакції

із змінами внесеними рішенням міськвиконкому

від 22.03.2000р. № 302

(в редакції рішення міськвиконкому

від 22.11.2000р. № 1653)


ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

1. Базовий тариф для визначення плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій становить 30 (тридцять) гривень за одне місце розташування спеціальної конструкції без ПДВ на місяць.

2. Щомісячний розмір плати, крім п. 9 цього Порядку, визначається шляхом множення базового тарифу на:

а) розмір рекламної площі спеціальної конструкції (8 констр.);

б) коефіцієнт зони міської території, де надається у користування місце (К зони), відповідно до додатку № 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові:

• для зони 1а - коефіцієнт 1,2;

• для зони 1б,в - коефіцієнт 1;

• для зони 2 - коефіцієнт 0,9;

• для зони 3 - коефіцієнт 0,8.

3. Розмір плати збільшується:

- на коефіцієнт 1,5 при встановленні спеціальних конструкцій, на яких розміщується реклама тютюнових виробів або алкогольних напоїв (К тютюн).

- на коефіцієнт 2 за користування місцями для розміщення транспарантів - перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів (К транспар.)

4. Розмір плати зменшується на коефіцієнт 0,7 у випадках розташування спеціальних конструкцій для реклами товарів (робіт, послуг) місцевих товаровиробників (м. Харків та Харківська область) (К місц. тов.)

До місцевих товаровиробників відповідно до цілей цього Порядку відносяться суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності), зареєстровані в м. Харкові та Харківській області, які здійснюють діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг.

5. Місячний розмір плати, визначений згідно з пунктами 1-4 цього Порядку, вказується у договорі користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

6. Плата за використання місць розташування спеціальних конструкцій вноситься авансом не пізніше 10 числа місяця, що передує звітному.

При укладені нового договору про надання місць для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш як за два місяці.

7. За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів короткочасної реклами, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

8. Формула визначення щомісячної плати за використання місць розташування спеціальних конструкцій має такий вигляд:

ПЛАТА (місячна) = (базовий тариф х 8 констр. х К зони х К тютюн х К місц.тов. х

К транспар.) + ПДВ

9. Розмір плати за користування міською територією під час проведення масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо визначається згідно з відповідним договором, що укладається робочим органом з організаторами таких заходів.

10. У випадку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами місць для розміщення такої реклами з використанням засобів зовнішньої реклами (спеціальних конструкцій), які є об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова і знаходяться на балансі бюро благоустрою міського середовища та реклами ГУ міського господарства, плата за користування такими місцями збільшується на суму (надбавка), яка визначається рішенням міськвиконкому.


Керуючий справами міськвиконкому П.М. Остапенко



Додаток № 4

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 09.12.98 р., № 1338



Д О Г О В І Р №___

користування місцями, що знаходяться в комунальній власності,

для розташування спеціальних конструкцій


м. Харків « ___»________ ____ р.


Бюро благоустрою міського середовища та реклами, що діє від імені головного управлінні міського господарства Харківської міської ради та у подальшому іменоване «Уповноважений орган», в особі начальника бюро ________________________________, діючого на підставі Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та використання одержаних коштів, що затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від «___»_____ 1998 р. № _____, з одного боку, і__________________________________________ __________________________________, у подальшому іменоване «Користувач», в особі __________________________________, діючого на підставі _____________________________, з другого боку, уклали цей договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Уповноважений орган» надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місця, що перебувають у комунальній власності, згідно Додатку № 1 до цього договору, а «Користувач» використовує ці місця для розташування спеціальних конструкцій, визначених у Додатку № 1 до цього договору, та здійснює плату за користування місцями згідно розділу 4 договору.

Додаток № 1 є невід»ємною частиною цього договору.

1.2. Терміни «спеціальні конструкції», «рекламоносії», «місця розташування спеціальних конструкцій», «дозвіл» вживаються у значенні, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, затвердженими рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від «___» ___________ 1998 р. № ______.

1.3. Місця надаються для розташування тільки тих спеціальних конструкцій, що вказані у додатку № 1 до цього договору.

1.4. Місця для розташування спеціальних конструкцій передаються «Користувачу» протягом 5-ти днів з моменту підписання цього договору згідно Акту прийому-передачі.


2. ДІЯ ДОГОВОРУ.

2.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє з «___»__________199__р. по «___»_____________ ____ р.

2.2. По закінчені терміну дії цей договір може бути подовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за письмовою угодою сторін, укладеною сторонами цього договору не пізніше 30-ти денного терміну до закінчення дії цього договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. «Уповноважений орган» має право:

3.1.1. Вимагати від «Користувача» додержуватися вимог чинного законодавства з питань реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, правил забудови і благоустрою території міста, містобудівних норм.

3.1.2. Використовувати на підставі додаткової угоди з «Користувачем» рекламну поверхню спеціальних конструкцій для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі або на інших умовах, встановлених сторонами.

3.1.3. Здійснювати перевірки додержання «Користувачем» положень цього договору.

3.1.4. Здійснити за рахунок «Користувача» демонтаж спеціальної конструкції у випадку несвоєчасної або неповної сплати платежів, передбачених розділом 4 цього договору.

3.2. «Уповноважений орган» зобов'язується:

3.2.1. Передати «Користувачу» місця для розташування спеціальних конструкцій на підставі Акту згідно з переліком, зазначеним у додатку № 1.

3.2.2. Не надавати місця, що надані « Користувачу», у користування іншим особам на протязі всього терміну дії договору.

3.2.3. Забезпечити «Користувачу» вільний доступ до наданого у користування місця для монтажу або демонтажу спеціальних конструкцій та їх обслуговування на протязі терміну дії договору.

3.3. «Користувач» має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розташування спеціальних конструкцій, що визначені згідно з додатком 1.

3.3.2. Використовувати надані йому місця для розташування на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.4. Користувач зобов'язується:

3.4.1.Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.4.2. Одержати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у встановленому порядку, дотримуватись вимог Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, правил забудови і благоустрою міської території.

3.4.3. Утримувати місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місце в належному стані, нести всі витрати щодо його експлуатації.

3.4.4. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця, рослинності, що на ньому розташована, та комунікацій, що залягають у цьому місці.

3.4.5. Підтримувати спеціальну конструкцію у стані, що відповідає виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами та архітектурно-містобудівним нормам. У випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції, своєчасно проводити її заміну.

3.4.6. Своєчасно і у повному обсязі відповідно до розділу 4 цього договору сплачувати платежі за користування місцями.

3.4.7. Здійснювати переобладнання, реконструкцію або інші поліпшення наданих у користування місць за власні кошти тільки за письмовою згодою «Уповноваженого органу».

3.4.8. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу».

3.4.9. Без перешкод допускати до наданих у користування місць представників «Уповноваженого органу» з метою перевірки їх використання, дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, правил забудови і благоустрою міської території та цього договору.

3.4.10. Відшкодувати у повному обсязі «Уповноваженому органу» матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача».

3.4.11. Звільнити місце і передати його в належному стані за актом « Уповноваженому органу» в порядку, визначеному розділом 5 цього договору.

3.4.12. Передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність та інші цивільно-правові угоди) не допускається.

3.3. У разі виникнення нагальної потреби в проведенні реконструкції, ремонту, будівництва на місці (або місця ) розташування спеціальної конструкції, які зумовлюють необхідність відступу від цього договору і порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, «Уповноважений орган» у триденний термін надсилає «Користувачу» письмове повідомлення про це за підписом начальника ГУ міського господарства або уповноваженої ним посадової особи цього органу та у десятиденний термін з початку реконструкції, ремонту, будівництва вирішується питання про надання права на використання рівноцінного місця.

При цьому відшкодування витрат «Користувачу», пов'язаних з демонтажем та монтажем спеціальної конструкції на новому місці, не проводиться.

Якщо «Користувач» не дає згоди на звільнення місця, то «Уповноважений орган» має право у встановленому законом порядку розірвати цей договір.


4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Розмір плати за всі надані у користування місця визначається відповідно до Порядку визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від «__»________1998 р. № ____, і складає: ________________________________________________________ ЕКЮ на місяць без ПДВ. ПДВ у розмірі: ________________________________________________________ ЕКЮ.

Загальна сума плати за всі надані у користування місця складає:________________ ________________________________________________________________ЕКЮ на місяць.

4.2. Внесення плати за користування місцями здійснюється авансом до 10 числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата, у національній валюті України за курсом ЕКЮ до гривні, що встановлений НБУ на момент здійснення платежу.

4.3. При укладенні цього договору плата за місця здійснюється наперед за два місяці протягом 3-х днів з моменту прийняття місця в користування згідно з Актом незалежно від встановлення спеціальної конструкції або оформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

У подальшому внесення плати здійснюється в порядку, визначеному п. 4.2. цього договору.

4.4. «Користувач» має право здійснити плату наперед за декілька місяців дії договору, але не більше як за 6 (шість) місяців.

Якщо у подальшому буде змінено розмір такої плати, «Уповноважений орган» не має права вимагати від «Користувача» доплати за той період дії договору, за який була здійснена попередня оплата платежів за користування місцями.

4.5. Розмір плати за користування місцями, наданими «Користувачу», може бути змінено на підставі відповідного рішення міськвиконкому.

Про зміну розміру плати «Уповноважений орган» у письмовій формі зобов'язаний сповістити «Користувача» не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту запровадження нового розміру плати.


5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ.

5.1. У випадку припинення цього договору на будь-яких підставах, передбачених пунктами 7.1.-7.2. цього договору, повернення місць, наданих у користування, здійснюється «Користувачем» на підставі Акту прийому-передачі, який підписується уповноваженими представниками «Уповноваженого органу» і «Користувача».

5.2. Протягом 7-ми днів після припинення цього договору «Користувач» зобов'язаний звільнити надане у користування місце і передати його « Уповноваженому органу».

При цьому демонтаж спеціальної конструкції та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо ) проводиться «Користувачем».

5.3. Місце вважається фактично переданим «Уповноваженому органу» з моменту підписання Акту прийому-передачі.

5.4. Місце, що було надане в користування, повинно бути передане «Уповноваженому органу» у стані, не гіршому від того, який був на момент передачі місця «Користувачу».

5.5. Здійснені під час дії цього договору «Користувачем» невід'ємні поліпшення місця розташування спеціальних конструкцій залишаються в «Уповноваженого органу», а їх вартість «Користувачу» не відшкодовується.

5.6. У разі невиконання вимог «Уповноваженого органу» щодо звільнення «Користувачем» місця розташування спеціальної конструкції «Уповноважений орган» має право власними силами провести демонтаж спеціальних конструкцій , що розташовані на займаному «Користувачем» місці, з наступним відшкодуванням «Користувачем» витрат «Уповноваженого органу», пов'язаних з проведенням робіт з демонтажу і надання послуг по зберіганню демонтованих спеціальних конструкцій.

Демонтаж у такому випадку проводиться в порядку, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові та наказом начальника ГУ управління міського господарства «Про порядок демонтажу, обліку, зберігання та реалізації засобів зовнішньої реклами».


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За несвоєчасну або неповну сплату платежів за користування місцями, наданими «Користувачу» для розташування спеціальних конструкцій, останній сплачує «Уповноваженому органу» пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

6.2. У випадку прострочення повернення місць, наданих у користування, при припиненні цього договору, «Користувач» сплачує «Уповноваженому органу» штраф у розмірі 100 ЕКЮ за кожний день прострочки. Сплата штрафу здійснюється в національній валюті України за курсом НБУ на момент сплати.

6.3. «Уповноважений орган» не відповідає за недоліки місць, що надаються «Користувачу», що виявлені «Користувачем» після прийняття місць в користування згідно з Актом прийому-передачі.


7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. РОЗГЛЯД СПОРІВ.

7.1. Цей договір припиняє свою дію:

а) за згодою сторін;

б) по закінченню терміну дії договору;

в) у випадку припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;

г) у випадку дострокового розірвання договору на підставах, передбачених п. 7.2.;

д) в інших випадках, передбачених законодавством.

7.2. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою Бюро у встановленому законодавством порядку може мати місце в таких випадках:

а) якщо «Користувач» погіршує місця, що надані йому, або утримує їх в неналежному стані (засмічення території, пошкодження місця тощо);

б) якщо «Користувач» несвоєчасно або у неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначені розділом 4 цього договору, протягом 3-х місяців після закінчення встановленого терміну сплати;

в) нецільового використання наданих у користування місць, зокрема:

- встановлення на місця спеціальних конструкцій, що не передбачені п. 1.3. договору;

- розміщення на спеціальних конструкціях інформації, що не є рекламою, крім соціальної рекламної інформації, що розміщується згідно з п. 3.1.2. договору;

г) у випадку несплати «Користувачем» у встановлені розділом 4 строки у новому розмірі плати за користування місцями, встановленої відповідно до п. 4.5. цього договору;

д) у випадку передачі «Користувачем» місця, наданого йому, іншим особам на будь-якій підставі;

є) у випадку, передбаченому п. 3.3. цього договору;

ї) у випадку невиконання або неналежного виконання «Користувачем» інших обов'язків, передбачених цим договором;

ж) в інших випадках, передбачених законодавством України, рішеннями Харківської міської ради та міськвиконкому.

7.3. Всі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою згодою сторін, крім випадків, передбачених п. 4.5. договору.

8.2. Будь-які додатки до цього договору повинні бути підписані сторонами договору та є його невід'ємною частиною.

8.3. Всі права та обов'язки сторін згідно з цим договором у повній мірі переходять до правонаступників сторін.

8.4. Цей договір укладено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 2-ва прим. - «Уповноваженому органу», 1 прим. - «Користувачу».


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

10.1. «Уповноважений орган»:______________________________________________

____________________________________________________________________


10.2. «Користувач»:______________________________________________________

_____________________________________________________________________


Від «Уповноваженого органу»


_____________ / ______________ /

Від «Користувача»


_______________/_______________/


Додаток № 1

до договору користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій


Перелік місць,

що надаються «Користувачу» для розташування спеціальних конструкцій,

та розмір платежів за їх використання.

№ п/п

Адреса розташуван-ня спеціальної конструкції

Зона міської території

Вид та розмір спеціальної конструкції

Площа розта-шування спеціальної конструкції

Розмір плати за використання місць

(без ПДВ), в ЕКЮ.

ПДВ,

в ЕКЮ.

Розмір плати за використання місць

(з ПДВ), в ЕКЮ.

































Всього:




Всього місць: ___________


Від «Уповноваженого органу»


_____________ / _____________ /

Від «Користувача»


_______________/_______________/