Про затвердження порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок

Номер
105/03
Сесія
13/24
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
30/04/2003
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

13 сесія 24 скликання


РІШЕННЯ


Від 30.04.2003 № 105/03

м. Харків


Про затвердження порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок

На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок (додаток № 1).

2. Затвердити Положення про порядок розстрочення платежів при придбанні у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові (додаток № 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність:

- п.п. 1, 2 рішення XVI сесії Харківської міської ради XXІІІ скликання від 15.06.2000 р. «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові»;

- п. 1 рішення ХХV сесії Харківської міської ради XXІІІ скликання від 26.09.2001 р. «Про внесення змін і доповнень до рішення XVI сесії Харківської міської ради XXІІІ скликання від 15.06.2000 р. «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові»;

- рішення XX сесії Харківської міської ради ХХІІІ скликання від 21.02.2001 р. «Про внесення змін до рішення XVI сесії Харківської міської ради ХХШ скликання від 15.06.2000 р. «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові»;

- рішення XX сесії Харківської міської ради ХХІІІ скликання від 22.02.2001 р. «Про внесення доповнень в рішення XVI сесії Харківської міської ради ХХШ скликання від 15.06.2000 р. «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові».

4. Рішення набирає чинності з моменту опублікування в газеті «Слобода».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.


Міський голова В. Шумілкін


Додаток № 1

до рішення XIII сесії Харківської міської ради

XXIV скликання «Про затвердження порядку

продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти

нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок»

від 30.04.2003р. 105/03


Порядок

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у

м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок


1. Загальні положення

1.1. Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і нормативно-правових актів, які прийняті згідно з цими законами.

Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, (далі -  Порядок) визначає порядок підготовки документів для продажу та порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у власність юридичним особам і громадянам за винятком земель, які не можуть бути передані у власність відповідно до п. 3 ст. 83 Земельного кодексу України.

1.2. Об'єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок. Ділянки повинні бути розташовані в межах м. Харкова, входити до категорії земель, що можуть бути придбані у власність згідно з чинним законодавством України.

1.3. Продаж земельних ділянок у власність проводиться шляхом викупу за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб (далі Заява). Продаж земельних ділянок шляхом викупу за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб (далі Покупець) полягає у передачі права власності Покупцю за ціною на підставі експертної грошової оцінки, визначеною в установленому порядку.


2. Продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна

2.1. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву до Харківської міської ради, у якій зазначаються місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.

Міський голова розглядає подані заяви і дає доручення управлінню земельних відносин Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин (далі - Управління) на подальше опрацювання.

2.2. Після надходження заяви Покупці подають до Управління наступні документи:

2.2.1. Юридичні особи України:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (або нотаріально завірена копія);

г) установчі документи підприємства, установи, організації (нотаріально завірені копії);

д) довідку про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або нотаріально завірена копія;

е) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

ж) документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим порядком (нотаріально завірений);

з) гарантійний лист Покупця про відсутність відносно нього порушення справи про банкрутство або припинення його діяльності.

2.2.2. Громадяни України:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, у випадку, якщо громадянин зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа (нотаріально завірена копія);

г) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

д) копія паспорта громадянина України.

2.2.3. Іноземні юридичні особи:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

г) копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, посвідчену в установленому порядку.

д) гарантійний лист Покупця про відсутність відносно нього порушення справи про банкрутство або припинення його діяльності.

2.2.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку;

г) копію документа, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, перекладеного українською мовою та завірену в установленому порядку.

2.3. При продажу земельної ділянки іноземним юридичним особам, міська рада звертається в установленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу даним особам.

В цьому випадку розгляд заяви (клопотання) Покупця і підготовка матеріалів, необхідних для продажу земельної ділянки, здійснюється після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

2.4. Управління опрацьовує представлені документи і при можливості подальшого їх оформлення передає необхідні документи до Харківського міського управління земельних ресурсів для організації проведення експертної грошової оцінки та складання технічного паспорту з продажу земельної ділянки.

2.5. Міським управлінням земельних ресурсів (далі - УЗР) подаються необхідні технічні документи на розгляд та узгодження в управління містобудування та архітектури, яке у 5-ти денний термін надає до УЗР письмовий висновок щодо можливості викупу земельної ділянки, де в обов'язковому порядку вказуються відповідні обмеження та сервітути.

2.6. УЗР після розробки технічного паспорту та звіту про експертну грошову оцінку подає до Управління необхідні документи для підготовки проекту рішення міської ради про продаж земельної ділянки для розгляду на пленарному засіданні сесії міської ради.

2.7. В разі придбання громадянами, юридичними особами та особами без громадянства земельної ділянки, що не перебуває у їх користуванні, разом з проектом рішення про продаж земельної ділянки на розгляд пленарного засідання сесії міської ради Управлінням подається звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, проект її відведення.

2.8. Міська рада приймає рішення про продаж земельних ділянок за ціною, яка визначається на підставі експертної грошової оцінки, що проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Дане рішення є підставою для укладення договору купівлі-продажу.

Міська рада може відмовити в продажу земельної ділянки. Підставою для відмови в продажу є:

- неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

- якщо до суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності.

2.9. Управління готує договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню за рахунок Покупця.

2.10. Документ, який посвідчує повну сплату за договором купівлі-продажу земельної ділянки, є підставою для виготовлення та видачі державного акта на право власності на землю, а також його державної реєстрації.


Начальник Головного управління містобудування,

архітектури та земельних відносин В. Бобровський


Додаток № 2

до рішення XIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання

«Про затвердження порядку продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення у м. Харкові,

на яких розташовані об'єкти нерухомого майна,

що є власністю покупців цих ділянок» від 30.04.2003р. № 105/03


Положення

про порядок розстрочення кінцевого розрахунку за продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення


1. Загальні положення

1.1. Дане Положення про порядок розстрочення кінцевого розрахунку за продані земельні ділянки (надалі - Положення) розроблене з метою стимулювання ефективного землекористування, активізації підприємницької діяльності, заохочення інвестицій, поповнення міського та державного бюджетів відповідно до Земельного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про плату за землю», «Про оренду землі».

1.2. Дія Положення поширюється на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають в оренді або у постійному користуванні суб'єктів підприємницької діяльності і регламентує порядок та умови розстрочення кінцевого розрахунку за їх продаж у власність.


2. Порядок надання розстрочення кінцевого розрахунку за продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення

2.1. Сплата вартості земельної ділянки може здійснюватись, за бажанням Покупця, на умовах розстрочення кінцевого розрахунку.

2.2. Для отримання розстрочення Покупець одночасно з поданням до Харківської міської ради клопотання (заяви) встановленого зразка про викуп земельної ділянки подає клопотання (заяву) довільної форми про бажані терміни розстрочення кінцевого розрахунку та про суму розстрочення.

2.3. На підставі прийнятого міською радою рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення з зазначенням умов розстрочення кінцевого розрахунку, між Продавцем та Покупцем укладається Договір купівлі-продажу земельної ділянки, де також до істотних умов додаються умови розстрочення суми кінцевого розрахунку за продану земельну ділянку та відповідальність за їх невиконання.

2.4. Розстрочення кінцевого розрахунку за придбану у власність земельну ділянку не звільняє Покупця від плати за землю.


3. Умови розстрочення кінцевого розрахунку

3.1. Покупці земельних ділянок мають право на розстрочення кінцевого розрахунку терміном не більше одного року. При цьому початковий внесок становить не менше 20% вартості земельної ділянки з врахуванням суми ПДВ.

В окремих випадках, враховуючи інвестиційну або соціальну важливість об'єктів розташованих (або тих, які будуть розташовані) на земельних ділянках, що продаються, а також фінансові можливості покупців

- суб'єктів підприємницької діяльності, міська рада має право встановлювати при придбанні земельної ділянки суму початкового внеску в розмірі 10% ціни продажу або надавати право на розстрочення кінцевого розрахунку на термін до двох років.

3.2. Кошти, що сплачуються Покупцем за викуплені земельні ділянки та суми їх розстрочення перераховуються Покупцем у встановленому законодавством порядку до державного та місцевого бюджетів.

При цьому розстрочені платежі сплачуються Покупцем щомісяця рівними частинами протягом всього терміну розстрочення із корегуванням на індекс інфляції поточного місяця, визначений Державним комітетом статистики України. У разі, якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1. Термін сплати чергового платежу

- протягом 13-ти днів наступного місяця розстрочення.

3.3. Покупець, за власним бажанням, має право збільшити розмір першого внеску та достроково повністю або частково сплатити розстрочені суми з врахуванням індексу інфляції на момент сплати, повідомивши про це Продавця протягом 5 робочих днів після сплати.


4. Відповідальність за несвоєчасну сплату розстрочених кінцевих

розрахунків

4.1. У разі невиконання Покупцем передбачених цим Порядком та договором купівлі-продажу земельної ділянки зобов'язань щодо строку внесення кінцевого розрахунку в установленому обсязі, він сплачує пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

4.2. Якщо строк прострочення перевищує 60 календарних днів, то дія Договору купівлі-продажу земельної ділянки припиняється в установленому законодавством порядку, на Покупця додатково накладається штраф у розмірі 20 відсотків від кінцевої ціни продажу земельної ділянки, а суми сплачених за розстрочення кінцевого розрахунку відсотків Покупцю не повертаються.


5. Виникнення права власності на земельну ділянку, придбану Покупцем

у розстрочку

5.1. Право власності на земельну ділянку виникає у Покупця після повної сплати ним вартості земельної ділянки, одержання Державного акту на право власності на землю, зареєстрованого у встановленому порядку.

5.2. У разі настання у період розстрочення будь-яких обставин щодо зміни права власності на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, що продана у розстрочення, Покупець повідомляє про них Продавця в 5-ти денний строк.


Начальник Головного управління містобудування,

архітектури та земельних відносин В. Бобровський