Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
432/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
22/07/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 22.07.2020 р. № 432


Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 469/16 (зі змінами), Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, розпорядження міського голови від 05.03.2019 № 39 (зі змінами), керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 09.07.2020 № 40 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (додається).

2. Погодити здійснення часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження згідно з протоколом від 09.07.2020 № 40 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови — директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 22.07.2020 р. № 432

ПРОТОКОЛ № 40

засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 09.07.2020

Комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження створено згідно з розпорядженням міського голови від 05.03.2019 № 39 (зі змінами).

На засіданні присутні:

Шабала Роман Вадимович - заступник начальника Управління — начальник відділу моніторингу та розвитку Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Харченко Тетяна Володимирівна -  головний спеціаліст сектору співпраці з партнерами відділу моніторингу та розвитку Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Даудова Галина Володимирівна - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Кітанін Віктор Олександрович -  депутат Харківської міської ради 7 скликання, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності (за згодою).

На засіданні відсутні:

Гармаш Дмитро Віталійович - заступник директора Департаменту - начальник Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії.

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів, наданих ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ АТ «Ощадбанк», філією АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках укладених генеральних договорів про взаємодію, для визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки (далі - Програма).

1. СЛУХАЛИ: Шабалу Р.В., який повідомив, що за результатами розгляду матеріалів ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» згідно зі зведеним реєстром № 40 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за червень поточного року зазначено 11 кредитів на загальну суму 354 500,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень поточного року становить 238,60 грн. Також згідно зі зведеним реєстром № 6 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами, за червень поточного року зазначено 63 кредити на загальну суму 2 507 730,00 грн. Сума відшкодування частини основної суми за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень поточного року становить 250 773,00 грн.

Згідно з наданим філією - ХОУ АТ «Ощадбанк» зведеним реєстром № 40 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за червень поточного року зазначено 6 кредитів на загальну суму 160 144,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 2 кредити на суму 13 603,00 грн та 1 позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв’язку із цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень поточного року становить 49,72 грн. Також згідно зі зведеним реєстром № 13 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами, за червень поточного року зазначено 62 кредити на загальну суму 2 485 997,42 грн, із них 12 Позичальників не надали копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв’язку із цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума відшкодування частини основної суми за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за червень поточного року становить 206 270,25 грн.

За інформацією філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у червні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за червень поточного року становить 288,32 грн.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за червень поточного року становить 457 043,25 грн.

Кредити Позичальниками здебільшого були отримані на придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон і балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання, матеріалів до них, обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, радіаторів водяної системи опалення, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) та на інші цілі, передбачені додатком 1 до Генерального договору про взаємодію.

2. ВИСТУПИЛА: Даудова Г.В., яка повідомила, що облікова ставка Національного банку України на момент проведення засідання комісії становить 6% річних (рішення Правління Національного банку України від 12.06.2020).

3. УХВАЛИЛИ:

3.1. Визначити перелік Позичальників для часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки згідно зі зведеними реєстрами за червень поточного року та заявами Позичальників, наданими ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» та філією - ХОУ АТ «Ощадбанк».

3.2. Визначити суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за червень поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 238,60 грн;

філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» — 49,72 грн.

3.3. Визначити відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за червень поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 250 773,00 гри;

філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» - 206 270,25 грн.

3.4. Надати копію протоколу від 09.07.2020 № 40 засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.


Заступник голови комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Р.В. ШАБАЛАСекретар комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Т.В. ХАРЧЕНКО