Про створення комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
39/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
05/03/2019
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВАР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 05.03.2019 № 39

Про створення комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 469/16 (зі змінами) та Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (далі - Комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Комісію згідно з додатком 2.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 01.03.2017 № 26 «Про створення комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження» (зі змінами).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до розпорядження міського голови

від 05.03.2019 № 39


Склад

комісії з питань часткового відшкодування з бюджету

міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми

за кредитами на енергозбереження


Гармаш Дмитро Віталійович - заступник директора Департаменту – начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії;

Посашкова Ольга Миколаївна - головний спеціаліст відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Харченко Тетяна Володимирівна - головний спеціаліст сектору залучення інвестицій відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Даудова Галина Володимирівна - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради – начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Кітанін Віктор Олександрович - депутат Харківської міської ради, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності (за згодою).


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВДодаток 2

до розпорядження міського голови

від 05.03.2019 № 39


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань часткового відшкодування

з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми

за кредитами на енергозбереження


1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється розпорядженням міського голови, з метою розгляду питань часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження фізичним особам м. Харкова.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 409/16 (зі змінами) (далі - Програма), Порядком часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженим рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 469/16 (зі змінами) (далі - Порядок 1), Порядком відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженим рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19 (далі - Порядок 2), а також цим Положенням.

1.3. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, визначені у Порядку 1 та Порядку 2.

2. Завдання та повноваження Комісії

2.1. Завданням Комісії є визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою.

2.1.1. Визначення суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою згідно з Порядком 1 здійснюється у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, яка діятиме на момент прийняття рішення Комісією, але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою, та не перевищує 20 %.

2.1.2. Визначення відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою згідно з Порядком 2 здійснюється:

у розмірі 10% від основної суми кредиту, але не більше 5 000,00 грн за одним кредитним договором;

у розмірі 20 % від основної суми кредиту, але не більше 10 000,00 грн за одним кредитним договором Позичальникам, які мають троє або більше дітей.

2.2. До повноважень Комісії належить розгляд на предмет наявності необхідних документів, наданих Уповноваженими установами, щодо участі у Програмі (додаток 4 до Генерального договору) та зведених реєстрів Позичальників (додаток 2 до Генерального договору) для визначення переліку фізичних осіб м. Харкова та суми часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (згідно з Порядком 1 та Порядком 2).

2.2.1. Після затвердження Програми та Порядку 2 рішеннями сесії Харківської міської ради часткове відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження проводиться лише за кредитами, які були надані до затвердження Програми в новій редакції та Порядку 2. Для нових Позичальників здійснюється часткове відшкодування суми за кредитами.

2.3. За результатами розгляду документів, наданих Уповноваженими установами, Комісія визначає перелік Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою.

2.4. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується секретарем і всіма членами Комісії та затверджується головою Комісії.

2.5. Комісія протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення надає до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради копію протоколу.

2.6. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради на підставі протоколу засідання Комісії готує проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.

комітету Харківської міської ради.

2.7. Комісія може відмовити в наданні часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами у разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих Позичальників, зазначених у зведеному реєстрі Позичальників.

2.8. Для усунення невідповідностей Комісія у триденний строк повідомляє про це Уповноважені установи.

2.9. Комісія має право одержувати в установленому законодавством України порядку необхідну для діяльності Комісії інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

3. Організація роботи Комісії

3.1. Голова Комісії організовує діяльність Комісії, головує на її засіданнях, здійснює керівництво роботою Комісії, розподіляє обов'язки між її членами і несе відповідальність за виконання покладених на Комісію повноважень. У разі відсутності голови Комісії обов'язки виконує, його заступник, а за відсутності заступника голови за рішенням Комісії - один з її членів.

3.2. Члени Комісії мають право:

брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті нею рішень;

вносити пропозиції до порядку денного Комісії та з питань, які розглядає Комісія на засіданнях;

ознайомлюватися з усіма документами, що надходять до Комісії;

письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів засідання Комісії.

3.3. Засідання Комісії проходять до 10 числа місяця, наступного за звітним, у міру надходження від Уповноважених установ зведених реєстрів Позичальників.

3.4. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства здійснюється секретарем Комісії, а у разі його відсутності - одним з її членів.

Секретар Комісії:

перевіряє наявність сформованих Уповноваженими установами документів та зведених реєстрів;

веде протокол засідання Комісії;

оформлює рішення Комісії у формі протоколу;

виконує інші організаційні функції.

3.5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяла участь більше ніж половина її членів.

3.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях, приймаються більшістю голосів від загального складу Комісії відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів голова Комісії має право вирішального голосу.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ