Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.08.2019 № 587

Номер
409/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
17/07/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 17.07.2020 р. № 409


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.08.2019 № 587

На підставі законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515), керуючись ст.ст. 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.08.2019 № 587 «Про створення комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію» такі зміни:

1.1. Затвердити Положення про комісію виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, у новій редакції (додаток 1).

1.2. Затвердити персональний склад комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, у новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.Міський голова Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.08.2019 № 587 «Про створення комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію» в редакції рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 17.07.2020 р. № 409


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, Наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

1. Загальні положення

1.1. Комісія виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (далі - Комісія), є консультативно-дорадчим органом Харківської міської ради.

1.2. Комісія створюється на виконання Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 515) (далі - Порядок та умови).

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Житловим кодексом Української PCP, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», актами Кабінету Міністрів України та Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

1.4. До складу Комісії на громадських засадах входять представники виконавчих органів Харківської міської ради з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, Юридичного департаменту, Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра», громадських організацій (за згодою).

2. Завдання Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

2.1.1. Формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за такими напрямами:

нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт / реконструкція житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку;

придбання житла в місті Харкові у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб;

рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.

2.1.2. Формування та затвердження загального списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла.

2.1.3. Затвердження списку дітей-сиріт, дітей,, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації.

2.1.4. Погодження щодо:

житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.

3. Функції Комісії відповідно до завдань

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань проводить перевірку щодо:

наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

наявності документів про перебування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа на квартирному обліку;

документів, що подаються для придбання житла за рахунок грошової. компенсації після вибору житлового приміщення;

обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

4. Організація роботи Комісії

4.1. Основною організаційною формою роботи Комісії є її засідання, кількість яких визначається їх доцільністю.

4.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

4.3. Комісія в межах своєї компетенції приймає рішення.

4.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

4.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

4.6. Окрема думка члена Комісії при голосуванні викладається в письмовій формі та додається до протоколу.

4.7.  Організаційне забезпечення діяльності Комісії, здійснюється Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради.

5. Правові форми діяльності Комісії

5.1. Офіційним актом, яким оформлюється рішення, прийняте на засіданні Комісії в межах повноважень, є протокол.

5.2. У протоколі зазначаються:

дата проведення засідання Комісії та порядковий номер протоколу;

прізвища та ініціали членів Комісії, присутніх на її засіданні;

перелік питань порядку денного, які розглядалися;

посади,  прізвища та ініціали доповідачів;

констатація зібраних матеріалів, подань, перевірених довідок тощо;

резолютивна частина про прийняте Комісією рішення, яка повинна бути чіткою і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

5.3. Протокол підписується всіма членами Комісії, які були присутні на її засіданні.

5.4. Протокол Комісії подається на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради для затвердження в установленому законодавством порядку.

6. Склад Комісії

6.1. Склад Комісії та внесення змін до нього затверджуються рішеннями виконавчого комітету. Харківської міської ради.

6.2. Головою Комісії є заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

6.3. До складу Комісії входять:

6.3.1. Співголова Комісії в особі заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

6.3.2. Заступник голови Комісії в особі директора Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

6.3.3. Секретар Комісії в особі працівника Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

6.3.4. Представники структурних підрозділів Харківської міської ради, громадських та інших установ (за згодою).

6.4. До повноважень секретаря Комісії належить:

6.4.1. Приймати від юридичних та фізичних осіб матеріали, необхідні для розгляду на засіданні Комісії.

6.4.2. Формувати та узгоджувати з головою Комісії питання щодо внесення їх до порядку денного засідань Комісії.

6.4.3. Вести протоколи засідань Комісії.

6.5. Матеріали, які надійшли на розгляд Комісії, та протоколи її засідань зберігаються в Департаменті служб у справах дітей Харківської міської ради.

6.6. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов’язків головою Комісії покладається на іншого члена Комісії.

6.7. У разі відсутності голови Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) планові та позапланові засідання проводить співголова або заступник голови Комісії.

7. Права Комісії

7.1. Комісія має право:

7.1.1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, у станин, організацій усіх форм власності, розташованих на території міста, виконавчих органів міської ради, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до компетенції Комісії.

7.1.2. Залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників виконавчих органів міської ради.

7.1.3. Запрошувати на засідання юридичних і фізичних осіб для розгляду питань, які стосуються завдань та повноважень.

7.1.4. Розробляти та вносити проекти рішень для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради з питань, що належать до компетенції Комісії.

7.1.5. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Комісія.

8. Прикінцеві положення

8.1. Внесення змін та доповнень до Положення чи його скасування здійснюється в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

служб у справах дітей

Харківської міської ради О.П. МАЛЬКО


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 2

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.08.2019 № 587 «Про створення комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію» в редакції рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 17.07.2020 р. № 409


СКЛАД

комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна - заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, голова Комісії;

Руденко Андрій Іванович - заступник міського голови з питань житлово- комунального господарства, співголова Комісії;

Малько Олександр Петрович - директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, заступник голови Комісії;

Зінченко Ірина Ігорівна - головний спеціаліст відділу організаційно- методичної роботи з питань соціального захисту дітей Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, секретар Комісії.

Болгова Лариса Віталіївна - директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;

Гриненко Андрій Олегович - заступник директора Департаменту - начальник Управління фінансування соціально-культурної сфери Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради;

Фомичова Віта Григорівна - заступник директора Департаменту - начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;

Гук Наталія Володимирівна - заступник директора Департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Закіпний Микола Миколайович - начальник загального відділу Департаменту освіти Харківської міської ради;

Каденко Наталя Миколаївна - начальник відділу з гуманітарних та соціальних питань Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Каменецька Марина Миколаївна - головний спеціаліст відділу обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

Щербак Алла Гаврилівна - директор Харківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»;

Федорков В'ячеслав Вікторович - голова громадської організації «Ми небайдужі» (за згодою);


Директор Департаменту

служб у справах дітей

Харківської міської ради О.П. МАЛЬКО


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ