Про створення комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

Номер
587/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
07/08/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 07.08.2019 № 587

Про створення комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616 «Про затвердження Порядку та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись ст.ст. 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

2. Затвердити Положення про комісію виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (додаток 1).

3. Затвердити персональний склад комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (додаток 2).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 07.08.2019 № 587


Положення

про Комісію виконавчого комітету Харківської міської ради

з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким

буде придбано житло або призначено грошову компенсацію


1. Загальні положення

1.1. Комісія виконавчого комітету Харківської міської ради з формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (далі - Комісія), є консультативно-дорадчим органом.

1.2. Комісія створюється з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (далі - Порядок та умови).

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Житловим кодексом Української РСР, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», актами Кабінету Міністрів України та Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, нормативними актами України, а також цим Положенням.

1.4. До складу Комісії на громадських засадах входять представники виконавчих органів Харківської міської ради з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, юридичної служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадських організацій (за згодою).

2. Завдання Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

2.1.1. Формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за такими напрямами:

нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкція житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності міста Харкова;

придбання нового житла в місті Харкові у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб;

розроблення проектної документації на нове будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків;

рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку.

2.1.2. Визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

3. Функції Комісії відповідно до завдань

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає питання щодо:

уточнення пропозицій стосовно напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію;

перевірки наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

перевірки наявності документів про перебування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа на квартирному обліку;

перевірки наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п'яти років;

з'ясування можливості/неможливості вселення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа до приміщення, що зберігалося за нею;

перевірки наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

визначення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

4. Організація роботи Комісії

4.1. Основною організаційною формою роботи Комісії є її засідання, . кількість яких визначається їх доцільністю.

4.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні, не менше половини від загальної кількості її членів.

4.3. Комісія в межах своєї компетенції приймає рішення.

4.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

4.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

4.6. Окрема думка члена Комісії при голосуванні викладається в письмовій формі і додається до протоколу.

4.7. За результатами засідання Комісії складається протокол.

4.8. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради.

5. Правові форми діяльності Комісії

5.1. Офіційним актом, яким оформлюється рішення, прийняте на засіданні Комісії, в межах повноважень є протокол.

5.2. У протоколі зазначаються:

дата проведення засідання Комісії та порядковий реєстраційний номер протоколу;

прізвища та ініціали членів Комісії, присутніх на її засіданні;

перелік питань порядку денного, які розглядалися;

посада, прізвища та ініціали доповідачів;

констатація зібраних матеріалів, подань, перевірених довідок тощо;

резолютивна частина про прийняте Комісією рішення щодо придбання житла та приміщень або призначення грошової компенсації повинна бути чіткою і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

5.3. Протокол підписується всіма членами Комісії, які були присутні на її засіданні.

5.4. Протокол Комісії подається на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

5.5. Копія рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради надсилається до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації як розпорядника субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня.

6. Склад Комісії

6.1. Персональний склад Комісії та внесення змін до нього затверджуються рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради.

6.2. Головою Комісії є заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

6.3. До складу Комісії входять:

6.3.1. Співголова Комісії в особі заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства;

6.3.2. Заступник голови Комісії в особі директора Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

6.3.3. Секретар Комісії в особі працівника Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

6.3.4. Представники структурних підрозділів Харківської міської ради, громадських та інших установ (за їх згодою).

6.4. До повноважень секретаря Комісії належить:

6.4.1. Приймати від юридичних та фізичних осіб матеріали, необхідні для розгляду на засіданні Комісії.

6.4.2. Формувати та узгоджувати з головою Комісії питання щодо внесення їх до порядку денного засідань Комісії.

6.4.3. Вести протоколи засідань Комісії.

6.5. Матеріали, які надійшли на розгляд Комісії, та протоколи її засідань зберігаються в Департаменті служб у справах дітей Харківської міської ради.

6.6. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків головою Комісії покладається на іншого члена Комісії.

6.7. У разі відсутності голови Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) планові та позапланові засідання проводить співголова або заступник голови Комісії.

7. Права Комісії

7.1. Комісія має право:

7.1.1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території міста, виконавчих органів міської ради, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до компетенції Комісії.

7.1.2. Залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників виконавчих органів міської ради.

7.1.3. Запрошувати на засідання юридичних і фізичних осіб для розгляду питань, які стосуються завдань та повноважень.

7.1.4. Розробляти та вносити проекти рішень для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради з питань, що належать до компетенції Комісії.

7.1.5. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади (за згодою), органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Комісія.

8. Прикінцеві положення

8.1. Внесення змін та доповнень до Положення чи його скасування здійснюється в порядку, встановленому для його прийняття.


Заступник міського голови –

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту

служб у справах дітей О.П. МАЛЬКОДодаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 07.08.2019 № 587


Персональний склад

комісії виконавчого комітету Харківської міської ради з формування

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким

буде придбано житло або призначено грошову компенсацію


Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна - заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голова Комісії;

Руденко Андрій Іванович - заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, співголова Комісії;

Малько Олександр Петрович - директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, заступник голови Комісії;

Зінченко Ірина Ігорівна - головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи з питань соціального захисту дітей Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, секретар Комісії.

Члени Комісії

Болгова Лариса Віталіївна - директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;

Гриненко Андрій Олегович - начальник Управління фінансування соціально-культурної сфери Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради;

Гармаш Дмитро Віталійович - заступник директора Департаменту – начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;

Гук Наталія Володимирівна - заступник директора Департаменту – начальник Служби містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Закіпний Микола Миколайович - начальник загального відділу Департаменту освіти Харківської міської ради;

Каденко Наталія Миколаївна – начальник відділу з гуманітарних та соціальних питань Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Каменецька Марина Миколаївна - головний спеціаліст відділу обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

Щербак Алла Гаврилівна - директор Харківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;

Федорков В'ячеслав Вікторович - голова громадської організації «Ми небайдужі» (за згодою).

Чичина Ольга Андріївна - голова постійної комісії Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт), депутат Харківської міської ради 7 скликання.


Заступник міського голови –

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту

служб у справах дітей О.П. МАЛЬКО