Про встановлення розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Номер
7/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
29/01/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 29.01.2020 № 7

Про встановлення розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію

На підставі ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 1.

2. Затвердити зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 2.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.09.2011 № 683 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської рада

від 29.01.2020 № 7


РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах разом з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї стооінки

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.


Директор

Департаменту діловодства

Харківської міської ради О.B. ХОХЛОВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської рада

від 29.01.2020 № 7


ЗРАЗОК

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію


Надавач послуг:                        виконавчий орган Харківської міської ради

Реєстраційний рахунок:                ______________________________________

МФО банку:                                ______________________________________

Код ЄДРПОУ:                        ______________________________________

Платник:                                ______________________________________


РАХУНОК № _______

від « _____» _______ 20 ____року

Найменування

Вартість виготовлення 1 стор. (без ПДВ), грн

Кількість сторінок

Ціна (без ПДВ), грн

Копіювання або друк документів формату А4
Усього
Усього до сплати ______________________________________________________

(сума прописом)

Виконавець ____________________                ________________________________

(підпис)                                (посада, ПІБ)

Керівник ______________________                ________________________________

(підпис)                                (посада, ПІБ)        


Директор

Департаменту діловодства

Харківської міської ради О.B. ХОХЛОВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ