Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат

Номер
683/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
28/09/2011
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 28.09.2011 № 683

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», розпорядження міського голови від 21.04.2011 року № 1783 «Про організаційно-правові заходи забезпечення права на доступ до публічної інформації», керуючись ст.ст. 40 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 1.

1.2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 2.

1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 3.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради А.Л. Риженко.Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 28.09.2011 р. № 683


РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за

запитами на інформацію

1. Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) - 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

4. Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, визначаються за діючими розцінками й тарифами.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради А.Л. РиженкоДодаток 2

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 28.09.2011 р. № 683


ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Харківською міською радою, її виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями (далі - Розпорядник інформації) за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли міська рада, її виконавчі органи або комунальні підприємства, установи та організації є належними розпорядниками інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

- особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Розпорядником інформації, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір вартості витрат.

6. До розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також ураховуються витрати, пов'язані зі скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

7. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюються у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

8. У випадках, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, відповідальна особа, не пізніше п'яти робочих днів, а у випадку продовження строку розгляду запиту, не пізніше 20 робочих днів, з дня надходження до Розпорядника інформації запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат.

9. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання до відповідного Розпорядника інформації оригіналу розрахункового документа.

10. У разі якщо запитувач інформації не надав підтвердження оплати вартості фактичних витрат на копіювання або друк протягом двох тижнів з дня відправлення виконавцем повідомлення про відшкодування таких витрат, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконавцем направляється відмова в задоволенні запиту.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради А.Л. Риженко


Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 28.09.2011 р. № 683


ЗРАЗОК

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитами на інформацію


Надавач послуг: Харківська міська рада


Реєстраційний рахунок: ________________


МФО банку: __________________________


Код ЄДРПОУ: _________________________


Платник:


_________________________________________________


_________________________________________________РАХУНОК № ________

від «___» ________________ 20_____ року


Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію
Разом

Всього до сплати ________________________________________________________________

(сума прописом)


Виконавець ________________________                _______________________________

                       (підпис)                                                (підпис)


Керівник ________________________                        _______________________________

                       (підпис)                                                (підпис)Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради А.Л. Риженко