Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230 та від 12.09.2018 № 630

Номер
486/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
26/06/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 26.06.2019 р. № 486

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230 та від 12.09.2018 № 630

На підставі ст. 112 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ст. 37і Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40, ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» та необхідністю приведення рішень виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230 та від 12.09.2018 № 630 у відповідність із зазначеним Законом, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести до Положення про Реєстр територіальної громади міста Харкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230 «Про Реєстр територіальної громади міста Харкова», такі зміни:

1.1. В абзаці 7 пункту 1.6, абзаці І пункту 3.4, в абзацах 3, 4, 5, 7 пункту 6.1 слова «електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікований електронний підпис».

1.2. В абзаці 4 пункту 6.2 слова «електронний цифровий підпис (печатка)» замінити словами «кваліфікований електронний підпис/кваліфікована електронна печатка».

1.3. В абзаці 7 пункту 1.6 слова «засобів дистанційної ідентифікації» замінити словами «засобів електронної ідентифікації».

1.4. В абзаці 7 пункту 6.1, абзаці 3 пункту 6.2 слова «засобами дистанційної ідентифікації» замінити словами «засобами електронної ідентифікації».

1.5. В абзаці 5 пункту 1.6, підпункті 2.7.21 пункту 2.7 слова «дистанційно ідентифікованих» замінити словом «ідентифікованих».

1.6. В абзацах 3, 5 пункту 6.1 замінити посилання на Закон України «Про електронний цифровий підпис» посиланням на Закон України «Про електронні довірчі послуги».

1.7. Абзац 3 пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«веб-сайт «Портал електронних сервісів міста Харкова» (далі - веб-сайт) - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет (www.e-kharkiv.org) разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет».

1.8. Пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Визначення термінів «кваліфікований електронний підпис», «кваліфікована електронна печатка», «засоби електронної ідентифікації», «ідентифікація особи» та «виконавець комунальної послуги» вживається у цьому Положенні у визначенні, передбаченому Законом України «Про електронні довірчі послуги» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги» відповідно.».

1.9. Абзац 2 пункту 3.14 після слів «комунальні підприємства» доповнити словами «виконавці комунальних послуг».

1.10. Абзац І пункту 6.1 після слів «(їх виконавчі органи)» доповнити словами «комунальні підприємства, виконавці комунальних послуг».

2. Внести до Положення про Портал електронних сервісів міста Харкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.09.2018 № 630 «Про затвердження Положення про Портал електронних сервісів міста Харкова», такі зміни:

2.1. В абзаці 5 пункту 1.5 та абзаці 1 пункту 4.3 слова «електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікований електронний підпис».

2.2. В абзаці 2 пункту 1.5, пункті 4.2, абзаці 2 пункту 4.5, абзаці І пункту 4.6 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».

2.3. В абзаці 1 пункту 4.4 слова «електронним цифровим підписом» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом».

2.4. В абзаці 2 пункту 1.5, пункті 4.2 слова «засобів дистанційної ідентифікації користувачів» замінити словами «засобів електронної ідентифікації».

2.5.У пункті 1.4 слова «дистанційно ідентифікованих» замінити словом «ідентифікованих».

2.6. Абзац 1 пункту 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Веб-сайт «Портал електронних сервісів міста Харкова» (далі - веб-сайт) - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет (www.e-kharkiv.org) разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет ».

2.7. Абзац 10 пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги.».

2.8. У підпункті 2.1.7 та пункті 4.2 після слів «комунальні підприємства» доповнити словами «виконавці комунальних послуг».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Новака О М.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС