Про внесення змін до Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки

Номер
1336/18
Сесія
23/7
Тип
Ненормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 р. № 1336/18

м. Харків

Про внесення змін до Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 № 37/10 «Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки» (зі змінами), виклавши додаток до нього у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань транспорту, зв’язку та екології і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 24.02.2010 №37/10 «Про затвердження Програми будівництва

та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки»

в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 28.11.2018 № 1336/18


Програма

будівництва та розвитку

Харківського метрополітену

на 2010-2020 роки


Паспорт Програми

Назва Програми

Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки

Правове забезпечення для розробки Програми

- Бюджетний кодекс України;

- закони України «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1361-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року».

Замовник Програми

Харківська міська рада

Розробники Програми

Департамент інфраструктури Харківської міської ради, Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Головна мета Програми

Метою Програми є поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, підвищення рівня технічного оснащення та ефективності роботи метрополітену, а також реалізація завдань державної політики у сфері міського електротранспорту та його розвитку.

Строки реалізації Програми

2010-2020 рр.

Джерела фінансування

Кошти державного бюджету України, бюджету міста Харкова, власні кошти підприємства, а також інші джерела, у тому числі кредитні кошти міжнародних фінансових організацій згідно із законодавством України.

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів бюджету визначаються на кожний окремий рік відповідно до кошторису після затвердження його рішенням сесії Харківської міської ради у межах бюджетних асигнувань.

Відповідальні за виконання напрямків Програми

Департамент інфраструктури Харківської міської ради, Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, функціонально підпорядковані комунальні унітарні підприємства, які належать територіальній громаді міста Харкова:

КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» - підприємство, на яке покладено виконання функцій замовника з будівництва та реконструкції метрополітену;

КП «Харківський метрополітен» - підприємство, діяльність якого спрямовано на надання послуг із безпечного та якісного перевезення пасажирів метрополітеном.

Очікувані результати від реалізації Програми

Реалізація цієї Програми дозволить забезпечити подальший розвиток метрополітену, поліпшення транспортного обслуговування населення міста, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном, його безперебійну та безаварійну роботу.

1. Загальна частина

Програму будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки (далі - Програма) розроблено згідно із законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 № 257 «Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1361-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року» та іншими нормативними актами України.

Харківський метрополітен є основою пасажирської транспортної системи міста, характеризується великою пропускною спроможністю, високою швидкістю та регулярним сполученням за основними пасажироутворюючими напрямками міста.

Необхідність прийняття Програми зумовлено швидким зростанням рівня автомобілізації та обмеженою пропускною спроможністю наземних транспортних магістралей. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 997-р «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Харківський метрополітен» у власність територіальної громади м. Харкова», на підставі рішення Харківської міської ради від 24.06.2009 № 162/09 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності міста Харкова ДП «Харківський метрополітен» підприємство «Харківський метрополітен» перейшло з державної до комунальної форми власності (наказ Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради від 25.09.2009 № 1780 «Про затвердження акту приймання-передавання цілісного майнового комплексу державного підприємства «Харківський метрополітен»). Рішенням Харківської міської ради від 30.09.2009 № 222/09 «Про комунальну власність» затверджено перелік об’єктів, прийнятих до комунальної власності, в тому числі цілісний майновий комплекс Харківського метрополітену. До складу цілісного майнового комплексу Харківського метрополітену входив цілісний майновий комплекс його структурного підрозділу - дирекція метрополітену, що будується.

Останнім часом у роботі Харківського метрополітену, як і всього міського пасажирського транспорту, спостерігається тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним зносом об'єктів метрополітену, зокрема рухомого складу, а також відшкодуванням не в повному обсязі втрат доходів підприємства від перевезень окремих категорій громадян, яким державою надано право пільгового проїзду у метрополітені.

Для поліпшення роботи Харківського метрополітену необхідний подальший розвиток і зміцнення його матеріально-технічної бази та удосконалення галузевих особливостей роботи підприємства.

На підставі рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.2011 № 193/11 «Про створення комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (зі змінами) було створено комунальне підприємство «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та закріплено за Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. Підприємство створено з метою виконання функцій замовника з будівництва та реконструкції метрополітену в м. Харкові та інших підземних і наземних споруд.

З метою ефективного управління комунальною власністю у сфері пасажирського транспорту, подальшого розвитку матеріально-технічної бази зазначеної сфери, якісного надання гарантованих послуг жителям міста Харкова відповідними ресурсами (в тому числі фінансовими) забезпечуються спеціально створені такі комунальні підприємства: комунальне підприємство «Харківська дирекція будівництва метрополітену», комунальне підприємство «Харківський метрополітен».

2. Сучасний стан Харківського метрополітену

Станом на 01.01.2010 комунальне підприємство «Харківський метрополітен» забезпечувало 48,1 % пасажирських перевезень у місті, а у 2016 році - 40 %.

На сьогодні метрополітен включає в себе три самостійні лінії експлуатаційною довжиною 38,7 км, на яких розміщено 30 станцій із трьома пересадними вузлами.

Крім того, на балансі метрополітену перебувають два електродепо з парком рухомого складу 326 вагонів, тунельні споруди довжиною 101,54 км, рельсові шляхи довжиною 106,22 км, силові кабельні лінії довжиною більше 5200 км, лінії зв’язку - близько 90 км, 47 одиниць ескалаторів, інженерні мережі водо-, теплопостачання і водовідведення - більше 120 км, а також об'єкти спеціального призначення (для забезпечення життєдіяльності метрополітену в умовах надзвичайних ситуацій).

Лінії метрополітену оснащені системами автоматичного регулювання швидкості руху поїздів при відключеному автоматичному блокуванні і погашених вогнях світлофорів.

Всі станції обладнано системами телеспостереження за переміщенням пасажирів від вестибюлів до посадки у вагони поїздів і у зворотному напрямку.

Пристрої електропостачання, ескалатори, основна вентиляція, система водопостачання, підігрів східців пішохідних виходів обслуговуються через автоматизовану систему диспетчерського управління на базі персональних електронно-обчислювальних машин, об'єднаних у Єдиний диспетчерський центр (ЄДЦ) управління технологією перевезень. Разом з тим зазначені системи і ЄДЦ потребують подальшого розвитку.

Знос рухомого складу дорівнює 90%, з них 213 вагонів мають знос 90-95 %, знос ескалаторів складає 85 %, технологічного транспорту - 98 %, систем вентиляції - 90 %.

Щорічно відповідно до вимог наявної системи ремонтів рухомого складу, ескалаторів та іншого обладнання метрополітену необхідно виконувати капітальні, середні та поточні ремонти рухомого складу, ескалаторів, вентиляційного, насосного обладнання, пасажирської автоматики, кабельних мереж електропостачання та зв'язку, обладнання підстанцій, колії, контактної рейки, тунельних та станційних споруд.

У 2016 році введено в експлуатацію станцію «Перемога». Збільшення загальної довжини лінії при дотриманні наявних параметрів руху вимагає придбання вагонів метро.

Придбання рухомого складу також необхідно у зв'язку з відкриттям станції «Перемога» та запланованим будівництвом станцій «Державінська» і «Одеська», підвищенням інтенсивності руху на Олексіївській лінії.

Для забезпечення якісного та своєчасного технічного обслуговування вагонів метрополітену, відповідно до вимог ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени» необхідно виконати будівництво електродепо «Олексіївське» на третій лінії.

Крім того, перспективним напрямком розвитку метрополітену є перш за все будівництво нової ділянки на лінії метрополітену в напрямку станцій «Метробудівників» - «Одеська», що забезпечить вирішення транспортної проблеми в частині зменшення навантаження на наземний транспорт по проспекту Гагаріна та зручність перевезень мешканців Основ’янського та Слобідського районів міста Харкова.

Також для покращення транспортного обслуговування жителів Салтівського житлового масиву необхідний подальший розвиток Салтівської лінії метрополітену: «Історичний музей» - «Площа Урицького» - «Героїв Праці» - «Дружби Народів».

Харківською міською радою за підтримки Харківської обласної державної адміністрації розроблено пропозицію щодо ініціювання інвестиційного проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», який планується здійснити із залученням коштів міжнародних фінансових організацій - Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.

З метою підготовки та реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком інвестиційного проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», складові якого підлягають виконанню з урахуванням вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.09.2013 № 1115 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним' банком проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», прийнято рішення 26 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 25.12.2013 № 1414/13 «Про створення Групи управління інвестиційним проектом «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові».

Відповідно до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 448/16 «Про підтримку Харківською міською радою отримання позики міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проекту» підтримано участь комунального підприємства «Харківський метрополітен» в інвестиційному проекті «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» та надано згоду на отримання позик Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучених державою для реалізації зазначеного інвестиційного проекту.

Складовими інвестиційного проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» є:

- проект «Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 538-р;

- проект «Будівництво електродепо «Олєксіївське» із з’єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 539-р;

- придбання вагонів (рухомого складу метрополітену).

З метою реалізації Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 24.02.2010 №37/10, необхідно звільнити територію будівництва третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» від об’єктів нерухомості шляхом викупу (примусового відчуження) земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, згідно зі статтями 7, 15 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» та шляхом припинення права користування земельними ділянками комунальної власності з мотивів суспільної необхідності та суспільних потреб.

Крім того, у рамках інвестиційного проекту «Міський громадський транспорт України», з метою оновлення рухомого складу метрополітену в місті Харкові планується до реалізації інвестиційний проект «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену», що передбачає придбання вагонів метро, у зв'язку з чим КП «Харківський метрополітен» надано згоду на одержання позики Європейського інвестиційного банку (рішення 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 845/17 «Про підтримку Харківською міською радою одержання комунальними підприємствами позик міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів»).

3. Мета Програми та основні принципи реформування та розвитку Харківського метрополітену

Метою Програми є поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, підвищення рівня технічного оснащення та ефективності роботи метрополітену, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітеном у міських пасажирських перевезеннях, а також реалізація органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції завдань державної політики у сфері міського електротранспорту згідно із законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 № 257 «Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1361-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року» та іншими нормативними актами України.

Відповідно до зазначених законодавчих актів основними завданнями у сфері міського електротранспорту є:

- створення доступних, якісних та безпечних послуг з перевезень метрополітеном;

- забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку метрополітену;

- підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи;

- забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань будівництва, реконструкції об'єктів метрополітену та оновлення парку рухомого складу.

4. Напрямки та заходи з виконання Програми

Основними напрямками та заходами з виконання Програми є:

- розробка комплексної транспортної схеми у м. Харкові на основі наявної схеми ліній метрополітену з урахуванням обсягів перевезень всіма видами пасажирського транспорту;

- проектування перспективних напрямків будівництва Харківського метрополітену, зокрема розробка техніко-економічного обгрунтування для перспективних напрямків;

- вивільнення території перспективного будівництва метрополітену в м. Харкові від об’єктів нерухомості для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

- продовження будівництва нових станцій метрополітену Олексіївської лінії у напрямку вул. Одеської, а також Салтівської лінії: «Історичний музей» - «Площа Урицького» - «Героїв Праці» - «Дружби Народів»;

- будівництво електродепо «Олексіївське» зі з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену;

- оновлення рухомого складу та виконання капітального ремонту наявних вагонів з модернізацією;

- капітальний ремонт та реконструкція наявних пішохідних переходів (тунелів) і станцій;

- оснащення ліній метрополітену мікропроцесорними системами керування рухом поїздів та забезпечення безпеки руху;

- капітальний ремонт та реконструкція ескалаторного, вентиляційного, насосного обладнання, пасажирської автоматики, кабельних мереж електропостачання та зв'язку, обладнання підстанцій, колії, контактної рейки, тунельних, станційних та інших споруд з використанням новітніх технологій;

- впровадження єдиної ефективної системи оплати проїзду у всіх видах міського електротранспорту;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- придбання спецтехніки та обладнання для забезпечення належного функціонування метрополітену;

- надання фінансової підтримки КП «Харківський метрополітен»;

- надання фінансової підтримки КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену».

Замовником будівництва є Харківська міська рада. Відповідальними за виконання напрямків Програми є Департамент інфраструктури Харківської міської ради і Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, функціонально підпорядковані унітарні підприємства, які належать територіальній громаді міста Харкова.

Відповідальними виконавцями є:

а) Департамент інфраструктури Харківської міської ради:

- розробка комплексної транспортної схеми у м. Харкові на основі наявної схеми ліній метрополітену з урахуванням обсягів перевезень всіма видами пасажирського транспорту;

- впровадження єдиної ефективної системи оплати проїзду у всіх видах міського електротранспорту;

б) Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради:

- вивільнення території перспективного будівництва метрополітену в м. Харкові від об’єктів нерухомості для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності:

- письмове повідомлення власників земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, щодо їх викупу для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

- розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, щодо їх викупу для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

- визначення викупної ціни земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

- викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, здійснення інших правочинів, що передбачають передачу права власності об’єктів нерухомості для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

- рецензування звітів про оцінку нерухомого майна для викупу земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності;

- визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам;

- оформлення договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, у тому числі нотаріальні та інші послуги правового характеру;

в) КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену»:

- проектування перспективних напрямків будівництва Харківського метрополітену, зокрема розробка техніко-економічного обгрунтування для перспективних напрямків;

- продовження будівництва нових станцій метрополітену Олексіївської лінії у напрямку вул. Одеської, а також Салтівської лінії: «Історичний музей» - «Площа Урицького» - «Героїв Праці» - «Дружби Народів»;

- будівництво електродепо «Олексіївське» зі з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену;

-  реконструкція наявних пішохідних переходів (тунелів) і входів (виходів) станцій;

г) КП «Харківський метрополітен» - підприємство, діяльність якого спрямовано на надання послуг із безпечного та якісного перевезення пасажирів метрополітеном:

- оновлення рухомого складу та виконання капітального ремонту наявних вагонів з модернізацією;

- оснащення ліній метрополітену мікропроцесорними системами керування рухом поїздів та забезпечення безпеки руху;

- капітальний ремонт наявних пішохідних переходів (тунелів) станцій;

- капітальний ремонт та реконструкція ескалаторного, вентиляційного, насосного обладнання, пасажирської автоматики, кабельних мереж електропостачання та зв'язку, обладнання підстанцій, колії, контактної рейки, тунельних, станційних та інших споруд з використанням новітніх технологій;

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- придбання спецтехніки та обладнання для забезпечення належного функціонування метрополітену.

5. Соціально-економічні наслідки реалізації Програми

Реалізація цієї Програми дозволить забезпечити безперебійну та безаварійну роботу метрополітену, поліпшити транспортне обслуговування населення міста Харкова, збільшити питому вагу пасажирських перевезень метрополітеном, забезпечити надійну експлуатацію рухомого складу та об’єктів енергозабезпечення.

Кількісні показники розвитку метрополітену на 2010-2020 роки зазначено в таблиці.


Показники розвитку Харківського метрополітену

на 2010-2020 роки


з/п

Найменування

заходу

Од.

виміру

Кількісні показники Програми

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Проектування

перспективних

напрямків

будівництва

метрополітену

етап

проектування
1

1

1

1

1

1

1

1

2

Будівництво об’єктів метрополітену,

в т. ч.:

2.1.

Дільниця між станціями «Наукова» - «Проспект Перемоги», в тому числі:


Дільниця між станціями «23 Серпня» та «Олексіївська»

1 станція/2,5 км

станція

км

1

2,5
Дільниця між станціями «Олексіївська» та «Проспект Перемоги»

1 станція/ 0,548 км, у тому числі


станція

км
1

0,548


Третя черга: дільниця між станціями «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги»

(1 станція) та четверта черга: дільниця між станціями «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги» (цивільна оборона) перший пусковий комплекс

(7 пристроїв)


станція

км
1

0,548


четверта черга: дільниця між станціями

«Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги»

(цивільна оборона - 5 об’єктів ЦО) другий пусковий комплекс


од.

0,5


0,5


1


3

2.2.

Дільниця між станціями «Метробудівників» та «Одеська»

2 станції/3,47 км/

15 об’єктів ЦО , у тому числі:

станція


км


од.

0,10,150,55

0,3


1,4


5

1


1,07


5


Перша черга: дільниця між станціями «Метробудівників» та «Одеська»

2 станції/3,47 км

станціякм

0,10,150,55

0,3


1,4

1


1,07


Друга черга: дільниця між станціями «Метробудівників» та «Одеська» (цивільна оборона - 15 одиниць)
од.

5
5

2.3.

дільниця між станціями

«Історичний музей» та «Площа Урицького»

1 станція/2,1 км
км


0,5

2.4.

Електродепо «Олексіївське» зі з’єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського метрополітену

1 депо/0,756км

депо


км


0,20,20,3

1


0,056

2.5.

Дільниця між станціями «Героїв Праці» - Дружби Народів» 1 станція /1,7 км

станція


км

0,2

3

Придбання вагонів

од.

1010

20

ЗО

30

40


50

40

4

Капітальний ремонт об’єктів метрополітену, в т. ч.:


Вагонів

од.

14

15

15

10

15

14

10

11


11

14


Станційних комплексів, пішохідних переходів(тунелів) станцій


станція


1


1


1


2


2


21


1


1


1


Рейок

км

3

3

3


3

3

3

3

2

3

3


Верхньої будови колії

од.

316

15

3


15

7Ескалаторного

обладнання

од.2

2

2

2

1

5

Реконструкція об’єктів метрополітену,

в т. ч.:


Пішохідних переходів(тунелів) станцій

1

1
Ескалаторного та

вентиляційного

обладнання

од.

6


7


8

6Тунельного водопроводу із заміною металевих труб на ПВХ

км

6

3

3

1,1

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5


Систем водо-, теплопостачання та водовідведення

станція

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1


Системи теплопостачання електродепо «Салтівське»

система1


Систем видалення та знепилення повітря при обдувці рухомого складу електродепо «Салтівське»

система

1
1
Очисних споруд проммайданчика електродепо «Салтівське»

од.

1
Силового

обладнання

електропідстанцій

од.

14

4

4

7

4


4


2

2

2


Обладнання ліній метрополітену системою автоведення

лінія

1


1


Системи вентиляції тупиків станції «Історичний музей»

станція

16

Модернізація об’єктів метрополітену, в т. ч.:


Систем керування технологічним обладнанням та рухом поїздів станцій з використанням мікропроцесорної техніки

станція

1
2

2


1


1Пристроїв інтервального регулювання і забезпечення безпеки руху поїздів

станція

4

4АКП-73 та АКП-93 (заміна застарілих сучасними)

од.

73

5788

119АКП (заміна

застарілих

сучасними)

вести­

бюль2

2

2


2


Освітлення станцій та тунелів із застосуванням енергозберігаючих технологій

станція

2

2

2


2

2

1

1

1

1

1


Обладнання об’єктів та рухомого складу автоматичними системами пожежогасіння

од.20

30
7

Придбання спецтехніки та обладнання для забезпечення функціонування об’єктів метрополітену,

в т. ч.:


Маневрового та господарського рухомого складу

од.

1

1І

1

1


Інше

од.

2
1
6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету міста Харкова відповідно до кошторису, що затверджується на кожен рік, власних коштів підприємства, а також інших джерел, у тому числі кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, згідно із законодавством України.


Директор

Департаменту інфраструктури С.Б. Дульфан


Директор Департаменту

будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков