Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

Номер
609/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
02/10/2013
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


РІШЕННЯ


Від 02.10.2013 р. № 609

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

На підставі Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.10.2004 № 977 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові».

3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення даного рішення у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту контролю Харківської міської ради Артикуленко О.В.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 02.10.2013 р. № 609


ПРАВИЛА

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ У МІСТІ ХАРКОВІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (надалі – Правила) розроблені відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про захист прав споживачів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 № 2067 (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 № 526, «Правил благоустрою території міста Харкова», затверджених рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11 (зі змінами та доповненнями).

Правила регулюють відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчими органами Харківської міської ради, спеціально уповноваженим територіальним органом у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих у користування, та контролю за дотриманням законодавства про рекламу, цих Правил, а також інші відносини  у сфері зовнішньої реклами.

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення в місті Харкові зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Харкові.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

адміністраторпосадова особа Харківської міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг;

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

державний адміністратор – посадова особа Харківської міської ради, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та
у певному місці;

Єдиний дозвільний центр у місті Харкові – постійно діючий робочий орган Харківської міської ради, в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також
на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території
на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

особа – фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента
в Україні;

паспорт опорядження фасаду будівлі – це документ, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорове рішення фарбування фасадів та їх елементів, що реєструється в управлінні містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради;

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами
до її споживача;

рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

робочий орган – відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові;

розповсюджувач зовнішньої реклами (заявник) – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, кронштейни, панно, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, транспаранти, троли, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, тощо), які використовуються для розміщення реклами;

товар – будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності;

Центр надання адміністративних послуг міста Харкова – це постійно діючий робочий орган Харківської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 № 2067 (зі змінами та доповненнями).

3. РОБОЧИЙ ОРГАН

3.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.2. Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл
на розміщення зовнішньої реклами.

3.3. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення, анулювання дозволу, продовження строку його дії та видачі дубліката;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради щодо надання та анулювання дозволів;

- видача дозволів розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі рішень виконавчого комітету Харківської міської ради;

- підготовка проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету з питань зовнішньої реклами;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у Харківській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- надання органам державної податкової служби інформації про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл;

- інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

4.1. Розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові здійснюється на підставі дозволів, які видаються робочим органом на підставі рішень виконавчого комітету Харківської міської ради.

Зовнішня реклама повинна розміщуватися з дотриманням Законів України «Про рекламу», «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», Державних стандартів України, Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України, рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також цих Правил.

4.2. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо:

- менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами;

- менший строк не встановлено погодженням власника місця розміщення спеціальної конструкції або уповноваженим органом (особою), з урахуванням погодження утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб.

Дозвіл не може бути виданий на термін більший, ніж погоджений з власником місця розташування спеціальної конструкції. Погодження має бути оформлено в письмовій формі.

4.3. Дозвіл, виданий у встановленому цими Правилами порядку, є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розміщенням рекламного засобу.

4.4. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені;

- опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися
на висоті не менше, ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

Робочий орган у разі потреби надає розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальні завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних конструкцій.

4.5. Зовнішня реклама розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, встановлених на:

а) відкритій місцевості;

б) зовнішніх поверхнях будинків і споруд;

в) елементах вуличного обладнання та над проїжджою частиною вулиць
і доріг.

4.6. На територіях, будинках (в тому числі пам’ятках архітектури)  і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

4.7. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється відповідно до зареєстрованого в управлінні містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради (далі – управління містобудування та архітектури) паспорту опорядження фасаду з визначеним місцем розміщення рекламних засобів,
за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

4.8. Використання реклами, яка повністю або частково містить об’єкти авторського права та/або суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.

4.9. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

4.10. Проведення тендерів (конкурсів) у процесі надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється.

4.11. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції:

- на пішохідних доріжках та алеях;

- на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

4.12. Забороняється розміщення зовнішньої реклами без застосування спеціальних конструкцій безпосереднім нанесенням фарби або плівкових матеріалів, друкованої реклами (листівки, оголошення, афіші, агітаційні матеріали тощо) на поверхні будинків (у т.ч. на вікнах та дверях), будівель, споруд, огорож та вуличного обладнання, покриття тротуарів, вулиць та доріг.

4.13. Забороняється використання дорожніх знаків для розміщення зовнішньої реклами.

4.14. Заміна рекламних сюжетів (постерів) з використанням спеціальної техніки (автомобілю з підйомним механізмом) здійснюється в будні дні тижня у нічний час доби (з 21.00 до 7.00). У вихідні та святкові дні обслуговування спеціальних конструкцій може здійснюватися цілодобово з урахуванням транспортного потоку та не створювати дорожніх заторів на вулично-дорожній мережі міста.

5. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

5.1. Загальні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій.

5.1.1. Спеціальні конструкції повинні розташовуватися з дотриманням вимог чинного законодавства України у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

5.1.2. Розміщення спеціальних конструкцій в центральній частині міста,
на магістралях загальноміського значення здійснюється виключно за схемами, затвердженими рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради, які оприлюднюються на офіційному сайті Єдиного міського реєстру актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради. Межі центральної частини міста затверджуються рішенням Харківської міської ради.

5.1.3. На територіях, де відсутні зазначені схеми, розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється з дотриманням наступних умов:

1) розміщення спеціальних конструкцій, що стоять окремо, дозволяється в місцях, де ширина тротуару складає більше ніж 2,5 метри;

2) відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 18 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 120 метрів;

3) відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 6 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 60 метрів;

4) відстань між спеціальними конструкціями, що стоять окремо, з площею однієї сторони рівною або більшою 2 м2, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), повинна складати не менше 40 метрів;

5) відстань між спеціальними конструкціями різної площі, що стоять окремо, розташованими в межах одного кварталу на одній стороні вулиці (проспекту, магістралі тощо), визначається по нормативній відстані, визначеній для конструкцій меншої площі однієї сторони.

5.1.4. Розміщення спеціальних конструкцій у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.1.5. Зворотна сторона спеціальних конструкцій, що мають одну рекламну площину, повинна бути естетично оформлена.

5.1.6. Спеціальні конструкції забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону та дозволу, дати видачі дозволу та строку його дії. Для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш, ніж 0,3 відсотки площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

5.1.7. Розміщення спеціальних конструкцій повинно відповідати вимогам Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198, та не повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць і тротуарів, викошування газонів, а також для утримання автомобільних доріг і вулиць.

5.1.8. Спеціальні конструкції повинні використовуватися тільки за призначенням.

5.1.9. Розміщення вивіски (таблички), елементу оформлення фасаду здійснюється відповідно до зареєстрованого в управлінні містобудування та архітектури паспорту опорядження фасаду з визначеним місцем розміщення спеціальних конструкцій, за згодою управління містобудування та архітектури, власника місця та/або уповноваженої ним особи у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.1.10. На фасадах будинків, будівель і споруд спеціальні конструкції розміщуються відповідно до зареєстрованого в управлінні містобудування та архітектури паспорту опорядження фасаду з визначеним місцем розміщення рекламних засобів, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою території міста Харкова.

5.1.11. Для спеціальних конструкцій, що мають елементи кріплення, в обов’язковому порядку розробляється проект кріплення конструкції з метою забезпечення безпеки при експлуатації.

5.1.12. Спеціальні конструкції повинні передбачати підсвітлення рекламно-інформаційного поля в темний час доби, включення якого повинно здійснюватися відповідно до графіка режиму роботи вуличного освітлення. У випадках використання зовнішніх джерел світла конструкції кріплення світильників повинні бути закриті декоративними елементами.

Спеціальні конструкції підключаються до існуючих мереж електропостачання відповідно до вимог чинного законодавства України та згідно з розробленим проектом.

Для підсвітлення спеціальних конструкцій повинні використовуватися світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог електробезпеки, пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання з рекламною конструкцією і витримувати вітрове і снігове навантаження, вібраційні й ударні впливи.

5.1.13. Опори спеціальних конструкцій повинні бути виготовлені з матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах і достатню стійкість при вітровому навантаженні та експлуатації.

5.1.14. Розміщення спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних та інших випромінювань і полів, не допускається поблизу житлових приміщень з порушенням встановлених санітарних норм.

5.1.15. З урахуванням типології елементів місцевого середовища архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників для розташування відповідних спеціальних конструкцій встановлюються вимоги залежно від зони території міста згідно з Додатком № 3.

5.1.16. Розміщення складних спеціальних конструкцій здійснюється згідно з проектною документацією, розробленою відповідно до будівельних норм та державних стандартів. Проектна документація завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою інженера-проектувальника.

Складні спеціальні конструкції мають одну або декілька таких ознак:

- розмір однієї рекламної площини окремо встановленої стаціонарної спеціальної конструкції дорівнює або більше 6 м2;

- встановлюються з проведенням прихованих робіт, що підлягають огляду згідно з переліком робіт, встановленим діючими будівельними нормами ;

- мають бетонний фундамент;

- встановлюються на даху будинку, споруди;

- виготовлені за індивідуальним проектом або має нетипові розміри;

- для виготовлення або встановлення потребують складних конструктивних рішень.

5.1.17. Розроблення необхідної проектної, технічної документації
на спеціальні конструкції, виготовлення, монтаж (демонтаж) спеціальних конструкцій здійснюється спеціалізованими підприємствами, що мають відповідних кваліфікованих виконавців.

5.1.18. Проектна документація повинна визначати взаємозв’язок спеціальної конструкції із навколишньою місцевістю, містити основні технічні характеристики спеціальної конструкції, розрахунки на надійність і стійкість від можливих навантажень, креслення елементів і вузлів конструкції, відомості про використовувані матеріали, інформацію про зварні з’єднання її елементів, кінцевий термін експлуатації спеціальної конструкції.

5.1.19. Виробник спеціальних конструкцій забезпечує повну відповідність виготовлених спеціальних конструкцій і якості їх виготовлення вимогам проектної та іншої конструкторської документації.

5.1.20. Матеріали, з яких виготовлені елементи спеціальних конструкцій, повинні мати документи (сертифікати, паспорти), що підтверджують їх якість і відповідність діючим нормам та стандартам.

Застосування не рекомендованих проектом матеріалів не допускається.

На сталеві, залізобетонні та інші елементи виготовлених спеціальних конструкцій виробник повинен надавати технічні паспорти (сертифікати).

5.1.21. Спеціальні конструкції не повинні мати схожості за зовнішнім виглядом, зображенням, звуковим ефектом з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальних сигналів, погіршувати їх видимість, знижувати безпеку руху, зменшувати габарити інженерних споруд, видавати звуки, що можуть бути почуті в межах проїжджої частини особою з нормальним слухом, створювати враження перебування на дорозі пішоходів, транспортних засобів, тварин, інших предметів, повинні відповідати вимогам правил, стандартів, технічних норм, пропонованих до конструкцій даного типу.


5.2. Загальні вимоги здійснення монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій.

5.2.1. При виконанні робіт з монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій необхідно дотримуватись:

- вимог технічних нормативів щодо забезпечення техніки безпеки під час проведення зазначених робіт;

- вимог по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення зазначених робіт.

5.2.2. Роботи по встановленню фундаменту, монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій, що потребують проведення земляних робіт та/або робіт, пов’язаних з тимчасовим заняттям ділянки проїжджої частини дороги, повного припинення руху автотранспорту або обмеження руху транспорту на певній ділянці дороги, здійснюється на підставі дозволу на прокладання нових та ремонт існуючих мереж у межах «червоних ліній» вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, який надається та погоджується у встановленому порядку відповідним уповноваженим виконавчим органом Харківської міської ради згідно з вимогами Закону України «Про автомобільні дороги».

Дозвіл має містити інформацію про перелік виконуваних робіт, організацію, що виконуватиме зазначені роботи, особу, відповідальну за виконання робіт, місце проведення робіт, термін та час їх виконання, термін відновлення покриття (асфальтового покриття, тротуарної плитки, трав’яного покриття тощо) у разі його порушення.

5.2.3. Загальний строк монтажу спеціальних конструкцій не повинен перевищувати 7 днів з дня отримання розповсюджувачем дозволу в Єдиному дозвільному центрі в місті Харкові. Відновлення трав’яного покриття або інших насаджень навколо місця розміщення рекламного засобу повинно виконуватися в строк не більше 3 днів з моменту монтажу або демонтажу спеціальної конструкції. У зимовий період у ті ж терміни виконуються роботи з вивезення зайвого ґрунту, завезення і підсипання сухої рослинної землі та її розрівнювання.

5.2.4. Експлуатація спеціальних конструкцій здійснюється без заїзду автотранспорту на трав’яне покриття або інші насадження навколо місця розміщення рекламного засобу.

5.2.5 Спеціальні конструкції повинні утримуватися відповідно до технічних вимог, передбачених проектною документацію, у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджень конструкцій та рекламних сюжетів.

5.2.6. Демонтаж спеціальних конструкцій, встановлених з порушенням вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, здійснюється відповідно до порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.


5.3. Вимоги до проведення перевірки технічного стану складних спеціальних конструкцій

5.3.1 Перевірка технічного стану складних спеціальних конструкцій на відповідність вимогам цих Правил, будівельним нормам, державним стандартам та вимогам безпеки їх розміщення здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями, що мають фахівців-експертів з відповідними кваліфікаційними сертифікатами, які здійснюють обстеження та оцінку технічного стану конструкцій, визначення параметрів та характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури (надалі – спеціалізовані організації).

5.3.2. Спеціалізовані організації здійснюють візуально-інструментальний неруйнуючий контроль стану фундаменту та металоконструкцій з метою виявлення дефектів, пошкоджень та деформацій, визначення ступеню зносу металу, корозії, якості й стану вузлів кріплення (з’єднання), зварних з’єднань, антикорозійного покриття тощо, а також відхилень від проекту, що з’явилися в процесі експлуатації складних спеціальних конструкцій.

5.3.3. Розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні проводити перевірку технічного стану складних спеціальних конструкцій не менш ніж один раз на рік або у разі:

- продовження строку дії дозволу;

- отримання нового дозволу на розміщення зовнішньої реклами на складні спеціальні конструкції, що перебувають (перебували) в експлуатації;

- закінчення строку експлуатації складних спеціальних конструкцій;

- при продовженні строку експлуатації після ремонту та/або заміни несучих елементів;

- у разі пошкодження спеціальних конструкцій;

- виявлення в процесі експлуатації складної спеціальної конструкції конструктивної помилки, виробничих браків, очевидних порушень умов експлуатації, що призвело до виникнення аварійних ситуацій або ознак аварійного стану конструкції. При цьому допускається проведення обстежень всіх складних спеціальних конструкцій, що належать або перебувають у користуванні розповсюджувача зовнішньої реклами.

5.3.4. Перевірка розрахунку несучої здатності складних спеціальних конструкцій проводиться у разі наявності пошкоджень її несучих елементів або відсутності (втрати) проектної документації.

5.3.5. Плата за виконання робіт, пов’язаних з перевіркою та обстеженням складних спеціальних конструкцій, наданням висновків тощо, здійснюється розповсюджувачами зовнішньої реклами за власний рахунок.

5.3.6. Спеціалізовані організації за результатами обстежень складних спеціальних конструкцій складають експертний висновок, завірений підписом
і скріплений особистою печаткою фахівця-експерта.

5.3.7. Розповсюджувач зовнішньої реклами подає робочому органу через державного адміністратора в приміщенні Єдиного дозвільного центру в місті Харкові примірник оформленого експертного висновку про обстеження технічного стану складних спеціальних конструкцій, для ведення обліку даних про технічний стан складних спеціальних конструкцій.


5.4. Види спеціальних конструкцій

5.4.1. Основні види та розміри спеціальних конструкцій для застосування відображені у Збірнику примірних спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові, затвердженому рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.06.2008 № 395.

5.4.2. Спеціальні конструкції поділяються на стаціонарні та тимчасові.

5.4.3. Стаціонарні спеціальні конструкції – це рекламні засоби, що мають постійне місце розміщення, які встановлюються окремо або розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання.

5.4.4. Окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції поділяються на такі види.

5.4.4.1. Щити стаціонарні – окремо встановлені спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення реклами, складаються з фундаменту, каркасу та інформаційного поля (полів), що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо.

Щити стаціонарні виконуються, як правило, у двосторонньому варіанті та мають підсвітлення. Конструктивні елементи жорсткості та кріплення (болтові з’єднання, елементи опор тощо) повинні бути закриті декоративними елементами. Щити стаціонарні, виконані в односторонньому варіанті, повинні мати декоративно оформлену зворотню сторону.

Щити стаціонарні не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкцій (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальної арматури, з’єднання з фундаментом). Фундамент окремо встановлених стаціонарних щитів повинен заглиблюватися до рівня землі.

Рекламна площа визначається сумою площ сторін конструкції.

5.4.4.2. Об’ємно-просторові конструкції – спеціальні конструкції, у яких для розміщення інформації використовується об’єм та поверхня конструкції.

Об’ємно-просторові конструкції виконуються виключно за індивідуальними проектами, виходячи із архітектурних та містобудівних особливостей міської території, розміщуються в пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок) і на майданах, на територіях парків, виставочних комплексів, на розподільних смугах магістралей.

Рекламна площа об’ємно-просторової конструкції визначається розрахунковим шляхом.

5.4.4.3. Прапори – спеціальні конструкції з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна площа прапора визначається площею двох сторін його полотнища.

5.4.4.4. Інформаційні стенди – спеціальні конструкції висотою до 2,5 м та розміром рекламної площі не більше 5 м2, які розташовуються в пішохідній зоні, як правило, навколо стовпів вуличного освітлення або опор електромереж, або у вигляді окремо встановлених багатосторонніх конструкцій та призначені для розміщення дрібноформатних (не більше формату А2): афіш культурних та розважальних заходів, агітаційних матеріалів, соціальної реклами, листівок суб’єктів підприємницької діяльності.

Рекламна площа визначається сумою площ сторін конструкції.

5.4.4.5. Розтяжки на власних опорах – окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції, які складаються з фундаменту, власних опор, пристроїв натягу, кріплення та інформаційного зображення, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць.

Рекламна площа визначається сумою площ сторін конструкції.

5.4.5. Стаціонарні спеціальні конструкції, які розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання поділяються на такі види.

5.4.5.1. Дахові установки (конструкції) – стаціонарні об’ємні або площинні спеціальні конструкції, які розташовуються цілком або частково на даху будинку, споруди.

Дахові установки складаються з елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки.

Дахові установки повинні бути обладнані системою аварійного відключення від мережі електроживлення і відповідати вимогам пожежної безпеки.

Розміщення дахових установок забороняється без попередньої технічної експертизи. Висновок має містити інформацію щодо стану елементів несучих конструкцій даху будинків, будівель, споруд, можливості розміщення спеціальної конструкції та термін проведення наступного обстеження. Висновок завіряється підписом і скріплюється особистою печаткою фахівця-експерта.

Дахові установки не використовуються для розміщення зовнішньої реклами на малих архітектурних формах, прибудовах та зупинкових павільйонах міського наземного транспорту.

У проектах дахових установок розрахункові дані повинні відповідати рекомендованим значенням припустимих навантажень, отриманих у результаті обстеження елементів несучих конструкцій будинку, споруди, включаючи виконання розрахунків на вітрову стійкість з урахуванням конкретного місця розміщення. Проект дахової установки завіряється підписами і скріплюється особистими печатками архітектора та інженера-проектувальника.

Дахові конструкції, як правило, виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення таких конструкцій визначається управлінням містобудування та архітектури окремо по кожному місцю розташування спеціальної конструкції незалежно від форм власності місця
їх розташування.

Рекламна площа дахової установки (конструкції) визначається зовнішніми габаритними розмірами конструкції.

5.4.5.2. Щити на фасаді – спеціальні конструкції, які розташовуються на поверхнях стін будинків, будівель, споруд у вигляді стаціонарних щитових спеціальних конструкцій або стаціонарних спеціальних конструкцій, що складаються з елементів кріплення, каркасу та інформаційного поля - банерне полотно (тентова тканина).

Щити на фасаді виконуються за типовими або індивідуальними проектами.

Розміщення на будинках, спорудах щитів на фасаді площею більш 50 м2 забороняється без проведення обстеження елементів несучих конструкцій будинків, будівель, споруд спеціалізованою організацією. Висновок обстеження має містити інформацію щодо стану елементів несучих конструкцій будинків, будівель, споруд, можливості розміщення спеціальної конструкції та термін проведення наступного обстеження. Висновок обстеження завіряється підписом
і скріплюється особистою печаткою фахівця-експерта.

До конструкцій, що розташовуються безпосередньо у центральній частині міста та пішохідній зоні (крім алей і пішохідних доріжок), до їх технічного та естетичного рівня застосовуються підвищені вимоги. Щити на фасаді повинні мати внутрішнє або зовнішнє підсвітлення.

Рекламна площа визначається площею сторін конструкції.

5.4.5.3. Кронштейни – двосторонні консольні площинні стаціонарні спеціальні конструкції, що розміщуються на будинках, спорудах або на існуючих опорах вуличного обладнання.

Кронштейни, що розміщуються на опорах вуличного обладнання, мають такі типові розміри:

- 1,2 х 1,8 м (у вертикальному виконанні);

- 0,7 х 1 м (у вертикальному виконанні).

Розміри кронштейнів, які розташовуються на фасадах будинків, будівель, споруд, визначаються у Збірнику примірних спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові та архітектурними особливостями будинку. Можливість розміщення кронштейнів інших розмірів визначається власником місця або особою, уповноваженою на надання цих місць у користування та управлінням містобудування та архітектури на підставі індивідуальних проектів та паспортів опорядження фасадів.

З метою безпечної експлуатації кронштейни на існуючих опорах вуличного обладнання повинні встановлюватися на висоті не менш 3 м над газонами, тротуарами і пішохідними доріжками. На будинках, спорудах кронштейни розміщуються на висоті не менш 2,5 м від поверхні землі.

Кронштейни, які розміщуються на будинках, спорудах не повинні виступати більш, ніж на 1,5 м від місця кріплення до будинку, споруди та повинні розташовуватися з інтервалом не менше, ніж через 10-15 метрів незалежно від висоти розміщення.

Рекламна площа кронштейну визначається загальною площею двох його сторін.

Не допускається розміщення на одній опорі більше одного кронштейна. Кронштейни повинні мати внутрішнє підсвітлення у вечірній час.

Використання стрілок-вказівників на існуючих опорах вуличного обладнання та фасадах будинків, будівель, споруд забороняється, окрім випадків їх розміщення на спеціальних конструкціях, як елементів рекламного сюжету.

5.4.5.4. Щити на пішохідних огорожах – спеціальні конструкції, що розміщуються на пішохідних огорожах. Щити на пішохідних огорожах виконуються у двосторонньому варіанті та мають внутрішнє підсвітлення з пристроєм аварійного відключення від мереж електроживлення.

Рекламна площа щита на пішохідній огорожі визначається загальною площею двох його сторін.

5.4.5.5. Розтяжки – спеціальні конструкції, що розміщуються на діючих системах підвісок контактної мережі міського електротранспорту, над проїжджою частиною вулиць та складаються з кріплення, каркасу та інформаційного зображення.

Розтяжки виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі в жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо).

Розтяжки повинні розташовуватися не нижче 5 м над проїжджою частиною.

Маркування розтяжки повинно розташовуватись на рекламній площі спеціальної конструкції та вільно прочитуватись.

Рекламна площа інформаційного поля розтяжки визначається площею її сторін.

5.4.5.6. Маркізи – спеціальні конструкції, виконані у вигляді козирків і навісів з нанесеною на них рекламою і розміщені над вітринами, входами або арками будинків, будівель, споруд.

Маркізи складаються з елементів кріплення до будинку, споруди, каркасу та інформаційного поля, виконаного на м’якій або жорсткій основі.

Рекламна площа маркізи визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4.6. Окремо встановлені, розташовані на будинках, спорудах спеціальні конструкції додатково включають наступні види.

5.4.6.1. Проекційні установки – спеціальні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об’ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, що проектує, і поверхні (екрана) або об’єму, в якому формується інформаційне зображення.

Рекламна площа для плоских зображень визначається габаритами проектованої поверхні, а для об’ємних зображень визначається розрахунковим шляхом.

5.4.6.2. Електронні екрани (електронні табло) – спеціальні конструкції, призначені для відтворення зображення на площині екрана за рахунок світловипромінювання світлодіодів, ламп, інших джерел світла. Рекламна площа визначається габаритами світловипромінюючої поверхні.

Електронні екрани застосовуються у вигляді окремо встановлених стаціонарних спеціальних конструкцій та щитів на фасадах.

У випадках, коли електронні екрани орієнтовані на сприйняття реклами з проїжджої частини, їх розміщення здійснюється за погодженням з Державтоінспекцією.

5.4.6.3. Зупинкові павільйони – стаціонарні спеціальні конструкції у вигляді павільйону очікування загальноміського транспорту із вбудованими у нього рекламними засобами, розміщення яких передбачено проектом.

Рекламна площа конструкції визначається загальною площею сторін, призначених для розміщення реклами.

5.4.7. Тимчасові спеціальні конструкції – це конструкції, які розташовуються з умовою обмежень за часом їх розміщення.

5.4.8. Тимчасові спеціальні конструкції поділяються на наступні види.

5.4.8.1. Виносні щити (штендери) – спеціальні конструкції, які розташовуються в години роботи розповсюджувачів зовнішньої реклами.

Виносні щити повинні бути двосторонніми, не повинні мати власного підсвітлення, площа однієї сторони не повинна перевищувати 0,7 кв.м, розміщуються у межах 0,5 м від входу до будинку, споруди, у якому знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами.

Забороняється встановлення виносних щитів:

- що заважають проходу пішоходів;

- при ширині тротуару менше, ніж 2,5 м;

- орієнтованих на сприйняття з проїжджої частини.

Не допускається розміщення більше двох виносних щитів біля одного входу в будинок, споруду, а також їх використання як додаткової спеціальної конструкції при наявності вітрин з вільним оглядом з тротуару або вивіски.

Рекламна площа визначається сумою площ сторін конструкції.

5.4.8.2. Щити на огорожах – спеціальні конструкції, які розміщуються на огорожах об’єктів будівництва, а також інших тимчасових і постійних огородженнях, які повинні забезпечувати належне оформлення цих об’єктів.

Рекомендується оформляти ці об’єкти окремими щитами. Висота щитів не повинна перевищувати розмірів несучих елементів огороджень більш, ніж на 1/2 їх висоти.

Рекламна площа щита на огорожі визначається сумою площ його сторін.

5.4.8.3. Будівельні сітки – спеціальні конструкції, що огороджують об’єкти будівництва.

Реклама на будівельних сітках може розміщуватися як за допомогою спеціальних конструкцій, так і без них шляхом нанесення реклами на сітку або банерне полотно.

Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4.8.4. Конструкції нестандартного типу (повітряні кулі, аеростати, дирижаблі, короби тощо) – тимчасові спеціальні конструкції, які являють собою рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних та культурно-масових заходів (виставки, шоу, спортивні заходи, рекламні кампанії тощо).

Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4.9. Рекламні акції – це публічні заходи, що впливають на споживачів зовнішньої реклами.

Рекламні акції підрозділяються на акції, що проводяться з переміщенням по місту, та акції, що проводяться без переміщення по місту, – у заявленому місці проведення (рекламно-видовищні, розважальні, спортивні та інші заходи і вистави, з використанням реклами, поширення зразків рекламованих товарів і рекламних матеріалів у вигляді листівок, буклетів, брошур та іншої друкованої продукції).

5.4.10. Вивіска (табличка) з інформацією про зареєстроване найменування  особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

5.4.10.1. Дозволяється розміщення однією особою однієї вивіски, за виключенням розміщення вивісок при наявності декількох входів до будинку, споруди (призначених для користування споживачами), але не більш, ніж по одній вивісці біля кожного входу.

На вимогу робочого органу суб’єкт господарювання повинен надати документи про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності.

Вивіска (табличка) повинна розміщуватися:

- без суттєвого втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках, спорудах – об'єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 (трьох) квадратних метрів.

5.4.10.2. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Подача документів та встановлення пріоритету

6.1.1. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру в місті Харкові (далі – Єдиний дозвільний центр) заяву за формою згідно з Додатком №1, до якої додаються:

а) фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив'язкою до місцевості;

б) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням (конструктивне рішення повинно містити інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж);

в) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Заява та додані до неї документи для надання дозволу подаються в одному примірнику, перелік їх є вичерпним.

Забороняється вимагати від заявника для одержання дозволу документи, не передбачені чинним законодавством України.

6.1.2. Під час подання заяви державний адміністратор перевіряє:

- документи, що посвідчують особу заявника або підтверджують повноваження представника та посвідчують його особу;

- комплектність необхідних документів на отримання дозволу, додержання вимог до їх оформлення;

- реєструє заяву і документи;

- видає заявнику копію опису поданих документів з відміткою про дату та номер їх реєстрації.

6.1.3. За наявності документів, передбачених пунктом 6.1.1. цих Правил, заява з наданими документами реєструється державним адміністратором у журналі реєстрації.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу.

Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором робочому органу у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

6.1.4. Робочий орган протягом трьох днів з дня отримання документів від державного адміністратора, реєструє заяву та додані до неї документи в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації). Протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви робочий орган перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене в заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця, керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

6.1.5. Рішення про встановлення за заявником пріоритету оформлюється довідкою робочого органу, яка підписується керівником робочого органу.

6.1.6. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету, робочий орган визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл та передає державному адміністратору довідку про встановлення пріоритету та два примірники дозволу (бланки) за формою, згідно з Додатком № 2, для оформлення заявником.

6.1.7. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету, робочий орган протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення, передає документи державному адміністратору, а останній не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від робочого органу письмової відмови, повідомляє заявника про час та місце видачі письмової відмови у встановленні пріоритету, та повертає всі подані заявником документи.

Підставами для відмови у встановленні пріоритету є:

- подання розповсюджувачем зовнішньої реклами неповного пакету документів, необхідних для отримання дозволу;

- виявлення в документах, поданих розповсюджувачем зовнішньої реклами, недостовірних відомостей;

- наявність на заявлене місце пріоритету іншого розповсюджувача зовнішньої реклами або надання на це місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу.

6.1.8. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш, ніж на три місяці у разі:

а) продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

б) письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження робочим органом строку оформлення дозволу з підстав, передбачених підпунктами «а» і «б» абзацу 2 цього пункту, робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення керівником робочого органу направляє письмове повідомлення про це державному адміністратору, який не пізніше наступного робочого дня з дня отримання письмового повідомлення від робочого органу повідомляє заявника.

6.1.9. Дата прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

6.1.10. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.1.11. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

6.1.12. Протягом строку, зазначеного у пункті 6.1.8 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

6.1.13. Протягом строку, передбаченого абзацом 1 та підпунктом «а» абзацу 2 пункту 6.1.8. цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої Харківською міською радою.

6.1.14. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до підпункту «б» абзацу 2 пункту 6.1.8. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої Харківською міською радою.

6.1.15. Протягом п'яти днів з дати отримання заявником рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає державному адміністратору належним чином засвідчену копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати. Державний адміністратор передає робочому органу документи, що надійшли, у день їх надходження.

Місця розташування спеціальних конструкцій, що були надані розповсюджувачу згідно з договором і знаходяться в комунальній власності, не можуть бути передані іншим юридичним і фізичним особам.

6.1.16. У разі недодержання заявником строків, зазначених у пунктах 6.1.8., 6.1.15. цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 6.1.12. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються через державного адміністратора заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

У такому разі кошти, сплачені відповідно до договору на право тимчасового користування місцем, протягом зазначеного строку заявнику не повертаються.


6.2. Погодження дозволу

6.2.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і управлінням містобудування та архітектури.

6.2.2. Власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган (особа) має право:

- погоджувати дозвіл за умови додержання вимог чинного законодавства, будівельних, технічних та інших норм, естетичного вигляду та ін.;

- відкликати погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами у разі невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами умов погодження, передбачених у дозволі, або виникнення обставин, які обумовлюють необхідність такого відкликання.

6.2.3. Власник місця розташування спеціальної конструкції, що перебуває в комунальній власності, погоджує заявнику 2 примірники дозволу протягом п’яти робочих днів з дня звернення.

Власники місць розташування спеціальних конструкцій самостійно встановлюють строк дії погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами.

На вимогу робочого органу має бути надана належним чином оформлене погодження власника місця розташування рекламної конструкції або уповноваженої ним особи (із зазначенням терміну дії) та копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на зазначене місце.

6.2.4. Погоджені з власником місця розташування спеціальної конструкції 2 примірники дозволу разом з супровідним листом, в якому зазначений реєстраційний номер заяви, подаються розповсюджувачем зовнішньої реклами
до Єдиного дозвільного центру.

6.2.5. Погодження дозволу здійснюється виключно через Єдиний дозвільний центр.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

1) відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

2) утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій. Перелік спеціалізованих служб (утримувачів інженерних комунікацій) визначає управління містобудування
та архітектури;

3) Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування.

Перелік органів, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

Протягом п’яти робочих днів з дня отримання двох примірників дозволу від Єдиного дозвільного центру вищезазначені органи повинні погодити два примірники дозволу або, за наявності підстав, надати письмову відмову. Погоджений дозвіл або письмова відмова у його погодженні не пізніше шостого робочого дня повертаються цими органами до Єдиного дозвільного центру.

6.2.6. На вимогу власника або особи, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності, дозвіл погоджується з наступними організаціями:

1) з Комунальним підприємством «Харківський метрополітен» – у разі розміщення спеціальних конструкцій в технічній та/або охоронній зоні метрополітену;

2) з Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Харківської міської ради – у разі розташування спеціальних конструкцій на опорах електропередач, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;

3) з Комунальним підприємством «Міськелектротранссервіс» – у разі розміщення спеціальних конструкцій на опорах електропередач та/або контактній сітці трамваю, тролейбусу, а також на діючих системах підвісок електропередач, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;

4) зі Спеціалізованим комунальним підприємством «Харківзеленбуд» Харківської міської ради – у разі розміщення спеціальних конструкцій у межах зелених зон;

5) з Комунальним підприємством «Жилкомсервіс» – у разі розміщення спеціальних конструкцій на фасадах будинків, будівель, споруд, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;

6) з Департаментом транспорту Харківської міської ради – у разі розміщення спеціальних конструкцій у вигляді павільйону очікування загальноміського транспорту;

7) з іншими організаціями, інтереси яких зачіпаються.

Протягом п’яти робочих днів з дня отримання двох примірників дозволу вищезазначені органи, підприємства, установи, організації повинні погодити два примірники дозволу або, за наявності підстав, надати письмову відмову.

Погодження розміщення спеціальних конструкцій здійснюється відповідними органами, підприємствами, установами та організаціями в межах власних повноважень.

6.2.7. У разі відмови у погодженні дозволу підприємствами, установами, організаціями, зазначеними в пункті 6.2.5 цих Правил, до Єдиного дозвільного центру надсилається мотивоване повідомлення за підписом  керівника або уповноваженої особи органу, підприємства, установи, організації. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це заявника.

6.2.8 Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2.9. Після отримання державним адміністратором двох примірників дозволу зі всіма погодженнями, передає зазначені примірники дозволу робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначений реєстраційний номер заяви.


6.3. Порядок прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

6.3.1. Робочий орган протягом не більше, ніж за п’ятнадцять робочих днів з дати одержання від державного адміністратора належним чином оформлених та погоджених двох примірників дозволу та супровідного листа розглядає їх, готує та подає виконавчому комітету Харківської міської ради пропозиції та проект рішення про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

6.3.2. Проект рішення, після погодження в установленому порядку, вноситься робочим органом разом з усіма додатками на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Харківської міської ради.

6.3.3. Виконавчий комітет протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначеного проекту рішення з додатками приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дня підписання Харківським міським головою прийнятого рішення, підписує обидва примірники дозволу, скріплює їх печаткою робочого органу та передає один примірник дозволу державному адміністратору, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю.

Дозвіл видається заявникові державним адміністратором у приміщенні Єдиного дозвільного центру. Видача дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Факт отримання дозволу засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця або уповноваженої ним особи при пред’явленні ним документа, що посвідчує його особу та документа, що підтверджує повноваження представника.

6.3.4. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі:

- подання розповсюджувачем зовнішньої реклами неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу;

- виявлення в документах, поданих розповсюджувачем зовнішньої реклами, недостовірних відомостей.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Письмове повідомлення робочого органу про відмову у наданні дозволу видається державним адміністратором заявнику або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.

У разі нез’явлення заявника або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у наданні дозволу протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви про надання дозволу та документів, що додаються до неї, державний адміністратор направляє письмове повідомлення робочого органу про відмову у наданні дозволу заявнику поштовим відправленням з описом вкладення на адресу, зазначену в заяві. У разі відсутності вищезазначених осіб за такою адресою, вважається, що повідомлення вручено їм належним чином.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3.5. Стягнення плати за видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється.

6.3.6. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

6.3.7. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк з дня такого розташування зобов'язаний подати державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів). Державний адміністратор у день подання або наступного робочого дня передає фотокартку робочому органу.


6.4. Продовження строку дії дозволу

6.4.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць
до закінчення строку дії дозволу.

До заяви додається:

- оригінал дозволу, погоджений з власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженою ним органом (особою) та із зазначенням у дозволі строку дії погодження, а також продовжені строки дії погоджень відповідних органів (осіб);

- експертний висновок (у випадку розміщення складної спеціальної конструкції), строк складання якого не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- 2 фотокартки розміщення рекламної конструкції (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) з прив'язкою до місцевості та фотокартка (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) маркування рекламного засобу;

- належним чином засвідчена копія документа на право надання експертного висновку відповідного спеціалізованого підприємства, установи, організації (у випадках надання експертного висновку) або документа на право надання висновку технічної експертизи.

Державний адміністратор здійснює:

- перевірку документів, що посвідчують особу заявника;

- перевірку комплектності необхідних документів на продовження строку дії дозволу, додержання вимог до їх оформлення;

- реєстрацію заяви та доданих до неї документів.

Державний адміністратор у день надходження або наступного робочого дня передає заяву та додані до неї документи робочому органу.

6.4.2. Робочий орган протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви та доданих до неї документів від державного адміністратора розглядає їх та приймає рішення щодо продовження строку дії дозволу або про відмову.

6.4.3. Не пізніше ніж на п’ятий робочий день після подання документів, передбачених п.п. 6.4.1, розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати державному адміністратору належним чином засвідчену копію договору з власником місця розташування спеціальної конструкції, укладеного на новий строк, або належним чином засвідчену копію додаткової угоди про продовження строку дії діючого договору. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня передає документи робочому органу.

6.4.4. Після отримання належним чином засвідченої копії договору з власником місця розташування спеціальної конструкції, укладеного на новий строк, або належним чином засвідченої копії додаткової угоди про продовження строку дії діючого договору, робочий орган протягом не більш, ніж п’ять робочих днів приймає рішення щодо продовження строку дії дозволу.

Керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу та не пізніше наступного робочого дня передає один примірник дозволу з продовженим строком дії державному адміністратору.

6.4.5. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідного запису в дозвіл.

6.4.6. Державний адміністратор видає дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого було продовжено.

6.4.7. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу або ненадання документів, передбачених п.п. 6.4.1, 6.4.3, чи наявності в експертному висновку вимог щодо усунення зауважень та порушень, розповсюджувач зовнішньої реклами оформлює новий дозвіл у порядку, встановленому цими Правилами.

6.4.8. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.


7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ

РЕКЛАМИ, ЙОГО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ДУБЛІКАТА


7.1. Внесення змін у дозвіл

7.1.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до державного адміністратора в приміщенні Єдиного дозвільного центру з письмовою заявою про внесення у дозвіл відповідних змін.

При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна зовнішнього обліку (виду, форми, розмірів, конструктивних елементів та ін.) спеціальної конструкції без зміни місця розташування спеціальної конструкції.

До заяви додається:

- 2 додатки до дозволу з відповідними змінами (технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу);

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи) та управління містобудування та архітектури;

- 2 фотокартки рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням (конструктивне рішення повинно містити інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж).

У випадку розміщення складної спеціальної конструкції на вимогу робочого органу розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати проектну документацію на рекламний засіб.

7.1.2. Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дня отримання документів вносить відповідні зміни у дозвіл та не пізніше наступного робочого дня передає державному адміністратору дозвіл з внесеними змінами, а у разі відмови – вмотивовану відмову щодо внесення змін. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від робочого органу дозволу з внесеними змінами або мотивованої відмови у внесенні таких змін, повідомляє розповсюджувача зовнішньої реклами про час та місце видачі дозволу з внесеними змінами або мотивованої відмови.

7.1.3. Заявнику може бути відмовлено у внесенні змін на одній із підстав, викладених в пункті 6.3.4 цих Правил.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.1.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу
на попередньому місці.


7.2. Переоформлення дозволу

7.2.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Підставами для переоформлення дозволу також є:

- зміна найменування (юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові (фізичної особи-підприємця) розповсюджувача зовнішньої реклами;

- зміна місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру заяву про переоформлення дозволу. Державний адміністратор у день надходження або наступного робочого дня передає заяву робочому органу.

До заяви додається:

- 2 додатки до дозволу з відповідними змінами;

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, керівник робочого органу протягом двох робочих днів з дня одержання заяви і доданих до неї документів, вносить відповідні зміни в дозвіл, зазначені в заяві про переоформлення.

У разі переоформлення дозволу робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення, передає його державному адміністратору з внесенням відповідних змін до журналу реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2.2. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції у разі переходу права власності (та на інших підставах) на них без переоформлення дозволів у порядку та строки, встановлені цими Правилами.

7.2.3. Внесення змін у дозвіл та його переоформлення, у випадках передбачених п.п. 7.1.1., 7.1.3 та 7.2.1. цього розділу, здійснюється робочим органом шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни до дозволу.

Всі зміни, що вносяться до дозволів з будь-яких підстав, підписуються керівником робочого органу із зазначенням дати підписання.


7.3. Видача дубліката

7.3.1. Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами можливе при наявності наступних підстав:

- втрата дозволу;

- пошкодження дозволу.

7.3.2. У разі втрати дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру заяву про видачу дубліката.

7.3.3. У разі якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк після настання такої події подає державному адміністратору заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Державний адміністратор у день прийняття заяви або наступного робочого дня передає документи робочому органу.

7.3.4. Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеному у втраченому або пошкодженому дозволі.

7.3.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката дозволу, зареєстрованої державним адміністратором.

7.3.6. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви
про видачу дубліката дозволу надає державному адміністратору дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

7.3.7. Державний адміністратор протягом одного робочого дня з дати отримання від робочого органу дубліката дозволу повідомляє заявника про час
та місце його видачі.

7.3.8. За видачу дубліката дозволу плата не справляється.

8. АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ

8.1. Анулювання дозволу здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради у наступних випадках:

- звернення розповсюджувача зовнішньої реклами із заявою про анулювання дозволу;

- припинення юридичної особи;

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- непереоформлення дозволу в установленому порядку.

Рішення про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами приймається протягом десяти робочих днів з дня настання таких підстав.

Рішення про анулювання дозволу видається державним адміністратором особисто або надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття за адресою місцезнаходження (зареєстрованого місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності вищезазначеної особи за такою адресою, вважається, що зазначене рішення вручено їй належним чином.

8.2. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу. До спливу цього строку розповсюджувач зовнішньої реклами сплачує кошти за договором про надання в користування місця, що перебуває в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

8.3. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку.

8.4. Анулювання дозволу з підстав, не встановлених цими Правилами або іншими нормативними актами, що регулюють відносини з розміщення зовнішньої реклами, є підставою для визнання такого документу анульованим безпідставно. У цьому разі дозвіл підлягає поновленню. Поновлення дозволу відбувається  шляхом здійснення відповідного запису в журналі реєстрації та повернення розповсюджувачу зовнішньої реклами через державного адміністратора безпідставно анульованого дозволу.

Якщо безпідставно анульований дозвіл знаходиться у розповсюджувача зовнішньої реклами, поновлення його дії відбувається лише за здійсненням відповідного запису в журналі реєстрації. Робочий орган не пізніше наступного робочого дня передає державному адміністратору повідомлення про поновлення дії анульованого дозволу, а останній направляє його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Строк дії безпідставно анульованого дозволу подовжується на строк, протягом якого дозвіл вважався анульованим.

Днем поновлення безпідставно анульованого дозволу є день внесення відповідного запису до журналу реєстрації.

9. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ

9.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затверджується рішенням Харківської міської ради. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у державній або приватній власності, здійснюється на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

9.2. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі відповідних договорів.

9.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

10.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради (робочий орган), спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань захисту прав споживачів та інші органи відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Контроль за додержанням зазначених у дозволі умов на право виконання робіт по встановленню фундаменту, монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій, якості виконання робіт з відновлення порушеного покриття (асфальтового покриття, тротуарної плитки, трав’яного покриття тощо) та приведенням місця проведення робіт у відповідність до правил благоустрою, здійснює відповідний уповноважений орган Харківської міської ради.

10.3. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, розміщені на них інформаційні та рекламні сюжети, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, стан благоустрою місць їх розміщення, несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з чинним законодавством України. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти та недоліки, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

10.4. На вимогу органів, наведених у п.10.1 цих Правил, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов'язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

10.5. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

10.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:

- анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами відповідно до п. 8.1 цих Правил;

- закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- розміщення спеціальної конструкції без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

- отримання припису робочого органу з вимогою усунення порушень цих Правил шляхом демонтажу спеціальної конструкції;

- в разі, коли стан спеціальної конструкції створює загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди;

- встановлення під час перевірки технічного стану спеціальної конструкції неможливості її подальшої експлуатації.

10.7. У разі порушення порядку розміщення зовнішньої реклами, робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений строк.

Вимога щодо усунення порушень вручається особисто або надсилається за адресою місцезнаходження (зареєстрованого місця проживання) розповсюджувача зовнішньої реклами, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності вищезазначених осіб за такою адресою, вважається, що зазначена вимога вручена їм належним чином.

10.8. У разі невиконання вимоги щодо усунення порушень, робочий орган подає інформацію до спеціально уповноваженого територіального органу з питань захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.9. Робочий орган здійснює постійне відстеження результатів розгляду направленої до спеціально уповноваженого територіального органу з питань захисту прав споживачів інформації про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання, що неврегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.


Додаток  3

до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті ХарковіТаблиця визначення можливості розміщення спеціальних конструкцій в залежності від зони розташування


Тип спеціальної

конструкції

Зона 1а

Зона 1б

Зона 1в

Зона 2

Зона 3

Щит стаціонарний

Так

Так

Так

Так

Так

Об’ємно-просторова конструкція

Ні

Так

Так

Так

Так

Прапор

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформаційний стенд

Так

Так

Так

Так

Так

Зупинковий павільйон

Так

Так

Так

Так

Так

Дахова установка

Так

Так

Так

Так

Так

Щит на фасаді

Так

Так

Так

Так

Так

Кронштейн на будинку

Так

Так

Так

Так

Так

Кронштейн на існуючий опорі вуличного обладнання

Ні

Так

Так

Так

Так

Щит на пішохідних огорожах

Так

Так

Так

Так

Так

Маркіз

Так

Так

Так

Так

Так

Проекційна установка

Так

Так

Так

Так

Так

Електронний екран

Так

Так

Так

Так

Так

Щит виносний

Ні

Так

Так

Так

Так

Розтяжка

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розтяжка на власних опорах

Ні

Ні

Так

Так

Так
ЗОНА 1а: м-н Свободи, м-н Рози Люксембург, м-н Конституції, пул. Сумська (від м-н Конституції до перехрестя з м-н 1-го Травня), пр. Леніна (від пр. Правди до перехрестя з вул. Двадцять Третього Серпня), вул. Петровського, вул. Іванова, вул. Пушкінська (від м-н Конституції до перехрестя з вул. Лермонтовською), пр. Правди (від вул. Сумської до перехрестя з пр. Леніна).


ЗОНА 1б: територія (виключно території зони 1а), що обмежена та включає вул. Кузнечну, Харківську наб., вул. Маршала Бажанова, вул. Мельнікова, вул. Дарвіна, вул. Пушкінську, вул. 1 Іетровського. вул. Артсма, вул. Весніна, в-д Трінклера, вул. Динамівську, вул. Тринклера, вул. Культури, вул. Леніна, вул. Бакуліна, пр. Леніна, пр. Правди, узвіз Пасіонарії, вул. Клочківську, м-н Пролетарський, м-н Рози Люксембург, пров. Баний, м-н Рибний, пр. Леніна (від перехрестя з вул. Двадцять Третього Серпня до перехрестя з вул. Дерев'янка), вул. Пушкінська (від перехрестя з вул. Лермонтовською до перехрестя з вул. Весніна).


ЗОНА 1в: територія (виключно території зон 1а, 1б), що обмежена та включає вул. Конєва, Нетіченська наб., Червоношкільна наб., вул. Вернадського, пр. Гагаріна, вул. Державінську, вул. Плеханівську, вул. Польову, пр. Московський, вул. Примерівську, м-н Фейербаха, пров. Фейербаха, вул. Шевченко, вул. Матюшенко, узвіз Журавлівський, вул. Весніна, м-н 1 –го Травня, вул. Сумську, вул. Дерев’янка, пр. Леніна, вул. Двадцять Третього Серпня, вул. Клочківську, Новий мост, вул. Котлова, вул. Червоноармійську, вул. Полтавський шлях.Магістралі: пр. Гагаріна (до перехрестя з пр. Героїв Сталінграда), пр. Московський (до перехрестя з б-ром Богдана Хмельницького), вул. Полтавський шлях (до перехрестя с вул. Чувашською), вул. Клочківська (до перехрестя з пр. Перемоги), шосе Білгородське (до перехрестя з вул. Академіка Проскури), вул. Академіка Павлова (до перехрестя з вул. Героїв Праці), вул. Плеханівська. Площі залізничних вокзалів, аеропорту, автовокзалів, ринків, території, що прилягають до станцій метрополітену.


ЗОНА 2: Магістралі: пр. Гагаріна (від перехрестя з пр. Героїв Сталінграда до межі міста), вул. Клочківська (від перехрестя з пр. Перемоги до межі міста), вул. Полтавський шлях (від перехрестя з вул. Чувашської до межі міста), пр. Московський (від перехрестя з бул. Богдана Хмельницького до межі міста), пр. Л. Свободи, пр. 50-річчя СРСР, пр. 50-річчя ВЛКСМ, пр. Героїв Сталінграду. пр. Маршала Жукова, пр. Тракторобудівників, вул. Гвардійців-Широнинців, вул. Академіка Павлова (від перехрестя з вул. Героїв Праці до перехрестя з вул. Командарма Корка), вул. Шевченко, вул. Героїв Праці, шосе Салтівське, пр. Косіора, вул. Ахсарова (від пр. Леніна до перехрестя вул. Людвіга Свободи), пр. Перемоги (від вул. Клочківської до перехрестя з вул. Людвіга Свободи), шосе Білгородське (від перехрестя з вул. Академіка Проскури до межі міста), вул. Командарма Корка.


ЗОНА 3.

До зони загальноміського значення відносяться території міста, що не увійшли до зон 1-2.


Додаток 5

до Правил розміщення зовнішньої

реклами у місті Харкові
ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами


Реєстраційний номер заяви

Дата отримання від Єдиного дозвільного центру

Для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зареєстроване місце проживання

Адреса місця розташування рекламного засобу у м. Харкові

Підпис уповноваженої особи робочого органу

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановленні

Дата видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами і його номер, строку дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на переоформлення, видача дублікату дозволу

Дата і номер рішення

про анулювання дозволуКерівник робочий органу _____________________________  __________________________

                                                                             (підпис)                                (ініціали та прізвище)
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


Р Е Ш Е Н И Е


От 02.10.2013 г. № 609

Об утверждении Правил размещения внешней рекламы в городе Харькове

На основании Законов Украины «О рекламе», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «Об административных услугах», постановления Кабинета Министров Украины от 29.12.2003 № 2067 «Об утверждении Типовых правил размещения внешней рекламы» и Правил благоустройства территории города Харькова, утвержденных решением 11 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 16.11.2011 № 504/11, руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Харьковского городского совета

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила размещения внешней рекламы в городе Харькове (прилагаются).

2. Считать утратившим силу решение исполнительного комитета Харьковского городского совета от 20.10.2004 № 977 «О порядке размещения внешней рекламы в городе Харькове».

3. Департаменту по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета (Сидоренко Ю.С.) обеспечить публикацию данного решения в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на директора Департамента контроля Харьковского городского совета Артикуленко А.В.


Городской голова Г.А. Кернес