Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

Номер
977/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
20/10/2004
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


РІШЕННЯ


Від 20.10.2004 № 977

Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові

З метою приведення рішень виконкому у відповідність із Законом України «Про рекламу» від 03.07.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», оптимізації розміщення спеціальних конструкцій, враховуючи рекомендації робочої групи з питань розміщення зовнішньої реклами, створеної розпорядженням міського голови від 20.02.2004 р. № 453 «Про створення робочої групи з питань зовнішньої реклами», на підставі ст. 16 Закону України «Про рекламу», керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (Додаток № 1);

1.2. Порядок надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (Додаток № 2);

1.3. Порядок визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами в експлуатацію, для розташування спеціальних конструкцій (Додаток № 3);

1.4. Примірний договір про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (Додаток № 4);

1.5. Порядок демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій, встановлених на місцях, які перебувають у комунальній власності
(Додаток № 5).

2. Вважати такими, що втратили чинність наступні рішення виконавчого комітету Харківської міської ради:

- від 09.12.1998 р. № 1338 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові»;

- від 23.10.2002 р. № 1017 «Про внесення змін і доповнень до рішень міськвиконкому з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові»;

- від 29.12.2001 р. № 2650 «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій»;

- від 13.02.2002 р. № 209 «Про внесення змін до Порядку визначення розміру плати за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій».

3. Встановити, що:

3.1. дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цим рішенням, є дійсними до закінчення строку їх дії;

3.2. на територіях міста з високою насиченістю зовнішньої реклами, а також основних його магістралях визначення рекламних місць здійснюється відповідно до схем розміщення спеціальних конструкцій, які розробляються Управлінням містобудування та архітектури Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин (Т. Овіннікова) спільно з комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» (О. Попов) та затверджуються наказами ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради (В. Бобровський).

4. Управлінню містобудування та архітектури Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин спільно з комунальним підприємством «Міський інформаційний центр»:

- не пізніше 01 грудня 2005 року розробити та подати на затвердження до виконкому міської ради схеми розміщення спеціальних конструкцій, передбачені п. 3 цього рішення;

- протягом 2006 року привести наземні спеціальні конструкції, встановлені на зазначених територіях, у відповідність із затвердженими схемами розміщення спеціальних конструкцій;

- не пізніше 01 грудня 2004 року з метою заміни застарілих рекламних конструкцій і впровадження сучасних технологій і матеріалів розробити і погодити з інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю м. Харкова Харківської міської ради збірник примірних спеціальних конструкцій, що рекомендуються для застосування в місті Харкові.

При розробці і реалізації схем розміщення спеціальних конструкцій передбачити першочергове впровадження конструкцій, що рекомендуються для застосування в місті Харкові, а також сучасних високотехнологічних конструкцій з автоматичною (в тому числі електронною) зміною зображення.

5. Комунальному підприємству «Газета «Слобода» (А. Рябкін) опублікувати це рішення у газеті «Слобода» протягом двох тижнів з дня його прийняття.

6. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2005 року, окрім Додатку № 4, який набирає чинності з дня прийняття цього рішення.

Комунальному підприємству «Міський інформаційний центр» надавати у користування місця розташування рекламних засобів наступним чином:

- по 31 грудня 2004 року на підставі договорів, форма яких затверджена рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.10.2002 р. № 1017 «Про внесення змін і доповнень до рішень міськвиконкому з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові»;

- з 01 січня 2005 року на підставі договорів, форма яких затверджена цим рішенням.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконкому міської ради О. Нечипоренка та начальника Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради В.Бобровського.


Міський голова В. ШумілкінДодаток № 1

до рішення виконкому міської ради

від 20.10.2004 року № 977ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові (далі - Правила) розроблені на підставі Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про інформацію», від 02.10.92 р. № 2657-XII Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII та інших законів України, а також у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 р. № 2067 та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.

Правила регулюють відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчими органами Харківської міської ради, спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих в користування, та контролю за дотриманням цих Правил, а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами.

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення в місті Харкові зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Харкові.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

зовнішня реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

особа - фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;

товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності;

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

робочий орган - відділ реклами Управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові;

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

2.2. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу» та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами.


3. РОБОЧИЙ ОРГАН


3.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.


3.3. Повноваження робочого органу

3.3.1. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання Харківському обласному управлінню у справах захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- підготовка і подання виконавчому комітету Харківської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

- інші повноваження відповідно до законодавства.

Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.


3.4. Плата за послуги робочого органу

3.4.1. Виконавчий комітет Харківської міської ради розглядає пропозиції робочого органу про надання за плату послуг, визначених п. 3.4.2. цих Правил, затверджує розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних коштів.

3.4.2. Робочий орган може надавати такі платні послуги:

- виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;

- розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, та/або знаходяться в межах охоронних зон пам'яток історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду, з урахуванням стану існуючого будівельного фонду;

- надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- погодження питання щодо надання дозволу із заінтересованими органами (особами).

3.4.3. Зазначені у п. 3.4.2. цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.

3.4.4. Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.


4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ


4.1. Розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові провадиться на підставі дозволів, що видаються робочим органом на підставі рішення та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Харківської міської ради.

4.2. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо:

- менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами;

- менший строк не встановлено погодженням власника місця розташування спеціальної конструкції або уповноваженим органом (особою), з урахуванням погодження утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб.

При цьому дозвіл не може бути виданий на термін більший, ніж погоджений з власником місця розташування спеціальної конструкції.

При необхідності, для встановлення вказаного терміну, робочий орган може вимагати від заявника надання копії договору з власником чи уповноваженою нею особою або лист зазначеної особи про надання у користування місця для розташування спеціальної конструкції протягом відповідного терміну.

4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.4. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму, зміст зовнішньої реклами та форму рекламного засобу забороняється.

4.5. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

4.6. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цих Правилах та інших актах чинного законодавства;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4.7. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам встановленим Законом України «Про рекламу».

4.8. Зовнішня реклама розміщується:

а) на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях;

б) на зовнішніх поверхнях будинків та споруд;

в) на елементах вуличного обладнання та над проїжджою частиною вулиць і доріг.

4.9. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

4.10. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

4.11. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Використання реклами, яка повністю або частково містить об'єкти авторського права та/або суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 4.6., 4.10., 4.11. цих Правил, є вичерпним.


5. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ)

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Спеціальні конструкції повинні розташовуватися з дотриманням вимог актів законодавства у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

5.1.2. У місцях насиченого скупчення спеціальних конструкцій їх розташування здійснюється згідно з відповідними схемами.

5.1.3. Спеціальні конструкції повинні використовуватися тільки за призначенням.

5.1.4. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.

5.1.5. Наземні спеціальні конструкції підключаються до існуючих мереж електропостачання згідно розробленого проекту спеціальної конструкції. При цьому, власник місця може встановлювати окремі вимоги щодо підключення спеціальних конструкцій.

5.1.6. З урахуванням типології елементів місцевого середовища архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників для розташування відповідних спеціальних конструкцій можуть бути встановлені вимоги залежно від зони території міста згідно з Додатком № 5.

5.1.7. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції:

- на пішохідних доріжках та алеях;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення спеціальних конструкцій, встановлений цим пунктом є вичерпним.

5.1.8. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні ліцензії.

5.1.9. При монтажі та експлуатації конструкцій повинні дотримуватися вимоги техніки безпеки.

5.1.10. До виготовлення і розташування спеціальних конструкцій застосовуються вимоги, що встановлюються відповідними містобудівними нормами, стандартами та цими Правилами.

5.1.11. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.1.12. Зворотна сторона спеціальних конструкцій, що мають одну рекламну площину мають бути декоративно оформлені.

5.1.13. Встановлення спеціальних конструкцій у межах «зелених зон» на вимогу власника місця або уповноваженої ним особи повинно бути узгоджено з управлінням комунального господарства ГУ житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

5.1.14. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону та дозволу, дати видачі дозволу та строку його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

5.1.15. Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції повинні відповідати сучасним вимогам якості. Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитись без відхилень від затвердженої проектної документації. Конструкції повинні утримуватися в порядку, що включає: естетичний зовнішній вигляд, наявність реклами або фонового покриття, відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацію на спеціальну конструкцію. Рекламні засоби, як правило, повинні мати підсвітлення рекламного зображення у темний час доби.

5.1.16. Розташування спеціальних конструкцій не повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць і тротуарів, а також для викошування газонів.

5.2. Спеціальні конструкції поділяються на наступні види:

а) стаціонарні спеціальні конструкції;

б) тимчасові спеціальні конструкції.

5.3. Стаціонарні спеціальні конструкції і вимоги щодо їх розміщення

До стаціонарних спеціальних конструкцій відносяться носії рекламної інформації, що мають постійне місце розміщення.

Стаціонарні спеціальні конструкції підрозділяються на наступні види:

- окремо встановлені;

- розташовані на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання.

5.3.1. Загальні вимоги

Стаціонарні спеціальні конструкції повинні передбачати підсвітлення рекламно-інформаційного поля, включення якого повинно здійснюватися відповідно до графіка режиму роботи вуличного освітлення. У випадках використання зовнішніх джерел світла конструкції кріплення світильників повинні бути закриті декоративними елементами.

Встановлення стаціонарної спеціальної конструкції у створі з раніше встановленою спеціальною конструкцією або встановлення двох та більше спеціальних конструкції у створі повинно здійснюватися з урахуванням містобудівної ситуації та на відстані не менш 15 метрів. При цьому, встановлені у створі спеціальні конструкції не повинні відрізнятися за розміром рекламної площини та конструктивним рішенням.

Відстань між наземними спеціальними конструкціями розміром 6 х 3 м та більше визначається з урахуванням містобудівної ситуації та не повинно бути менше 50 метрів, а для стаціонарних спеціальних конструкцій розміром 1,2 х 1,8 м не менш 15 метрів.

Не допускається розміщення стаціонарних спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних і інших випромінювань і полів, поблизу житлових приміщень з порушенням встановлених санітарних норм.

5.3.2. Вимоги щодо безпеки дорожнього руху

Стаціонарні спеціальні конструкції не повинні мати схожості за зовнішнім виглядом, зображенням, звуковим ефектом з технічними засобами організації дорожнього руху і спеціальних сигналів, погіршувати їх видимість, знижувати безпеку руху, зменшувати габарити інженерних споруд, видавати звуки, що можуть бути почуті в межах проїзної частини особою з нормальним слухом, створювати враження перебування на дорозі пішоходів, транспортних засобів, тварин, інших предметів, повинні відповідати вимогам правил, стандартів, технічних норм, пропонованих до конструкцій даного типу.

Не допускається без узгодження органами ДАІ використання зображень, що включають у себе елементи, що рухаються, у випадку, якщо вся інформація не з'являється цілком в один час і тим самим збільшується час її прочитання учасниками дорожнього руху.

Для підсвітлення спеціальних конструкцій повинні використовуватися світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог электро-, пожаробезпеки. Кріплення світлового приладу повинне забезпечувати його надійне з'єднання з рекламною конструкцією і витримувати вітрове і снігове навантаження, вібраційні й ударні впливи.

Опори спеціальних конструкцій повинні бути виготовлені з матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах і достатню стійкість при вітровому навантаженні та експлуатації.

При розміщенні спеціальних конструкцій враховуються зручність утримання автомобільних доріг і вулиць.

5.3.3. Окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції

5.3.3.1. Щитові установки - окремо встановлені стаціонарні спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення реклами складаються з фундаменту, каркаса та інформаційного поля (полів), що встановлюються на газонах, ґрунті, асфальті тощо.

Вимоги до щитових установок:

виходячи із містобудівної ситуації та з урахуванням вимог, визначених Додатком № 5 до цих Правил, як правило, застосовуються щитові конструкції типових розмірів інформаційного поля однієї сторони: 1,2 х 1,8 м, 3 х 2 м, 4 х 3 м; 6 х 3 м.

щитові установки виконуються, як правило, у двосторонньому варіанті та мають підсвітлення;

конструктивні елементи жорсткості та кріплення (болтові з'єднання, елементи опор і т.і.) повинні бути закриті декоративними елементами;

щитові установки не повинні мати видимих елементів з'єднання різних частин конструкцій (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальної арматури, з'єднання з підставою);

Фундамент окремо встановлених щитових конструкцій може заглиблюватися до рівня землі.

Рекомендована висота рекламних щитів з урахуванням їх візуального сприйняття на вулицях і магістралях складає не менш 3 м від поверхні землі до рекламної площини спеціальної конструкції (окрім випадків їх розташування над проїзними частинами доріг).

5.3.3.2 Об'ємно-просторові конструкції - стаціонарні спеціальні конструкції, у яких для розміщення інформації використовується як об'єм конструкції, так і її поверхня виконуються за індивідуальними проектами.

Об'ємно-просторові конструкцій виконуються виключно за індивідуальними проектами, виходячи із архітектурних та містобудівних особливостей міської території, використовуються в пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок) і на площах, на територіях парків, виставочних комплексів, на розподільних смугах магістралей.

5.3.3.3. Прапорові композиції і навіси - стаціонарні спеціальні конструкції з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м'яких полотнищ.

Рекламна площа прапора визначається площею двох сторін його полотнища.

Рекламна площа навісу визначається розміром однієї з його сторін.

5.3.3.4. Наземні панно - зовнішня реклама, розташована на поверхні землі, яка складається з нанесених або вбудованих у дорожнє або земляне покриття будівельних матеріалів і підрозділяються на наступні види:

а) каркасні панно на схилах (укосах) трас і доріг;

б) покриття тротуарів вулиць різними барвними речовинами або плівковими матеріалами;

в) панно на тротуарах вулиць, що виготовляються з шляхово-будівельних матеріалів.

Застосовувані матеріали не повинні погіршувати покриття тротуарів або інших місць розміщення панно.

Рекламна площа інформаційного поля наземних панно визначається розрахунковим шляхом.

5.3.3.5. Інформаційні стенди - стаціонарні спеціальні конструкції висотою до 2,5 м та розміром рекламної площі не більше 5 м2, які розташовуються в пішохідній зоні, як правило, навколо стовпів вуличного освітлення або опор електромереж, або у вигляді окремо встановлених багатосторонніх конструкцій та призначені для розміщення дрібноформатних (не більше формату А2): афіш культурних та розважальних заходів, агітаційних матеріалів, соціальної реклами, листівок суб'єктів підприємницької діяльності.

5.3.4. Стаціонарні інформаційно-сервісні знаки індивідуального проектування

До об'єктів сервісу, що можуть бути позначені інформаційно-сервісними знаками, відносяться об'єкти вузького профілю, призначені для обслуговування учасників руху (закусочні, підприємства з ремонту шин, карбюраторів, амортизаторів, магазини запасних частин і т.і.).

Стійки інформаційно-сервісних знаків повинні виконуватися з того ж матеріалу і повинні мати однакову форму зі стійками дорожніх знаків. Інформаційно-сервісні знаки повинні мати: розмір 0,75 х 1,1 м або 0,65 х 0,95 м, жовтий колір основного фону і чорний (контрастуючий) символів і написів, із внутрішнім (зовнішнім) підсвітленням або світловідвертаючою поверхнею. Зворотна сторона інформаційно-сервісних знаків повинна мати сірий колір.

Застосування інформаційно-сервісних знаків індивідуального проектування здійснюється за погодженням з органами ДАІ та власниками доріг або уповноваженими ними органами. Рекомендується встановлювати однакові для всього міста символи і написи на інформаційно-сервісних знаках для об'єктів сервісу з подібним переліком послуг, для сприйняття яких водіям потрібний мінімальний час.

Інформаційно-сервісні знаки не можуть розміщатися на одній опорі або в створі із засобами організації дорожнього руху, а також обмежувати їх видимість або заважати їх сприйняттю учасниками дорожнього руху.

5.3.5. Стаціонарні спеціальні та інформаційні конструкції, що розташовуються на будинках, спорудах або елементах вуличного обладнання

5.3.5.1. Розміщення табличок з інформацією про найменування, належність та/або режим роботи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, на фасадах будівель та споруд, у яких вони знаходяться, обов'язок розміщення якої передбачено законами України, здійснюється без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

5.3.5.2. Вивіска - стаціонарна спеціальна конструкція, призначена для розміщення фірмового (комерційного) найменування особи, її власного зареєстрованого знаку для товарів та послуг, інформації про характер її діяльності, призначеної для доведення до відома споживачів.

Місце розміщення вивіски повинне інформувати споживача про місцезнаходження підприємства і вказувати місце входу до нього. Як правило, вивіска повинна розташовуватися на фасаді будинку в межах 10 метрів від входу в приміщення або в межах приміщення, займаного особою, але не вище нижнього краю вікон другого поверху двох чи багатоповерхового будинку (будівлі, споруди).

Вивіска може бути виконана у вигляді настінного панно, кронштейну, маркізи. Конструктивно вивіска може бути виконана у виді декількох окремих елементів, що містять, як правило, інформацію, яка не повторюється.

Вивіска повинна містити інформацію, яка розкриває характер діяльності особи (як правило, без використання переліку товарів або послуг) і його найменування, у відповідності зі ст. 90 Цивільного кодексу України. Власник або інший законний користувач вивіски повинен мати право власності на знак для товарів та послуг, який розміщується на вивісці.

Вивіски повинні бути підсвічені в темний час доби внутрішніми джерелами світла. У виключних випадках допускається використання індивідуальних зовнішніх джерел світла за умови, що конструкції кріплення світильників будуть закриті декоративними елементами. Не допускається використання зовнішніх джерел світла поблизу вікон житлових приміщень з порушенням установлених санітарних норм. Можливість застосування зовнішніх джерел світла визначається Управлінням містобудування та архітектури окремо по кожній конкретній вивісці.

5.3.5.3. Дахові установки (конструкції) - стаціонарні об'ємні або площинні спеціальні конструкції, розташовувані цілком або частково вище рівня карниза будинку або на даху.

Дахові установки складаються з елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки.

Дахові установки повинні мати систему пожежегасіння і повинні бути обладнані системою аварійного відключення від мережі електроживлення.

Проекти дахових установок в обов'язковому порядку повинні пройти експертизу на безпеку, включаючи експертизу на вітрову стійкість з урахуванням конкретного місця розміщення.

Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

Дахові конструкції як правило виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення таких конструкцій визначається управлінням містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин окремо по кожному місцю розташування спеціальної конструкції незалежно від форм власності місця їх розташування.

Рекламна площа дахової установки (конструкції) при розрахунку розміру плати за користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, визначається розрахунковим шляхом.

5.3.5.4. Настінні щити та панно - це реклама, розташовувана на поверхнях стін будинків і споруд у вигляді:

а) стаціонарних щитових спеціальних конструкцій;

б) зображення (інформаційного поля), безпосередньо нанесеного на стіну (без застосування спеціальної конструкції);

в) стаціонарної спеціальної конструкції, що складається з елементів кріплення, каркасу та інформаційного поля - банерне полотно (тентова тканина).

Настінні панно виконуються за типовими або індивідуальними проектами.

Для спеціальних конструкцій, що мають елементи кріплення, в обов'язковому порядку розробляється проект кріплення конструкції з метою забезпечення безпеки при експлуатації.

Поряд з конструкціями, що виконані за індивідуальними проектами, можливо застосування типових настінних щитів стандартних розмірів (6 х 3 м, 4 х 3 м, 3 х 2 м, 1,2 х 1,8 м) із змінним зображенням.

До конструкцій, що розташовуються безпосередньо у пішохідній зоні (крім алей і пішохідних доріжок), до їх технічного та естетичного рівня застосовуються підвищені вимоги. Плакати рекомендується захищати склом або прозорою плівкою. Установки, як правило, мають внутрішнє або зовнішнє підсвітлення.

Площа рекламної поверхні настінного панно визначається габаритами нанесеного зображення.

5.3.5.5. Кронштейни - двосторонні консольні площинні стаціонарні спеціальні конструкції, що розміщуються на опорах або на будинках.

Кронштейни, як правило, виконуються в двосторонньому варіанті та мають внутрішнє підсвітлення.

Встановлюються наступні типові розміри для кронштейнів, що розміщуються на опорах освітлення та мереж електротранспорту:

- для великих магістралей, проспектів, майданів: 1,2 х 1,8 м (у вертикальному виконанні);

- для вузьких вулиць, провулків: 0,7 х 1 м (у вертикальному виконанні).

Розміри кронштейнів, розташовуваних на фасадах будинків, визначаються архітектурними особливостями будинку і не повинні перевищувати 1 х 1,5 м. Можливість розміщення кронштейнів великих розмірів визначається власником місця або особою, уповноваженою на надання цих місць у користування та Управлінням містобудування та архітектури на підставі індивідуальних проектів.

З метою безпечної експлуатації кронштейни повинні встановлюватися на висоті не менш 3 м над газонами, тротуарами і пішохідними доріжками. На будинках кронштейни розміщуються, як правило, на висоті не менш 2,5 м від поверхні землі.

Кронштейни, розміщувані на будинках і спорудах, у горизонтальному виконані не повинні виступати більш ніж на 1,5 м від місця кріплення до будинку або споруди та повинні розташовуватися з інтервалом не менше ніж через 10-15 метрів.

Рекламна площа кронштейну визначається загальною площею двох його сторін.

Не допускається розміщення на одній опорі більше одного кронштейна. Кронштейни повинні мати, як правило, підсвітлення у вечірній час.

Використання стрілок-вказівників на фасадах споруд, будинків забороняється, окрім випадків їх розміщення на спеціальних конструкціях, як елементів рекламного сюжету.

5.3.5.6. Стаціонарні спеціальні конструкції на зупинкових павільйонах, підземних переходах та кіосках розміщуються в площині, що підлягає склінню або на дахах цих споруд.

На розміщення спеціальних конструкцій даного типу поширюються вимоги, передбачені для окремо встановлених стаціонарних щитових конструкцій, у частині, що їх стосується.

5.3.5.7. Транспаранти-перетяжки - стаціонарні спеціальні конструкції, що складаються з пристрою кріплення, пристрою натягу (якщо воно передбачено проектом) та інформаційного зображення.

Транспаранти-перетяжки підрозділяються на світлові (в тому числі гірлянди) і неосвітлені, виготовлені з жорстких матеріалів і з матеріалів на м'якій основі.

Транспаранти-перетяжки як правило, виконуються у розмірах 4 х 0,7 м з використанням сучасних матеріалів, на м'якій основі в жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо).

Конструкція світлових транспарантів-перетяжок повинна мати пристрій аварійного відключення від мереж електроживлення.

Транспаранти-перетяжки повинні розташовуватися не нижче 5 м над проїзною частиною.

Маркування транспаранта перетяжки повинно бути розташоване на пристрої натягу (якщо він передбачений проектом) в безпосередній близькості від місця кріплення до фасаду будинку, а у випадку його відсутності на рекламній площі спеціальної конструкції, при цьому, розмір тексту повинен забезпечувати його вільне прочитання.

Рекламна площа інформаційного поля перетяжки визначається площею двох її сторін.

5.3.5.8. Проекційні установки - стаціонарні спеціальні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об'ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, що проектує, і поверхні (екрана) або об'єму, в якому формується інформаційне зображення. Рекламна площа для плоских зображень визначається габаритами проецируємої поверхні, а для об'ємних зображень визначається розрахунковим шляхом.

5.3.5.9. Електронні екрани (електронні табло) - стаціонарні спеціальні конструкції , призначені для відтворення зображення на площині екрана за рахунок світловипромінювання світлодиодів, ламп, інших джерел світла або світлоповертаючих елементів. Рекламна площа визначається габаритами світловипромінюючої поверхні.

У випадках, коли електронні екрани орієнтовані на сприйняття реклами з проїзної частини їх розміщення здійснюється за погодженням органів ДАІ.

5.3.5.10. Маркізи - стаціонарні спеціальні конструкції, виконані у вигляді козирків і навісів з нанесеною на них рекламою і розміщені над вітринами, входами або арками будинків і споруд.

Маркізи складаються з елементів кріплення до будинку, каркаса та інформаційного поля, виконаного на м'якій або жорсткій основі.

Рекламна площа маркізи визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4. Тимчасові спеціальні конструкції

До тимчасових спеціальних конструкцій відносяться конструкції, розташовувані на визначеній ділянці міської території з умовою обмежень за часом розміщення.

5.4.1. Виносні щитові конструкції (штендери) - тимчасові спеціальні конструкції, розташовувані розповсюджувачами зовнішньої реклами в години їх роботи, що рекламує свої товари.

Штендери повинні бути двосторонніми, не повинні мати власного підсвітлення, площа однієї сторони не повинна перевищувати 1,5 м2. Штендери розміщуються у межах 1,5 м від входу до будинку (споруди), у якому знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами.

Забороняється установка штендерів, що заважають проходу пішоходів, а також орієнтованих на сприйняття з проїзної частини. Не допускається розміщення більше двох штендерів біля одного входу в будівлю (споруду), у якій знаходиться розповсюджувач зовнішньої реклами, а також їх використання як додаткової спеціальної конструкції при наявності вітрин з вільним оглядом з тротуару або вивіски.

5.4.2. Реклама на огорожах - реклама, розміщувана на огорожах об'єктів будівництва, роздрібної (вуличної) торгівлі (літні кафе, виставки, будівельні майданчики), а також інших тимчасових і постійних огородженнях повинні забезпечувати художнє оформлення даних об'єктів.

Рекомендується оформляти дані об'єкти окремими щитами або м'яким оформленням. У випадках застосування щитових конструкцій висота щитів не повинна перевищувати розмірів несучих елементів огороджень більш ніж на 1/2 їх висоти.

Якщо дозволяють габарити огорожі, їх довжина може становити від 6 метрів та більше.

У випадках, коли на будівельному майданчику маються споруди (будівельні ліси при реконструкції будинку, побутові приміщення, щогли для прожекторів, крани і т.і.), а також обгороджує сітка, можливе розміщення інших засобів зовнішньої реклами, передбачених цими Правилами.

5.4.3. Реклама на будівельних сітках - реклама у вигляді зображень на сітках, що обгороджує об'єкти будівництва.

Реклама на будівельних сітках може розміщуватися як за допомогою спеціальних конструкцій, так і без них шляхом нанесення реклами на сітку або банерне полотно.

Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4.4. Реклама на лотках, кіосках і парасольках - реклама, розміщувана на тимчасових спеціальних конструкціях (прикріплених до лотків або кіосків) або наноситься шляхом фарбування або покриття плівковими чи іншими матеріалами відповідних площин лотків, кіосків і парасольок та експонується протягом часу роботи підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування. Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.4.5. Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (повітряні кулі, аеростатати, дирижаблі, короби тощо) - тимчасові спеціальні конструкції, які являють собою рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних та культурно-масових заходів (виставки, шоу, спортивні заходи, рекламні кампанії тощо).

Рекламна площа визначається габаритами нанесеного зображення.

5.5. Рекламні акції

Рекламні акції - це публічні заходи, що впливають на споживачів зовнішньої реклами.

Рекламні акції підрозділяються за типами заходів на:

а) акції, що проводяться з переміщенням по місту;

б) акції, що проводяться без переміщення по місту - в заявленому місці проведення (рекламно-видовищні, розважальні, спортивні та інші заходи і вистави, з використанням реклами, поширення зразків рекламованих товарів і рекламних матеріалів у вигляді листівок, буклетів, брошур та іншої друкованої продукції).

Рекламні акції характеризуються метою проведення заходу, місцем проведення (маршрутом руху), терміном проведення і чисельністю учасників.


6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ

НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ


6.1. Подача документів та встановлення пріоритету

6.1.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з Додатком 1, до якої додаються:

а) фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив'язкою до місцевості;

б) ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

6.1.2. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з Додатком 2.

За наявності документів, передбачених пунктом 6.1.1. цих Правил, заява реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з Додатком 3. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу (бланки) за формою згідно з Додатком 4 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

Рішення про встановлення за заявником пріоритету або про відмову в його встановленні оформлюється довідкою робочого органу, яка підписується його начальником.

Якщо для розташування складної спеціальної конструкції необхідно виконати архітектурно-планувальні роботи та розробити проектно-технічну документацію, робочий орган може продовжити термін розгляду заявки на час, необхідний для подання такої документації. При цьому в журналі робиться відповідний запис, а заявникові надсилається повідомлення за підписом керівника робочого органу.

Під складною спеціальною конструкцією розуміється конструкція, що відповідає одній або декільком з таких ознак:

- розмір однієї рекламної площини спеціальної конструкції будь-якого виду більше або дорівнює 6 м2;

- встановлюється з проведенням скритих робіт;

- має бетонний фундамент;

- висотою більше двох метрів;

- виготовлена по індивідуальному проекту або має нетипові розміри;

- для виготовлення або встановлення потребує складних конструктивних рішень.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові мотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

6.1.3. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

а) продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

б) письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених підпунктами а), б) абзацу 2 цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

6.1.4. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

6.1.5. Протягом строку, зазначеного у пункті 6.1.3. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого абзацом 1 та підпунктом а) абзацу 2 пункту 6.1.3. цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом Харківської міської ради.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до підпункту б) абзацу 2 пункту 6.1.3. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої виконавчим комітетом Харківської міської ради.

Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

Місця розташування спеціальних конструкцій, що були надані згідно договору розповсюджувачу і знаходяться в комунальній власності, не можуть бути передані іншим юридичним і фізичним особам.

6.1.6. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 6.1.3. цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 6.1.5. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.


6.2. Погодження дозволу

6.2.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і управлінням містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради.

Власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган (особа) має право:

- самостійно встановлювати строк дії погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами;

- погоджувати дозвіл під будь-якою умовою, яка не суперечить чинному законодавству;

- відкликати погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами, у разі невиконання розповсюджувачем умов погодження, передбачених у дозволі, або виникнення обставин, які обумовлюють необхідність такого відкликання;

- вимагати отримання узгодження розміщення спеціальної конструкції у конкретному місці будь-яких інших осіб.

6.2.2. На вимогу власника або особи, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності, заявник погоджує розташування спеціальних конструкцій з наступними організаціями:

а) з державним підприємством «Харківський метрополітен» - у разі розташування спеціальних конструкцій в технічній та/або охранній зоні метро;

б) з КП «Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» - у разі розташування спеціальних конструкцій на опорах електропередач, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;

в) з ХКП «Міськелектротранс» - у разі розташування спеціальних конструкцій на опорах електропередач та/або контактній сітці трамваю, тролейбусу, а також на діючих системах підвісок електропередач, які перебувають у повному господарському віданні підприємства;

г) з Управлінням комунального господарства ГУ житлово-комунального господарства - у разі розташування спеціальних конструкцій у межах зелених зон з урахуванням недопущення пошкодження існуючих зелених насаджень.

Погодження розташування спеціальних конструкцій, у випадках передбачених цим пунктом, здійснюється заявником шляхом отримання письмової згоди наведених організацій.

Відповідна організація надає письмову згоду на розміщення спеціальної конструкції у певному місці з прив'язкою до місцевості.

Для отримання погодження заявник подає власнику або особі, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності документ, що свідчить про згоду відповідної організації щодо розміщення спеціальної конструкції у конкретному місці.

Погодження розміщення спеціальних конструкції здійснюється відповідними організаціями в рамках власних повноважень.

У випадку, якщо спеціальна конструкція змонтована або експлуатується з порушенням вимог цих Правил або умов погодження, відповідна організація має право направити до власника або особи, що уповноважена надавати у користування місця, які перебувають у комунальній власності, клопотання щодо розірвання договору про надання в користування місця з розповсюджувачем зовнішньої реклами та/або відзиву погодження у дозволі.

У випадках, передбачених підпунктами б) та в) цього пункту для розміщення спеціальних конструкцій:

- службами зазначених підприємств повинна бути здійсненна перевірка технічного стану опор на їх придатність мати додаткове навантаження від рекламних конструкцій, на наявність на цих опорах виводів кабелів електроживлення та іншої інженерної інфраструктури, що дозволяє розташування спеціальних конструкцій, а також на можливість використання з цією метою діючих систем підвісок електропередач та контактної сітки трамваю чи тролейбусу;

- розповсюджувач зовнішньої реклами повинен одержати технічні умови на розміщення спеціальних конструкцій і підключення до електромережі.

У випадку, передбаченому підпунктом г) цього пункту розміщення спеціальних конструкцій з ліквідацією існуючої у місці розташування рослинності допускається за рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, при цьому, розповсюджувач реклами відшкодовує заподіяну шкоду шляхом посадки зелених насаджень в інших місцях.

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний відновити газон в зоні розміщення спеціальної конструкції після її встановлення.

6.2.3. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- Державтоінспекцією - щодо можливості розміщення зовнішньої реклами впродовж автомобільних доріг, на опорах вуличного освітлення, над проїжджою частиною вулиць і доріг, на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування, з дотриманням техніки безпеки, забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій. Перелік спеціалізованих служб (утримувачів інженерних комунікацій), у яких заявник самостійно отримує необхідні погодження, визначає робочий орган.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл на вимогу робочого органу, є вичерпним.

6.2.4. Розташування спеціальних конструкцій повинно відповідати вимогам Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони.

6.2.5. Зазначені в пункті 6.2.3. органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

6.2.6. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу, окрім випадків, коли власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган (особа) встановив термін дії погодження менший ніж термін дії дозволу.

6.2.7. Погодження дозволу з відповідними організаціями здійснюється заявником.

6.2.8. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами) заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


6.3. Прийняття рішення про надання дозволу виконавчим комітетом Харківської міської ради та відмова у його наданні

6.3.1. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Харківської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

6.3.2. Виконавчий комітет протягом п'яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

6.3.3. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

6.3.4. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).


6.4. Продовження строку дії дозволу

Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

У випадках розміщення складної спеціальної конструкції до заяви розповсюджувач зовнішньої реклами додає обґрунтування щодо відповідності встановленої спеціальної конструкції проекту та вимогам безпечності її розміщення та використання (експертний висновок) відповідного спеціалізованого підприємства, установи чи організації, що має необхідні ліцензії, за винятком розміщення:

  • дошок та вивісок;
  • настінних панно площею менш 6 м2;
  • кронштейнів на будинках площею однієї сторони менш 1,5 м2;
  • штендерів;
  • спеціальних конструкцій на огородженнях (крім пішохідних) за умови, що верхня частина конструкції не виступає за габарити огородження.

Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу та/або експертного висновку розповсюджувач зовнішньої реклами оформлює новий дозвіл у встановленому цими Правилами порядку.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.


7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ЙОГО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ


7.1. Внесення змін у дозвіл

7.1.1 Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна зовнішнього обліку (конструктивних елементів) спеціальної конструкції без зміни місця розташування спеціальної конструкції.

До заяви додається:

- технічний проект змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Зміни у дозвіл вносяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг робочого органу. Зміна технологічної схеми спеціальної конструкції не впливає на термін дії дозволу.

Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції на одній із підстав, викладених в пункті 6.3.3. цих Правил.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.1.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

У разі повернення розповсюджувачем зовнішньої реклами спеціальної конструкції на попереднє місце, надане рівноцінне (нове) місце повертається власнику чи уповноваженій особі протягом 3-х днів з моменту встановлення рекламного засобу на попередньому місці.


7.2. Переоформлення дозволу

7.2.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.2.2. У випадку передачі розповсюджувачами зовнішньої реклами спеціальних конструкцій іншим особам, останні не можуть розташовувати спеціальні конструкції без наявності належним чином оформленого дозволу.

7.3. Внесення змін у дозвіл та його переоформлення, у випадках передбачених пунктами 7.1. та 7.2. цього розділу, здійснюється робочим органом в одному з наступних порядків, який ним обирається самостійно:

а) у разі необхідності заміни дозволу - шляхом виготовлення нового дозволу, до якого додається та пришивається попередній оригінал дозволу та інші додані до нього документи;

б) у разі необхідності значного коригування дозволу - шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни;

в) у разі необхідності незначного коригування дозволу - шляхом відповідних закреслювань та написів.

Всі зміни, що вносяться до дозволів з будь-яких підстав підписуються керівником робочого органу із зазначенням дати підписання, а у разі необхідності нумеруються та підписуються усі аркуші дозволу та додатків до нього.


8. СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ

8.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради у наступних випадках:

  • за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
  • у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- непереоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

8.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.


9. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ

9.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим комітетом Харківської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

9.2. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (окрім вивісок) здійснюється на підставі відповідних договорів.

9.3. За тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування вивісок, плата не стягується.

При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди), декількох вивісок плата не стягується лише за використання одного місця розташування спеціальної конструкції, яке перебуває у комунальній власності.

9.4. За пропозицією робочого органу виконавчий комітет може встановити перелік окремих місць, які перебувають у комунальній власності, та надаються у користування для розташування спеціальних конструкцій за підвищеними тарифами.

9.5. Під час проведення культурно-масових заходів, рекламних кампаній, виставок, шоу тощо для видачі відповідного дозволу береться до уваги загальна площа міської території, яка надається організаторам таких заходів відповідними виконавчими органами ради.

9.6. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.


10. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОРЯДКУ (ПРАВИЛ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ


10.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.

10.2. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, робочий орган та інші органи згідно з актами законодавства у межах своєї компетенції.

10.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги робочий орган подає інформацію до Харківського обласного управління з питань захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.4. Відповідальність за порушення Закону України «Про рекламу», в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині третій статті 27 зазначеного Закону.

10.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 7-ми днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:

а) припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення терміну його дії відповідно до п. 8.1. розділу 8 цих Правил;

б) закінчення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження його дії відповідно до п. 6.4.


11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


11.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Харківської міської ради та її виконавчих органів.

11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.
Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради -

керуючий справами виконкому міської ради О. Нечипоренко                                                                                                              Додаток 1

                                                                                         до Правил розміщення

                                                                                               зовнішньої реклами у місті Харкові


                                                                                     Керівнику робочого органу

                                                                    ____________________________                                                   

                                                                    (виконавчий орган сільської,

                                                                        селищної, міської ради)
     _______________________ р. N


                                                       ЗАЯВА

                                          про надання дозволу на розміщення

                                           зовнішньої реклами


Заявник___________________________________________________________

        (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

__________________________________________________________________

             зовнішньої реклами, для фізичної особи -

__________________________________________________________________

                  прізвище, ім'я та по батькові)


Адреса заявника___________________________________________________

                 (для юридичної особи - місцезнаходження,

__________________________________________________________________

      для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)


Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи_____________________________


Телефон (телефакс)_________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

_________________________________________________________________

       (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на________________________________________________________

                               (літерами)

Перелік документів,що додаються ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Заявник

або уповноважена

ним особа           ______________________ ______________________

                           (підпис)                       (ініціали та прізвище)


МП                                                                                                                 Додаток 2

                                                                                           до Правил розміщення

                                                                                           зовнішньої реклами у місті Харкові
______________ р. N


                             ДОВІДКА


Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами___________________________

__________________________________________________________________

             (для юридичної особи повне найменування,

__________________________________________________________________

       для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)


про те, що від нього разом із заявою____________________________________

                                           (вхідний номер,

___________________________________________________________________

           дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та

___________________________________________________________________

            дозволів на розміщення зовнішньої реклами)


одержано такі документи_____________________________________________

                             (перелік документів

__________________________________________________________________

         із зазначенням сторінок і кількості примірників)


Керівник робочого органу _________________ __________________________

                              (підпис)                   (ініціали та прізвище)


МПДодаток № 3

до Правил розміщення

зовнішньої реклами у місті ХарковіЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозвіл на

розміщення зовнішньої реклами


Реєстраційний номер заяви

Дата подання

Для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис особи, на яку покладено реєстрація документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановленні

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строку дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку дії, або пере-

оформлення дозволу

Дата і номер рушення про скасування дозволуКерівник робочий органу _____________________________  __________________________

                                                        (підпис)                                      (ініціали та прізвище)


                                                      Додаток 4

                                             до Правил розміщення

                                             зовнішньої реклами у місті Харкові


ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами


Виданий ______________ р. на підставі рішення______________________

               (дата видачі)

_______________________________________________________________

       (виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,

_______________________________________________________________

                      дата і номер рішення)

_______________________________________________________________

    (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

_______________________________________________________________

        зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,

_______________________________________________________________

                       ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),

_______________________________________________________________

        банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)


Адреса місця розташування рекламного засобу_______________________


Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу_____________

_______________________________________________________________

    (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)


Фотокартка або  комп'ютерний макет  місця з фрагментом місцевості

(розміром не менш як 6  х  9  сантиметрів),  на  якому планується

розташування рекламного засобу


Ескіз з конструктивним                 Топогеодезичний знімок

                                                 місцевості

рішенням рекламного засобу (М1:500)

з прив'язкою місця

розташування рекламного засобу


Відповідальний за         _______________________________________МП

топогеодезичне знімання   (підпис) (ініціали та прізвище)


Погоджувальна частина


1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений

ним орган (особа)

______________________________________________________________

  (для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,

______________________________________________________________

       для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,

______________________________________________________________

                        паспортні дані)


МП


2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури


____________________________ _________________________________

(підпис уповноваженої особи)         (ініціали та прізвище)

МП


3. На вимогу робочого органу:


Державтоінспекція у   разі   розміщення   зовнішньої   реклами на перехрестях,  біля дорожніх  знаків,  світлофорів,  біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування


____________________________ _________________________________

(підпис уповноваженої особи)         (ініціали та прізвище)


центральний або  місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення  зовнішньої реклами на пам'ятках історії і архітектури та в  межах  зон  охорони  пам'яток  національного  або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду


____________________________ _________________________________

(підпис уповноваженої особи)         (ініціали та прізвище)


утримувач інженерних  комунікацій  у  разі  розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон зазначених комунікацій


____________________________ _________________________________

(підпис уповноваженої особи)         (ініціали та прізвище)


Строк дії дозволу з ___________                до ________________

Продовжено з _______________         до ________________

Продовжено з _______________         до ________________

Продовжено з _______________         до ________________


Керівник робочого органу ______________ ______________________

                                  (підпис)            (ініціали та прізвище)


МП


Фотокартка місця (розміром не менш як 6  х  9  сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу


Керівник робочого органу ______________ ______________________

                                  (підпис)            (ініціали та прізвище)


МП


Додаток № 5

до Правил розміщення

зовнішньої рекламі у місті Харкові


Таблиця визначення можливості розміщення спеціальних конструкцій

в залежності від зони розташування


Тип спеціальної

конструкціі

Розміщення

Зона 1а

Зона 1б

Зона 1в

Зона 2

Зона 3

Щит

Що стоїть окремо

Можливо

Можливо

Можливо

Так

Так

На фасаді будинку

Можливо

Можливо

Можливо

Можливо

Так

На тимчасових спорудах

Так

Так

Так

Так

Так

Виносний

Можливо

Можливо

Можливо

Так

Так

Призматрон

Що стоїть окремо

Можливо

Можливо

Можливо

Так

Так
Установка на дахах

Будинків

Можливо

Можливо

Так

Так

Так

Кіосків

Можливо

Так

Так

Так

Так

Технічних споруд

Можливо

Так


Так

Так
Кронштейни

На стінах будівель

Можливо

Так

Так

Так

Так

На стовпах, опорах

Можливо

Так

Так

Так

Так
Установки на

Естакадах, мостах, шляхопроводах

Можливо

Можливо

Можливо

Так

Так

В тунелях, підземних, пішохідних переходах

Так

Так

Так

Так

Так
Лайтбокси

Що стоять окремо

Можливо

Можливо

Можливо

Так

Так

В складі павільйону та ін.

Так

Так

Так

Так

Так
Тролі, банери

Над проїжджою частиною вулиці

Ні

Ні

Можливо

Так

Так

Розтяжка світова

Над проїжджою частиною вулиці

Ні

Можливо

Так

Так

Так
Пано-банери

На торцях будинків

Можливо

Можливо

Можливо

Так

Так


ЗОНА 1а: м-н Свободи, м-н Рози Люксембург, м-н Конституції, вул. Сумська (від перехрестя з м-н Конституції до перехрестя з м-н 1-го Травня).                                                              


ЗОНА 1б: територія (виключно території зони 1а), що обмежена та включає  вул. Кузнечну, Харківська наб., вул. Маршала Бажанова, вул. Мельнікова, вул. Дарвіна, вул. Пушкінську, вул. Петровського, вул. Данилевського, вул. Тринклера, пр. Правди, узвіз Пасіонарії, вул. Клочківську, м-н Пролетарський, м-н Рози Люксембург, пров. Баний, м-н Рибний.


ЗОНА 1в: територія (виключно території зон 1а, 1б), що обмежена та включає  -   вул. Конєва, Нетіченська наб., Червоно шкільна наб., пр. Гагаріна, вул. Кірова, м-н Повстання, пр. Московський, вул. Примерівську, пров. Фейербаха, вул. Шевченко, вул. Матюшенко, узвіз Весніна, вул. Весніна, м-н 1 -го Травня, вул. Сумську, вул. Дерев'янка пр. Леніна, вул. 23 Серпня, вул. Клочківську, Іванівський шляхопровід, вул. Котлова, вул. Червоноармійську, вул. Полтавський шлях. Магістралі: пр. Гагаріна (до перехрестя з шосе Мереф'янським), пр. Московський(до перехрестя з б-ром Богдана Хмельницького), вул. Полтавський шлях, вул. Клочківська,  шосе Білгородське (до перехрестя з вул. Академіка Проскури), вул. Академіка Павлова (до перехрестя з вул. Героїв Праці).


ЗОНА 2.

Площі залізничних вокзалів, аеропорту, автовокзалів, ринків, території, що прилягають до станцій метрополітену (що не ввійшли до зони 1).

Магістралі: пр. Московський (від перехрестя з б-ром Богдана Хмельницького до меж міста),  пр. Л. Свободи, пр. 50-річчя СРСР, пр. 50-річчя ВЛКСМ, пр. Героїв Сталінграду, пр. Тракторобудівників, вул. Гвардійців Широнинців, вул. Академіка Павлова, вул. Шевченко, вул. Героїв Праці, шосе Салтівське, пр. Косіора, вул. Ахсарова (від перехрестя з пр. Леніна до перехрестя з вул. Людвіга Свободи), пр. Перемоги (від перехрестя з вул. Клочківською до перехрестя з вул. Людвіга Свободи), шосе Білгородське (від перехрестя з вул. Академіка Проскури до межі міста), вул. Командарма Корка.


ЗОНА 3.

До зони загальноміського значення відносяться території міста, що не увійшли до зон 1-2


Додаток № 2

до рішення міськвиконкому

від 20.10.2004 року №977
ПОРЯДОК

надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності,

для розташування спеціальних конструкцій


1. Місця розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності і не передані у повне господарське відання, оперативне управління, користування (оренду) іншим комунальним підприємствам, установам, організаціям, окрім місць, на яких розповсюджувачі зовнішньої реклами розміщують вивіски, (надалі - місця розташування спеціальних конструкцій), надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами в користування на підставі договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається між комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» (надалі за текстом - КП «МІЦ») та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

Місця розташування спеціальних конструкцій, на яких розповсюджувачі зовнішньої реклами розміщують вивіски, використовуються без укладення зазначеного договору.

КП «МІЦ» узгоджує пункт перший погоджувальної частини дозволу на розміщення зовнішньої реклами за умов:

а) укладення розповсюджувачем зовнішньої реклами договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

б) відсутності у розповсюджувача зовнішньої реклами боргу перед КП «МІЦ» за будь-якими цивільно-правовими чи господарськими угодами;

в) надання завірених копій проекту спеціальної конструкції та технічного паспорту на спеціальну конструкцію, що планується встановити на місці (місцях) розташування спеціальних конструкцій.

Можливість розташування спеціальної конструкції у конкретному місці визначається КП «МІЦ», а при необхідності разом з іншими міськими підприємствами, установами та організаціями.

У випадку розміщення спеціальних конструкцій на місцях, що знаходяться на об'єктах комунальної власності, які передано у користування (на умовах оренди або інших законних підставах) перший пункт узгоджувальної частини дозволу погоджується користувачем об'єкту комунальної власності, який протягом 5-ти робочих днів повідомляє про зазначене погодження власника або уповноважений орган (особу) та Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради. При цьому, користувач об'єкту комунальної власності має право погодити дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на строк, що не перевищує строку користування об'єктом комунальної власності.

2. Для укладення договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій розповсюджувач зовнішньої реклами подає до КП «МІЦ»:

а) завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

б) довідку робочого органу про подачу заявки на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у певному місці та встановлення пріоритету на зазначене місце.

В укладенні договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій може бути відмовлено у випадку наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами боргу перед КП «МІЦ» за будь-якою цивільно-правовою чи господарською угодою.

3. У випадку виявлення використання розповсюджувачами зовнішньої реклами місць, передбачених п.1 цього Порядку, без укладення договорів про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та/або без отримання дозволу (фактичне користування) КП «МІЦ» має право:

- отримати плату за фактичне користування такими місцями за весь час їх використання;

- вимагати укладення договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та отримання дозволу.

У випадку відмови від оплати фактичного користування місцями, укладення договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та/або отримання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний самостійно демонтувати спеціальну конструкцію.

4. Місця розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у повному господарському віданні, оперативному управлінні, користуванні (оренді) інших комунальних підприємств, установ, організацій (надалі - балансоутримувачі), надаються в користування на підставі договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається КП «МІЦ» з розповсюджувачем зовнішньої реклами за дорученням балансоутримувачів.

При цьому можливість надання таких місць в користування визначається балансоутримувачем, про що останній повідомляє КП «МІЦ» у письмовій формі із зазначенням місцезнаходження такого місця. На підставі такого повідомлення КП «МІЦ» укладає договір про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, за встановленою формою.

Відносини між балансоутримувачем та КП «МІЦ», регулюються відповідним договором.

Плата за користування місцями розташування спеціальних конструкцій, що надходить на поточний рахунок КП «МІЦ» за договорами про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, розподіляється таким чином:

- 70 % перераховується балансоутримувачам щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним;

- 30 % залишається у розпорядженні КП «МІЦ» та використовується ним для виконання статутних завдань.Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради - керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко
Додаток № 3

до рішення міськвиконкому

від 20.10.2004 року № 977ПОРЯДОК

визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності

та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами

для розташування спеціальних конструкцій


1. Базовий тариф для визначення плати за користування місцями розташування спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності (далі - місце) становить 30 (тридцять) гривень за одне місце без ПДВ на місяць.

2. Щомісячний розмір плати, крім п. 11 цього Порядку, визначається шляхом множення базового тарифу на:

2.1. розмір рекламної площі спеціальної конструкції (Sконстр.), яка дорівнює сумі площ всіх рекламних сторін спеціальної конструкції.

2.2. коефіцієнт зони міської території, на якій надається в користування місце (Кзони), відповідно до Додатку № 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові:

- зона 1а - коефіцієнт 2;

- зона 1б - коефіцієнт 1,3;

- зона 1в - коефіцієнт 1,2;

- зона 2 - коефіцієнт 1;

- зони 3 - коефіцієнт 0,9.

3. Розмір плати за користування місцями збільшується на коефіцієнт 2 за користування місцями для розміщення транспарантів - перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів (Ктранспар.)

4. Для спеціальних конструкцій типів «настінні щити» та «настінні пано» встановлюються наступні понижуючі коефіцієнти (Кплощ.):

- для рекламної площини більш 70 м2 - коефіцієнт 0,8;

- для рекламної площини більш 100 м2 - коефіцієнт 0,7;

- для рекламної площини більш 150 м2 - коефіцієнт 0,6;

- для рекламної площини більш 200 м2 - коефіцієнт 0,4.

5. Для спеціальних конструкцій типу «зупинковий павільйон» встановлюється понижуючій коефіцієнт (Кпавільйон) - 0,5.

6. Для спеціальних конструкцій типу «інформаційний стенд» встановлюється понижуючій коефіцієнт (К стенд) - 0,1.

7. Формула визначення щомісячної плати за користування місцями має такий вигляд:


ПЛАТА (місячна) = (базовий тариф х Sконстр. х Кзони х Ктранспар. х К площ. х Кпавільйон х Кстенд.) + ПДВ.


8. Місячний розмір плати, визначений згідно з пунктами 1-6 цього Порядку, вказується у договорі про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами.

9. Плата за використання місць вноситься авансом не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному.

При укладені нового договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш як за один місяць.

10. За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів тимчасових спеціальних конструкцій, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

11. Розмір плати за користування місцями під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами, визначається відповідним договором, що укладається з організаторами таких заходів, за формулою:


ПЛАТА (однодневна) = (базовий тариф х 0,1 х (Sконстр. + Sтер.) х Кзони) + ПДВ,


       де Sтер. - площа міської території, що використовується організаторами масового заходу для розміщення обладнання, призначеного для проведення заходу (сцена, палатки, звукова апаратура, автотранспорт і т. і.).

12. За тимчасове користування місцями, на яких розташовані вивіски, плата не встановлюється та не стягується.

При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди), декількох вивісок плата не стягується лише за використання одного місця.


Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради - керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко

Додаток № 4

до рішення міськвиконкому

від 20.10.2004 р. № 977П Р И М І Р Н И Й   Д О Г О В І Р

про надання в користування  місць, які перебувають у комунальній власності,
для розташування спеціальних конструкційм. Харків                                                       «______»__________________ 200__ р.Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр», надалі іменоване «КП», в особі __________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і______________________________________________________, надалі іменоване «Користувач», в особі _________________________________________________________, діючого на підставі _____________________, з іншого боку, разом іменовані - сторони, керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 та Порядком надання в користування місць, які перебувають в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від « __ » ____________ 2004 р. № ______ уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. «КП» надає «Користувачу» в користування місця, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, (надалі - місця), згідно Додатку № 1, який є невід'ємною частиною Договору.

Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне використання розповсюджувачем зовнішньої реклами («Користувачем») місць, які перебувають у комунальній власності з метою:

а) встановлення на них  спеціальних конструкцій, які знаходяться у «Користувача» на законних підставах, та їх використання у формах, не заборонених чинним законодавством, для розміщення зовнішньої реклами;

б) обслуговування спеціальних конструкцій (підтримання в належному стані, наклеювання рекламоносіїв тощо).

1.2. Терміни «спеціальні конструкції», «рекламні засоби», «місце розташування рекламного засобу», «дозвіл» та інші вживаються у значенні, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові, затвердженими рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від « ___ » ___________ 2004 р. № _______.

1.3. Місця надаються для розташування тільки тих спеціальних конструкцій, що вказані у Додатку № 1 до цього договору.

1.4. Місця передаються «Користувачу» згідно Акту прийому-передачі строком з “______”_____________________ 200__ р. по «______»_____________________ 200__ р.


2.  СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ


2.1. Цей договір набирає чинності з « ___ » ____________________ 200__ року та діє по «____» ___________________ 200__ р.

2.2. Цей договір може бути пролонгований на тих самих умовах тільки за письмовою угодою сторін.

«Користувач» має пріоритетне право на пролонгацію цього договору у випадку належного виконання всіх його умов.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. «КП» має право:

3.1.1. Здійснювати роботи з демонтажу спеціальних конструкцій у випадках:

а) несплати, несвоєчасної або неповної сплати платежів, передбачених розділом 4 цього договору;

б) у разі невиконання «Користувачем» вимог «КП» щодо звільнення місць, у випадках передбачених цим договором;

в) коли «Користувачем» самостійно не був проведений демонтаж спеціальної конструкції, яка встановлена на місці запланованого проведення ремонту, реконструкції, будівництва,  за умови, що «КП» повідомило «Користувача» про проведення цих робіт на даному місці за допомогою поштового зв'язку (листом з повідомленням).

3.1.2. Інші права, передбачені цим договором і чинним законодавством України.

3.2. «КП» зобов'язується:

3.2.1. Передати «Користувачу» місця на підставі Акту прийому-передачі згідно з переліком, зазначеним у Додатку № 1.

3.2.2. Не надавати місця, передані «Користувачу», в користування іншим особам протягом строку дії цього договору.

3.2.3. Забезпечувати «Користувачу» вільний доступ до наданих в користування місць для монтажу або демонтажу спеціальних конструкцій та їх обслуговування протягом строку дії Договору.

3.2.4. Проводити огляд зовнішнього стану спеціальних конструкцій «Користувача», розміщених на місцях наданих за цим договором, та надавати йому інформацію у випадку наявності виявлених недоліків.

3.2.5. Готувати та своєчасно надавати «Користувачу» всі необхідні документи за цим договором (додаткові угоди, Акти виконаних робіт і т.і.).

3.2.6. Надавати «Користувачу» на його вимогу необхідні консультації щодо порядку розміщення зовнішньої реклами у випадках обмежень або заборон на її розміщення, які встановлені Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами.

3.2.7. Письмово повідомити «Користувача» (не менш як за 5 робочих днів) про проведення демонтажу його спеціальної конструкції у випадках, передбачених підпунктом 3.1.1. п. 3.1. Договору.

3.2.8. При наявності у «КП» інформації про необхідність проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місцях (місця), яка передбачає необхідність демонтажу спеціальних конструкцій, відступу від Договору та/або порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові у триденний строк направляти «Користувачу» письмове повідомлення про проведення запланованих робіт і необхідність проведення демонтажу та у десятиденний строк з початку реконструкції, ремонту, будівництва вирішувати питання про надання права на користування рівноцінних місць.

3.2.9. Виконувати інші обов'язки, покладені на «КП» за Договором.

3.3. «Користувач» має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місць, передбачених Додатком № 1.

3.3.2. Використовувати надані йому місця для розташування на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень Договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові.

3.3.3. Отримувати всю необхідну інформацію та документи, обов'язок надання яких покладено на «КП» за Договором.

3.4. «Користувач» зобов'язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до Договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові.

3.4.2. Не розміщувати спеціальні конструкції на місцях, переданих у користування за цим договором, до отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у встановленому порядку.

3.4.3. Утримувати надані місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця та розміщені на них спеціальні конструкції в належному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.4. Щомісячно не пізніше 10 числа, наступного за місяцем, у якому була надана послуга щодо використання місць, підписувати і направляти «КП» акти виконаних робіт (послуг) за Договором або мотивовану відмову від його підписання.

3.4.5. За свій рахунок усувати ушкодження місць, рослинності, яка на них знаходиться, і комунікацій, прокладених у цих місцях.

3.4.6. Здійснювати платежі за користування місцями в порядку, передбаченому розділом 4 Договору.

3.4.7. У разі самостійного демонтажу спеціальних конструкцій на місцях, наданих в користування за цим договором у триденний строк з дня демонтажу повідомити «КП» і здати місця останньому по акту прийому-передачі у встановленому Договором порядку.

3.4.8. Здійснювати переобладнання, реконструкцію, поліпшення наданих в користування місць за власні кошти тільки за письмовою згодою «КП».

3.4.9. Відшкодувати у повному обсязі заподіяну «КП» майнову шкоду, що спричинена шляхом пошкодження місця (місць) з вини «Користувача».

3.4.10. Звільнити і повернути «КП» місця у належному стані та у порядку, визначеному розділом 5 Договору.

3.4.11. Протягом 5-ти робочих днів з дня отримання письмового повідомлення, передбаченого п. 3.2.8., демонтувати спеціальні конструкції на місцях запланованих робіт з реконструкції, ремонту, будівництва.

3.4.12. Не допускати розміщення спеціальних конструкцій з пошкодженими рекламою або фоновим покриттям строком більш ніж 1 (один) календарний день на місцях, переданих у користування за Договором.

3.4.13. Виконувати інші обов'язки, покладені на «Користувача» за Договором.

3.5. Передача місць, наданих «Користувачу», іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність і т.і.) не допускається.


4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Розмір плати за користування всіма місцями, які надані в користування за цим договором, складає: ___________________ грн. ___ коп. (без ПДВ) на місяць; ПДВ-20% складає: ___________________ грн. ___ коп., загальний розмір плати (з ПДВ):______________ (_____________________________________________________________________) грн. ______ коп.

4.2. З дня укладення цього договору і до отримання дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях, які встановлюються на місцях, наданих за Договором (в період дії пріоритету на місце), «Користувач» щомісячно вносить плату за користування всіма місцями за Договором у розмірі 25 % відсотків від суми передбаченої п. 4.1. цього договору, що складає: ___________________ грн. ___ коп. (без ПДВ) на місяць; ПДВ-20% складає: ___________________ грн. ___ коп., загальний розмір плати (з ПДВ):______________ (_______________________________________________________________________) грн. ______ коп.

4.3. У разі продовження строку дії пріоритету на місця на підставі письмового звернення «Користувача» плата, передбачена п. 4.1. Договору сплачується у повному розмірі.

4.4. Плата за фактичне користування місцями, зазначеними у Додатку № 1, до укладення цього договору за період з Ѓб______»__________________ 200 __ р. по «______»__________________ 200__ р. здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня укладення Договору та складає: ___________________ грн. ___ коп. (без ПДВ); ПДВ-20%: _________________ грн. ____ коп., загальна сума (з ПДВ-20%): ___________________ грн. ___ коп.

4.5. Внесення плати за користування місцями здійснюється авансом до 25 числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.

4.6. Внесення всіх платежів за Договором здійснюється «Користувачем» без отримання від «КП» рахунку-фактури, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок «КП» у встановлені Договором строки.

4.7. Оплата робіт з демонтажу спеціальних конструкцій у випадках, передбачених п.п. 3.1.1, 5.4. Договору, здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання «Користувачем»  рахунку «КП».5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ В КОРИСТУВАННЯ


5.1. Протягом 3-х днів після припинення дії Договору на будь-яких підставах, передбачених пунктами 8.1., 8.3. Договору, «Користувач» зобов'язаний звільнити надані в користування місця і передати їх «КП». Повернення місць, наданих в користування, здійснюється «Користувачем» на підставі Актів прийому-передачі, які підписуються уповноваженими представниками «КП» і «Користувача».

При цьому демонтаж спеціальних конструкцій і приведення території місць у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється «Користувачем» самостійно за власний рахунок.

5.2. Місця вважаються фактично повернутими «КП» з моменту підписання Актів прийому-передачі.

5.3. Місця, що були надані в користування «Користувачу», повинні бути повернуті ним «КП» у стані, не гіршому від того, в якому вони знаходилися на момент передачі «Користувачу».

5.4. У разі невиконання вимог «КП» щодо звільнення «Користувачем» місць, «КП» має право здійснити роботи з демонтажу спеціальних конструкцій, що розташовані на займаних «Користувачем» місцях, з наступною оплатою «Користувачем» цих робіт в розмірі фактичних витрат «КП», пов'язаних з вимушеним проведенням робіт з демонтажу і зберіганням демонтованих спеціальних конструкцій. Проведення робіт з демонтажу спеціальних конструкцій оформлюється шляхом підписання сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт.

5.5. При проведенні демонтажу спеціальних конструкцій у випадках, передбачених цим договором, «Користувач» зобов'язаний повернути місця протягом 3-х днів за Актами прийому-передачі.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За несплату, несвоєчасну або неповну сплату платежів, передбачених розділом 4 цього договору, «Користувач» сплачує «КП» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого (або не повністю сплаченого) платежу за кожен день прострочення.

6.2. У разі прострочення повернення місць, наданих в користування, «Користувач» сплачує «КП» штраф у розмірі 50 гривень за кожний день затримки повернення кожного місця.

6.3. У разі порушення зобов'язань, передбачених пунктом 3.4.2. пункту 3.4. розділу 3 Договору «Користувач» сплачує «КП» пеню у розмірі плати за користування місцями, встановленої п. 4.1. цього договору, пропорційно часу розміщення спеціальних конструкцій з порушенням зобов'язань.

6.4. За порушення строків, передбачених п. 1.4. цього договору, «КП» сплачує «Користувачу» штраф у розмірі 50 гривень за кожен день затримки у наданні «Користувачу» в користування кожного місця.

6.5. За невиконання зобов'язань, передбачених підпунктом 3.4.12. пункту 3.4. розділу 3 Договору «Користувач» сплачує на користь «КП» штраф у розмірі 25 гривень за кожен день невиконання зобов'язання.

6.6. У випадках, передбачених пунктами 6.2., 6.4., 6.5., Договору, нарахування штрафних санкцій через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано не припиняється.


7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


7.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання «Користувачем» зобов'язань, передбачених підпунктом 3.4.4. пункту 3.4. розділу 3 Договору, послуги за Договором вважаються наданими своєчасно, належним чином і прийнятими без підписання акту виконаних робіт (послуг).

7.2. «Користувач» вважається повідомленим про проведення демонтажу конструкції, якщо «КП» направило повідомлення за допомогою поштового зв'язку (листом з повідомленням про вручення поштового відправлення), навіть за відсутності «Користувача» за адресою, наведеною у розділі 10 Договору.

7.3. У разі демонтажу конструкції «Користувачем» у випадку, передбаченому пп. 3.4.11. пункту 3.4. розділу 3 Договору, питання відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем і монтажем спеціальних конструкцій на нових місцях, вирішується згідно додаткової угоди до Договору.


8. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ


8.1. Цей договір припиняє свою дію:

8.1.1. за згодою сторін;

8.1.2. якщо «Користувач» не платить, несвоєчасно або в неповному обсязі вносить платежі за користування місць, передбачених розділом 4 даного договору;

8.1.3. якщо «Користувач» не повернув «КП» місця у випадках, передбачених цим договором і у встановленому цим договором порядку (у частині експлуатації місць неповернених або несвоєчасно повернених за цим договором);

8.1.4. якщо місце, надане в користування за цим договором, вибуло з комунальної власності або земельна ділянка, на якій знаходиться місце, була надана в оренду або постійне користування (в частині конкретних місць );

8.1.5. якщо «Користувач» повернув «КП» усі місця, надані в користування за цим договором;

8.1.6. якщо «Користувач» не отримав дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на місцях, переданих у користування за цим договором, протягом строку на який було встановлено пріоритет (в частині конкретних місць);

8.1.7. по закінченню строку дії договору;

8.1.8. у випадку припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;

8.1.9. у випадку дострокового розірвання договору на підставах, передбачених п. 8.3.;

8.1.10. в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. У разі припинення дії цього договору на підставах, передбачених пп. 8.1.2. - 8.1.4. п. 8.1. розділу 8 цього договору, вважається таким, що припинив свою дію через 10 днів з дати відправлення (за допомогою поштового зв'язку) письмового повідомлення «Користувачу» про припинення дії договору (або його частини), при цьому «КП» залишає за собою право відкликати своє погодження у дозволі на розміщення зовнішньої реклами.

У разі припинення дії цього договору за згодою сторін договір вважається таким, що припинив свою дію з моменту підписання додаткової угоди.

У разі припинення дії цього договору з підстав, передбачених пунктом 8.1.6. п. 8.1. розділу 8, договір вважається таким, що припинив свою дію з дня закінчення строку, на який було встановлено пріоритет.

У разі припинення дії цього договору в зв'язку з поверненням Користувачем усіх місць (пп. 8.1.5. п. 8.1. розділу 8) договір вважається таким, що припинив свою дію з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі місць.

У разі припинення дії цього договору на підставах, передбачених пп. 8.1.3., 8.1.6. п. 8.1. розділу 8 цього договору, місця вважаються повернутими «КП» без підписання Акту прийому-передачі місць (місця).

8.3. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою «КП» у встановленому законодавством порядку можливе у таких випадках:

8.3.1. Погіршення «Користувачем» місць, які передані йому, або їх утримання у неналежному стані (засмічення території, пошкодження місць тощо);

8.3.2. Нецільового використання наданих в користування місць;

8.3.3. У разі передачі «Користувачем» місць, наданих йому, іншим особам на будь-якій підставі;

8.3.4. В інших випадках, передбачених законодавством України.

8.4. «Користувач» має право надати пропозиції про дострокове припинення дії цього договору, попередивши «КП» у письмовій формі не пізніше, ніж за 10 днів.

8.5. Всі спори та розбіжності, що виникають з цього договору вирішуються сторонами відповідно до чинного законодавства.


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між сторонами у письмовій формі.

9.2. «КП» є резидентом України і має статус платника податку на прибуток на загальних підставах згідно п. 10.1. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а «Користувач» є _______________________________________________________________________________.

9.3. Користувач зареєстрований у _____________________________________________________________               (назва податкового органу, у якому зареєстрований «Користувач»)

__________________________________________________________________________________________________________________.

9.4. Сторони підтверджують достовірність інформації, наведеної в розділі 10 цього договору, - кожна в частині власних адрес та реквізитів.

У разі зміни адрес та/або реквізитів, передбачених у розділі 10 цього договору, сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) робочих днів письмово проінформувати один одного про зміни.

9.5. Цей договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.


10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


«КП»

Адреса (юридична\фактична):_______________ ________________________________________

Код ЄДРПОУ ____________________________

п/р _____________________________________

п/р (для ПДВ) ____________________________

________________________________________

МФО _____________________

тел. ______________________

«Користувач»

Адреса юридична: __________________________

___________________________________________

Адреса фактична: ___________________________

___________________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________ п/р _______________________________________

___________________________________________

п/р (для ПДВ) ______________________________

___________________________________________

МФО ______________________

Тел. _______________________Підписи сторін:Від «КП»

_____________________________________ (_______________)

Від «Користувача»

_______________________________________ (_______________ )


Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради - керуючий справами

виконкому міської ради О. НечипоренкоДодаток № 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 20.10.2004 р. № 977ПОРЯДОК

демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій,

встановлених на місцях, які перебувають у комунальній власності1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено з метою вжиття заходів щодо забезпечення та стимулювання виконання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, зобов'язань за договорами про надання в користування місць, які перебувають в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, а також встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту прав територіальної громади міста Харкова щодо безперешкодного надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (далі - місця).

1.2. Демонтаж спеціальних конструкцій, розміщених на місцях, з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком здійснюється особою, уповноваженою на надання зазначених місць у користування згідно з рішенням VI сесії Харківської міської ради від 25.09.02 р. «Про створення комунального підприємства «Міський інформаційний центр».


2. ДЕМОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

2.1. Під демонтажем у цьому Порядку необхідно розуміти комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції від місця її розташування або її основи та транспортування на склад для подальшого зберігання. При цьому, демонтаж та наступне зберігання спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на спеціальну конструкцію до територіальної громади міста Харкова та комунального підприємства «Міський інформаційний центр» (надалі - КП «МІЦ»).

Демонтаж спеціальної конструкції є засобом протидії порушенням прав територіальної громади міста Харкова щодо надання місць у користування або усунення порушень договірних зобов'язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, а також засобом усунення інших випадків, передбачених цим Порядком.

2.2. В цьому Порядку терміни «спеціальні конструкції», «місце розташування рекламного засобу» (спеціальної конструкції) необхідно розуміти у значенні, передбаченому Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067.

2.3. Спеціальні конструкції підлягають демонтажу у випадках:

а) передбачених договором про надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

б) коли спеціальна конструкція розміщена на місці без згоди власника місця або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування (самозахист цивільних прав територіальної громади міста Харкова);

в) коли технічний стан спеціальної конструкції, розміщеної на місці, створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам.

2.4. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється КП «МІЦ» після направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами повідомлення з вимогою:

а) про належне виконання договірних зобов'язань;

б) про звільнення місця, що зайняте без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цих місць у користування (у випадку коли власник конструкції та його адреса відомі).

2.5. КП «МІЦ» направляє зазначені повідомлення розповсюджувачам зовнішньої реклами у письмовій формі поштою або вручає уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, реєструє у відповідному журналі та вносить до інформаційного банку даних.

Демонтаж спеціальної конструкції здійснюється КП «МІЦ» без направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами, якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі.

2.6. Демонтаж спеціальних конструкцій не здійснюється, якщо власник або законний користувач спеціальної конструкції повністю виконав вимоги повідомлення КП «МІЦ».

2.7. Контроль за виконанням розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог повідомлень, веденням документації з обліку виконання розповсюджувачами реклами вимог цих повідомлень, а також своєчасного виконання зобов'язань за договорами здійснюється КП «МІЦ» самостійно.

2.8. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється:

а) у випадку, передбаченому підпунктом б) пункту 2.3. цього Порядку на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради;

б) у випадку передбаченому підпунктом а) пункту 2.3. цього Порядку за наказами директора КП «МІЦ»;

в) у випадку передбаченому підпунктом в) пункту 2.3. цього Порядку на підставі Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції.

У випадках демонтажу спеціальних конструкцій на підставі рішення виконавчого комітету підготовка проекту рішення виконкому здійснюється особою, уповноваженою Харківською міською радою на надання місць у користування.

2.9. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: представник робочого органу, власник або законний користувач спеціальної конструкції, представники державних органів, міських служб та інших організацій (ДАІ, КП «Електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» та/або ХКП «Міськелектротранс», спеціально уповноваженого територіального органу у сфері захисту прав споживачів, міліції тощо).

2.10. Про проведений демонтаж спеціальної конструкції складається та підписується КП «МІЦ» та іншими особами, що були присутні при його проведенні, Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій.

2.11. Якщо демонтаж проводився без присутності власника або іншого законного користувача спеціальної конструкції КП «МІЦ» у 10 (десяти) денний термін надсилає розповсюджувачеві зовнішньої реклами другий примірник Акту проведення демонтажу спеціальної конструкції (якщо його адреса відома), а коли його адреса не відома - повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції відділ місцевої міліції відповідного району у місті Харкові (за місцем демонтажу спеціальної конструкції).

2.12. Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції складається у 2-х примірниках, один з яких залишається у КП «МІЦ», другий передається власнику або іншому законному користувачу демонтованої спеціальної конструкції одразу після складання такого акту, а у разі відсутності такої можливості направляється поштою (за наявності адреси). У разі відмови власника або іншого законного користувача підписати Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції у ньому робиться відповідна відмітка.

2.13. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються КП «МІЦ» у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

2.14. У випадку, передбаченому пп. в) п. 2.3. цього Порядку, демонтаж здійснюється без прийняття рішення виконавчим комітетом Харківської міської ради та направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами.

При демонтажі складаються:

а) Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції;

б) Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції.

Фіксація технічного стану спеціальної конструкції може здійснюватися за допомогою фото та відео знімальних приладів. Фотознімки технічного стану додаються до Акту огляду технічного стану спеціальної конструкції.

Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції складається відділом реклами Управління містобудування та архітектури ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради у присутності представників КП «МІЦ» та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м. Харкова Харківської міської ради, та іншими уповноваженими особами. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції підписується всіма присутніми особами.

У випадку демонтажу спеціальної конструкції у порядку, передбаченому цим пунктом, відділ реклами Управління містобудування та архітектури в 10-ти денний термін:

- повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження спеціальної конструкції відділ місцевої міліції відповідного району у місті Харкові (за місцем демонтажу спеціальної конструкції), - якщо демонтаж проводився без присутності власника або іншого законного користувача спеціальної конструкції;

- надсилає Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції, - якщо демонтаж проводився без присутності власника або іншого законного користувача спеціальної конструкції та/або у разі його відмови від підписання акту.

2.15. Власник або інший законний користувач спеціальних конструкцій має право на повернення демонтованих спеціальних конструкцій після звернення до КП «МІЦ» на підставі таких документів:

а) заяви на ім'я директора КП «МІЦ» про повернення демонтованих спеціальних конструкцій;

б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;

в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат КП «МІЦ», пов'язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням;

г) документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованих спеціальних конструкцій.


3. ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ ДЕМОНТОВАНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

3.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється КП «МІЦ» у встановленому чинним законодавством порядку.

3.2. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідній організації на підставі договору та Акту прийому-передачі із зазначенням переліку спеціальних конструкцій, їх стану та характеристик.


Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради - керуючий справами

виконкому міської ради О. Нечипоренко