Про затвердження «Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Харкові»

Номер
362/08
Сесія
29/5
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
24/12/2008
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 24.12.2008 р. № 362/08


м. Харків

Про затвердження «Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Харкові»

З метою врегулювання організаційно-правових та економічних засад визначення порядку продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них, на підставі Земельного кодексу України, ст.ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Порядок продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Харкові» (додаток).

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня опублікування в газеті «Харьковские известия».

3. Визнати такими, що втратили чинність:

- рішення 13 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.04.2003р. №105/03 «Про затвердження порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок»;

- рішення 17 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 19.11.2003р. №236/03 «Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.04.2003р. №105/03 «Про затвердження порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Харкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок».

4. Доручити Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради проводити відбір організацій, які мають відповідну ліцензію на виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, згідно діючого законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, з питань планування, бюджету та фінансів, з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. ДобкінДодаток

до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження «Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Харкові»

від 24.12.2008р. № 362/08


Порядок

продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Харкові


1. Загальні положення

1.1. Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і нормативно-правових актів, які прийняті згідно з цими законами.

1.2. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них у м. Харкові (далі - Порядок) визначає порядок підготовки документів для продажу та порядок продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них громадянам, юридичним особам та іноземним юридичним особам (далі - Покупець) на підставах та в порядку, встановленим діючим законодавством України.


2. Продаж земельних ділянок комунальної власності громадянам та юридичним особам

2.1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок комунальної власності для потреб, визначених діючим законодавством України, провадиться Харківською міською радою в межах своїх повноважень.

2.2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до Харківської міської ради. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри, площа та згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) Покупці додають:

2.2.1. Юридичні особи України:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

б) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі наявності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

в) обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки для оформлення прав на неї у разі відсутності документу, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою;

г) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (нотаріально завірена копія);

ґ) установчі документи підприємства, установи, організації (нотаріально завірені копії);

д) довідку про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або нотаріально завірена копія;

е) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

є) документ, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, передбачених цим порядком (нотаріально завірений);

ж) інформаційну довідку про відсутність відомостей про банкрутство, отриману у встановленому порядку.

2.2.2. Громадяни України:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

б) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі наявності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

в) обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки для оформлення прав на неї у разі відсутності документу, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою;

г) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, у випадку, якщо громадянин зареєстрований як фізична особа - підприємець (нотаріально завірена копія);

ґ) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

д) копія документа, що посвідчує особу.

2.2.3. Іноземні юридичні особи:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

б) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі наявності документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

в) обґрунтування меж та розмірів земельної ділянки для оформлення прав на неї у разі відсутності документу, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою;

г) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, зареєстровані в установленому порядку (нотаріально завірені копії);

ґ) свідоцтво про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, посвідчену в установленому порядку (нотаріально завірену копію);

д) інформаційну довідку про відсутність відомостей про банкрутство, отриману у встановленому порядку.

2.3. Підготовка документів щодо продажу земельних ділянок або прав на них покладено на управління земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин (далі - Управління).

2.4. Управління у місячний строк розглядає заяву (клопотання), опрацьовує представлені документи та подає необхідні технічні документи на розгляд та узгодження в управління містобудування та архітектури (далі УМА), яке у 10-ти денний термін надає до Управління письмовий висновок щодо можливості викупу земельної ділянки, де в обов'язковому порядку вказуються відповідні обмеження та сервітути.

2.5. Після опрацювання представлених документів за результатами розгляду Управління розробляє проект рішення Харківської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

2.6. Харківська міська рада приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

2.7. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г) встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.8. Рішення Харківської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.9. Розмір авансового внеску становить не більше ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

2.10. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення Харківської міської ради в порядку визначеному діючим законодавством України.

Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок міського бюджету.

Вказаний порядок фінансування діє до внесення змін до бюджетного законодавства України. Після внесення відповідних змін фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

2.11. Рішення Харківської міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

2.12. Управління земельних відносин готує договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню за рахунок Покупця.

2.13. Документ про оплату або про сплату першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації.

2.14. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу визначається Кабінетом Міністрів України.

2.15. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржено в суді.

3. Продаж земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам

3.1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним юридичним особам здійснюється за зверненням Харківської міської ради в установленому порядку до Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу даним особам.

3.2. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються Харківською міською радою після отримання погодження Кабінету Міністрів України.


Заступник міського голови -

директор Департаменту містобудування,

архітектури та земельних відносин                                        Т.І. Овіннікова