Про проведення інвентаризації основного засобу - легкового автомобілю Opel Astra Hаtch back, держ. № АХ2138СК, який знаходиться за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19, що перебуває в господарському віданні комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» з метою проведення оцінки для приватизації

Номер
280/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
31/07/2020
Видавник
Управління комунального майна та приватизації
Вид
Наказ

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА


УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ


Н А К А З


Від 31.07.2020 № 280

Про проведення інвентаризації основного засобу - легкового автомобілю Opel Astra Hаtch back, держ. № АХ2138СК, який знаходиться за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19, що перебуває в господарському віданні комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» з метою проведення оцінки для приватизації

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національним стандартом № 1 «Загальні принципи оцінки майна майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, Методикою оцінки майна, затвердженою постановою КМУ від 10.12.2003 №1891 (із змінами), Положенням «Про інвентаризацію майна державних підприємств, що підлягають приватизації (корпоратизації), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)», затвердженого постановою КМУ від 02.03.1993 № 158 (із змінами), враховуючи звернення комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (надалі - КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену») (вх. № 9111 від 22.07.2020)

НАКАЗУЮ:

1. Призначити дату інвентаризації - 31.07.2020.

2. Провести інвентаризацію майна - у кількості 1 одиниці (додаток №1), який знаходиться за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19, що перебуває в господарському віданні КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену».

3. Створити комісію з інвентаризації вищевказаного майна згідно з додатком № 2.

4. Голові та членам інвентаризаційної комісії прийняти до відома, що:

- вони несуть в установленому порядку відповідальність за правильність проведення інвентаризації, за своєчасне проведення інвентаризації та правильне оформлення відповідних матеріалів.

5. Голові інвентаризаційної комісії:

- в термін до 15 серпня 2020 року провести інвентаризацію зазначеного майна станом на 31 липня 2020 року;

- надати на затвердження до Управління в термін до 30 серпня 2020 року:

а) зведений акт інвентаризації майна;

б) правильно оформлені матеріали інвентаризації.

6. Відділу обліку комунального майна передати матеріали інвентаризації на затвердження начальнику Управління в термін до 2-х робочих днів від дати надання результатів інвентаризації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу обліку комунального майна у межах компетенції.


Заступник директора Департаменту -

начальник Управління В.М. СОЛОШКІН


Додаток № 1

до наказу № 280 від 31.07.2020


Перелік майна за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19,

що перебуває в господарському віданні КП «Харківська дирекція будівництва

метрополітену» та підлягає інвентаризації

№ з/п

Найменування майна

Інвентарний номер

1.

Легковий автомобіль Opel Astra Hаtch back, держ. № АХ2138СК

128


В.о. начальника відділу обліку

комунального майна Н.М. СКРИННІК


Додаток № 2

до наказу № 280 від 31.07.2020


Склад комісії з інвентаризації майна за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19

Голова комісії

Сидоренко Р.О.

- голова комісії з припинення діяльності КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» - заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради;

Члени комісії:
Бугаєнко Л.Д.

- головний бухгалтер КТІ «Харківська дирекція будівництва метрополітену»;


Близнюк В.В.

- інженер з технічного нагляду будівельного відділу КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену»;


Леонова С.Д.

- інженер кошторисного відділу КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену»;


Халіна С.А.

- інженер 2 категорії будівельного відділу КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену»


В.о. начальника відділу обліку

комунального майна Н.М. СКРИННІК