Про внесення змін до наказу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 31.03.2017 № 61

Номер
65/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
17/07/2020
Видавник
Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
Вид
Наказ

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


АДМІНІСТРАЦІЯ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Н А К А ЗВід 17.07.2020                                № 65                                м. Харків

Про внесення змін до наказу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 31.03.2017 № 61

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми», керуючись Положенням про Адміністрацію Немишлянського району Харківської міської ради, затвердженим рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами), та у зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 31.03.2017 № 61 «Про створення комісії з розгляду спірних питань та скарг при призначенні усіх видів соціальної допомоги у Немишлянському районі», виклавши додаток 1 «Положення про комісію з розгляду спірних питань та скарг при призначенні усіх видів соціальної допомоги у Немишлянському районі» та додаток 2 «Склад комісії з розгляду спірних питань та скарг при призначенні усіх видів соціальної допомоги у Немишлянському районі» у новій редакції (додаються).


В.о. голови адміністрації району І.Б. МАРЦИШЕНКОДодаток 1

до наказу Адміністрації Немншлянського району Харківської міської ради від 31.03.2017 № 61 (у редакції наказу Адміністрації Немишлянського району

від 17.07.2020 № 65


Положення

про комісію з розгляду спірних питань та скарг при призначенні усіх

видів соціальної допомоги у Немишлянському районі


І. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду спірних питань та скарг при призначенні усіх видів соціальної допомоги у Немишлянському районі (далі - Комісія) утворюється Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради.

1.2. Комісія є підзвітною та підконтрольною голові адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Комісія утворюється у складі 10 осіб.

1.5. Комісію очолює заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

1.6. Голова Комісії має заступника - начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (далі - Управління).

1.7. До складу Комісії входять працівники Управління, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Немишлянського району м. Харкова Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (за згодою), територіального центру надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова (за згодою), Харківського міського центру зайнятості (за згодою), комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 5» Харківської міської ради (за згодою).

1.8. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

II. Мета діяльності Комісії

2.1. Метою діяльності Комісії є забезпечення соціального захисту мешканців Немишлянського району м. Харкова шляхом розгляду питань, визначених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) (зі змінами). Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (зі змінами), Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб». Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами).

ІІІ. Порядок розгляду питань

3.1. Комісія розглядає питання щодо призначення житлової субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги на дітей одиноким матерям, про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про фактичне місце проживання пільговика на підставі рішення Управління про подання документів на розгляд Комісії.

3.2. За результатами розгляду документів, поданих на Комісію, приймається рішення.

3.3. У випадках, визначених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) (зі змінами), Комісія приймає рішення виключно за наявності акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, форма якого затверджується Мінсоцполітики.

У випадках, визначених Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (зі змінами). Комісія приймає рішення виключно за наявності акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

3.4. Рішення приймається Комісією в установлений чинним законодавством строк.

3.5. Подання начальника Управління щодо скасування рішення Комісії про призначення житлової субсидії домогосподарству і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету розглядається Комісією протягом 10 календарних днів з дня його отримання.

IV. Повноваження Комісії

Комісія виходячи з конкретних обставин, що склалися, має право:

4.1. Приймати рішення про призначення житлової субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі (особи, які не досягли повноліття; громадяни, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років; громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю; громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату), а також дитячим будинкам сімейного типу на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла (далі - понаднормова площа житла).

4.2. Переглядати рішення Комісії про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім'ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів.

4.3. Приймати рішення про призначення житлової субсидії на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства, а для дитячих будинків сімейного типу - не більше як на 50 відсотків.

4.4. Приймати рішення про призначення житлової субсидії у разі, якщо:

4.4.1 опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв.м для індивідуальних будинків, на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що опалювальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 кв.м для квартири, 200 кв.м для індивідуального будинку, а також житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках;

4.4.2 будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства мас у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дані випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа);

4.4.3 у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

- за інформацією Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

- нарахований середньомісячний сукупний дохід менший ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

- ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії,

за умови, що такі особи:

- або інші члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, до них застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я встановленого зразка, є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров'я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку;

- в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати меншу від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 10%, і при цьому єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду;

- на момент призначення житлової субсидії сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед днем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії сгрокового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія;

- не перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, коли особи або інші члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, до них застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я встановленого зразка, є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров'я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку, а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення, перелік яких розмішується на офіційному вебсайті Мінсоцполітики). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами;

4.4.4 будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги на суму, я.ка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

4.4.5 Управлінням отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;

4.4.6 у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці, за умови, що такі особи є безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;

4.4.7 громадянин не Повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу Управління або не сплачує суми до повернення, визначені Управлінням.

4.5. Розглядати подання начальника Управління щодо скасування рішення Комісії про призначення житлової субсидії домогосподарству і повернення коштів виплаченої житлової субсидії до державного бюджету у випадках, встановлених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами.

4.6. Приймати рішення про призначення житлової субсидії одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому, на підставі договору наймання (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

4.7. Приймати рішення про призначення житлової субсидії одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

4.8. Приймати рішення про розрахунок соціальних норм житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування на фактично проживаючих зареєстрованих за адресою членів домогосподарства, у разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрований у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням норм, зазначених в абзаці першому пуншу 20 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами.

4.9. Приймати рішення про неврахування до сукупного доходу домогосподарства доходів членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні будинку), але фактично за даною адресою іге проживають, з урахуванням норм, зазначених в абзаці першому пункту 20 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, і не може поширюватися на випадок, визначений в абзаці третьому п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами (за винятком осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти).

4.10. Приймати рішення про призначення житлової субсидії окремим домогосподарствам, які знаходяться в одному житловому приміщенні (будинку), у разі якщо вони мають розділені особові рахунки, і до їх складу не входять члени однієї сім'ї.

4.11. Приймати рішення про включення до складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім'ями, а також сім'ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, дітей, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

4.12. Приймати рішення в окремих випадках про включення в розрахунок сукупного доходу домогосподарства середньомісячного доходу осіб, які перебувають у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства, та досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, і в цьому періоді їх доходи були такими, що зазначені в абзацах другому - четвертому підпункту з пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, у разі призначення житлової субсидії таким домогосподарствам (у тому числі за рішенням Комісії), у розмірі одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах.

4.13. Приймати рішення в окремих випадках про включення в розрахунок сукупною доходу домогосподарства середньомісячного доходу осіб, які перебувають у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства, та досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, і в цьому періоді їх доходи були такими, що зазначені в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, у разі призначення житлової субсидії таким домогосподарствам (у тому числі за рішенням Комісії), у розмірі фактично отриманих такими особами доходів - у разі, коли такі особи належать до визначених Комісією інших категорій громадян, зокрема таких, що надають соціальні послуги.

4.14. Приймати рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія, у разі неподання органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб у строки, встановлені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, а також відсутності таких відомостей.

4.15. Приймати рішення про призначення житлової субсидії з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) у разі якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону за умови, що таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону.

4.16. Приймати рішення про призначення внутрішньо перемішеним особам житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

4.17. Приймати рішення про призначення житлової субсидії на наступний сезон з початку сезону у випадку, якщо громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості в судовому порядку в строк понад два місяці з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон.

4.18. Приймати рішення про припинення надання раніше призначеної субсидії за поданням Управління, управителів, об'єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:

4.18.1 домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість за житлово-комунальні послуги;

4.18.2 громадянин не виконує зобов'язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

4.18.3 у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

4.18.4 громадянин не повідомив Управлінню про обставини, зазначені у пункті 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

4.18.5 під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

4.18.6 виникнення обставин, зазначених в пункті 18 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами.

4.19. Приймати рішення про призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон після подання нових заяви та декларації у разі якщо раніше призначена субсидія припинена з таких підстав:

4.19.1 у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

4.19.2 громадянин не повідомив Управлінню про обставини, зазначені у пункті 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

4.19.3 під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

4.19.4 виникнення обставин, зазначених у пункті 18 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами.

4.20. Приймати рішення про поновлення надання житлової субсидії протягом сезону її призначення після подання нових заяви та декларації у разі якщо раніше призначена субсидія припинена з таких підстав:

4.20.1 у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

4.20.2 громадянин не повідомив Управлінню про обставини, зазначені у пункті 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

4.20.3 під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії.

4.21. Приймати рішення про призначення житлової субсидії у випадках, не передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 807) зі змінами, за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.22. Розглядати звернення заявників з питань оскарження рішень Управління про розмір призначеної субсидії або про відмову в призначенні житлової субсидії, а також рішення щодо подання документів на розгляд Комісії.

4.23. Приймати рішення про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про фактичне місце проживання пільговика.

4.24. Приймати рішення щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги на дітей одиноким матерям, у разі, коли:

- працездатні члени сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю І групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

- під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);

- особи, які входять до складу сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільною) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

- у власності чи володінні сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму)

за умови, коли:

- у складі сім'ї є особа з інвалідністю;

- у багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) фахової передвишої та витої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї.

4.25. Приймати рішення щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги на дітей одиноким матерям, без зменшення її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

V. Організація роботи Комісії

5.1. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання.

До участі у засіданнях Комісії можуть запрошуватися особи, яких безпосередньо стосусгься питання.

5.2. Кількість засідань Комісії визначається їх доцільністю і необхідністю.

5.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо іа нього проголосувала більшість членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5.5. Рішення Комісії надасться до Управління для подальшої роботи.

5.6. Розгляд питань здійснюється Комісією за наявності всіх документів, визначених чинним законодавством.

5.7. Матеріали, що надходять до Комісії, реєструються в книзі реєстрації, яку веде секретар Комісії. Матеріали і реєстраційна книга зберігаються у секретаря Комісії.

5.8.3а результатами засідання Комісії складається протокол, який підписується головою Комісії, у разі відсутності голови з поважних причин мого заступником та секретарем.

5.9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради та Управлінням.

5.10. Голова Комісії:

5.10.1 організовує роботу Комісії та несе відповідальність за виконання покладених завдань;

5.10.2 проводить засідання, підписує протоколи засідань Комісії та рішення Комісії.

5.11. Секретар Комісії безпосередньо підпорядкований голові Комісії.

5.12. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на члена Комісії більшістю голосів на її засіданні.

5.13. Секретар Комісії відповідно до покладених на нього обов'язків:

5.13.1 вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до Комісії;

5.13.2 готує матеріали, які необхідні для проведення засідань Комісії;

5.13.3 веде протоколи засідань Комісії;

5.13.4 організовує і веде діловодство Комісії;

5.13.5 готує рішення Комісії'.

5.14. Секретар Комісії відповідає за ведення діловодства, належне оформлення матеріалів, необхідних для проведення засідань Комісії.

VI. Відповідальність

6.1. Голова, заступник голови, секретар та члени Комісії за неякісне або несвоєчасне виконання своїх обов'язків, бездіяльність чи незастосування наданих їм повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

VІІ. Прикінцеві положення

7.1. Внесення будь-яких змін та доповнень до Положення чи скасування його здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.


Заступник голови адміністрації

району з соціальних та гуманітарних

питань Адміністрації Немишлянського

району Харківської міської ради С.В. ФЕДОСЄЄВА


Додаток

до наказу Адміністрації Немншлянського району Харківської міської ради від 31.03.2017 № 61 (у редакції наказу Адміністрації Немишлянського району

від 17.07.2020 № 65


Склад

комісії з розгляду спірних питань та скарг при призначенні усіх видів

соціальної допомоги у Немишлянському районі


Федосєєва Світлана Володимирівна - заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, голова комісії;

Стрєльцова Раїса Гаврилівна - начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Сорока Ольга Костянтинівна - завідувач сектору опрацювання заяв та прийняття рішень відділу соціальних допомог Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Богмацер Тетяна Іванівна - директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Немишлянського району м. Харкова Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (за згодою);

Гаряга Наталія Миколаївна - начальник загального відділу Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради;

Джурило Тетяна Анатоліївна - директор територіального центру надання соціальних послуг Немишлянського району міста Харкова (за згодою);

Кулініч Світлана Єгорівна - заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності комунального некомерційногопідприємства «Міська поліклініка № 5» Харківської міської ради (за згодою);

Лисенко Вікторія Вікторівна - начальник відділу державних соціальних інспекторів - головний державний інспектор Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради;

Лобода Людмила Олександрівна - провідний фахівець з питань зайнятості відділу активної підтримки безробітних Харківського міського центру зайнятості (за згодою);

Півненко Олена Миколаївна - заступник начальника управління – начальник відділу соціальних допомог Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.


Заступник голови адміністрації

району з соціальних та гуманітарних

питань Адміністрації Немишлянського

району Харківської міської ради С.В. ФЕДОСЄЄВА