Про затвердження Положення про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Харкова

Номер
/
Сесія
37/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
16/07/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 сесія 7 скликання

ПРОЄКТ

Р І Ш Е Н Н ЯВід __________ № _______/20

м. Харків


Про затвердження Положення
про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Харкова

З метою оперативного отримання інформації та ліквідації наслідків небезпечних подій, надзвичайних ситуацій у місті Харкові, підвищення рівня громадської безпеки і порядку в місцях загального користування, упорядкування процедури формування, ведення та функціонування системи відеоспостереження міста Харкова, відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно -телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Харкова (додається).

2. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Положення про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Харкова»

від ___________ № _____________

Положення
про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Харкова

1. Загальні положення

1.1. Положення про Єдину комплексну систему відеоспостереження міста Харкова (далі – Положення) визначає процедуру формування, ведення та інші питання функціонування системи відеоспостереження міста Харкова.

1.2. Єдина комплексна система відеоспостереження міста Харкова (далі – Система) створена та використовується в інтересах територіальної громади міста.

1.3. Правовою основою функціонування Системи є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», рішення Харківської міської ради від 14.09.2016 № 364/16 «Про затвердження Програми «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.», рішення Харківської міської ради від 27.11.2019 р. № 1824/19 ««Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», інші нормативно-правові акти.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

дані – інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки, що знаходиться в Системі;

доступ до інформації в Системі – окремий авторизований вхід до Системи, який дає можливість самостійно використовувати ресурси Системи в межах наданих повноважень та/або рівня доступу та обробляти їх;

субсистема - сукупність засобів відеофіксації, програмних та апаратних засобів для обробки та зберігання відеоданих, а також інших технічних засобів, які використвує Оператор Субсистеми для вирішення власних задач за допомогою відеонагляду, яка інтегрується до Системи;

засоби відеофіксації технічні засоби, які призначені для обробки даних (камери з функціями детектування державних номерних знаків транспортних засобів, детектування обличь, охорони периметру, керування трафіком, визначення задимлення, за виявленням високотемпературних процесів, вибухів, несанкціонованого залишення предметів тощо);

інші технічні засоби – засоби вимірювання, прилади візуалізації (в тому числі тепловізори), засоби, що мають можливість доповнювати інформацію засобів відеофіксації, тощо;

програмно-апаратний комплекс – сукупність серверного обладнання та програмного забезпечення, які забезпечують обробку даних у Системі;

єдина комплексна система відеоспостереження міста Харкова (Система) – це сукупність засобів відеофіксації, програмних засобів та інших технічних засобів, за допомогою яких здійснюється збір, обробка, зберігання та поширення даних в Системі;;

центр обробки даних (ЦОД) – приміщення в якому розміщуються обчислювальні потужності програмно-апаратного комплексу Системи;

рівень доступу до інформації в Системі – чітко визначений перелік даних, до яких Користувачу Системи надається доступ;

ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв'язку, що використовується для функціонування Системи, яка знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

фізичний цифровий носій інформації – матеріальний об'єкт, із якого можливе  і доступне читання наявної на ньому інформації та який призначений для запису, передачі і зберігання інформації.

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Податковому кодексі України, законах України «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», інших нормативно-правових актах.

1.6. Технічні вимоги до використання технічних засобів і програмного забезпечення, організації робочих місць Користувачів Системи, засобів відеофіксації, підключення засобів (систем) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні тощо визначаються відповідно до цього Положення та законодавства України.

1.7. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвиток Системи здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також з інших джерел відповідно до законодавства України.

2. Функції, мета створення та функціонування, структура Системи

2.1. Функціями Системи є збір, обробка, зберігання та надання доступу до інформації і даних у Системі.

2.2. Метою створення та функціонування Системи є:

підвищення інформованості служб екстреної допомоги під час реагування на виклики та надзвичайні ситуації;

посилення відеоконтролю за збереженням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Харкова;

посилення технічного, у тому числі відеоконтролю за дотриманням правил дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях (дорогах) міста Харкова;

оперативне отримання інформації, щодо: аварій, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих у місті Харкові, з метою їх якнайшвидшої локалізації та ліквідації наслідків;

сприяння підвищенню рівня громадської безпеки і порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропорту та на інших територіях загального користування;

проведення аналізу даних, оброблених Системою та надання оброблених даних операторам Субсистем та Користувачам Системи.

2.3. Система складається з:

2.3.1. Засобів відеофіксації та засобів технічного контролю, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

2.3.2. Інших технічних засобів.

2.3.3. Програмно-апаратного комплексу.

2.3.4. Спеціальної оптоволоконної мережі, яка забезпечує надходження даних від засобів відеофіксації та інших технічних засобів до ЦОД.

2.3.5. Мережевого обладнання (пасивного та активного).

2.3.6. Моніторингової зали, яка забезпечує відображення відеоданих та іншої інформації, що надходить до ЦОД (у випадку необхідності її створення).

2.3.7. Автоматизованих робочих місць адміністратора Системи та автоматизованих робочих місць Користувачів Системи.

2.3.8. Комплексної системи захисту інформації (взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації в Системі).

2.3.9. Засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні та підключені на підставі цивільно-правових угод до Системи;

2.3.10. Обчислювальні потужності ЦОД, на яких розміщується програмно-апаратний комплекс Системи та інші дані, необхідні для функціонування Системи .

3. Об'єкти відеоспостереження у місті Харкові

3.1. До об'єктів відеоспостереження у місті Харкові відносяться об'єкти соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури міста Харкова, що є об’єктами цивільного захисту на відповідній території.

3.2. Відеоспостереження за об'єктами, зазначеними в пункті 3.1 цього Положення, здійснюється за умови дотримання права на повагу до особистого життя та дотримання вимог чинного законодавства у сфері забезпечення особистих немайнових прав фізичної особи, а також стандартів у сфері захисту персональних даних, зокрема, Загальним регламентом захисту персональних даних (GDPR).

3.3. Інформація про здійснення відеоспостереження розміщується поблизу засобів відеофіксації та/або об'єктів відеоспостереження, зазначених у пункті 3.1 цього Положення.

4. Суб'єкти відносин у Системі

4.1. Суб'єктами відносин у Системі є:

4.1.1. Власник Системи.

4.1.2. Розпорядник Системи.

4.1.3. Адміністратор Системи.

4.1.4. Оператори Субсистем.

4.1.5. Користувачі Системи.

4.1.6. Запитувачі інформації.

4.2. Власником Системи є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

4.3. Розпорядником Системи є Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради., який визначає структуру та стратегію розвитку Системи, формує та впроваджує місцеву політику в сфері відеоспостереження, погоджує закупівлі складових Системи (в тому числі субсистем операторів Субсистем), погоджує надання доступу до даних Системи, вирішує інші питання пов’язані з функціонуванням Системи.

4.4. Адміністратором Системи є комунальне підприємство «Міський інформаційний центр». Адміністратор Системи бере на себе відповідальність за побудову Системи, розвиток Системи згідно з напрямками, обраними Розпорядником Системи, забезпечує підтримку роботи програмно-апаратного комплексу Системи, на основі наявних мережевих потужностей, що поєднують ЦОД з пристроями збору даних та з Користувачами Системи\Операторами Субсистем, забезпечує надання та підтримку працездатності серверного обладнання ЦОД.

4.5. Операторами Субсистем є комунальні підприємства, що мають власні системи відеоспостереження. з профільними задачами, вимогами та налагодженим обміном інформації в середині підприємства. Такі системи входять до Системи відеонагляду в якості підсистем. Оператори Субсистем згідно своїх програм розвивають власні підсистеми, погоджуючи всі зміни з Розпорядником та повідомляючи Адміністратора Системи про всі зміни.

4.6. Користувачами Системи є суб’єкти підприємницької діяльності та органи державної влади, які у визначеному цим Положенням порядку, які отримують доступ до Системи.

4.7. Запитувачами інформації з Системі є фізичні та юридичні особи, які мають право у встановленому законодавством порядку отримувати запитувану інформацію з Системи.

5. Повноваження суб'єктів відносин у Системі

5.1. Власник Системи:

визначає мету створення та функціонування Системи;

визначає функції і структуру Системи;

визначає об’єкти відеоспостереження та суб’єктів відносин у Системі;

реалізує інші повноваження, визначені Положенням та чинним законодавством.

5.2. Розпорядник Системи:

організовує розробку необхідних методичних документів для користування та функціонування Системи;

розробляє документи перспективного розвитку та розширення Системи в рамках наявного фінансування;

затверджує Регламент з вимогами до використання технічних засобів і програмного забезпечення, організації робочих місць Користувачів Системи, засобів відеофіксації, підключення засобів (систем) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, та порядком взаємодії суб’єктів у Системі;

приймає рішення щодо впровадження нових програмних засобів обробки інформації Системи;

надає власнику пропозиції з модернізації, розвитку, покращення роботи Системи;

погоджує проекти договорів між Адміністратором Системи та Користувачами Системі;реалізує інші повноваження, визначені Положенням та чинним законодавством.

5.2.1. Має право:

надавати, обмежувати та припиняти доступ до інформації в Системі Користувачів Системи;

відмовляти у наданні доступу до інформації в Системі згідно з законодавством України;

визначати рівень доступу до інформації в Системі відповідно до повноважень суб’єктів, визначених діючим законодавством України;

організовувати та контролювати виконання робіт (надання послуг) з обслуговування, налаштування, модернізації, технічної підтримки тощо Системи;

приймати рішення щодо оновлення компонентів Системи;

приймати рішення щодо впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи;

виконувати інші дії, необхідні для ефективного функціонування Системи та реалізації місцевої політики в сфері відеонагляду.

5.2.2. Зобов'язаний:

погоджувати закупівлі складових Системи суб’єктами комунальної власності;

організовувати розробку необхідних методичних документів для користування Системою та функціонування Системи;

організувати взаємодію суб’єктів Системи;

здійснювати контроль за дотриманням Адміністратором Системи рівня доступу до інформації в Системі;

визначати рівень доступу Користувачів Системи (у випадку необхідності – Операторів Субсистеми) до Системи;

розглядати звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) юридичних та фізичних осіб щодо питань, які стосуються функціонування Системи у встановленому законодавством порядку.

5.3. Адміністратор Системи:

організовує обслуговування, налаштування, модернізацію, технічну підтримку тощо Системи;

укладає договори з Користувачами Системи після погодження з Розпорядником Системи;

розробляє проект Регламенту та подає його на погодження Розпоряднику Системи;

надає інформацію (інформаційний продукт) з існуючих архівів, баз даних тощо запитувачам інформації в порядку, встановленому Положенням та чинним законодавством України;

надає інформаційний продукт, відмовляє в наданні інформації (інформаційного продукту) з Системи згідно з чинним законодавством України;

організовує технічне обслуговування обладнання відповідно до Регламенту;

здійснює облік підключених засобів відеофіксації в Системі.

5.3.1. Має право:

здійснювати контроль за дотриманням Користувачами Системи рівня доступу до інформації в Системі, визначеного розпорядником Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо зміни складу Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо оновлення програмно-апаратного комплексу Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо впровадження нових робочих місць в рамках Системи;

надавати пропозиції з модернізації, розвитку, покращення роботи Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо оновлення або заміни ліній зв’язку, що поєднують ЦОД із засобами відеофіксації, а також з Користувачами Системи та Операторами Субсистем;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо оновлення або заміни апаратного забезпечення ЦОД, його інфраструктури та системи обслуговування;

обирати місця для розміщення інформації про здійснення відеоспостереження;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо встановлення нових серверних потужностей в складі програмно-апаратного комплексу Системи.

5.3.2. Зобов'язаний:

забезпечувати захист інформації в Системі;

здійснювати за дорученням розпорядника Системи фактичне надання, обмеження та припинення доступу до інформації в Системі Користувачам Систем;

розміщувати інформацію щодо здійснення відеоспостереження;

здійснювати фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій суб'єктів відносин у Системі щодо роботи з даними в Системі;

виконувати роботи з обслуговування, налаштування, модернізації та інших робіт (послуг) з технічної підтримки Системи;

здійснювати технічний супровід і підтримку працездатності Системи в цілодобовому режимі;

забезпечувати консультування та навчання Користувачів Системи та Операторів Субсистем в Системі щодо роботи Системи;

спільно з Операторами Субсистеми визначити порядок обміну даними між системами;

здійснювати захист інформації в Системі;

здійснювати контроль за дотриманням Користувачами Системи Регламенту.

5.4. Оператор Субсистеми:

отримує доступ до інформаційних ресурсів Системи в порядку, визначеному Положенням;

надає адміністратору пропозиції з модернізації, розвитку, покращання роботи Системи;

бере участь в обговоренні перспектив розширення Системи;

реалізує інші повноваження, визначені Положенням.

5.4.1. Має право:

розбудовувати, розвивати та підтримувати власні системи відеоспостереження.

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо порядку та обсягу передачі відеоданих та інших даних до програмно-апаратного комплексу Системи, а також власного доступу до інформації Системи.

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо встановлення нових Засобів відеофіксації.

5.4.2. Зобов'язаний:

забезпечувати захист інформації у власній Субсистемі;

виконувати роботи з обслуговування, налаштування, модернізації та інших робіт (послуг) з технічної підтримки власної системи відеоспостереження у встановленому порядку.

здійснювати технічний супровід і підтримку працездатності програмно-апаратних засобів обміну передачі даних до Системи в цілодобовому режимі.

інформувати Розпорядника та Адміністратора системи щодо змін в складі власної системи відеоспостереження, проведення технічних робот з її обслуговування.

узгоджувати з Розпорядником Системи плани розвитку власної системи відеоспостереження.

узгоджувати закупівлі, що стосуються субсистеми з Розпорядником Системи.

5.5. Користувачі Системи:

отримують доступ до інформаційних ресурсів Системи в порядку, визначеному Положенням та відповідно до чинного законодавства, що визначає повноваження Користувача Системи на отримання відповідних даних в Системі;

використовують отриману із Системи інформацію відповідно до мети, визначеної підпунктом 2.2 цього Положення, та вимог чинного законодавства України;

своєчасно інформують адміністратора про порушення в роботі Системи;

дотримуються вимог чинного законодавства України щодо захисту інформації в Системі та забезпечують захист отриманої із Системи інформації;

не розголошують відомості, які стали їм відомі під час роботи з Системою, крім випадків, передбачених законодавством;

реалізують інші повноваження, визначені Положенням та чинним законодавством.

5.5.1. Мають право:

отримувати доступ до даних в Системі відповідно до законодавства, яке визначає повноваження Користувача Системи на отримання відповідних даних у Системі (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію України», «Про Національну гвардію України», «Про оперативно-розшукову діяльність» та інших).

використовувати дані з Системи відповідно до законодавства, що регулює повноваження Користувача Системи, а саме його посадові, службові або трудові обов'язки, для виконання яких надається доступ до Системи.

5.5.2. Зобов'язані:

під час роботи в Системі дотримуватися вимог законодавства, яке визначає повноваження Користувачів Системи (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію України», «Про Національну гвардію України», «Про оперативно-розшукову діяльність» та інших), цього Положення, регламенту та нормативних актів, що регулюють відносини в даній сфері.

здійснювати роботу з Системою в узгодженому з Розпорядником системи порядку;

дотримуватися вимог щодо захисту даних у Системі.

забезпечувати захист даних, отриманих із Системи.

не розголошувати відомості, які стали їм відомі під час роботи із Системою, крім випадків, передбачених законодавством.

5.6. Запитувачі інформації:

звертаються у визначеному законодавством, Положенням та чинним законодавством порядку до адміністратора для отримання інформаційного продукту з метою задоволення своїх інформаційних потреб.

реалізують інші повноваження, визначені Положенням та чинним законодавством.

5.6.1. Мають право:

отримувати дані, що містяться в Системі у порядку, визначеному згідно з чинним законодавством.

5.6.2. Зобов'язані:

дотримуватись вимог до обробки і захисту персональних даних у Системі зазначених у п. 6 Положення.

6. Обробка і захист персональних даних у Системі

6.1. Обробка і захист персональних даних, що містяться в Системі, здійснюються суб'єктами відносин у Системі відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» та цього Положення.

6.2. Суб'єкти відносин у Системі зобов'язані дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, зокрема використовувати персональні дані лише відповідно до їхніх посадових, службових або трудових обов'язків, а також зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових, службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення суб'єктами відносин у Системі діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

6.3. Адміністратор Системи забезпечує конфіденційність та цілісність даних в Системі шляхом:

використання відповідних програмно-апаратних рішень, що забезпечують цілісність даних в Системі;

постійного контролю за працездатністю Системи;

фіксації та збереження в автоматичному режимі всіх дій суб'єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі.

    1. Адміністратор системи забезпечує побудову КСЗІ для визначених модулів Системи, які потребують захисту згідно вимог чинного законодавства.    1. При обробці та захисті персональних даних, що містяться в Системі, суб'єкти відносин у Системі керуються Законом України «Про захист персональних даних», наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних», Загальним регламентом захисту персональних даних (GDPR) та цим Положенням.

7. Порядок отримання даних та доступу до інформації в Системі

7.1. Порядок отримання даних та доступу до інформації в Системі визначається згідно з чинним законодавством України.

7.2. Підключення засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи здійснюється після вивчення їх технічних характеристик шляхом безпечної інтеграції.

7.3. Технічна інтеграція із Системою засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи здійснюється на підставі відповідної угоди (договору), що укладається між адміністратором Системи та власником засобів відеофіксації.

7.4. Вимоги щодо інтеграції засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою встановлюються Регламентом.

8. Відповідальність

8.1. За порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, цього Положення суб’єкти відносин у Системі несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які завдали матеріальну шкоду Системі, відшкодовують збитки, завдані власнику Системи та/або розпоряднику (адміністратору) Системи у зв’язку з такими діями, відповідно до законодавства України.

8.3. Користувачі Системи та запитувачі інформації несуть персональну відповідальність за власні дії чи бездіяльність у Системі відповідно до чинного законодавства України.

8.4.  Власник, розпорядник, адміністратор Системи не несуть відповідальності за дії чи бездіяльність Користувачів Системи, Операторів Субсистем, та запитувачів інформації, пов’язані із використанням Системи, за зміст даних у Системі, а також за наслідки використання інформації із Системи суб’єктами відносин у Системі.Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
В.о. директора Департаменту

цифрової трансформації Б.В. ГЛАДКИХ