Про затвердження Порядку взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міста Харкова, з питань прийняття, обробки та розгляду заявок громадян, які надходять на «Гарячу лінію» міського голови

Номер
378/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
08/07/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 08.07.2020 № 378

Про затвердження Порядку взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міста Харкова, з питань прийняття, обробки та розгляду заявок громадян, які надходять на «Гарячу лінію» міського голови

З метою забезпечення роботи «Гарячої лінії» міського голови з питань прийняття, обробки та розгляду заявок громадян, повного та якісного задоволення обгрунтованих потреб заявників, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міста Харкова, з питань прийняття, обробки та розгляду заявок громадян, які надходять на «Гарячу лінію» міського голови, що додається.

2. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій, що належать до комунальної власності міста, забезпечити дотримання вимог цього Порядку працівниками підпорядкованих їм підрозділів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету

від 08.07.2020 № 378


Порядок

взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів,

установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міста Харкова,

з питань прийняття, обробки та розгляду заявок громадян, які надходять

на «Гарячу лінію» міського голови


1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком визначено взаємодію та функції «Гарячої лінії» міського голови та виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міста, щодо опрацювання та розгляду заявок громадян, які надходять на «Гарячу лінію» міського голови.

1.2. Метою впровадження цього Порядку є забезпечення оперативного розгляду заявок громадян, що надійшли на «Гарячу лінію» міського голови (далі - заявки) виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, закладами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності міста Харкова, відповідно до їх компетенції та вжиття конкретних заходів для вирішення порушених у заявках питань, задоволення законних прав та інтересів заявників.

1.3. У цьому Порядку термін «виконавці» означає виконавчі органи Харківської міської ради, підприємства, заклади, установи, організації, що перебувають у комунальній власності міста Харкова.

1.4. «Гаряча лінія» міського голови забезпечує функціонування електронної бази заявок (далі - база заявок), до якої забезпечується доступ виконавців. База заявок використовується виконавцями на договірних засадах.

1.5. У своїй діяльності «Гаряча лінія» міського голови використовує ресурси комунального підприємства «Харківський Дата Центр».

2. Основні функції «Гарячої лінії» міського голови

2.1. Здійснення цілодобового прийому заявок громадян, які надходять на «Гарячу лінію» міського голови.

2.2. Здійснення реєстрації заявок згідно з класифікатором питань, який додається до цього Порядку (додаток 1).

2.3. Створення реєстраційно-контрольної картки на заявку з індивідуальним номером, в якій зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові заявника, суть викладеного питання (питань) згідно з класифікатором питань, номер контактного телефону, місце проживання заявника, електронна адреса або відомості про інші засоби зв'язку з ним, дата подання заявки та термін її виконання.

2.4. Прийом та систематизація в базі заявок інформації виконавців щодо проведення поточних робіт, виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій з обов'язковим зазначенням терміну їх виконання або усунення.

2.5. Надання необхідних роз'яснень та довідкової інформації на заявки з питань, що не потребують розгляду виконавцями.

2.6. Забезпечення передачі заявок виконавцю (виконавцям) в день їх надходження.

2.7. Здійснення контролю за якісним розглядом заявок громадян та дотриманням безпосереднім виконавцем (виконавцями) встановлених строків виконання.

2.8. Здійснення перевірки повноти інформації, наданої виконавцем (виконавцями) за результатами розгляду заявок.

2.9. Здійснення зворотнього зв'язку із заявником з метою визначення достовірності наданої виконавцем (виконавцями) інформації щодо вирішення порушених у заявці питань.

2.10. Направлення виконавцю (виконавцям) на доопрацювання заявки з відповідними зауваженнями, якщо заявка не виконана або виконана неякісно чи в неповному обсязі.

2.11. Отримання від виконавців пов'язаних з виконанням заявки документів, матеріалів, інформації, з урахуванням приписів законодавства у сфері захисту персональних даних.

2.12. Проведення з виконавцями під керівництвом першого заступника міського голови нарад з питань прийняття, опрацювання та розгляду заявок і щодо взаємодії з виконавцями.

2.13. Ініціювання проведення інших нарад з питань прийняття, опрацювання та розгляду заявок і щодо взаємодії з виконавцями.

2.14. Здійснення аналізу результатів розгляду заявок виконавцями, стану виконавської дисципліни та надання у визначені міським головою строки узагальнених відомостей для вжиття необхідних заходів.

2.15. Складання звітності про кількість та характер заявок та стан їх виконання за певний час, доведення результатів до відома населення.

2.16. Передача реєстраційно-контрольної картки до електронного архіву після розгляду заявки, надання виконавцем (виконавцями) відповіді заявнику та, як правило, здійснення зворотнього зв'язку із заявником.

3. Основні функції виконавців

3.1. Визначення з числа заступників керівника відповідальної посадової особи за забезпечення оперативного та якісного розгляду заявок. Надання до «Гарячої лінії» міського голови відомостей про визначених посадових осіб, їх контактні телефони та електронні адреси.

3.2. Внесення до бази заявок інформації про прийняття до розгляду заявок.

3.3. Визначення належності питань, порушених у заявці, до їх компетенції.

3.4. Розгляд в межах компетенції отриманих заявок.

3.5. Повернення не пізніше наступного робочого дня до «Гарячої лінії» міського голови заявки, якщо питання, порушені у заявці, не належать до компетенції виконавця із зазначенням відповідних пояснень.

3.6. Забезпечення якісного та вчасного розгляду заявок, перевірка викладених в них фактів, визначення можливості якнайшвидшого вирішення порушених питань.

3.7. Розгляд виявлених у процесі виконання заявок недоліків, вжиття заходів щодо усунення таких недоліків.

3.8. Забезпечення виконання заявок, що повернуті на доопрацювання.

3.9. Надання заявникам усних або за їх бажанням письмових відповідей на заявки.

3.10. Внесення до бази заявок інформації про результати їх розгляду, відміток про засоби інформування громадян та визначення результатів опрацювання: «Виконано», «Роз'яснено» тощо, якщо заявнику надана письмова відповідь - розміщується електронна копія цієї відповіді.

3.11. Інформування «Гарячої лінії» міського голови про проведення планових робіт на об'єктах комунального, шляхового, транспортного господарства та інженерних мережах, не пізніше ніж за три робочих дні до початку цих робіт, з обов'язковим визначенням терміну виконання запланованих робіт.

3.12. Інформування «Гарячої лінії» міського голови про проведення позапланових робіт на об'єктах комунального, шляхового, транспортного господарства та інженерних мережах, не пізніше однієї години до початку цих робіт, з обов'язковим визначенням терміну виконання таких робіт.

3.13. Інформування «Гарячої лінії» міського голови про проведення аварійних робіт на об'єктах комунального, шляхового, транспортного господарства та інженерних мережах, протягом однієї години з моменту виявлення аварійної ситуації, з обов'язковим визначенням терміну виконання таких робіт.

3.14. Інформування «Гарячої лінії» міського голови про хід виконання планових та аварійних робіт.

3.15. Термінове інформування «Гарячої лінії» міського голови про виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до загрози життя громадян.

3.16. Щогодинне інформування «Гарячої лінії» міського голови про стан усунення наслідків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.17. Надання у разі необхідності на «Гарячу лінію» міського голови пов'язаних з виконанням заявки документів, матеріалів, інформації, з урахуванням приписів законодавства у сфері захисту персональних даних.

3.18. Участь під керівництвом першого заступника міського голови у нарадах з питань прийняття, обробки та розгляду звернень громадян на «Гарячу лінію» міського голови.

3.19. Ініціювання проведення інших нарад з питань прийняття, опрацювання та розгляду заявок і щодо взаємодії з «Гарячою лінією» міського голови.

4. Прикінцеві положення

4.1. Положення цього Порядку є обов'язковими для виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, закладів, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності міста Харкова.

4.2. «Гаряча лінія» міського голови та виконавці у процесі опрацювання та розгляду заявок громадян, які надходять на «Гарячу лінію» міського голови, керуються схемою (додаток 2).


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 1 до Порядку


Класифікатор питань


№ з/п

Тип питання

Строк

виконання,

години

1

2

3

01.

Житлове господарство:


01.01.

Ліфт:


01.01.01.

Аварійна зупинка ліфта під час руху (застрягання людей у ліфті)

0,75

01.01.02.

Застрягли речі

1

01.01.03.

Не працює ліфт:


01.01.03.01.

Не працює пасажирський ліфт

5

01.01.03.02.

Не працює вантажний ліфт

5

01.01.03.03.

Не працює ліфт (відкриті ДШ)

1

01.01.03.04.

Реверс дверей

2

01.01.03.05.

Проведення модернізації / заміни ліфта

360

01.01.03.06.

Викрадення ліфтового обладнання

360

01.01.04.

Кнопки:


01.01.04.01.

Не працює кнопка виклику

24

01.01.04.02.

Не працює кнопка наказу

24

01.01.05.

Освітлення кабіни ліфта:


01.01.05.01.

Освітлення в ліфті відсутнє

24

01.01.05.02.

Освітлення в ліфті недостатнє

24

01.01.06.

Впали ключі в шахту ліфта

2

01.01.07.

Незадовільний технічний стан ліфта:


01.01.07.01.

Відсутність або несправність системи диспетчеризації:


01.01.07.01.01.

Немає зв'язку з кабіни ліфта

48

01.01.07.01.02.

Немає зв'язку з під'їзду

48

01.01.07.01.03.

Поганий зв'язок з кабіни ліфта

48

01.01.07.01.04.

Поганий зв'язок з під'їзду

48

01.01.07.01.05.

Капітальний ремонт систем диспетчеризації

360

01.01.07.02.

Незадовільний технічний стан кабіни ліфта

360

01.01.07.03.

Технічний огляд за заявкою мешканця

360

01.01.07.04.

Незадовільний санітарний стан ліфта

72

01.01.07.05.

Відсутність правил користування ліфтом та ліфтовим обладнанням

48

01.01.08.

Введення в експлуатацію ліфта після модернізації

360

01.02.

Залиття, порив (протікання) труб:


01.02.01.

Гаряча вода:


01.02.01.01.

Залиття зверху, ГВП та ЦО (значне)

2

01.02.01.02.

Залиття зверху, ГВП та ЦО (незначне)

24

01.02.01.03.

Порив труби не перекривається, ГВП та ЦО (аварійний)

2

01.02.01.04.

Порив труби не перекривається, ГВП та ЦО (незначний)

24

01.02.01.05.

Порив труби не перекривається, ГВП та ЦО (обстежити)

24

01.02.01.06.

Теча змішувача сильна, ГВП (вх. вентиль не працює)

2

01.02.01.07.

Теча змішувача невелика, ГВП (вх. вентиль не працює)

24

01.02.01.08.

Аварійна ситуація в підвалі, наявний пар

2

01.02.01.09.

Витік гарячої води на поверхню

2

01.02.02.

Холодна вода:


01.02.02.01.

Залиття зверху, ХВП (значне)

2

01.02.02.02.

Залиття зверху, ХВП (незначне)

24

01.02.02.03.

Порив труби не перекривається, ХВП (аварійний)

2

01.02.02.04.

Порив труби не перекривається, ХВП (незначний)

24

01.02.02.05.

Порив труби не перекривається, ХВП (обстежити)

48

01.02.02.06.

Теча змішувача сильна, ХВП (вх. вентиль не працює)

2

01.02.02.07.

Теча змішувача невелика, ХВП (вх. вентиль не працює)

24

01.02.02.08.

Аварійна ситуація в підвалі, пар відсутній

2

01.02.02.09.

Витік холодної води на поверхню

5

01.02.02.10.

Витік каналізації на поверхню

5

01.02.03.

Каналізація в будинку:


01.02.03.01.

Засмічення каналізаційного стояка (повна непрохідність)

5

01.02.03.02.

Засмічення каналізаційного стояка (погана прохідність)

24

01.02.03.03.

Запах каналізації в квартирі

48

01.02.03.04.

Забитий каналізаційний колодязь

24

01.02.03.05.

Запах каналізації з підвалу

48

01.03.

Водопостачання:


01.03.01.

Гаряче водопостачання:


01.03.01.01.

Відсутність ГВП

24

01.03.01.02.

Незадовільна температура ГВП

240

01.03.01.03.

Недостатній тиск ГВП

24

01.03.01.04.

Відсутність ГВП по стояку

24

01.03.01.05.

Робота циркуляційної системи

360

01.03.01.06.

Незадовільна робота рушникосушарок від ГВП

360

01.03.01.07.

Неякісне ГВП

360

01.03.01.08.

З крану ГВП тече холодна вода

24

01.03.01.09.

ГВП - комісійне обстеження

24

01.03.02.

Холодне водопостачання:


01.03.02.01.

Відсутність ХВП

2

01.03.02.02.

Відсутнє ХВП та ГВП у квартирі

2

01.03.02.03.

Неякісне ХВП

24

01.03.02.04.

Постійні перебої з подачею ХВП

72

01.03.02.05.

Відсутній тиск ХВП до 9-го поверху включно

360

01.03.02.06.

Відсутній тиск ХВП з 10-го поверху включно

360

01.03.02.07.

Недостатня кількість водовозок або їх відсутність

24

01.03.02.08.

Відсутність ХВП по стояку

72

01.03.03.

Лічильники на водопостачання:


01.03.03.01.

Питання щодо встановлення та експлуатації лічильників ХВП

360

01.03.03.02.

Питання щодо встановлення та експлуатації лічильників ГВП

360

01.03.04.

Опалення:


01.03.04.01.

Відсутність опалення

2

01.03.04.02.

Відсутність опалення по стояку

24

01.03.04.03.

Незадовільна температура опалення

24

01.03.04.04.

Незадовільна робота рушникосушарок від опалення

360

01.03.04.05.

Шум від роботи радіаторів

120

01.03.04.06.

Встановлення лічильників на опалення

360

01.03.04.07.

Питання щодо завершення опалювального сезону

360

01.03.04.08.

Питання, що виникають до початку опалювального сезону та в період підключення опалення

360

01.03.04.09.

Опалення на сходових клітинах

120

01.03.04.10.

ЦО - комісійне обстеження

24

01.03.05.

Інші сантехнічні:


01.03.05.01.

Гул в трубах

24

01.03.05.02.

Несправність вентиля ХВП на вході в квартиру

24

01.03.05.03.

Несправність вентиля ГВП на вході в квартиру

24

01.03.05.04.

Підміс (з обох кранів тече гаряча вода)

168

01.03.05.05.

Технічний огляд за заявкою мешканця

48

01.04.

Електропостачання:


01.04.01.

Аварійні:


01.04.01.01.

Запах горілої проводки

1,25

01.04.01.02.

Знеструмлена квартира повністю

1,25

01.04.01.03.

Миготіння світла в квартирі

1,25

01.04.01.04.

Лічильник іскрить, не можна відключити

1,25

01.04.02.

Тарифні види робіт:


01.04.02.01.

Заміна автоматів, пробок на автомати до приладів обліку

48

01.04.02.02.

Монтаж електропроводки до приладу обліку

48

01.04.02.03.

Ремонт та заміна елементів будинкової електромережі до приладів обліку

48

01.05.

Освітлення:


01.05.01.

Освітлення приміщень:


01.05.01.01.

Відсутність освітлення в під'їзді та при вході в нього

48

01.05.01.02.

Відсутність або незадовільний стан плафонів у під'їзді

48

01.05.01.03.

Питання щодо перемикача освітлення в під'їзді

48

01.05.01.04.

Цілодобова робота системи освітлення в під'їзді

48

01.05.01.05.

Графік роботи освітлення в під'їзді

360

01.05.02.

Освітлення територій:


01.05.02.01.

Наявність непрацюючих світлоточок на ділянці

360

01.05.02.02.

Незадовільний стан опори зовнішнього освітлення

360

01.05.02.03.

Відсутність зовнішнього освітлення (не передбачено проектом забудови)

360

01.05.02.04.

Відновлення режиму роботи зовнішнього освітлення відповідно до затвердженого графіка

360

01.06.

Газифікація:


01.06.01.

Встановлення та експлуатація газових лічильників

360

01.07.

Прибирання, санітарне утримання будинку та території:


01.07.01.

Прибирання снігу та льодяного покрову:


01.07.01.01.

Чищення снігу та льодяного покрову на прибудинковій території та міжквартальних проїздах

24

01.07.01.02.

Чищення снігу та льодяного покрову на вулицях та тротуарах міста

24

01.07.01.03.

Чищення снігу та льодяного покрову на автомобільних дорогах

24

01.07.01.04.

Чищення снігу та льодяного покрову на містках та переходах приватного сектору

48

01.07.01.05.

Відсутність насипу (піску, солі) на дорозі, вулиці, тротуарі

24

01.07.01.06.

Відсутність насипу (піску, солі) на прибудинковій території

24

01.07.01.07.

Відсутність насипу (піску, солі) на містках та переходах приватного сектору

24

01.07.01.08.

Чищення дахів будинків від снігу та бурульок

5

01.07.02.

Санітарний стан приміщень та територій:


01.07.02.01.

Прибирання та санітарний стан прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

120

01.07.02.02.

Прибирання та санітарний стан вулиць, тротуарів, переходів у приватному секторі

360

01.07.02.03.

Прибирання дерев, гілок, листя із закріпленої території житлових будинків

120

01.07.02.04.

Повісити замок

360

01.07.03.

Антисанітарний стан:


01.07.03.01.

Проведення дезінсекції

360

01.07.03.02.

Проведення дезінфекції

360

01.07.03.03.

Проведення дератизації

360

01.07.04.

Сміття:


01.07.04.01.

Стихійне сміттєзвалище

72

01.07.04.02.

Незадовільний вивіз сміття з контейнерів та урн для сміття

72

01.07.04.03.

Недостатня кількість урн для сміття, їх відсутність

360

01.07.04.04.

Незручності від вивозу сміття з контейнерів та урн для сміття у нічні години

72

01.07.04.05.

Вивезення, утилізація твердих та негабаритних відходів, будівельних, виробничих та інших нетоксичних відходів

240

01.07.04.06.

Спалювання сміття (листя, гілок, відходів тощо)

72

01.07.04.07.

Незадовільний стан сміттєвих контейнерів

120

01.07.04.08.

Ремонт і обслуговування сміттєзбірників у приміщенні

120

01.07.04.09.

Незадовільне розташування сміттєвих контейнерів

120

01.07.04.10.

Неякісне вивезення сміття з урн для сміття на прибудинковій території

120

01.07.04.11.

Прибирання сміття на даху та козирках вхідних груп (звичайна)

96

01.07.04.12.

Укладання договорів на вивіз сміття мешканцями приватного сектору

360

01.07.04.13.

Утримання контейнерів для збору ПЕТ-тари

72

01.07.04.14.

Обслуговування диспенсерів

72

01.08.

Утримання будинку:


01.08.01.

Технічний стан під'їздів:


01.08.01.01.

Ремонт під'їзду

360

01.08.01.02.

Встановлення пандусів

360

01.08.01.03.

Ремонт вхідних дверей

360

01.08.01.04.

Ремонт та заміна поручнів на сходовій клітці

360

01.08.01.05.

Скління та ремонт вікон на сходових клітках

360

01.08.01.06.

Ремонт та обслуговування елементів будинку

360

01.08.01.07.

Питання щодо домофонної системи

360

01.08.01.08.

Заміна та експлуатація поштових скриньок

360

01.08.01.09.

Утримання підвалів та технічних поверхів

360

01.08.01.10.

Заміна вікон на сходових клітках

360

01.08.01.11.

Заміна вхідних дверей

360

01.08.02.

Обслуговування та ремонт будинку:


01.08.02.01.

Протікає дах в квартиру під час дощу

72

01.08.02.02.

Протікає дах поза квартирою

72

01.08.02.03.

Ремонт квартири після залиття з вини КП

360

01.08.02.04.

Проведення капітального ремонту в будинку (реконструкція)

360

01.08.02.05.

Перебудова чи надбудова в будинку

360

01.08.02.06.

Герметизація міжпанельних стиків (утеплення стін)

360

01.08.02.07.

Технічний стан та ремонт балконів

360

01.08.02.08.

Утримання фасадних табличок

360

01.08.02.09.

Ремонт фасаду будинку

360

01.08.02.10.

Ремонт дахів, покрівель, технічних поверхів

360

01.08.02.11.

Ремонт ґанку та конструкцій фризу

360

01.08.02.12.

Безпритульні люди в будинку

360

01.08.02.13.

Встановлення, ремонт та демонтаж лавок

360

01.08.02.14.

Утримання інформаційних дошок та розклеювання оголошень

360

01.08.02.15.

Графіті, написи / малюнки на об'єктах

360

01.08.02.16.

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

120

01.09.

Обслуговування зовнішніх та внутрішньобудинкових систем:


01.09.01.

Обслуговування внутрішньобудинкових систем:


01.09.01.01.

Технічне обслуговування систем ХВП та водовідведення і зливів

360

01.09.01.02.

Технічне обслуговування систем ГВП

360

01.09.01.03.

Обслуговування димовентиляційних каналів

360

01.09.01.04.

Капітальний ремонт труб у будинку

360

01.09.02.

Обслуговування зовнішніх систем:


01.09.02.01.

Ремонт та обслуговування водостічних труб

360

01.09.02.02.

Обслуговування каналізаційних систем у приватному секторі

360

01.09.02.03.

Обслуговування трубопроводів у приватному секторі

360

01.09.02.04.

Обслуговування та технічний стан каналізаційних колодязів

120

01.09.02.05.

Ремонт теплотрас та приміщень бойлера, підключення

360

01.09.02.06.

Відсутність кришок люків

2

01.09.02.07.

Ремонт та обслуговування зливних стоків

360

01.09.02.08.

Питання зовнішніх мереж зливової каналізації

360

01.10.

Перерахунки, нарахування плати та боргу, укладання договорів:


01.10.01.

Питання нарахування плати за споживання ГВП (розрахунки за споживання ГВП)

360

01.10.02.

Питання нарахування плати за споживання ХВП (розрахунки за споживання ХВП)

360

01.10.03.

Питання нарахування плати за ЦО (розрахунки за ЦО)

360

01.10.04.

Перерахунок за непрацюючу рушникосушарку від ГВП

360

01.10.05.

Перерахунок за непрацюючу рушникосушарку від ЦО

360

01.10.06.

Перерахунок, нарахування плати та боргу за газопостачання

360

01.10.07.

Перерахунок, нарахування плати та боргу за утримання будинку та прибудинкової території

360

01.10.08.

Перерахунок, нарахування плати та боргу за вивіз сміття

360

01.10.09.

Укладання договорів з обслуговуючими організаціями

360

01.10.10.

Незручності від установлених вентиляційних систем (кондиціонер, спліт-системи)

360

01.11.

Питання квитанцій:


01.11.01.

Відсутність квитанцій за сплату ХВП

360

01.11.02.

Відсутність квитанцій за сплату ГВП

360

01.11.03.

Відсутність квитанцій на сплату за газопостачання

360

01.11.04.

Складання та незадовільна видача актів обстеження

360

02.

Благоустрій:


02.01.

Утримання зелених насаджень на прибудинковій території:


02.01.01.

Видалення із землі аварійних, пошкоджених хворобами дерев на прибудинковій території

360

02.01.02.

Видалення аварійних, пошкоджених хворобами дерев (необхідність вишки)

720

02.01.03.

Вирізання (кронування) гілля дерев із землі на прибудинковій території

360

02.01.04.

Вирізання (кронування) гілля дерев (необхідність вишки)

720

02.01.05.

Утримання та облаштування клумб, газонів на прибудинковій території

360

02.01.06.

Полив клумб і газонів, дерев, кущів, зелених газонів на прибудинковій території

360

02.01.07.

Скошування трави

360

02.01.08.

Знищення рослин-паразитів

360

02.01.09.

Висадка нових дерев і кущів

360

02.01.10.

Перевірка законності знищення дерев


02.01.11.

Вирубка дерев та чагарників на ділянках, відведених під нове будівництво

360

02.01.12.

Ремонт або демонтаж огорожі зеленої зони

360

02.01.13.

Встановлення огорожі зеленої зони

360

02.02.

Облаштування майданчиків:


02.02.01.

Будівництво майданчика

360

02.02.02.

Ремонт, демонтаж, фарбування елементів майданчика

360

02.02.03.

Інші питання щодо майданчиків

360

02.02.04.

Завезення піску на дитячий майданчик

360

02.03.

Порушення правил виконання робіт на об'єктах благоустрою:


02.03.01.

Відновлення благоустрою після планових, аварійних робіт на об'єктах благоустрою

360

02.03.02.

Порушення правил виконання (організації) будівельних робіт на об'єктах благоустрою

360

02.03.03.

Відсутність тимчасової огорожі біля місць розриття

24

03.

Охорона здоров'я:


03.01.

Медико-санітарний стан і Департамент охорони здоров'я:


03.01.01.

Відмова у наданні пільгового рецепту в медичних закладах:


03.01.01.01.

Відмова у наданні пільгового рецепта на ліки (крім інсуліну)

360

03.01.01.02.

Відмова у наданні пільгового рецепта на інсулін

72

03.01.01.03.

Забезпечення населення та медичних закладів лікарськими засобами, виробами медичного призначення

360

03.01.01.04.

Укладання договору з лікарем

360

03.01.02.

Надання медичної допомоги в медичних закладах:


03.01.02.01.

Безоплатне або пільгове проведення операцій та протезування

360

03.01.02.02.

Безоплатне лікування, проведення аналізів та інших процедур у медичних закладах

360

03.01.02.03.

Питання ЛКК і МСЕК

360

03.01.02.04.

Призначення та переміщення кадрів в медичних закладах

360

03.01.02.05.

Соціальні права пацієнтів психоневрологічних закладів

360

03.01.02.06.

Реорганізація закладів та медичних установ

360

03.02.

Робота аптек:


03.02.01.

Відпуск медичних препаратів за пільговим рецептом:


03.02.01.01.

Відпуск лікарських засобів за пільговим рецептом

360

03.02.01.02.

Відпуск інсуліну за пільговим рецептом

360

03.02.01.03.

Недостатність асортименту лікарських засобів

360

03.02.01.04.

Інші питання, пов'язані з роботою аптечних закладів

360

03.02.01.05.

Робота моргів

360

03.02.01.06.

Щодо короновірусної інфекції (COVID-19)

720

04.

Освіта і наука:


04.01.

Харчування в навчальних закладах

360

04.02.

Зарахування дітей в дошкільні навчальні заклади

360

04.03.

Організація прийому учнів до закладів загальної середньої освіти

360

04.04.

Ремонт, реконструкція приміщень навчальних закладів

360

04.05.

Порушення при прийомі учнів до навчальних установ

360

04.06.

Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів

360

04.07.

Перебування дітей у літніх пришкільних таборах

360

04.08.

Забезпечення підручниками

360

04.09.

Облаштування прилеглої території навчальних закладів

360

05.

Транспорт, дорожнє господарство:


05.01.

Транспорт:


05.01.01.

Діяльність міського пасажирського транспорту:


05.01.01.01.

Зовнішній вигляд

360

05.01.01.02.

Інформаційне забезпечення салонів

360

05.01.01.03.

Недостатня кількість рухомого складу на маршруті

360

05.01.01.04.

Незадовільна вентиляція

360

05.01.01.05.

Незадовільний графік роботи

360

05.01.01.06.

Незадовільний технічний стан рухомого складу

360

05.01.01.07.

Незадоволення роботою пасажирської автоматики

360

05.01.01.08.

Організація маршрутів

360

05.01.01.09.

Підвищення тарифів на проїзд

360

05.01.01.10.

Відмова у пільговому проїзді

360

05.01.01.11.

Реклама у салонах пасажирського транспорту

360

05.01.01.12.

Ремонт і заміна трамвайних колій

360

05.01.01.13.

Робота ескалаторів

360

05.01.01.14.

Робота транспорту в поминальні дні

120

05.01.01.15.

Санітарний стан салонів

360

05.01.01.16.

Створення мережі WI-FI у рухому складі

360

05.01.01.17.

Електронний квиток

360

05.01.01.18.

Вантажний транспорт

360

05.01.02.

Діяльність паркувальних майданчиків, автостоянок, паркінгів, гаражів:


05.01.02.01.

Розміщення паркувальних майданчиків, автостоянок, паркінгів, гаражів

360

05.01.02.02.

Будівництво / реконструкція паркувальних майданчиків, автостоянок, паркінгів, гаражів

360

05.01.02.03.

Зберігання транспортних засобів, порушення правил паркування

360

05.01.02.04.

Евакуація безгосподарських, залишених транспортних засобів

360

05.01.02.05.

Обслуговування велосипедних парковок у м. Харкові

360

05.02.

Дорожнє господарство:


05.02.01.

Зупинки наземного транспорту та станцій метро:


05.02.01.01.

Розташування зупинок

360

05.02.01.02.

Облаштування зупинок

360

05.02.01.03.

Санітарний стан зупинок

360

05.02.01.04.

Технічний стан зупинок

360

05.02.01.05.

Закриття виходів та входів станцій метрополітену

360

05.02.02.

Технічні засоби безпеки дорожнього руху:


05.02.02.01.

Встановлення та експлуатація шлагбаумів

360

05.02.02.02.

Встановлення світлофора

720

05.02.02.03.

Робота світлофора

360

05.02.02.04.

Встановлення та експлуатація дорожніх знаків

360

05.02.02.05.

Облаштування підземного / надземного пішохідного переходу

360

05.02.02.06.

Облаштування наземного пішохідного переходу

360

05.02.02.07.

Встановлення сигнальних стовпчиків, бар'єрних огороджень, бордюрів

360

05.02.02.08.

Встановлення та експлуатація пристроїв примусового зниження швидкості

360

05.02.02.09.

Встановлення штучних обмежувачів руху для проїзду авто

360

05.02.02.10.

Полив вулиць і проїжджих частин

360

05.02.02.11.

Облаштування велосипедних доріжок

360

05.02.03.

Вулично-шляхова мережа:


05.02.03.01.

Будівництво та ремонт магістральних доріг

360

05.02.03.02.

Будівництво та ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, пішохідних доріжок, сходів з бетону, гравію

360

05.02.03.03.

Укладання та технічний стан бордюрного каменю

360

05.02.03.04.

Утримання санітарної смуги доріг

360

05.02.03.05.

Утримання водовідвідних канав, що знаходяться на балансі ДЕФ міста

360

05.02.03.06.

Утримання та поточний ремонт проїжджої частини та шляхопроводів

360

05.02.03.07.

Нанесення дорожньої розмітки

360

05.02.03.08.

Оформлення та видача дозволів на виконання робіт

360

06.

Соціальне забезпечення:


06.01.

Надання допомоги:


06.01.01.

Надання одноразової матеріальної та гуманітарної допомоги:


06.01.01.01.

Надання допомоги на лікування

360

06.01.01.02.

Надання допомоги на поховання

360

06.01.01.03.

Надання допомоги на інші життєві потреби

360

06.01.01.04.

Надання допомоги безпритульним людям

360

06.01.01.05.

Виплати до свят

360

06.01.02.

Щомісячна соціальна допомога:


06.01.02.01.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

360

06.01.02.02.

Призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

360

06.01.02.03.

Допомога при народженні дитини

360

06.01.02.04.

Допомога на дітей одиноким матерям

360

06.01.02.05.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

360

06.01.02.06.

Призначення компенсації за послуги муніципальної няні

360

06.01.02.07.

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

360

06.01.02.08.

Призначення допомоги при усиновленні дитини

360

06.01.02.09.

Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника

360

06.01.02.10.

Допомога дітям ФОП

360

06.01.02.11.

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю та надбавки на догляд

360

06.01.02.12.

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо.

360

06.01.02.13.

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «Гроші ходять за дитиною».

360

06.01.02.14.

Призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях

360

06.01.02.15.

Соціальна допомога для догляду за особою, що її потребує

360

06.01.02.16.

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

360

06.01.02.17.

Інші види соціальної допомоги, що не ввійшли до типового переліку

360

06.02.

Різні виплати:


06.02.01.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

360

06.02.02.

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

360

06.02.03.

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам

360

06.02.04.

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг

360

06.02.05.

Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах

360

06.02.06.

Питання опіки над повнолітніми недієздатними особами та піклування над особами, дієздатність яких обмежена

360

06.02.07.

Додаткові соціальні гарантії

360

06.02.08.

Надання одноразової адресної грошової допомоги за індивідуальними зверненнями громадян

360

06.02.09.

Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання

360

06.03.

Соціальні пільги:


06.03.01.

Безоплатне або пільгове санаторно-курортне лікування

360

06.03.02.

Видання направлення на проходження обласної МСЕК для взяття на облік та забезпечення автомобілем

360

06.03.03.

Безоплатне або пільгове забезпечення автомобілем

360

06.04.

Безоплатне або пільгове забезпечення засобами пересування та реабілітації:


06.04.01.

Безоплатне або пільгове забезпечення кріслами колісними

360

06.04.02.

Безоплатне або пільгове забезпечення милицями

360

06.04.03.

Безоплатне або пільгове забезпечення ортопедичним взуттям

360

06.04.04.

Безоплатне або пільгове забезпечення протезами

360

06.04.05.

Безоплатне або пільгове забезпечення іншими засобами реабілітації

360

06.04.06.

Пільги, передбачені чинним законодавством для осіб різних пільгових категорій

360

06.05.

Соціальні послуги:


06.05.01.

Обслуговування одиноких непрацездатних громадян

360

06.05.02.

Перевезення осіб з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарата

120

06.05.03.

Влаштування в будинки-інтернати осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

360

06.05.04.

Видача посвідчень / встановлення статусу

360

06.05.05.

Розрахунки, нарахування та перерахунок субсидій

240

06.06.

Соціальна транспортна послуга:


06.06.01.

Надання соціальних послуг територіальними центрами надання соціальних послуг районів міста Харкова

360

06.06.02.

Надання соціальних послуг комунальним закладом «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб»

360

06.06.03.

Надання соціальних послуг комунальним закладом «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь»

360

06.06.04.

Надання соціальних послуг комунальним закладом «Соціальний готель»

360

06.07.

Соціально-трудові відносини:


06.07.01.

Питання працевлаштування

360

06.07.02.

Легалізація робочих місць

360

06.07.03.

Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплати її не в повному обсязі

360

06.07.04.

Тимчасове працевлаштування через організацію громадських робіт

360

06.07.05.

Відмова роботодавця від оплати періоду тимчасової непрацездатності

360

06.07.06.

Своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці

360

06.07.07.

Своєчасне проведення обов'язкових медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці

360

06.08.

Питання внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їхніх сімей:


06.08.01.

Оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

360

06.08.02.

Прийом документів на виплату одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах

360

06.08.03.

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу

360

06.08.04.

Психологічна реабілітація постраждалих учасників антитерористичної операції (АТО) та постраждалих учасників Революції Гідності

360

06.08.05.

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції (АТО)

360

06.08.06.

Роз'яснення щодо отримання пільг для учасників АТО та членів їх сімей

360

06.08.07.

Надання в користування земельних ділянок пільговим категорія населення

360

06.08.08.

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та їхнім сім'ям

360

06.08.09.

Надання державного житла учасникам АТО та їхнім сім'ям

360

06.08.10.

Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, у яких годувальник у зоні АТО

360

06.08.11.

Безоплатне лікування у медичних закладах учасників АТО

360

06.08.12.

Інші питання учасників АТО та їхніх сімей, що не ввійшли до типового переліку питань

360

06.08.13.

Допомога громадянам похилого віку в період карантину

360

06.09.

Послуги для осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС:


06.09.01.

Прийом документів від громадян України з числа осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

360

06.09.02.

Призначення виплат особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

360

06.09.03.

Організація санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

360

06.09.04.

Видача посвідчень та їх дублікатів особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2,3 категорій)

360

06.09.05.

Призначення відшкодування один раз на рік вартості проїзду в міжміському транспорті до будь-якого населеного пункту України

360

07.

Торгівля та побут:


07.01.

Торгівля:


07.01.01.

Правила торговельного обслуговування населення

360

07.01.02.

Закриття та перепрофілювання закладів торгівельної мережі

360

07.01.03.

Незручності для проживання мешканців від роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства

360

07.01.04.

Розміщення об'єктів ресторанного господарства на воді

360

07.01.05.

Організація закладів торгівлі з продажу продовольчих та побутових товарів

360

07.01.06.

Перевірка дозвільної документації

360

07.01.07.

Правила роботи підприємств ресторанного господарства

360

07.02.

Робота ринків:


07.02.01.

Діяльність продовольчих, змішаних та непродовольчих ринків

360

07.02.02.

Дотримання правил торгівлі адміністраціями ринків та суб'єктами підприємницької діяльності

360

07.03.

Взаємодія з сільськогосподарськими виробниками:


07.03.01.

Організація та проведення ярмарків

360

07.03.02.

Організація торгівлі плодоовочевою продукцією

360

07.03.03.

Несанкціонована торгівля

360

07.03.04.

Продаж спиртних / слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, яким не виповнилося 18 років

360

07.03.05.

Правила побутового обслуговування населення

360

08.

Надання адміністративних послуг:


08.01.

Щодо роботи Центру надання адміністративних послуг

360

08.02.

Запис на прийом до адміністратора

360

08.03.

Стан виконання послуги

360

09.

Цінова політика, бюджет:


09.01.

Цінова політика:


09.01.01.

Економічне обгрунтування тарифів на ЖКП: опалення, ГВП, ХВП, газ

360

09.01.02.

Тарифи на послуги з паркування

360

09.01.03.

Тарифи на послуги автостоянки / паркінгу

360

09.01.04.

Тарифи на послуги в громадських туалетах

360

09.01.05.

Порушення у сфері встановлення тарифів ОСББ, ЖБК

360

09.01.06.

Тарифи на послуги інших галузей

360

09.01.07.

Тариф за надання у користування пляжним інвентарем

360

09.02.

Тарифи на перевезення пасажирів:


09.02.01.

Розмір тарифів на проїзд у міському громадському транспорті (МГТ)

360

09.02.02.

Розмір тарифів на проїзд у маршрутних таксі

360

09.02.03.

Тарифи (ціни) на лікарські засоби у аптеках КП «Муніципальна аптека міста Харкова»

360

10.

Ветеринарна медицина та догляд за тваринами:


10.01.

Робота ветеринарної клініки КП «Центр поводження з тваринами» (КП «ЦПТ»)

360

10.02.

Утримання домашніх тварин

360

10.03.

Незаконне захоронення тварин, кремація тварин

360

10.04.

Діяльність організації «Харківській зоологічний парк»

360

10.05.

Жорстоке поводження з домашніми, безпритульними та екзотичними тваринами

360

10.06.

Функціонування організації «Притулок для тварин»:


10.06.01.

Функціонування служби зі збору трупів загиблих тварин

120

10.06.02.

Надання допомоги тваринам, що її потребують (влаштування у притулок)

360

10.06.03.

Будівництво притулку для тварин

360

10.07.

Незручності від гніздування птахів та врегулювання їх чисельності (ворон, голубів)

360

10.08.

Облаштування місць для вигулу тварин

360

10.09.

Вигул / тренування тварин у невідведених для цього місцях

360

10.10.

Вилов безпритульних тварин, скарга на їх чисельність

360

10.11.

Надання ветеринарної допомоги тваринам

360

10.12.

Готель для тварин

360

10.13.

Реєстрація домашніх тварин

360

10.14.

Дресирування собак

360

11.

Комунальне господарство:


11.01.

Обслуговування громадських туалетів (біотуалетів):


11.01.01.

Встановлення (розміщення), утримання і демонтаж громадських туалетів

360

11.02.

Робота бюветів:


11.02.01.

Не працює бювет

360

11.02.02.

Контроль якості питної води з бюветного комплексу та питних фонтанчиків

360

11.02.03.

Відсутній бювет (прохання встановити)

360

11.02.04.

Облаштування та технічний стан бюветного комплексу

360

11.03.

Робота фонтанів

360

11.04.

Облаштування та експлуатація зон відпочинку:


11.04.01.

Пляжі та зони відпочинку біля води:


11.04.01.01.

Благоустрій пляжів, зон відпочинку біля водоймищ (ріки, озера, протоки, тощо):

360

11.04.01.02.

Облаштування пляжів

720

11.04.01.03.

Проведення робіт з ремонту і фарбування пляжних споруд та реманенту

360

11.04.01.04.

Неналежне проведення просіювання і підсипки піску (очищення піску)

360

11.04.01.05.

Проведення дератизаційних, дезінфекційних заходів на внутрішніх водоймах міста

360

11.04.01.06.

Створення і облаштування нових зон відпочинку біля водойм та пляжів

360

11.04.01.07.

Забезпечення безпеки відпочиваючих

360

11.04.01.08.

Атракціони на воді

360

11.04.01.09.

Інші питання щодо облаштування пляжів та зон відпочинку біля води

360

11.04.02.

Охорона водних об'єктів:


11.04.02.01.

Контроль якості води відкритих водойм (ріки, озера, протоки, тощо):


11.04.02.01.01.

Наявність у водоймищі хімічних речовин, відходів від заводів, виробничих підприємств

360

11.04.02.01.02.

Наявність у водоймищі синьо-зелених водоростей (цвілі)

360

11.04.02.01.03.

Застій води у водоймищах (відсутність течії), незадовільна робота насосної системи

360

11.04.02.01.04.

Розчистка дна водоймищ від сміття та різного бруду

360

11.04.02.02.

Паркова і лісопаркова зони:


11.04.02.02.01.

Утримання парків та лісопарків

360

11.04.02.02.02.

Реконструкція парків

360

11.04.02.02.03.

Розпалювання вогнищ та проведення гулянь у парку та лісопарковій зоні

360

11.04.02.02.04.

Заїзд автівок до лісопаркової та паркової зони

360

12.

Архітектура, капітальне будівництво та реконструкція


12.01.

Архітектура й містобудування:


12.01.01.

Надання висновків щодо відводу земельних ділянок для забудовника

360

12.01.02.

Капітальне будівництво та реконструкція об'єктів

720

12.01.03.

Капітальне будівництво доріг, автострад

360

12.01.04.

Капітальне будівництво та реконструкція мостів, естакад, тунелів

720

12.01.05.

Перевірка якості будівництва відповідно до нормативно-технічної документації

360

12.01.06.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

360

12.01.07.

Звернення громадян, які вклали гроші в будівництво житла

360

12.01.08.

Перевірка наявності дозволів на виконання будівельних робіт

360

13.

Функціонування МАФ:


13.01.

Перевірка наявності дозвільної документації, у разі її відсутності демонтаж:


13.01.01.

Перевірка дозвільної документації окремо розташованих гаражів

360

13.01.02.

Перевірка дозвільної документації об'єктів, що входять до переліку малих архітектурних форм

360

13.01.03.

Перевірка дозвільної документації автомийки, СТО

360

13.01.04.

Перевірка дозвільної документації воріт, огорожі, паркана

360

13.01.05.

Демонтаж окремо розташованих гаражів (виконання робіт щодо звільнення території міста від самовільно встановлених об'єктів здійснюється залученими суб'єктами господарювання у відповідно до затвердженого порядку)

720

13.01.06.

Демонтаж об'єктів, що входять до переліку малих архітектурних форм (виконання робіт щодо звільнення території міста від самовільно встановлених об'єктів здійснюється залученими суб'єктами господарювання у відповідному порядку)

720

13.01.07.

Демонтаж окремо розташованих пунктів прийому вторинної сировини

720

13.01.08.

Демонтаж автомийки, СТО (виконання робіт щодо звільнення території міста від самовільно встановлених об'єктів здійснюється залученими суб'єктами господарювання у відповідному порядку)

720

13.01.09.

Демонтаж воріт, огорожі, паркана (виконання робіт щодо звільнення території міста від самовільно встановлених об'єктів здійснюється залученими суб'єктами господарювання у відповідному порядку)

720

13.02.

Утримання МАФ та прилеглої до неї території:


13.02.01.

Незадовільний стан прилеглої до МАФ території (не прибрано тощо)

360

13.02.02.

Підключення МАФ до комунікацій (електро-, водопостачання тощо)

360

13.02.03.

Інші питання утримання МАФ та прилеглої до неї території

360

13.02.04.

Проти демонтажу МАФ

360

14.

Земельні ресурси:


14.01.

Надання земельних ділянок в користування, вилучення земельних ділянок

360

14.02.

Самозахват земельних ділянок або нецільове їх використання

360

14.03.

Реєстрація права власності користування землею та договорів оренди

360

14.04.

Видача довідок про статус земельної ділянки

360

15.

Житлове забезпечення:


15.01.

Взяття на квартирний облік та зняття з нього

360

15.02.

Надання тимчасового житла при надзвичайних ситуаціях

360

15.03.

Надання державного житла та житла на пільгових умовах

360

15.04.

Видача свідоцтва на право власності

360

15.05.

Перевірка законності оренди квартир

360

15.06.

Переведення особового рахунку з однієї фізичної особи на іншу

360

15.07.

Реалізація міських житлових програм

360

16.

Порушення громадського порядку і безпеки:


16.01.

Наркоманія:


16.01.01.

Продаж наркотичних речовин в аптечних закладах міста

360

16.01.02.

Продаж та вживання наркотичних речовин в громадських місцях

360

16.01.03.

Протидія пропаганді та рекламі наркотичних засобів

240

17.

Реєстрація:


17.01.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно:


17.01.01.

Державна реєстрація обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно

24

17.01.02.

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, крім іпотеки

168

17.01.03.

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

2

17.01.04.

Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

72

17.02.

Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб -підприємців:


17.02.01.

Порядок реєстрації, зміни, закриття юридичних осіб

24

17.02.02.

Порядок реєстрації, зміни, закриття фізичних осіб -підприємців

24

17.02.03.

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

24

17.02.04.

Державна реєстрація юридичної особи

24

17.03.

Реєстрація місця проживання:


17.03.01.

Реєстрація місця проживання / перебування

24

17.03.02.

Зняття з реєстрації місця проживання / перебування

24

18.

Зовнішня реклама:


18.01.

Видача дозволів на розміщення рекламних засобів

360

18.02.

Наявність дозвільних документів на встановлення рекламних конструкцій

360

18.03.

Контроль за станом рекламних засобів

360

18.04.

Демонтаж рекламних конструкцій і вивісок

720

18.05.

Політична реклама на білбордах

360

18.06.

Розміщення зовнішньої реклами в ліфтах житлових будинків

360

18.07.

Демонтаж рекламних вивісок із дерев

360

18.08.

Демонтаж рекламних вивісок з опорних стовпів

360

19.

Ритуальні послуги:


19.01.

Поховання на кладовищах міста

120

19.02.

Підпоховання на кладовищах міста

360

19.03.

Благоустрій поховань та їх санітарний стан

360

19.04.

Робота крематорію

360

19.05.

Акти вандалізму на кладовищах міста

360

20.

Релігія:


20.01.

Діяльність релігійних закладів

360

20.02.

Діяльність релігійних організацій (сект)

360

21.

Культура й мистецтво:


21.01.

Організація та проведення конкурсів, міських свят, виставок та інших культурних заходів

360

21.02.

Організація та проведення масових заходів у центральній частині міста

360

21.03.

Організація бібліотечного обслуговування населення

360

21.04.

Встановлення та демонтаж атракціонів у парках культури та відпочинку


21.05.

Організація діяльності мистецьких шкіл

360

21.06.

Організація діяльності будинків культури, центрів культурного дозвілля та аматорського мистецтва

360

21.07.

Організація діяльності музеїв

360

21.08.

Організація діяльності КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр»

360

21.09.

Організація діяльності КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»

360

21.10.

Діяльність громадських організацій:


21.10.01.

Діяльність громадських організацій (об'єднань, спілок)

360

21.10.02.

Діяльність національно-культурних об'єднань

360

21.11.

Охорона об'єктів культурної спадщини:


21.11.01.

Встановлення меморіальних дощок видатним діячам, відновлення пам'ятників

360

22.

Фізична культура й спорт:


22.01.

Проведення спортивно-масових заходів

360

22.02.

Робота льодових ковзанок

360

22.03.

Організація роботи спортивних клубів та спортивних комплексів

360

22.04.

Відновлення роботи спортивних секцій за місцем проживання

360

22.05.

Наявність спортивних споруд для заняття обраними видами спорту

360

23.

Питання щодо дітей та молоді:


23.01.

Оздоровлення та відпочинок дітей (санаторно-курортне лікування)

360

23.02.

Оздоровлення дітей пільгових категорій

360

23.03.

Захист прав неповнолітніх дітей

360

23.04.

Влаштування дітей у притулки, центри реабілітації всіх форм власності

360

23.05.

Жорстоке поводження з дітьми в родині

360

24.

Виникнення надзвичайних ситуацій, екологічна безпека:


24.01.

Надзвичайні ситуації:


24.01.01.

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф)

360

24.01.02.

Заходи щодо захисту від надзвичайних ситуацій та природного характеру (укриття)

360

24.01.03.

Питання бомбосховищ та укриттів, розміщених на території м. Харкова

360

24.01.04.

Аварійний, травмонебезпечний стан об'єктів

2

24.01.05.

Загроза травмування

2

24.01.06.

Аварійний стан конструкції будівлі

2

24.01.07.

Обірвані електромережі на вулиці

2

24.01.08.

Оголені кабелі електромережі

2

24.01.09.

Задимлення в парадному

2

24.01.10.

Інші надзвичайні ситуації

2

24.02.

Екологічна безпека:


24.02.01.

Забруднення атмосферного повітря від роботи виробничих підприємств

360

24.02.02.

Забруднення атмосферного повітря від невідомих джерел

360

25.

Внутрішня політика:


25.01.

Найменування та перейменування об'єктів міського підпорядкування

360

25.02.

Щодо заборони, припинення та інших питань, проведення масових заходів

360

25.03.

Організація та проведення страйків, мітингів, голосувань

360

25.04.

Щодо порушення мовного законодавства у рекламно-інформаційному просторі м. Харкова

360

26.

Діяльність Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету:


26.01.

Питання, пов'язані з підготовкою та проведенням пленарних засідань сесій Харківської міської ради, засідань постійних комісій Харківської міської ради, засідань виконавчого комітету Харківської міської ради

360

26.02.

Інформація щодо діяльності депутатів Харківської міської ради

360

26.03.

Реєстрація письмових і усних звернень громадян

360

26.04.

Надання копій архівних документів та довідок

360

26.05.

Запит на інформацію

120

26.06.

Про розгляд звернень громадян

360

26.07.

Відсутність відповіді на звернення

360

26.08.

Нагороди

360

26.09.

Питання, пов'язані з виборчим процесом:


26.09.01.

Організаційне забезпечення в межах компетенції заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням виборів у м. Харкові

360

26.09.02.

Відведення місць для розміщення стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

360

26.09.03.

Доступність виборчих дільниць для маломобільних груп населення

360

26.09.04.

Координація забезпечення громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, охорона приміщень виборчих комісій, бюлетенів, виборчої документації

360

26.09.05.

Забезпечення зняття передвиборних агітаційних матеріалів на стендах, дошках оголошень та в інших місцях, відведених для розміщення матеріалів передвиборної агітації

24

27.

Зв'язок та інформатизація:


27.01.

Звернення у сфері електронної демократії та аналітики даних


27.01.01.

Питання щодо Веб-порталу відкритих даних міста Харкова

360

27.01.02.

Питання щодо громадського бюджету міста Харкова

360

27.01.03.

Питання щодо інтернет-платформи «Портал харків'янина»

360

27.01.04.

Питання щодо єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів

360

27.02.

Звернення у сфері телекомунікаційних технологій та зв'язку:


27.02.01.

Питання щодо встановлення телефонів

720

27.02.02.

Питання щодо роботи телефонів

360

27.02.03.

Скарги на відсутність телефонного зв'язку

360

27.02.04.

Скарги щодо оплати за телефонні розмови

360

27.02.05.

Інформаційні питання розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку

360

27.02.06.

Питання щодо забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового радіомовлення у м. Харкові

360

27.02.07.

Інші питання у сфері телефонізації

360

27.03.

Мобільний зв'язок:


27.03.01.

Встановлення та демонтаж антен мобільного зв'язку

360

27.03.02.

Надання інтернет-послуг різними провайдерами

360

27.03.03.

Надання послуги кабельного телебачення різними провайдерами

360

27.03.04.

Обслуговування та утримання кабельних мереж

360

27.03.05.

Функціонування радіозв'язку (радіоточки)

360

28.

Інші питання:


28.01.

Надання безоплатної первинної правової допомоги

360

28.02.

Питання, що пов'язанні із політичною ситуацією у АР Крим та Східних регіонах України

360

28.03.

Питання щодо переадресації звернень, які були направлені до Харківської міської ради та не належать до її повноважень

120

29.

Зауваження та претензії:


29.01.

Зауваження та претензії до роботи організації

360

29.02.

Зауваження та претензії до керівника

360

29.03.

Зауваження та претензії до працівника

360

29.04.

Незадовільне обслуговування в стаціонарі

360

29.05.

Незадовільне обслуговування в амбулаторно-поліклінічних установах

360

29.06.

Робота контролерів громадського транспорту

360

29.07.

Робота водіїв громадського транспорту

360

29.08.

Робота інспекторів з паркування

360

29.09.

Корупція:


29.09.01.

Хабар працівнику організації

360

29.09.02.

Хабар керівнику організації

360

30.

Пропозиції та побажання в роботі:


30.01.

Пропозиції щодо створення об'єкта:


30.01.01.

Створення медичного закладу

360

30.01.02.

Створення закладу освіти

360

30.01.03.

Створення закладу торгівлі чи побуту

360

30.01.04.

Створення об'єкта транспортної інфраструктури

360

30.01.05.

Створення об'єкта дорожнього господарства

360

30.01.06.

Створення об'єкта культури або спорту

360

30.01.07.

Створення зон відпочинку

360

30.01.08.

Створення релігійних закладів

360

30.01.09.

Створення нових станцій метро

360

30.01.10.

Встановлення сміттєвих контейнерів та урн для сміття

360

30.01.11.

Пропозиції щодо ремонту або реконструкції існуючого об'єкта (крім житлових будинків)

360

30.01.12.

Пропозиції та побажання щодо налагодження роботи ЖКГ

360

30.01.13.

Пропозиції щодо роботи транспорту

360

30.01.14.

Удосконалення організації дорожнього руху

360

30.01.15.

Пропозиції щодо розвитку культурної сфери міста

360

30.02.

Міжнародне співробітництво та туризм:


30.02.01.

Пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва міста

360

30.02.02.

Пропозиції щодо розвитку туризму в місті

360

30.02.03.

Надання інформації щодо діяльності дипломатичних представництв, консульських установ та міжнародних організацій

360

30.02.04.

Проведення соціальних екскурсій

360

31.

Питання до відома

720


Примітка: цей перелік не є вичерпним. «Гаряча лінія» міського голови може доповнювати та розширювати зазначений перелік питань.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ