Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції

Номер
121/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
02/07/2020
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 02.07.2020 № 121

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції

На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), на підставі рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2020 рік у новій редакції (додаються) за:

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВК МБ 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»;

КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування».Міський голова Г.А. КЕРНЕС
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 ( у редакції наказу

Міністерства фінансів України


від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядженняХарківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


02.07.2020121ПАСПОРТ


бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік1.

0100000

Харківська міська рада04059243


(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Харківська міська рада04059243


(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)
(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150
0150


0111


Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення),  міської, селищної, сільської рад

20201100000


(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми)


(код бюджету)

4.

Обсяг   бюджетних   призначень  / бюджетних  асигнувань  -

217 523 351гривень,  у  тому числі  загального  фонду  -


212 451 971


гривень  та  спеціального  фонду  -


5 071 380


гривень.5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001  №2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),  Наказ Міністерства праці України  від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми№ з/п

Ціль державної політики

1

Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

7.

Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  міської ради та виконавчого комітету

8.

Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2

Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)
9.

Напрями використання бюджетних коштів:


гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4


5


1

Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

210 623 161210 623 161

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік
1 828 8101 828 810

3

Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту

5 071 380

5 071 380


Усього

212 451 971

5 071 380

217 523 351

10.

Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:


гривень

№ з/п

Найменування місцевої /регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3


4


5Усього11.

Результативні показники бюджетної програми:№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6


7


Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

1

затрат


Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)

од.

Штатний розпис


499499


Витрати на утримання адміністративних будівель

грн.

Управлінський облік

32 014 51932 014 519

2

продукту


Загальна площа будівель, що обслуговуються

кв. м.

Управлінський облік

19 145,2719 145,27


Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Управлінський облік

102 000102 000


Кількість прийнятих актівод.

Управлінський облік

4 5004 500

3

ефективності


Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Управлінський облік

204204


Кількість прийнятих актів на одного працівника

од.

Управлінський облік

99


Вартість утримання 1 кв. м. будівель

грн.

Управлінський облік

1 6721 672

4

якості


х


Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік1

затрат


Витрати на погашення кредиторської заборгованості

грн.

Управлінський облік

1 828 8101 828 810

2

продукту

3

ефективності4

якості


Рівень погашення кредиторської заборгованості

%

Управлінський облік

100100

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту1

затрат

Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування

грн.

Бюджетні асигнування


260 251

260 251


Обсяг видатків на капітальні ремонти

грн.

Бюджетні асигнування11 617

11 617


Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію

грн.

Бюджетні асигнування4 799 512

4 799 512

2

продукту


Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Управлінський облік15

15


Кількість об?єктів, на яких планується капітальний ремонт

од.

Управлінський облік1

1


Кількість об?єктів, на яких планується реконструкція, реставрація

од.

Управлінський облік1

1

3

ефективності


Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

грн.

Управлінський облік17 350

17 350


Середня вартість капітального ремонту одного обєкта

грн.

Управлінський облік11 617

11 617


Середня вартість реконструкції, реставрації одного обєкта

грн.

Управлінський облік4 799 512

4 799 512

4

якості


хЗаступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. Чечетова-Терашвілі


(підпис)(ініціали/ ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:


Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради


Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської радиТ.Д. Таукешева(підпис)(ініціали/ ініціал, прізвище)


Дата погодження


02.07.2020
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження  Харківського міського голови(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


02.07.2020

№ 121ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік1.

0100000

Харківська міська рада

04059243
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)


2.

0110000

Харківська міська рада

04059243
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)


(код за ЄДРПОУ)


3.

0117520
7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань-5 349 285гривень, у тому числі загального фонду -
4 289 853


гривень та спеціального фонду -


1 059 432гривень.


5.

Підстави для виконання бюджетної програмиБюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки " (зі змінами), рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання  від 24.06.2020 №2164/20 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1

Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави,  умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання  інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави. 

7.

Мета бюджетної програми:


Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп"ютерних технологій

8.

Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання1

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

9.

Напрями використання бюджетних коштів:


гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг3 956 607

1 059 432

5 016 039

2

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"

0

0

0

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

333 246

0

333 246


Усього

4 289 853

1 059 432

5 349 285

10.

Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

Найменування місцевої/регіональної  програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього


1


2


3


4


Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки

4 289 853

1 059 432

5 349 285

Усього

4 289 853

1 059 432

5 349 285

11.

Результативні показники бюджетної програми:№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього


1

2

3

45


6


7Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг

1

затрат
обсяг видатків на виконання заходів програми

грн.

кошторис


3 956 607

1 059 432

5 016 039

2

продукту
кількість заходів програми, які планується виконати

од.

управлінський облік

9


2


11


3

ефективностісередня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою

грн.

управлінський облік

439 623

529 716

456 004

4

якості
рівень виконання заходів програми


%

управлінський облік

100

100

100


Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік1

затрат
Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

грн.

кошторис


333 246


0


333 246

2

продукту3

ефективності


4

якості
рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

%

управлінський облік

100


100


100
Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської радиТ.М. Чечетова-Терашвілі


(підпис)(ініціали/ ініціал, прізвище)ПОГОДЖЕНО:


Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


Т.Д. Таукешева
(підпис)(ініціали/ ініціал, прізвище)Дата погодження


02.07.2020

М.П.


Міністерства фінансів України


29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження Харківського міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


02.07.2020121
ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік1.

0100000

Харківська міська рада

04059243
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)


2.

0110000

Харківська міська рада

04059243
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)


3.

01176807680


0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)


4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань-

999 366гривень, у тому числі загального фонду -999 366


гривень та спеціального фонду -


0


гривень.5.

Підстави для виконання бюджетної програми:Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 16.04.2009 р. №1275-VI "Про асоціації органів місцевого самоврядування", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017р. N793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами),  рішення 31 ссесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік",  рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 №2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
7.

Мета бюджетної програми

     Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.

8.

Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання1

Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій, організацій, федерацій, тощо


9.

Напрями використання бюджетних коштів


гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо999 366

0

999 366


Усього

999 366

0

999 366

10.

Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмигривень

№ з/п

Найменування місцевої /регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2020 рік999 366

0

999 366

Усього

999 366

0

999 366

11.

Результативні показники бюджетної програми:№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього
1

2

3

4

5

6

7

1

затратОбсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міждународних асоціацій, організацій, федерацій, тощо

грн.

Бюджетні асигнування

999 366


999 366

2

продуктуКількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо

од.

Угоди

2


2

3

ефективності


Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо

грн.

Управлінський облік

499 683


499 683

4

якостіРівень виконання завдання%

Управлінський облік

100


100


Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. Чечетова-Терашвілі


(підпис)(ініціали/ ініціал, прізвище)ПОГОДЖЕНО:


Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради


Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської радиТ.Д. Таукешева(підпис)(ініціали/ ініціал, прізвище)


Дата погодження

02.07.2020

М.П.