Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

Номер
2140/20
Сесія
36/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/06/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


36 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.06.2020 р. № 2140/20

м. Харків

Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції Положення про Департамент освіти Харківської міської ради (додаток 23).

1.2. Затвердити у новій редакції Положення про Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради (додаток 76).

1.3. Затвердити у новій редакції Положення про Департамент соціальної політики Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (додаток 77).

1.4. Затвердити у новій редакції Положення про Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (додаток 78).

1.5. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (додаток 104).

1.6. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (додаток 107).

1.7. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (додаток 110).

1.8. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (додаток 113).

1.9. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради (додаток 116).

1.10. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (додаток 119).

1.11. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (додаток 122).

1.12. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (додаток 125).

1.13. Затвердити у новій редакції Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради (додаток 128).

1.14. Затвердити у новій редакції Положення про Управління соціального моніторингу Департаменту соціальної політики Харківської міської ради у зв’язку з перейменуванням Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (додаток 133).

2. Рішення набуває чинності з 01.08.2020, крім підпунктів 1.1-1.2 пункту 1, які набувають чинності з моменту його прийняття.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 23

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент освіти Харківської міської ради

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Департамент освіти Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради та Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Департаменту підконтрольні управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та підпорядковані їм заклади освіти.

1.6. Департаменту підпорядковані та підзвітні заклади освіти міської мережі.

1.7. Накази директора Департаменту, видані в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, закладами (установами) освіти.

2. Юридичний статус та майно Департаменту

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

2.2. Департамент у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними й фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету м. Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Самопредставництво Департаменту та посадових осіб здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2.6. Юридична адреса Департаменту: вул. Сумська, буд. 64, м. Харків.

3. Мета і завдання Департаменту

3.1. Метою Департаменту є реалізація в межах повноважень державної політики в сфері освіти на території м. Харкова для задоволення потреб територіальної громади міста.

3.2. Основні завдання Департаменту:

3.2.1. Створення умов для забезпечення доступності здобуття дошкільної, повної загальної середньої (на рівні державних стандартів), позашкільної освіти та якості освіти у закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, у межах повноважень Департаменту відповідно до законодавства України.

3.2.2. Аналіз стану та прогнозування розвитку дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти в місті.

3.2.3. Організація виконання міських програм щодо розвитку освіти.

3.2.4. Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами та формальної, неформальної та інформальної освіти в межах наданих повноважень.

3.2.5. Аналіз стану дотримання законодавства в галузі освіти, державних стандартів дошкільної, початкової, базової і повної загальної середньої освіти відповідними закладами освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

3.2.6. Сприяння матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню закладів освіти у межах наданих повноважень відповідно до законодавства України.

3.2.7. Контроль в межах наданих повноважень за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.2.8. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти, експериментальній діяльності та створенню безпечного освітнього середовища в закладах освіти міста.

3.2.9. Сприяння впровадженню інформаційно-цифрових технологій в освітній процес.

3.2.10. Сприяння розвитку громадського самоврядування у закладах (установах) освіти.

3.3. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, з адміністраціями районів Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. З організації мережі та координації діяльності закладів (установ) освіти міста:

4.1.1. Здійснює у межах наданих повноважень управління закладами (установами) освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

4.1.2. Координує роботу управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкованості і форм власності з питань навчання та виховання здобувачів освіти.

4.1.3. Визначає потребу в закладах (установах) освіти усіх типів та подає пропозиції Харківській міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

4.1.4. Готує в установленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова та рішень Харківської міської ради про створення, реорганізацію, ліквідацію, перейменування закладів (установ) освіти.

4.1.5. Проводить перевірки діяльності закладів (установ) освіти, підприємств та організацій у галузі освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, у межах наданих повноважень.

4.1.6. Здійснює аналіз ефективності освітнього процесу у закладах освіти.

4.2. Із забезпечення нормативності діяльності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста:

4.2.1. Аналізує стан дотримання закладами (установами) освіти вимог щодо змісту, рівня та обсягу провадження освітньої діяльності.

4.2.2. Сприяє виконанню конституційної вимоги щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

4.2.3. Здійснює координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

4.2.4. Забезпечує в межах повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної та виконання мовного законодавства України в закладах та установах освіти.

4.2.5.Сприяє реалізації програм збереження національної пам’яті українського народу.

4.2.6. Затверджує статути закладів загальної середньої освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

4.3. З організації навчально-методичного супроводу освітнього й управлінського процесів:

4.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

4.3.2. Створює умови для виявлення та розвитку здібностей здобувачів освіти; здійснює в установленому порядку заходи щодо проведення для них конкурсів, турнірів, олімпіад тощо.

4.3.3. Сприяє підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників, здійснює в установленому порядку заходи щодо проведення для них конкурсів професійної майстерності.

4.3.4. Готує до випуску та видає інформаційно-аналітичні та методичні матеріали.

4.3.5. Затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти міської мережі стратегію розвитку такого закладу.

4.4. З організації фінансового забезпечення закладів освіти:

4.4.1. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів (установ) освіти, що фінансуються з бюджету міста Харкова.

4.4.2. Організовує роботу щодо надання пропозицій до регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців.

4.5. З організації матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти:

4.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

4.5.2. Координує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

4.5.3. Проводить закупівлі товарів, робіт і послуг згідно із законодавством України.

4.6. З організації діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти міста:

4.6.1. Надає путівки на влаштування дітей до комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради», погоджує путівки на влаштування дітей до комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради».

4.6.2. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх, здійсненню соціально- педагогічного патронажу.

4.6.3. Координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

4.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.6.5. Сприяє функціонуванню психологічної служби в закладах освіти.

4.6.6. Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

4.6.7. Здійснює моніторинг стану організації харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста згідно із законодавством України.

4.6.8. Вносить пропозицій щодо організації відпочинкових та оздоровчих заходів.

4.6.9. Прогнозує потреби в керівних кадрах для закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова.

4.6.10. Є відповідальним за проведення та здійснює заходи щодо організації конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова, та інших закладів (установ) освіти відповідно до законодавства України.

4.6.11. Здійснює заходи щодо організації призначення (звільнення) керівників закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова, у порядку, визначеному законами та установчими документами.

4.6.12. Здійснює контроль за дотриманням керівниками закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова, установчих документів та своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом) в межах наданих повноважень.

4.6.13. Здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та керівників закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова.

4.6.14. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг.

4.6.15. Організовує проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міської мережі відповідно до нормативних вимог.

4.6.16. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти державними нагородами, відомчими відзнаками та відзнаками органів місцевого самоврядування, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.

4.6.17. Нагороджує Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради працівників освітньої галузі міста.

4.7. З інших видів діяльності Департамент:

4.7.1. Готує пропозиції до Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова в галузі освіти, бере участь в організації виконання цієї програми, надає в установленому порядку звіти про хід та результати виконання.

4.7.2. Розробляє та готує для затвердження міською радою програми розвитку галузі освіти м. Харкова, організовує виконання цих програм.

4.7.3. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збір й опрацювання інформації та формування бази даних.

4.7.4. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше одного разу на рік).

4.7.5. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

4.7.6. Забезпечує розгляд звернень юридичних осіб та громадян у межах компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі.

4.7.7. Розробляє проекти розпорядчих актів Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради і міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, в тому числі нормативно- правового характеру, та проводить експертизу таких актів.

4.7.8. Здійснює інші повноваження, делеговані Департаменту згідно із законодавством України.

4.8. Департамент має право:

4.8.1. Залучати до розроблення міських програм із питань розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.8.2. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.8.3. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з освітніми установами, закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.8.4. Погоджувати статути закладів дошкільної і позашкільної освіти комунальної форми власності.

5. Структура Департаменту

5.1. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.2. До складу Департаменту входять відділи, сформовані за напрямами діяльності Департаменту, положення про які затверджуються директором Департаменту.

5.3.Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5.4. Працівники Департаменту призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови за пропозиціями директора Департаменту.

5.5.  При Департаменті може створюватися рада керівників закладів освіти, діяльність якої регламентується положенням про неї, затвердженим директором Департаменту, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

5.6. Для організації методичної роботи, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, створення умов для всебічного розвитку, виявлення обдарувань, виховання та соціалізації учнів і вихованців при Департаменті може функціонувати Науково-методичний педагогічний центр на підставі установчого документу, затвердженого директором Департаменту.

5.7. Для організації діяльності щодо розвитку матеріально-технічної бази закладів (установ) освіти при Департаменті може діяти Група матеріально- технічного забезпечення відповідно до положення про неї, затвердженого директором Департаменту.

6. Керівництво Департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Особа, яка призначається на посаду директора Департаменту, повинна мати вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах за фахом не менше 2 років; вільно володіти державною мовою.

6.3. У своїй діяльності директор Департаменту керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері освіти органів місцевого самоврядування.

6.4. Директор Департаменту повинен знати Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України, що регламентують виконання повноважень, які належать до компетенції Департаменту, а також з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери освіти; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи управління персоналом та регіонального управління, економіки та оренди комунального майна, права та психології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у Харківській міській раді; правила внутрішнього трудового розпорядку та ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

6.5. Директор Департаменту виконує такі завдання, обов’язки та повноваження:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

6.5.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань та координацію роботи, пов’язаної з виконанням основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно- цільовий напрям діяльності).

6.5.3. Планує роботу Департаменту й аналізує стан її виконання.

6.5.4. Затверджує положення про відділи Департаменту, посадові інструкції його працівників.

6.5.5. Координує роботу працівників Департаменту, контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті, визначає сфери (напрями діяльності) заступника директора Департаменту, керівників відділів.

6.5.6. Розробляє проекти розпорядчих актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету і міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, в тому числі нормативно-правового характеру, та проводить експертизу таких актів.

6.5.7. Організовує розроблення та впровадження в межах компетенції Департаменту стратегічних планів, комплексних місцевих програм та планів розвитку сфери освіти міста.

6.5.8. Видає в межах компетенції Департаменту накази, організовує і контролює їх виконання.

6.5.9. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти міста, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Департаменту, вживає заходи щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

6.5.10. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Департаменту.

6.5.11. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Науково- методичного педагогічного центру та Групи матеріально-технічного забезпечення Департаменту, керівників закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова, відповідно до законодавства України.

6.5.12. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

6.5.13. Здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Науково-методичного педагогічного центру та Г рупи матеріально-технічного забезпечення, керівників закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та керівників закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Харкова, відповідно до законодавства України.

6.5.14. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису Департаменту.

6.5.15. Розпоряджається бюджетними коштами, що виділяються на утримання Департаменту в установленому порядку, забезпечує ефективне та цільове їх використання.

6.5.16. Організовує підготовку аналітичних матеріалів, балансових розрахунків та планових показників.

6.5.17. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до законодавства, має право першого підпису на банківських документах.

6.5.18. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом Харківської міської ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями у межах наданих повноважень.

6.5.19. Організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

6.5.20. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

6.5.21. Звітує міському голові, Харківській міській раді та її виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.

6.5.22. Інформує територіальну громаду міста та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах компетенції.

6.5.23. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та законодавства України.

6.6. Директор Департаменту має право:

6.6.1. За дорученням керівництва Харківської міської ради представляти її в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

6.6.2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

6.6.3. Надавати пропозиції міському голові щодо заохочення та накладання стягнень на працівників управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради - посадових осіб місцевого самоврядування.

6.6.4. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.6.5. Скликати в установленому порядку наради з керівниками закладів освіти міста та начальниками управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради з питань, що належать до його компетенції.

6.6.6. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання посадових обов’язків працівниками Департаменту, керівниками закладів (установ) освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, та керівниками закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету м. Харкова.

6.6.7. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

6.7. Накази директора Департаменту, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.

6.8. Директор Департаменту має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

6.9. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається розпорядженням міського голови на заступника директора Департаменту або одного з начальників відділу Департаменту.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради О.І. ДЕМЕНКОДодаток 76

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент охорони здоров’я

Харківської міської ради

(нова редакція)

1.

Загальні положення

1.1. Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Взаємодію Департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами Харківської міської ради здійснює перший заступник міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником управління охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради у частині повноважень у сфері охорони здоров’я у зв’язку з перейменуванням та правонаступником підрозділів районних у місті Харкові рад у частині повноважень у сфері охорони здоров’я у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Самопредставництво Департаменту та посадових осіб у судах здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2. Юридичний статус і майно Департаменту

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

2.6. Юридична адреса Департаменту: вул. Сумська, 64, м. Харків.

3. Мета і завдання Департаменту

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення прав жителів міста Харкова у сфері охорони здоров’я.

3.2. Завданнями Департаменту є:

3.2.1. Управління закладами охорони здоров’я та некомерційними підприємствами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

3.2.2. Організація медичного обслуговування та надання населенню якісної медичної допомоги некомерційними підприємствами охорони здоров’я, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.3. Виділення пріоритетних напрямів розвитку галузі охорони здоров’я міста Харкова.

3.2.4. Надання пропозицій щодо створення та підтримки підприємств, некомерційних підприємств та закладів, діяльність яких спрямована на розвиток охорони здоров’я міста Харкова.

3.2.5. Надання пропозицій та участь у забезпеченні фінансування підприємств та закладів охорони здоров’я комунальної форми власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.6. Забезпечення взаємодії підприємств та закладів охорони здоров’я з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з метою недопущення та врегулювання напружених та конфліктних ситуацій.

3.2.7. Участь у формуванні та реалізації кадрової політики в інтересах територіальної громади міста Харкова в галузі охорони здоров’я.

3.2.8. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню підприємств та закладів комунальної форми власності територіальної громади міста Харкова в галузі охорони здоров’я.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює управління закладами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, координацію їх діяльності, організовує матеріально- технічне і фінансове забезпечення.

4.1.3. Сприяє розвитку всіх видів медичного обслуговування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.4. Здійснює аналіз показників стану охорони здоров’я населення, визначає тенденції та перспективи розвитку охорони здоров’я жителів міста Харкова.

4.1.5. Організовує надання жителям міста Харкова допомоги гарантованого державою рівня, дотримання методів профілактики, діагностики та лікування.

4.1.6. Здійснює контроль за додержанням закладами охорони здоров’я та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова права громадян на охорону здоров’я.

4.1.7. Вивчає потреби закладів охорони здоров’я та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, здійснює аналіз ефективності їх використання.

4.1.8. Вносить пропозиції щодо формування бюджету міста Харкова в галузі охорони здоров’я та обсягів бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.9. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації кадрів, проведення в установленому порядку оцінювання та атестації керівників сфери охорони здоров’я міста Харкова.

4.1.10. Сприяє виконанню заходів щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами відповідно до чинного законодавства України.

4.1.11. Надає пропозиції у сфері охорони здоров’я до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки програм соціально-економічного розвитку.

4.1.12. Розробляє проекти розпорядчих актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, у т. ч. нормативного характеру, з питань охорони здоров’я міста Харкова. Проводить експертизи проектів нормативних актів, які стосуються сфери охорони здоров’я.

4.1.13. Розглядає та узгоджує проекти планів підприємств та закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова, вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням.

4.1.14. Сприяє ефективному використанню трудових і фінансових ресурсів у сфері охорони здоров’я.

4.1.15. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в розвитку охорони здоров’я на території міста Харкова.

4.1.16. Здійснює підготовку бюджетного запиту для проекту бюджету міста Харкова в галузі охорони здоров’я, забезпечує виконання бюджету в частині охорони здоров’я.

4.1.17. Координує роботу підприємств та закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.18. Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, закладів, установ та організацій охорони здоров’я, які розташовані на території міста Харкова.

4.1.19. Надає в установленому порядку пропозиції щодо розгляду клопотань підприємств, закладів, установ у галузі охорони здоров’я незалежно від форм власності про нагородження почесними грамотами Харківської міської ради та її виконавчого комітету, відзнаками міського голови та Президента України, державними нагородами, присвоєння почесних звань України.

4.1.20. Проводить перевірки підприємств та закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.21. Розглядає в установленому порядку листи, заяви, запити на публічну інформацію, скарги, звернення громадян та юридичних осіб, проводить прийом громадян з особистих питань і забезпечує виконання їх законних вимог і клопотань.

4.1.22. Організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту та протипожежного захисту закладів та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.23. Планує та контролює виконання заходів щодо створення мобілізаційного резерву закладів та підприємств охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова, що мають мобілізаційні завдання (замовлення).

4.1.24. Організовує, планує і контролює в межах повноважень органів місцевого самоврядування виконання заходів цивільного захисту закладами охорони здоров’я та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.25. Бере участь у плануванні та виконанні заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

4.1.26. Організовує в межах повноважень органів місцевого самоврядування виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації за напрямком діяльності Департаменту.

4.1.27. Проводить роботу, пов’язану із розробкою та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, внутрішньо переміщених осіб, депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання.

4.1.28. Організовує роботи з виконання загальнодержавних, регіональних та інших програм щодо формування здорового способу життя населення, зокрема з питань запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

4.1.29. Здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо укладення, переукладення, зміни умов контракту та розірвання контрактів з керівниками підвідомчих закладів та підприємств охорони здоров’я міста, контроль за дотриманням їх умов.

4.1.30. Забезпечує відповідно до законодавства України проведення конкурсу на зайняття посади керівників підприємств та закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.31.  Забезпечує відповідно до законодавства України розвиток усіх видів медичного обслуговування, оптимізацію мережі підприємств та закладів охорони здоров’я всіх форм власності, визначає потребу в кадрах для зазначених закладів, укладає договори для підготовки спеціалістів, організовує роботу щодо підвищення кваліфікації кадрів.

4.2.32. Здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо змін у структурі галузі охорони здоров’я міста Харкова.

4.2.33. Узгоджує статути (положення) закладів та підприємств, фінансові плани та зміни до них, штатні розписи підприємств комунальної власності територіальної громади міста Харкова в галузі охорони здоров’я.

4.2.34. Затверджує фінансові плани комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров’я та зміни до них.

4.2.35. Вносить у встановленому порядку пропозиції Харківської міській раді щодо створення, реорганізації й ліквідації підприємств та закладів охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.

4.2.36. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент, відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Департамент має право:

4.3.1. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднання громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3.3. Видає накази з питань, які належать до компетенції Департаменту, обов’язкових для виконання структурними підрозділами Департаменту та підвідомчими підприємствами, закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста.

4.3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.3.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради та її виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій Харківської міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.3.6. Нагороджувати Почесною грамотою Департаменту осіб, задіяних у галузі охорони здоров’я.

4.4. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, закладами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями.

5. Структура департаменту

5.1. До складу Департаменту входять управління та відділи.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначено в положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. Керівництво департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

6.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.

6.2.3. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.

6.2.4. Є розпорядником бюджетних та інших коштів, що у встановленому порядку передані Департаменту.

6.2.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників.

6.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

6.2.7. Розробляє проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Департаменту, у т. ч. нормативного характеру, проводить експертизу проектів зазначених актів.

6.2.8. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.

6.2.9. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту.

6.2.10. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

6.2.11. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.

6.2.12. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

6.2.13. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

6.2.14. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

6.2.15. Розглядає та затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи підвідомчих закладів охорони здоров’я, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

6.2.16. Розглядає та затверджує фінансові плани та зміни до них, погоджує плани використання бюджетних коштів та штатні розписи комунальних некомерційних підприємств, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

6.2.17. Розглядає та погоджує плани використання бюджетних коштів, штатні розписи підприємств охорони здоров’я, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова.

6.2.18. Забезпечує збір, узагальнення, аналіз та своєчасне подання бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності підвідомчих комунальних закладів та підприємств охорони здоров’я.

6.2.19. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності та дає доручення.

6.2.20. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту, має право розпоряджатися рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

6.2.21. Працює із секретними документами та документами обмеженого доступу.

6.2.22. Має право брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них із питань, що належать до його компетенції.

6.2.23. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.2.24. Нагороджує співробітників Департаменту і працівників закладів, установ, підприємств незалежно від форми власності, а також членів об’єднань і громадських організацій громадян, що діють на території міста Харкова, у галузі охорони здоров’я почесними грамотами Департаменту.

6.2.25. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.26. Здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Директор Департаменту має заступників.

6.4. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається на одного із заступників відповідно до розпорядження міського голови.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог до чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

охорони здоров’я

Харківської міської ради Ю.В. СОРОКОЛАТДодаток 77

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(нова редакція)


1. Загальні положення

1.1.  Департамент соціальної політики (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється Харківською міською радою.

1.2.  Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

1.3.  Департамент є правонаступником Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради; Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради в частині повноважень у сфері соціальних питань у зв'язку з перейменуванням.

1.4.  У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Самопредставництво Департаменту та посадових осіб у судах здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2. Юридичний статус та майно Департаменту

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з  юридичними  та  фізичними особами, набувати  майнових  та  особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді.

2.2.  Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4.  Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

2.6. Юридична адреса Департаменту: вул. Сумська, 64, місто Харків, 61002.

3. Мета і завдання Департаменту

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення прав мешканців територіальної громади міста з питань соціального захисту населення, соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення та забезпечення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ, організацій соціального спрямування.

3.2. Основними завданнями Департаменту є:

3.2.1. Забезпечення реалізації на території міста Харкова державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни та жертвам політичних репресій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян.

3.2.2.  Сприяння реалізації на території міста Харкова державної політики у сфері:

соціально-трудових відносин, оплати праці, зайнятості населення, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;

надання соціальної підтримки (державні допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що здійснюються за рахунок державного бюджету, соціальні послуги, тощо).

3.2.3.  Сприяння діяльності підприємств, закладів, установ та організацій з питань соціального захисту населення міста Харкова всіх форм власності, підтримка волонтерської діяльності.

3.2.4.  Організація надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

3.2.5.  Створення в місті Харкові необхідних умов для надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, постраждалим від торгівлі людьми.

3.2.6.  Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців.

3.3. Здійснення повноважень головного розпорядника коштів місцевого бюджету з виконання бюджетних програм, визначених рішенням сесії Харківської міської ради про бюджет міста Харкова.

3.4.  Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1.  Аналізує стан і тенденції соціального розвитку на території міста Харкова, готує та надає міському голові в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Розробляє проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проектів таких актів.

4.1.3. Здійснює моніторинг та аналіз реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території міста, готує та подає пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку.

4.1.4.  За дорученням міського голови готує звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів.

4.1.5.  Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, політичних партій тощо, а також звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію.

4.1.6. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

4.1.7.  Надає пропозиції та сприяє забезпеченню фінансуванню закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері соціального захисту населення.

4.1.8.  Координує взаємодію закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями.

4.1.9.  Забезпечує виконання місцевих програм у сфері соціальної політики і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.1.10.  Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

4.1.11.  Координує та здійснює контроль роботи Управління з соціальних питань, Управління соціального моніторингу, які зазначені в п. 5.1 цього Положення, підвідомчих закладів, центрів соціальних служб та спеціальних закладів для постраждалих від насильства.

4.1.12.  Організовує роботу органів соціального захисту, установ у форматі «Прозорий офіс».

4.1.13.  Сприяє та координує роботу управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, здійснює заходи щодо їх інформаційного забезпечення та запровадження електронних послуг шляхом реінжинірингу соціальних послуг.

4.1.14. Забезпечує відповідно до законодавства України розвиток і вдосконалення мережі закладів соціального захисту всіх форм власності.

4.1.15. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах завдань та повноважень.

4.1.16.  Бере участь у реалізації міських програм і заходів щодо виконання державних та регіональних програм з питань охорони праці в межах завдань та повноважень.

4.1.17. Здійснює заходи з моніторингу своєчасності виплати заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності мінімальних гарантій оплати праці.

4.1.18.  Організовує проведення громадських робіт для безробітних осіб відповідно до чинного законодавства України в межах компетенції.

4.1.19.  Вивчає потребу територіальної громади міста в соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб та створення ефективної системи надання соціальних послуг.

4.1.20. Здійснює заходи для забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, моніторинг створення умов для безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

4.1.21.  Організовує роботу комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам та складає реєстр отримувачів допомоги.

4.1.22.  Сприяє організації роботи комісій із забезпечення житлом деяких категорій осіб та узагальнює потребу по місту в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

4.1.23.  Організовує роботу із соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє діяльності закладів, центрів, що надають психологічну та соціальну допомогу особам, які стали жертвами насильства, у тому числі сімейного.

4.1.24.  Сприяє впровадженню заходів Координаційної ради з питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї, тендерному насильству, протидії торгівлі людьми.

4.1.25. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Надавати пропозиції щодо створення та підтримки підприємств, закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток соціального захисту населення.

4.2.2. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.3.  Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.4.  Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5. Структура Департаменту

5.1. До складу Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту.

5.1.2. Управління соціального моніторингу.

5.1.3. Управління з соціальних питань.

5.2. Структура Департаменту затверджується розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

5.3.  Діяльність Управління з соціальних питань, Управління соціального моніторингу регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою. Положення про інші структурні підрозділи, що входять до складу Департаменту, затверджуються директором Департаменту.

5.4.  Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. Керівництво Департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1.  Здійснює координацію роботи, пов'язаної з виконанням основних завдань високого ступеня складності, здійснює керівництво Департаментом.

6.2.2.  Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань та несе персональну відповідальність за їх якість та результативність.

6.2.3.  Координує роботу працівників Департаменту, визначає сфери (напрями діяльності) заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів.

6.2.4.  Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису Департаменту.

6.2.5.  Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту.

6.2.6. Організовує розроблення та впровадження в межах повноважень Департаменту стратегічних планів, комплексних місцевих програм та планів розвитку соціальної сфери.

6.2.7.  У межах повноважень видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, що належать до компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд міського голови, міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.8.  Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.

6.2.9.  Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.

6.2.10. У процесі виконання завдань забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом Харківської міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

6.2.11.  Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

6.2.12.  Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проектів таких актів.

6.2.13.  Бере участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.2.14. Звітує Харківській міській раді про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.

6.2.15. Укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.

6.2.16.  Інформує територіальну громаду міста Харкова з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

6.2.17.  Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

6.2.18.  Подає міському голові в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакансій, нагородження відзнаками та застосування заходів дисциплінарних стягнень, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Департаменту.

6.2.19. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв та звернень.

6.2.20.  Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Директор Департаменту має право:

6.3.1. За дорученням керівництва (міського голови та/або заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення) представляти Харківську міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень Департаменту.

6.3.2.  У межах своїх повноважень та на виконання завдань Департаменту видавати накази з питань основної діяльності Департаменту, організовувати та контролювати їх виконання.

6.3.3.  Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, територія юрисдикції яких стосується Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Департаментом завдань.

6.3.4. Проводити перевірку та контроль за виконанням підвідомчими підприємствами, установами та організаціями питань, що належать до повноважень Департаменту, за результатами вносити пропозиції міському голові, міській раді щодо поліпшення їх діяльності чи притягнення до відповідальності їх керівників.

6.3.5. Залучати фахівців відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до повноважень Департаменту.

6.3.6.  Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками Департаменту посадових обов'язків та завдань.

6.3.7. Вносити на розгляд міського голови та/або заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

6.3.8. Представляти без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради   Л.В. БОЛГОВА


Додаток 78

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики

Харківської міської ради (нова редакція)


1. Загальні положення

1.1.  Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, директору Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.3.  Управління є правонаступником Управління праці та соціальних питань Департаменту у зв'язку з перейменуванням.

1.4.  У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Самопредставництво Управління та посадових осіб у судах здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді.

2.2. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штампи, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4.  Граничну чисельність визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5.  Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.6. Юридична адреса Управління: вул. Сумська, 64, м. Харків.

3. Мета і завдання Управління

3.1.   Метою діяльності Управління є забезпечення виконання встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення в місті Харкові, спрямованих на реалізацію громадянами своїх соціальних прав, утримання рівня та якості життя громадян згідно з чинним законодавством.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Розробка та реалізація заходів, спрямованих на створення умов для жителів територіальної громади щодо забезпечення їх прав та потреб з питань соціального захисту населення.

3.2.2. Реалізація місцевих програм соціального захисту населення.

3.2.3.  Створення сприятливих умов для функціонування закладів соціального захисту.

3.2.4.  Здійснення заходів щодо соціальної підтримки осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ветеранів війни, учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян. Взаємодія з громадськими організаціями у сфері соціального захисту вищезазначених осіб.

3.2.5. Створення умов для реалізації державних соціальних програм та державної політики у сфері соціального захисту населення.

3.2.6. Підтримка найбільш соціально незахищених верств населення через відносини з громадою та громадськими формуваннями.

3.3.  Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Готує пропозиції до Департаменту для включення до програм соціально-економічного розвитку міста Харкова у сфері соціальних питань, реалізації державної політики в галузі охорони життя і здоров'я людей на виробництві, невиробничій сфері та щодо профілактики побутового травматизму, участь в організації виконання зазначених програм, подання до Департаменту звітів про хід і результати їх виконання.

4.1.2. Сприяє забезпеченню в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, оплату праці, охорону праці, зайнятість населення, удосконалення форм і принципів соціального партнерства, організації співробітництва Харківської міської ради з профспілками та організаціями роботодавців.

4.1.3. Готує і подає на розгляд Департаменту та на затвердження Харківської міської ради Програму сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова.

4.1.4.  Формує пропозиції щодо розгляду та внесення зауважень до проектів планів закладів, організацій та установ, які діють у сфері соціального захисту населення в місті Харкові та належать до комунальної власності територіальної громади міста.

4.1.5.   Керує діяльністю та проводить організаційно-методичне забезпечення роботи, координацію та контроль за роботою закладів сфери соціального захисту, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова. Сприяє та надає відповідні пропозиції щодо їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

4.1.6. Заслуховує звіти про роботу керівників закладів соціального захисту, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

4.1.7.  Бере участь у підготовці в установленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади керівників закладів, установ та організацій сфери соціального захисту, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

4.1.8. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо відкриття, реорганізації та ліквідації закладів сфери соціального захисту, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

4.1.9. Надає пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку закладів, підприємств, організацій та установ сфери соціального захисту незалежно від форм власності для внесення в разі потреби пропозицій із зазначених питань до відповідних органів виконавчої влади.

4.1.10.  Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку сфери соціального захисту на території міста Харкова. Бере участь у координації роботи.

4.1.11. Розробляє та готує пропозиції з питань фінансування заходів щодо забезпечення соціального захисту мешканців міста, надає їх для попереднього розгляду до Департаменту для подальшого включення до проекту бюджету міста Харкова.

4.1.12. Проводить моніторинг стану роботи щодо охорони праці, у тому числі за колективними договорами, стану роботи з питань контролю за атестацією робочих місць за умовами праці та забезпечує соціальний захист працюючих на підприємствах із небезпечними та шкідливими умовами праці, аналізує ефективність роботи щодо профілактики травматизму на виробництві, стан невиробничого травматизму.

4.1.13.  Вивчає стан використання трудових ресурсів, аналіз розвитку процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти, готує відповідні пропозиції та прогнози до Програми соціально-економічного розвитку міста.

4.1.14.  Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань, організацію ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями.

4.1.15. Співпрацює з іншими органами місцевого самоврядування, державними органами з питань соціального захисту населення.

4.1.16. Здійснює в межах повноважень моніторинг за дотриманням державних мінімальних соціальних стандартів з оплати праці.

4.1.17.   Сприяє подальшому розвитку ринку соціальних послуг міста Харкова, впровадженню інноваційних механізмів підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади.

4.1.18.   Сприяє роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері соціальних послуг та соціального захисту населення.

4.1.19.  Готує та надає пропозиції щодо встановлення за рахунок коштів бюджету міста Харкова і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій соціального захисту населення.

4.1.20. Сприяє діяльності управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради з питань опіки та піклування щодо повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.21.  Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам закладів, установ та організацій соціальної сфери, розташованих на території міста Харкова, незалежно від форм власності.

4.1.22. Надає в установленому порядку пропозиції щодо розгляду клопотань підприємств, закладів, установ та організацій соціальної сфери про присвоєння почесних звань України, нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, відзнаками міського голови, Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

4.1.23. Розробляє проекти нормативно-правових актів, які належать до компетенції Управління. Проводить експертизу проектів нормативних актів, які стосуються сфери соціальних питань.

4.1.24.  Формує довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім'ї) після надання співробітникам Управління як авторизованим користувачам доступу до вебсайту з метою отримання інформації (довідок) з Реєстру в порядку, передбаченому Положенням про Реєстр територіальної громади міста Харкова, для виконання покладених на Управління завдань та повноважень, надання послуг громадянам.

4.1.25.  Розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, веде прийом громадян з особистих питань і забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих клопотань.

4.1.26.  Взаємодіє із засобами масової інформації щодо розповсюдження інформації з питань соціального захисту населення.

4.1.27.  Здійснює інші повноваження, покладені на Управління, згідно з чинним законодавством України.

4.1.28. Формує пропозиції щодо розгляду та вносить зауваження до проектів планів підприємств, організацій, закладів та установ соціального захисту, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.

4.1.29.  Бере участь у забезпеченні відповідно до законодавства України розвитку соціального захисту, розвитку і вдосконалення закладів соціального захисту всіх форм власності, бере участь в організації роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів.

4.1.30.   Виконує завдання з питань праці та створює умови для реалізації державної політики у сфері охорони праці, профілактики травматизму невиробничого характеру та зайнятості населення, забезпечує в межах своїх повноважень, установлених законодавством України, гарантії соціального захисту населення.

4.1.31.  Організовує проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

4.1.32. Проводить аналіз та вивчення на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності дотримання законодавства про працю, охорону праці.

4.1.33. Координує, проводить організаційно-методичне забезпечення та здійснює контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг територіальними центрами надання соціальних послуг районів міста Харкова.

4.1.34. Приймає заяви та документи для отримання реабілітаційних послуг особами з інвалідністю, дітьми віком до 2 років, які належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності, які направляє до підпорядкованого реабілітаційного закладу.

4.1.35.   Розглядає та затверджує кошториси, штатні розклади комунальних закладів та установ, підпорядкованих Управлінню.

4.1.36. Забезпечує методично-організаційну роботу профільних рад та комітетів, створених відповідно до чинного законодавства, з питань, що належать до компетенції Управління.

4.1.37. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Структура Управління затверджується міським головою.

5.3. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються директором Департаменту.

5.4.  Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту та погодженням заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

6.2.  За посадою начальник Управління є заступником директора Департаменту.

6.3. Начальник Управління:

6.3.1.   Здійснює керівництво діяльністю Управління у складі Департаменту, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу, забезпечує виконання покладених на Управління у складі Департаменту завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання, а також за роботу підвідомчих Управлінню установ, закладів, організацій.

6.3.2. Контролює роботу працівників Управління, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників структурних підрозділів, підвідомчих Управлінню установ, закладів, організацій.

6.3.3.  Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.4.  Планує роботу Управління, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Управління.

6.3.5.  Забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України.

6.3.6. Розробляє проекти нормативно-правових актів, які належать до компетенції Управління. Проводить експертизу проектів нормативних актів, які стосуються сфери соціальних питань.

6.3.7.  Погоджує положення про відділи Управління, положення про сектори у складі відділів, посадові інструкції працівників Управління. Надає директору Департаменту пропозиції щодо штатного розпису, призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Управління, своєчасного заміщення вакантних посад, нагородження відзнаками та застосування заходів дисциплінарних стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, з питань кошторису витрат на утримання Управління та на виконання функцій соціального захисту населення.

6.3.8.  Розглядає та затверджує кошториси, штатні розписи комунальних закладів, установ та організацій, підпорядкованих Управлінню, у т. ч. територіальних центрів надання соціальних послуг.

6.3.9.  Розпоряджається бюджетними та іншими коштами, переданими Управлінню в установленому порядку та несе персональну відповідальність за їх використання.

6.3.10.  Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Управління.

6.3.11. Представляє Управління у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами без довіреності.

6.3.12.  Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає доручення.

6.3.13.  Відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських документах.

6.3.14. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Управлінні, організовує збереження документації Управління.

6.3.15.  Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.3.16.  Організовує та забезпечує в межах повноважень органів місцевого самоврядування виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

6.3.17.   Організовує та забезпечує підготовку підпорядкованих комунальних установ, закладів, організацій до функціонування в особливий період.

6.3.18. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Управлінні.

6.3.19.  Веде особистий прийом громадян, забезпечує в межах компетенції виконання їх законних вимог, розглядає у встановленому порядку листи, заяви, скарги і звернення громадян.

6.3.20.  У межах визначених повноважень організовує листування з відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління у складі Департаменту.

6.3.21.  Інформує мешканців міста про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює  свою діяльність у  засобах  масової інформації  в  межах своєї компетенції.

6.3.22. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

6.4. Начальник Управління має право:

6.4.1. Одержувати в установленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

6.4.2. Здійснювати в установленому порядку перевірки та контроль за діяльністю підвідомчих Управлінню підприємств, установ та організацій, з питань, що належать до повноважень Управління, за результатами яких вносити директору Департаменту відповідні пропозиції.

6.4.3.  Залучати фахівців відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.4.4.  Вимагати якісного та в повному обсязі виконання працівниками Управління у складі Департаменту посадових обов'язків та завдань.

6.4.5.  Вносити на розгляд керівництва Департаменту пропозиції щодо вдосконалення роботи відповідного управління або відділу.

6.5.  Начальник Управління безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

6.6. Начальник Управління має заступників.

6.7.  На час відсутності начальника Управління виконання його обов'язків покладається на одного із заступників відповідно до наказу директора Департаменту.

7. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до Положення про Управління вносяться в порядку, установленому для його прийняття.
Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради   Л.В. БОЛГОВАДодаток 104

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського

району Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1.  Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2.  Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Дзержинської районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5.  У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1.  Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

Управління працює у форматі «Прозорий офіс».

2.2.  Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4.  Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: просп. Науки, 17-А, м. Харків, 61166.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Шевченківського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Шевченківського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3.  Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4.  Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6.  Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2.  Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3.  Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником   яких   є   Міністерство   соціальної   політики   України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5.   Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6.  Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8.  Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10.   Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,

на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12.  Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15.   Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів,  імунобіологічних  препаратів,  виробів  медичного  призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16.  Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18.  Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19.  Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20.  Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21.  Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги.

Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств -надавачів послуг.

4.1.24.  Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27.  Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій цим громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29.  Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30.    Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32.  Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33.  Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34.  Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37.  Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39.   Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Шевченківського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40.  Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам.

4.1.41.  У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44.   Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45.  Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немаинових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47.  Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немаинових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49.  На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50.  Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51.  Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52.  Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54.  Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55.  Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56.  Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57.  Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59.  Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61.  Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62.   Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63.   Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64.  Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65.  Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66.  Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68.  Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70.  Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71.  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72.  Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73.   Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74.  Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6.  Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7.  Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8.  Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3.  Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4.  Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1.  Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1.  Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3.  Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5.  Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7.  Готує та надає голові адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8.  Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9.  Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13.  Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15.  Інформує мешканців  району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у  засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16.  Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.  Зміни  та доповнення до цього  Положення  вносяться  в  порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради   Л.В. БОЛГОВАДодаток 107

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району

Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1.  Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2.  Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Київського району Харківської міської ради.

1.3.  Діяльність Управління координує Адміністрація Київського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Київської районної в місті Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5.  У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

Управління працює у форматі «Прозорий офіс».

2.2.  Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3.  Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4.  Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: вул. Сумська, 78, м. Харків, 61002.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Київського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Київського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3.  Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4.  Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6.  Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2.  Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3.  Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5.   Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6.  Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8.  Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10.   Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової   винагороди   жінкам,   яким   присвоєно   почесне   звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12.  Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14.   Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15.   Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16.  Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18.  Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19.  Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20.  Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21.  Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги. Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств - надавачів послуг.

4.1.24.  Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27.  Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29.  Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30.    Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31.  Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33.  Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34.  Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37.  Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористйчної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39.  Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Київського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44.  Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45.  Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немаинових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47.  Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немаинових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49.  На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50.  Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осібі

4.1.51.  Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52.  Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54.  Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55.  Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56.  Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57.  Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59.  Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61.  Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62.   Бере  участь  у  діяльності  робочої  групи  зі  створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63.   Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64.  Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65.  Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66.  Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Київського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68.  Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70.  Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71.  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72.  Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73.   Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4.  Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6.  Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Київського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7.  Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8.  Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3.  Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4.  Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1.  Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Київського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1.  Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3.  Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5.  Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7.  Готує та надає голові адміністрації Київського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8.  Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9.  Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13.  Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців  району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого  комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у  засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16.  Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється відповідно до рішення Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.  Зміни  та доповнення до  цього  Положення  вносяться  в  порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради   Л.В. БОЛГОВА


Додаток 110

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції  рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського

району Харківської міської ради (нова редакція)


1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Слобідського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Комінтернівської районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: вул. Вишнева, З, м. Харків, 61124.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Слобідського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Слобідського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги. Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств - надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Слобідського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немайнових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Слобідського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради   Л.В. БОЛГОВАДодаток 113

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації  Холодногірського

району Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації  Холодногірського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації  Холодногірського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація  Холодногірського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації  Холодногірського району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: вул. Благовіщенська, 34, м. Харків, 61052.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Холодногірського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Холодногірського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги.

Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств -надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Холодногірського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немаинових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немаинових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА


Додаток 116

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Московського

району Харківської міської ради (нова редакція)


1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Московського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Московського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради та управління соціального захисту населення та праці Московської районної в місті Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

Управління працює у форматі «Прозорий офіс».

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: просп. Тракторобудівників, 144, м. Харків, 61121.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Московського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Московського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги. Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств - надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних Інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Московського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немайнових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Московського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Московського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Московського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Московського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВАДодаток 119

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського

району Харківської міської ради (нова редакція)


1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3 Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: вул. Різдвяна, 1, м. Харків, 61052.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Новобаварського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Новобаварського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги. Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств - надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Новобаварського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немаинових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немаинових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВАДодаток 122

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального

району Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Орджонікідзевської районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: вул. Бібліка, 6, м. Харків, 61007.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Індустріального району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Індустріального району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення та виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України.

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення та виплату разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги. Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств -надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення та виплату допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Здійснює призначення та виплату компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Здійснює призначення та виплату грошової компенсації вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Індустріального району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немайнових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Індустріального району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Індустріального району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВАДодаток 125

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського

району Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Фрунзенської районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: просп. Льва Ландау, 48, м. Харків, 61060.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Немишлянського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Немишлянського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України та перераховує кошти за призначеними допомогами на рахунки одержувачів соціальних допомог, відкритих в установах уповноважених банків або відділеннях AT «Укрпошта».

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», передає списки-розпорядження до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для нарахування і виплати.

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги.

Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств -надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Призначає компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Призначає грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України. Направляє прийняті рішення до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення, засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Немишлянського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немайнових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА


Додаток 128

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського

району Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, голові адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради.

1.3. Діяльність Управління координує Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради і Департамент соціальної політики Харківської міської ради.

1.4. Управління є правонаступником Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, управління праці та соціального захисту населення адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради та управління праці та соціального захисту населення Червонозаводської районної в м. Харкові ради у зв'язку з перейменуванням.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Управління

2.1. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документів.

2.2. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Управління визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджуються у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Управління: просп. Гагаріна, 7, м. Харків, 61001.

Повна назва: Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УСЗНА Основ'янського району ХМР.

3. Мета і завдання Управління

3.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Основ'янського району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основними завданнями Управління є:

3.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації.

3.2.2. Призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.2.3. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.2.4. Реалізація державної політики з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

3.2.5. Участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

3.2.6. Забезпечення захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Здійснює реалізацію державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

4.1.2. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста.

4.1.3. Виконує функції головного розпорядника коштів місцевого бюджету при фінансуванні видатків на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, головним розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України, при фінансуванні видатків на здійснення заходів державних програм соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

4.1.4. Проводить моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців.

4.1.5. Здійснює моніторинг стану невиробничого та виробничого травматизму, умов праці та профзахворювань на підприємствах, в організаціях та установах району, сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.1.6. Бере участь у виконанні територіальної програми зайнятості населення та реалізації заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

4.1.7. Проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, змін і доповнень до них, розглядає їх на відповідність чинному законодавству, оприлюднює на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них.

4.1.8. Бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації.

4.1.9. Бере участь у здійсненні заходів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

4.1.10. Проводить в межах компетенції відповідно до чинного законодавства роботу щодо надання населенню житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України.

4.1.11. Забезпечує призначення та виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, відшкодування витрат на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України.

4.1.12. Проводить призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, нарахування компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортне обслуговування, відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до вимог законодавства, формує заявку на виплату до Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

4.1.13. Надає допомогу на поховання мешканців району (за винятком пенсіонерів), які не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, за зверненнями осіб, які здійснили поховання.

4.1.14. Забезпечує методичну та організаційну діяльність комісій та робочих груп із соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України, визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами.

4.1.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог та субсидій, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

Визначає право окремих категорій громадян на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, надає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

4.1.16. Формує районну базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) за соціальною ознакою, веде їх персоніфікований облік.

4.1.17. Розраховує щомісяця суму пільги виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом та з урахуванням встановлених цін / тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої від управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

Формує та передає щомісяця до Мінсоцполітики реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за встановленою формою.

Надає управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу в поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

4.1.18. Здійснює в порядку, визначеному законодавством, перерахування бюджетних коштів закладам вищої освіти для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) відповідно до наданих закладами вищої освіти списків студентів (курсантів), яким призначено соціальні стипендії.

4.1.19. Нараховує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку -отримувачів видів соціальних допомог, які виплачуються Управлінням.

4.1.20. Організовує безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка мала особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством.

4.1.21. Організовує проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу, згідно із законодавством.

4.1.22. Здійснює призначення та виплату разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

4.1.23. Веде облік окремих категорій громадян, яким встановлено додаткові соціальні гарантії за рахунок бюджету міста Харкова з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, щодо пільгового проїзду та інші пільги. Готує та передає відповідні списки до Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та підприємств -надавачів послуг.

4.1.24. Проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

4.1.25. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

4.1.26. Організовує роботу державних соціальних інспекторів у межах визначених повноважень.

4.1.27. Бере участь у межах повноважень у зборі та підготовці документів щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, оформленні та видачі відповідних документів про право на пільги. Організовує надання пільг і здійснює призначення та виплату допомог та компенсацій зазначеним громадянам відповідно до законодавства України в межах своїх повноважень.

4.1.28. Організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, у тому числі учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», постраждалих учасників Революції Гідності.

4.1.29. Здійснює призначення та виплату компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

4.1.30. Здійснює призначення та виплату грошової компенсації вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та у зворотному напрямку учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку, особам, які супроводжують осіб з інвалідністю за спінальним профілем оздоровлення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку, відповідно до законодавства України.

4.1.31. Організовує прийом та опрацювання документів для призначення та виплати у встановленому порядку:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих та особам з інвалідністю, учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членам їх сімей;

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми, у межах виділених із державного бюджету коштів відповідно до вимог чинного законодавства;

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;

одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань;

одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (до 18 років) померлих осіб, які мали особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

державних довічних стипендій Героям Радянського Союзу та учасникам бойових дій;

одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

4.1.32. Веде облік внутрішньо переміщених осіб. Здійснює оформлення і видачу довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, приймає рішення щодо їх скасування у встановленому порядку.

4.1.33. Проводить перевірки достовірності інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, зазначеної в заяві про призначення соціальних допомог внутрішньо переміщеній особі.

4.1.34. Встановлює статус ветерана праці, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань, постраждалого учасника Революції Гідності та видає відповідні посвідчення; засвідчує статус дитини війни згідно з чинним законодавством.

4.1.35. Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд громадянам пільгових категорій у визначеному законодавством України порядку.

4.1.36. У разі потреби забезпечує видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у визначеному законодавством України порядку.

4.1.37. Забезпечує здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності у встановленому порядку.

4.1.38. Організовує збір, підготовку та опрацювання документів щодо реалізації на районному рівні державної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у межах повноважень.

4.1.39. Бере участь у роботі з визначення потреби мешканців Основ'янського району міста Харкова в соціальних послугах, готує і надає пропозиції до Департаменту соціальної політики Харківської міської ради щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби.

4.1.40. Забезпечує облік осіб, які звертаються до Управління з питань їх направлення до установ та закладів, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів таким особам.

4.1.41. У разі потреби оформлює в установленому порядку документи для влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) самотніх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей з інвалідністю. Направляє сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.42. Бере участь у діяльності спостережної комісії.

4.1.43. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.1.44. Здійснює заходи щодо встановлення і припинення опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.45. Готує пропозиції до опікунської ради та висновки до суду щодо можливості призначення особи опікуном (піклувальником).

4.1.46. Вживає заходи щодо захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.1.47. Проводить обстеження житлово-побутових умов житла, у якому проживає недієздатна чи обмежено дієздатна особа або яке планується придбати на ім'я громадянина, що перебуває під опікою (піклуванням).

4.1.48. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради з питань захисту житлових, майнових і немаинових прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, сприяє влаштуванню осіб, які потребують опіки (піклування), до психоневрологічних будинків-інтернатів.

4.1.49. На підставі рішення опікунської ради району реєструє помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.1.50. Веде облік повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування), помічників дієздатних осіб. Формує та зберігає особові справи недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб. Веде реєстр особових справ недієздатних та обмежено дієздатних осіб, помічників дієздатних осіб.

4.1.51. Здійснює контроль за діяльністю опікунів і піклувальників, яких рішенням суду призначено здійснювати опіку та піклування над повнолітніми особами.

4.1.52. Розглядає звернення громадян, органів соціального захисту населення, органів охорони здоров'я та інших юридичних осіб щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами, скарги на дії опікунів (піклувальників).

4.1.53. Інформує правоохоронні органи щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків або зловживання ними своїми правами.

4.1.54. Забезпечує оскарження судових рішень у справах, які порушують права і законні інтереси недієздатних та обмежено дієздатних осіб у разі надходження інформації.

4.1.55. Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

4.1.56. Здійснює облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Оформлює документи на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та формує замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проводить перерахування коштів підприємствам за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації в установленому порядку.

4.1.57. Визначає потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.58. Приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

Спрямовує бюджетні кошти на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю реабілітаційним установам та закладам охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

4.1.59. Проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями та передає сформовані документи до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.60. Інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

4.1.61. Здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень / довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

4.1.62. Бере участь у діяльності робочої групи зі створення безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

4.1.63. Здійснює прийом та оформлення документів, необхідних для призначення компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, а також на транспортне обслуговування з подальшим направленням оформлених документів до Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.64. Забезпечує ведення інформаційних систем і реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України.

4.1.65. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

4.1.66. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для інформування керівництва Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.1.67. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.1.68. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

4.1.69. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

4.1.70. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

4.1.71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

4.1.72. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

4.1.73. Забезпечує захист персональних даних та конфіденційної інформації у визначеному законодавством порядку.

4.1.74. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

4.1.75. Виконує інші, передбачені законодавством України, повноваження.

4.2. Управління для виконання своїх повноважень та завдань має право:

4.2.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Проводити вивчення питань з дотримання правил, норм та стандартів з питань охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.3. Проводити в разі потреби обстеження житлово-побутових умов особи, що потребує опіки або піклування, та умов життя кандидата в опікуни, піклувальники і складати відповідні акти щодо проведених обстежень. Брати участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).

4.2.4. Надавати до органів державного нагляду за охороною праці інформацію щодо виявлених порушень на підприємствах, в установах та організаціях району.

4.2.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів Харківської міської ради та органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікації, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.2.6. Надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління, до Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

4.2.7. Залучати спеціалістів виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.8. Створювати комісії, робочі групи, ради для забезпечення виконання функцій Управління, проводити семінари, конференції, робочі зустрічі та круглі столи з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Звертатися до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав, законних інтересів та забезпечення виконання покладених повноважень.

5. Структура Управління

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, що затверджується Харківською міською радою.

5.3. Структура Управління затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються начальником Управління.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначено в посадових інструкціях, які затверджуються начальником Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради і за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення і директором Департаменту соціальної політики Харківської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

6.2.2. Вживає заходи щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.2.3. Видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.4. Планує потребу у фінансуванні на відповідний бюджетний рік державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити.

6.2.5. Розпоряджається коштами Управління в межах затверджених кошторисів, у тому числі передбаченими на виконання функцій соціального захисту населення.

6.2.6. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності.

6.2.7. Готує та надає голові адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради необхідні матеріали про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління.

6.2.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції його працівників.

6.2.9. Надає пропозиції міському голові про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також нагородження відзнаками працівників.

6.2.10. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків.

6.2.11. Призначає та звільняє з посад обслуговуючий персонал Управління.

6.2.12. Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, що належать до повноважень Управління, та вносить їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.2.13. Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.14. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.15. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється згідно з рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА


Додаток 133

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.11.2015 р.№ 7/15

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

в редакції рішення 36 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.06.2020 р. № 2140


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального моніторингу

Департаменту соціальної політики

Харківської міської ради

(нова редакція)


1. Загальні положення

1.1. Управління соціального моніторингу Департаменту соціальної політики (далі - Управління) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та "соціального захисту населення, директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Самопредставництво Управління та посадових осіб у судах здійснює Юридичний департамент Харківської міської ради у встановленому законодавством порядку.

2. Мета і завдання Управління

2.1. Метою діяльності Управління є моніторинг та аналіз соціальної політики на території міста Харкова задля створення сприятливих умов щодо функціонування в місті Харкові закладів, установ і організацій соціальної сфери та координація діяльності управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради та центрів соціальних служб.

2.2. Основними завданнями Управління є:

2.2.1. Здійснення моніторингу та аналіз виконання соціальних програм у місті Харкові.

2.2.2. Виділення пріоритетних напрямів діяльності в місті Харкові у сфері соціального захисту населення, а також всебічна підтримка таких напрямів.

2.2.3. Надання пропозицій та сприяння забезпеченню фінансування підприємств, закладів, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які діють у сфері соціального захисту населення.

2.2.4. Створення в місті Харкові необхідних умов для забезпечення тендерної рівності, попередження тендерно зумовленого та домашнього насильства, мінімізації торгівлі людьми.

2.2.5. Координація взаємодії підприємств, закладів, установ та організацій зазначених сфер з органами державної влади, профспілковими комітетами, іншими недержавними та громадськими організаціями.

2.2.6. Підготовка аналітичних, інформаційних і статистичних матеріалів, організація проведення досліджень стану розвитку соціальної сфери.

2.2.7. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

3. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Сприяє реалізації на території міста Харкова державної політики у сфері соціального захисту населення, виконання відповідних регіональних, міських програм у межах наданих повноважень.

3.1.2. Здійснює моніторинг та аналіз звітних і статистичних даних управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, центрів соціальних служб.

3.1.3. Бере участь у розробці проектів розпорядчих актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, у т. ч. нормативного характеру, з питань соціального захисту населення міста Харкова. Проводить експертизу таких актів.

3.1.4. Бере участь у підготовці та погодженні проектів розпорядчих актів, основними розробниками яких є інші виконавчі органи Харківської міської ради.

3.1.5. Готує інформаційні та аналітичні матеріали для надання міському голові.

3.1.6. Бере участь у підготовці пропозицій до проекту Програми соціально-економічного розвитку міста Харкова.

3.1.7. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, політичних партій тощо, а також звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію.

3.1.8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

3.1.9. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1.10. Здійснює моніторинг та аналіз реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території міста, готує та надає пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку.

3.1.11. Вивчає потребу міста в соціальних послугах, готує та надає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб та створення ефективної системи надання соціальних послуг.

3.1.12. Визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи із сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини.

3.1.13. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо надання соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення.

3.1.14. Сприяє організації роботи комісій із забезпечення житлом деяких категорій осіб та узагальнює потребу по місту в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.

3.1.15. Розглядає пропозиції щодо розстановки кадрів в установах соціального захисту та спеціальних закладах для постраждалих від насильства.

3.1.16. Координує роботу управлінь соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради.

3.1.17. Аналізує та надає пропозиції щодо вдосконалення роботи органів соціального захисту у форматі «Прозорий офіс».

3.1.18. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян здійснює координаційні функції, моніторинг за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян.

3.1.19. Організовує роботу комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам та складає реєстр отримувачів допомоги.

3.1.20. Спрямовує та координує діяльність центрів соціальних служб.

3.1.21. Організовує роботу із соціальної підтримки та надання соціальних послуг сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітним сім'ям, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу, особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.1.22. Сприяє діяльності закладів, центрів, що надають психологічну та соціальну допомогу постраждалим від насильства, у тому числі сімейного, або особам, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.

3.1.23. Впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, протидію торгівлі людьми.

3.1.24. Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством України. 3.2. Управління має право:

3.2.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.2.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4. Структура Управління

4.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

4.2. Структура Управління затверджується міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується цим Положенням, яке затверджується Харківською міською радою. Положення про структурні підрозділи, що входять до складу Управління, затверджуються директором Департаменту.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління

5.1. Управління очолює начальник, який за посадою є заступником директора Департаменту та призначається на посаду міським головою у порядку, встановленому законодавством.

5.2. Начальник Управління:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та координує їх роботу.

5.2.2. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до компетенції Управління.

5.2.3. Визначає сферу відповідальності заступників - керівників структурних підрозділів Управління, погоджує положення про відділи у складі Управління, посадові інструкції працівників Управління.

5.2.4. Надає директору Департаменту, в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень.

5.2.5. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Управління, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу проектів таких актів.

5.2.6. Співпрацює із структурними підрозділами апарату, інщими виконавчими органами Харківської міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування для забезпечення виконання завдань, поставлених перед Управлінням.

5.2.7. У межах визначених повноважень організовує листування з відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління.

5.2.8. Розглядає в межах повноважень заяви та звернення громадян, забезпечує підготовку відповідей на них.

5.2.9. Забезпечує стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в Управлінні.

5.2.10. Виконує інші повноваження згідно із законодавством України.

5.3. Начальник Управління має право:

5.3.1. Одержувати в установленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.3.2. Вимагати якісного та в повному обсязі виконання працівниками Управління посадових обов'язків та завдань.

6. Прикінцеві положення

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.Директор Департаменту

праці та соціальної політики

Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА