Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1247/18 «Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства»

Номер
2157/20
Сесія
36/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/06/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


36 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н ЯВід 24.06.2020 № 2157/20

м. Харків

Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1247/18 «Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства»

На підставі ст.ст. 189, 206 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства, затвердженого рішенням 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 № 1247/18 (далі - Порядок), такі зміни:

1.1. Розділ 2 «Нормативні посилання» після слів «від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження «Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові» доповнити словами «від 27.02.2019 № 1474/19 «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018» та від 18.12.2019 № 1908/19 «Про затвердження Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2018».

1.2. У розділі 3 «Визначення термінів» у визначенні поняття «Акт обстеження земельної ділянки» словосполучення «суб'єктами господарювання» замінити словом «землекористувачами».

1.3. Розділ 3 «Визначення термінів» доповнити абзацом такого змісту: «План земельної ділянки - це графічне зображення земельної ділянки виконане за результатами топографічної зйомки земельної ділянки, на якому, зокрема, зображені контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, та каталог координат у місцевій системі координат (Local) і системі координат 1963 року (SC63). План земельної ділянки повинен бути підписаний та скріплений печаткою розробника.».

1.4. У розділі 5 «Порядок відшкодування безпідставно збережених коштів»:

1.4.1. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:

«5.5. Площа земельної ділянки встановлюється:

5.5.1. На підставі плану земельної ділянки.

5.5.2. На підставі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі існування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав).».

1.4.2. В абзаці 4 пункту 5.10 слово «фіскальної» замінити словом «податкової».

1.4.3. Абзац 5 пункту 5.10 викласти в такій редакції:

«план земельної ділянки;».

1.4.4. Пункт 5.10 доповнити абзацами такого змісту:

«витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі існування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав);

витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі існування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав);

відомість координат земельної ділянки в місцевій системі координат (Local) і системі координат 1963 року (SC63) (у разі існування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав).».

1.4.5. Пункт 5.11 викласти в такій редакції:

«5.11. Якщо Договір укладається стосовно земельної ділянки, інформацію про яку внесено до Державного земельного кадастру, то розрахунок розміру безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання такої земельної ділянки здійснюється відповідно до розрахунку, затвердженого в Додатку 2 до Порядку.

Якщо Договір укладається стосовно земельної ділянки, інформацію про яку не внесено до Державного земельного кадастру, то розрахунок розміру безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання такої земельної ділянки здійснюється відповідно до розрахунку, затвердженого в Додатку 3 до Порядку.

Відповідний розрахунок є невід'ємною частиною Договору.».

1.5. Розділ 5 «Порядок відшкодування безпідставно збережених коштів» доповнити пунктом 5.12 такого змісту:

«5.12. Договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів підписується заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету Харківської міської ради та землекористувачем.».

1.6. Додаток до Порядку вважати додатком 1 до Порядку.

1.7. Додаток до Договору вилучити.

1.8. Доповнити Порядок додатком 2, що додається.

1.9. Доповнити Порядок додатком 3, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КЕРНЕС