Про затвердження Концепції розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова

Номер
2165/20
Сесія
36/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
24/06/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


36 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.06.2020 р. № 2165/20

м. Харків

Про затвердження Концепції розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова

З метою забезпечення запровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, поширення використання міських електронних сервісів, їх доступності для громадян, відповідно до Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 405-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки», від 17.01.2018 № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації», від 30.01.2019 № 37-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки», керуючись ст.ст. 25, 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова (далі - Концепція) (додається).

2. Виконавчим органам Харківської міської ради передбачати заходи щодо розвитку цифрової грамотності при підготовці внесення змін до діючих міських програм, безпосередньо пов’язаних з досягненням мети, визначеної в Концепції.

3. Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради та іншим виконавчим органам Харківської міської ради забезпечити в межах компетенції вжиття заходів, спрямованих на реалізацію Концепції.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Концепції розвитку цифрової грамотності

жителів міста Харкова»

від 24.06.2020 № 2165/20


Концепція

розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова


1. Загальні положення

Концепція розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова (далі - Концепція) передбачає здійснення заходів щодо розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова, впровадження відповідних стимулів для цифровізації суспільної сфери, усвідомлення наявних викликів, набуття мешканцями міста цифрових компетенцій, стимулювання використання та споживання цифрових технологій.

Розвиток цифрової грамотності жителів міста Харкова полягає у впроваджені конкретних рішень, стимулів, мотивацій для збільшення попиту та формуванні потреб харків’ян щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг у всіх сферах життєдіяльності.

Необхідно заохочувати харків’ян споживати та використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, зробити технології в місті Харкові доступними, щоб цифрові інфраструктури викликали бажання та мотивацію до них підключатися та ними користуватися.

1.1. Основні принципи Концепції.

1.1.1. Доступність.

Доступність є базовою вимогою до функціонування системи цифрової освіти та інструментів формування цифрових навичок мешканців міста.

У процесі реалізації Концепції має бути застосовано лише такі інструменти та створено елементи екосистеми цифрової освіти, які зможе використати мешканець міста незалежно від віку, соціального та матеріального становища з метою надбання необхідних компетенцій для ефективного використання цифрових сервісів міста.

1.1.2. Стратегічність.

Передбачає функціонування системи, яка б формувала лояльне сприйняття цифрової трансформації, впровадження та швидку адаптацію смарт-рішень та діджиталізації усіх сфер міста.

1.1.3. Комплексність.

Використання різних форматів актуалізації запиту та навчання. Принцип, який визначає необхідність формування системи, яка поєднує в собі існування та постійний розвиток у місті ком’юніті цифрових менторів, діджитал-студентів, не лише шляхом навчання, але й шляхом формування цифрової культури в місті.

1.1.4. Методологічність.

Виклад та поширення матеріалу, обрання таких методів і форм навчання, які є простими, зрозумілими та інформативними для відповідної цільової аудиторії.

1.1.5. Інноваційність.

Слугує орієнтиром на динамічні зміни в навколишньому світі та освітній діяльності, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. Вказаний принцип свідчить про відкритість, здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях.

1.2. Терміни, які вживаються у цій Концепції.

Цифрова грамотність - це система знань, а також когнітивних, соціальних і технічних навичок, які гарантують комфортне, зручне існування людини в інформаційному середовищі та ефективне використання цифрових технологій.

Цифрова компетенція - це здатність користувача впевнено, ефективно та безпечно вибирати і застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в різних сферах життя, заснована на безперервному оволодінні новими знаннями та уміннями.

Цифрове споживання - застосування цифрових компетентностей у певних життєвих ситуаціях, що приводить до використання (споживання) різних цифрових ресурсів, інтернетпослуг у роботі та в житті.

Цифрова культура - це вміння працювати з сучасною цифровою технікою і володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, до компонентів якої належать:

раціональне споживання інформації;

критичне мислення, що стосується кількості та якості сприйнятої інформації і вміщує пошук (вибір достовірних та надійних інформаційних джерел), інтерпретацію (надання переваги більше фактам, ніж думкам), дослідження (глибокий аналіз інформації для формування висновків) та оцінку (погляд на інформаційне повідомлення з різних аспектів);

цифрова грамотність, тобто вміння користуватись сучасними ІТ та програмним забезпеченням, особливо у професійній діяльності;

ІТ-волонтерство — використання ІКТ не лише для власних потреб, але й для вдосконалення оточуючого світу.

Екосистема цифрової освіти — це системи всіх існуючих або новостворених сегментів, єдине функціонування яких дозволить підвищити рівень цифрової грамотності населення.

Центр доступу до цифрової освіти — елемент єдиної системи цифрової освіти, з облаштованим робочим місцем, мета якого навчити отримувати міські послуги в режимі онлайн та використовувати електронні сервіси, надати можливість людям переглянути «освітній серіал» та підвищити свій рівень цифрової грамотності, отримати на місці консультацію щодо набутих знань та застосувати

їх на практиці.

Смарт-бібліотека - це багатофункціональний елемент єдиної системи цифрової освіти у сфері розвитку та дозвілля, який забезпечує для користувачів можливість самостійно використовувати електронні сервіси «розумного міста» та технологічні новинки, є основним простором, де можливо підвищити рівень своєї цифрової грамотності.

Цифрова інфраструктура - комплекс технологій, продуктів та процесів, що забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості електронної взаємодії, обміну даними, сигналами тощо, та основа цифрової економіки.

Принцип безпаперовості - оцифрування документів.

Лендінг - це вебсторінка, призначенням якої є зробити доступними електронні міські сервіси для кожного мешканця, використовуючи розміщення коротких змістовних інструкцій, та забезпечити мешканців міста можливістю вільно використовувати міські інструменти підвищення цифрової грамотності населення.

Діджитал-клуб - це ком’юніті, що складається з мешканців міста, які зацікавлені в підвищенні своєї цифрової грамотності та для яких в рамках вказаного клубу існує система заохочень.

1.3. Мета Концепції та очікувані результати від її реалізації.

Концепцію розроблено з метою більш зрозумілого, безпечного та доступного для кожного харків’янина використання міських електронних сервісів, сприяння в ефективному управлінні містом.

Очікуваними результатами розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова є:

розвинута міська інтегрована система цифрової освіти; функціонування центрів доступу до цифрової освіти; ефективний безкоштовний курс з цифрової грамотності базового рівня; функціонування програми «Цифрові лабораторії» у закладах середньої освіти;

взаємодія з усіма великими та середніми підприємствами міста з питань підвищення рівня цифрової грамотності працівників та громадськості;

єдина уніфікована електронна інструкція з використання міських сервісів міста;

розвинута мережа смарт-бібліотек; розроблений лендінг цифрової освіти у місті; карта доступності цифрової освіти;

відкрита «гаряча лінія» для отримання відповіді на запитання щодо наявності та використання можливостей з підвищення рівня цифрової грамотності в рамках міської концепції;

функціонування діджитал-клубу харків’ян;

зручна та розвинена цифрова інфраструктура;

формування лояльного ставлення до впровадження смарт-рішень в діяльності міської влади;

збільшення цифрового споживання;

закладення основи для подальшого розвитку цифрової економіки та підвищення конкурентоздатності в цій сфері;

збільшення кількості оброблених даних, які дозволяють отримувати цінну інформацію для використання в ділових процесах, суспільному житті, роботі міста;

розвинута цифрова культура в місті завдяки обізнаному сприйняттю мешканцями міста цифрової реальності, набуттю необхідних навичок управляти нею та працювати в ній;

підвищений індекс використання державних, муніципальних та приватних електронних сервісів;

створення середовища, що унеможливлює корупцію як явище; втілення в життєдіяльність мешканців міста принципу «освіта протягом життя» шляхом використання технології онлайн-навчання із застосуванням цифрових освітніх ресурсів;

формування у споживачів (бізнес, держава, громадяни) мотивації та потреби у цифрових технологіях;

наявність навичок у мешканців міста, які б допомагали модернізувати, оптимізувати та розвивати власний бізнес і процеси життєдіяльності міста; розвинене вміння застосовувати цифрові технології для власних потреб; впровадження превентивних механізмів щодо виникнення нового виду дискримінації, спричиненої різними рівнями цифрової обізнаності населення у сфері використання цифрових технологій та електронних сервісів міста;

зменшення рівня кібератак та діджитал-шахрайств шляхом формування культури особистої безпеки у мережі та використанні цифрових технологій;

створення цільових програм з метою забезпечення комфортних умов для функціонування та розвитку цифрових технологій;

підвищення конкурентоздатності людини на ринку завдяки вмінню працювати з даними та їх аналізувати.

1.4. Доцільність розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова.

Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р, створення та виконання національної програми навчання загальним і професійним цифровим компетенціям та знанням зазначено як одне з пріоритетних завдань на шляху до прискореного розвитку цифрової економіки.

Завдяки використанню онлайн та інших технологій громадяни можуть більш ефективно набувати знання, вміння та навички у багатьох інших сферах життя.

Цифрова грамотність повинна бути однією з головних компетенцій.

Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в систему суспільно-політичних відносин значно розширює можливості громадян щодо їх участі в процесах державного управління та впливу на прийняття управлінських рішень, створює умови для формування якісно нового рівня взаємодії органів влади та громадян.

Розвиток цифрової грамотності жителів міста Харкова обумовлений:

підвищенням рівня комфорту харків’ян шляхом впровадження цифрових технологій абсолютно у всіх сферах людської діяльності;

збільшенням впливу технологій на розширення можливостей людей навчатись, працювати, відпочивати, взаємодіяти;

забезпеченням спрощеного доступу харків’ян до послуг та товарів незалежно від віку;

полегшенням адаптивності до цифрових трансформацій і можливостей їх використання;

забезпеченням базових умов для ефективного управління містом; підвищенням ефективності фінансових інструментів в умовах обмеженості фінансових ресурсів з метою вирішення соціальних питань через смарт- рішення;

оперативністю прийняття рішень на базі цифрового стандарту, базуючись на спроможності керувати інформацією та використовувати інформаційні бази даних;

підвищенням віку конкурентоздатних осіб на ринку праці; трансформацією освіти та навчального процесу в інформаційному суспільстві;

прискоренням економічного зростання цифрового ринку.

1.5. Основні завдання Концепції.

Для ефективної реалізації Концепції та досягнення запланованих результатів необхідно:

дослідити кон’юнктури ринку та цільову аудиторію з метою отримання індексу рівня цифрової грамотності у місті Харкові;

впровадити систематичний моніторинг динаміки рівня цифрової грамотності;

організувати безкоштовний міський курс базового рівня цифрової грамотності;

відкрити в місті точки доступу до цифрової грамотності; підвищити рівень цифрової грамотності учнів, вчителів та батьків; підвищити рівень цифрової грамотності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

створити та розвивати екосистему цифрової освіти у місті; залучити усі департаменти Харківської міської ради до впровадження Концепції, забезпечення доступності до міських електронних сервісів у будь-якій сфері;

залучити усі великі та середні підприємства міста до реалізації Концепції шляхом впровадження міського курсу з цифрової грамотності для своїх працівників;

залучити усі адміністрації районів Харківської міської ради до формування цифрової культури у місті та оперативного розповсюдження інформації;

запровадити принцип безпаперовості в роботі органів місцевого самоврядування шляхом розвитку цифрової грамотності у посадових осіб.

2.  Заходи щодо розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова.

2.1. Дослідження кон’юнктури ринку та цільової аудиторії.

2.2. Аналіз нормативно-правових актів у сфері електронної демократії та цифрової грамотності.

2.3. Соціологічне дослідження з метою виявлення рівня цифрової грамотності у Харкові за різними цільовими аудиторіями.

2.4. Проведення дослідження щодо чинників, які впливають на рівень цифрової грамотності населення у Харкові.

2.5. Проведення аналізу та розроблення рекомендацій щодо створення необхідної інфраструктури в місті для підвищення рівня цифрової грамотності населення.

2.6. Впровадження безкоштовного курсу з цифрової грамотності.

2.7. Формування партнерської мережі.

2.8. Модернізація міських бібліотек.

Передбачає їх перетворення у формат смарт-бібліотеки, що є поліфункціональним сегментом у сфері розвитку цифрової освіти, який забезпечує для користувачів можливість самостійно використовувати електронні сервіси «розумного міста» та технологічні новинки, а саме:

читання книг з АІІ-технологіями, що містять текстовий, звуковий і графічний режими;

наявність електронних книг - як доповнення паперового аналогу чи планшету;

друкування на ЗD-принтері;

використання графічного планшету, ЗD-ручки.

Крім того, бібліотеки існують як універсальні центри цифрової освіти, на базі яких буде забезпечено можливість пройти онлайн курс, користуватись інтернетом, отримати консультацію, пройти міський курс з цифрової грамотності за напрямками використання смартфона та комп’ютера, навчитись використовувати електронні сервіси міста.

2.9. Функціонування курсу на базі створених територіальних центрів.

2.10. Формування та розвиток ком’юніті цифрових менторів.

2.11. Реалізація курсу на всіх великих та середніх підприємствах міста.

3. Формування точок доступу до цифрових можливостей міста.

3.1. Залучення приватного сектору.

3.2. Технічне облаштування Центрів надання адміністративних послуг робочого місця харків’янина.

3.3. Розробка програмного забезпечення, яке буде містити у собі короткі змістовні інструкції наявних міських електронних сервісів.

3.4. Відкриття оффлайн хабів у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

4. Формування цифрової культури у закладах освіти.

4.1..  Розробка та інтеграція Цифрових лабораторій в закладах середньої освіти.

4.2. Формування мережі менторів у вищих навчальних закладах.

5. Організація навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

6.  Організація та розвиток діджитал-клубу.

6.1. Формування мережі профільних курсів з цифрової грамотності базового рівня.

6.2. Організація міського форуму цифрового спрямування для людей похилого віку.

7. Створення механізмів інструктування з наявних електронних можливостей та сервісів Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради та їх використання.

8. Організація системи інформування про можливості підвищення, рівня цифрової грамотності.

8.1. Створення інтерактивної карти цифрової освіти.

8.2. Запуск «гарячої лінії».

8.3. Створення лендінгу цифрової грамотності.

8.4. Розробка та розміщення афіш.

9. Маркетингове просування.

9.1. Створення маркетингової стратегії, яка буде спрямована на актуалізацію запиту щодо цифрових навичок.

9.2. Промоція включатиме в себе заходи, які спрямовані на впровадження діджитал-культури та діджитал-гігієни, шляхом проведення вистав, тижневих тренінгів, фестивалів, конференцій з цифрової грамотності та інших форм залучення різних цільових аудиторій.

10.  Систематичний моніторинг ефективності обраних інструментів.

3. Строк виконання.

Враховуючи стрімке впровадження цифрових технологій, реалізація Концепції цифрової грамотності жителів міста Харкова розрахована до 5 років.Директор Департаменту

цифрової трансформації

Харківської міської ради Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ