Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
368/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/06/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.06.2020 № 368

Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 469/16 (зі змінами), Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, розпорядження міського голови від 05.03.2019 № 39 (зі змінами), керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 10.06.2020 № 39 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (додається).

2. Погодити здійснення часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження згідно з протоколом від 10.06.2020 № 39 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.ІМіський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.06.2020 № 368


ПРОТОКОЛ № 39

засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету

міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами

на енергозбереження від 10.06.2020


Комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження створено згідно з розпорядженням міського голови від 05.03.2019 № 39 (зі змінами).

На засіданні присутні:

Гармаш Дмитро Віталійович - заступник директора Департаменту – начальник Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії;

Шабала Роман Вадимович - заступник начальника Управління - начальник відділу моніторингу та розвитку Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Харченко Тетяна Володимирівна - головний спеціаліст сектору співпраці з партнерами відділу моніторингу та розвитку Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Даудова Галина Володимирівна - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Кітанін Віктор Олександрович - депутат Харківської міської ради 7 скликання, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності (за згодою).

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів, наданих ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ АТ «Ощадбанк», філією АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках укладених генеральних договорів про взаємодію, для визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки (далі -Програма).

1. СЛУХАЛИ: Гармаша Д.В., який повідомив, що за результатами розгляду матеріалів ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» згідно зі зведеним реєстром № 39 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за травень поточного року зазначено 13 кредитів на загальну суму 433 770,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 2 кредити на суму 79 270,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за травень поточного року становить 489,84 грн. Також згідно зі зведеним реєстром № 5 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами, за травень поточного року зазначено 41 кредит на загальну суму 1 609 420,00 грн. Сума відшкодування частини основної суми за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за травень поточного року становить 160 942,00 грн.

Згідно з наданим філією - ХОУ АТ «Ощадбанк» зведеним реєстром № 39 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за травень поточного року зазначено 10 кредитів на загальну суму 287 144,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 4 кредити на суму 127 000,00 грн та 1 позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку із цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за травень поточного року становить 101,37 грн. Також згідно зі зведеним реєстром № 12 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами, за травень поточного року зазначено 33 кредити на загальну суму 1373 481,00 грн, із них 31 Позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку із цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума відшкодування частини основної суми за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за травень поточного року становить 7 821,40 грн.

За інформацією філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у травні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за травень поточного року становить 591,21 грн.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за травень поточного року становить 168 763,40 грн.

Кредити Позичальниками здебільшого були отримані на придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон і балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання, матеріалів до них, обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, радіаторів водяної системи опалення, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії") та на інші цілі, передбачені додатком 1 до Генерального договору про взаємодію.

2. ВИСТУПИЛА: Даудова Г.В., яка повідомила, що облікова ставка Національного банку України на момент проведення засідання Комісії становить 8 % річних (рішення Правління Національного банку України від 23.04.2020 № 289-рш «Про розмір облікової ставки»).

3. УХВАЛИЛИ:

3.1. Визначити перелік Позичальників для часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки згідно зі зведеними реєстрами за травень поточного року та заявами Позичальників, наданими ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» та філією - ХОУ АТ «Ощадбанк».

3.2. Визначити суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за травень поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 489,84 грн;

філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» - 101,37 грн.

3.3. Визначити відшкодування з бюджету міста Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за травень поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 160 942,00 грн;

філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» - 7 821,40 грн.

3.4. Надати копію протоколу № 39 засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 10.06.2020 до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.


Голова комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Д.В. ГАРМАШ


Секретар комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Т.В. ХАРЧЕНКО