Про розробку проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік

Номер
112/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
18/06/2020
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВАР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


Від 18.06.2020 № 112

Про розробку проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік

З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста Харкова, на підставі ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону:

1. Визначити, що проект Програми економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік (далі - Програма) формується та розробляється згідно зі ст.ст. 9, 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами) та враховує вимоги п. 2 розділу IV Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

2. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечити складання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік.

3. Створити робочу групу зі складання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік.

4. Затвердити склад робочої групи зі складання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік згідно з додатком.

5. Виконавчим органам Харківської міської ради при підготовці інформації для складання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік прийняти до уваги, що відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

6. Покласти в основу розробки Програми Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами).

7. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради з метою своєчасного та якісного формування проекту Програми з урахуванням пропозицій постійних комісій Харківської міської ради та адміністрацій районів Харківської міської ради надати до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради до 20.07.2020:

перелік галузевих міських програм, які передбачається фінансувати у 2021 році;

перелік інвестиційних проектів будівництва об'єктів, які планується реалізувати за рахунок бюджетних коштів у 2021 році;

очікувані показники розвитку галузей та виконання заходів щодо реалізації Програми за 2020 рік;

аналіз стану розвитку галузей міського господарства, характеристику головних проблем розвитку та шляхи їх розв'язання;

показники розвитку за галузевими напрямками на 2021 рік, основна мета, завдання та заходи щодо забезпечення їх виконання, пояснювальні записки з відповідними обґрунтуваннями;

джерела фінансування основних заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми за напрямками діяльності на рік прогнозування.

8. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради підготувати та направити департаментам, управлінням, відділам та службам Харківської міської ради:

до 20.06.2020 перелік основних показників економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік та відповідні форми;

до 15.09.2020 уточнений, з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступні роки, перелік основних показників економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік та відповідні форми.

9. Головам адміністрацій районів Харківської міської ради надати до департаментів, управлінь, відділів і служб Харківської міської ради:

до 06.07.2020 пропозиції щодо пріоритетів розвитку районів міста за галузевими напрямками на 2021 рік;

до 01.09.2020 уточнені в разі потреби пропозиції щодо пріоритетів розвитку районів міста за галузевими напрямками на 2021 рік.

10. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік та наступні два роки, пропозицій постійних комісій Харківської міської ради та адміністрацій районів Харківської міської ради надати до 15.10.2020 Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради уточнену станом на 01.10.2020 інформацію за напрямками, визначеними в п. 3 цього розпорядження.

11. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради з урахуванням зауважень і пропозицій до 01.12.2020 розробити проект Програми та підготувати необхідні матеріали для розгляду на засіданні виконавчого комітету та сесії Харківської міської ради.

12. Керівникам департаментів, управлінь, відділів і служб Харківської міської ради здійснити своєчасну підготовку необхідних матеріалів для розробки проекту Програми та при їх формуванні забезпечити гласність і доступність для депутатського корпусу та громадськості.

13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.


Міський голова Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до розпорядження

міського голови

від 18.06.2020 №112


Склад

робочої групи зі складання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту

Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік


Фатєєв

Михайло Іванович

- заступник міського голови — директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова робочої групи;

Фомичова Віта Григорівна

- заступник директора Департаменту -начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови робочої групи;

Гуськова Ірина Борисівна

- заступник начальника відділу зведених показників розвитку міста - завідувач сектору інформаційно-аналітичного забезпечення Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар робочої групи.


Члени робочої групи

Богатир Вікторія Іванівна

начальник відділу з питань енергоефективності житлового фонду та використання вторинних ресурсів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради;

Довбня Олександр Борисович

начальник відділу генплану міста Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Дядін

Дмитро Володимирович

в. о. завідувача кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (за згодою);

Коверзнєва Інна Іванівна

заступник директора Департаменту -начальник Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради;

Коліушко Катерина Георгіївна

- заступник директора Департаменту -начальник управління інновацій в галузі охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради;

Куколь

Олександр Григорович

заступник директора Департаменту -начальник Управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури Харківської міської ради;

Скріпнік

Ольга Валентинівна

начальник технічного відділу Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.


Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки та

комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ