Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

Номер
2086/20
Сесія
35/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
22/04/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


35 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н ЯВід 22.04.2020 № 2086/20

м. Харків

Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», затвердивши в новій редакції Положення про Департамент адміністративно-господарської діяльності Харківської міської ради (додаток 10).

2. Внести зміни до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 6/15 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами), виклавши пункт 2 рішення в такій редакції:

«2. Затвердити загальну чисельність апарату Харківської міської ради та її виконавчих органів у кількості 3238 осіб.».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова                Г.А. КЕРНЕС


Додаток 10

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2086/20


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент адміністративно-господарської діяльності Харківської міської ради

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Департамент адміністративно-господарської діяльності Харківської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради та міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент має бланк, печатку і штамп з власним найменуванням.

2. Мета і завдання Департаменту

2.1. Метою Департаменту є господарське забезпечення діяльності міського голови, секретаря Харківської міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради (далі - керівництво Харківської міської ради) та виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

2.2. Основні завдання Департаменту:

2.2.1. Матеріально-технічне забезпечення керівництва Харківської міської ради та виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

2.2.2. Господарське забезпечення заходів та урочистостей, які проводить Харківська міська рада.

2.2.3. Організація проведення публічних закупівель для забезпечення діяльності керівництва Харківської міської ради та виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

2.2.4. Господарське обслуговування приміщень адміністративних будівель Харківської міської ради.

2.2.5. Створення належних, безпечних і здорових умов праці працівникам виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями.

3. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Організовує роботу щодо забезпечення керівництва Харківської міської ради та працівників виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, офісними меблями, господарчими і канцелярськими товарами та витратними матеріалами.

3.1.2. Бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, що знаходяться на балансі виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету. Готує пропозиції щодо списання основних засобів, у яких немає потреби.

3.1.3. Забезпечує господарське обслуговування пленарних засідань сесій Харківської міської ради, засідань виконавчого комітету Харківської міської ради, конференцій, нарад та інших заходів, що проводить Харківська міська рада та її виконавчий комітет, міський голова, у тому числі щодо приймання та обслуговування делегацій.

3.1.4. Здійснює копіювання рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень міського голови та інших документів, що створюються Харківською міською радою та її виконавчими органами.

3.1.5. Готує необхідну документацію для проведення публічних закупівель з метою забезпечення потреб керівництва Харківської міської ради та виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.6. Організовує проведення спрощених закупівель уповноваженими особами для забезпечення потреб керівництва Харківської міської ради та виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.7. Забезпечує складання, узгодження і оприлюднення інформації та відповідних документів щодо спрощених закупівель.

3.1.8. Узагальнює та систематизує заявки виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, для формування річного плану закупівель.

3.1.9. Здійснює підготовку проектів договорів та контролює в межах компетенції їх укладання та виконання.

3.1.10. Організовує проведення капітального і поточного ремонтів службових приміщень, будівель, споруд та інженерних мереж Харківської міської ради.

3.1.11. Забезпечує утримання в належному технічному, протипожежному та санітарному стані службових приміщень Харківської міської ради та прилеглої території.

3.1.12. Здійснює контроль за належною експлуатацією адміністративних будівель Харківської міської ради.

3.1.13. Забезпечує належне утримання державних символів України та символіки територіальної громади міста Харкова в службових приміщеннях, на адміністративних будівлях Харківської міської ради та флагштоках біля них.

3.1.14. Забезпечує використання та технічне обслуговування службового автотранспорту Харківської міської ради.

3.1.15. Здійснює заходи з охорони праці працівників виконавчих органів Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.16. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.17. Здійснює розгляд звернень громадян та запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.1.18. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент, відповідно до чинного законодавства.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.2. Скликати у встановленому порядку наради, організовувати заходи з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2.3. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2.4. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Департаменту

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначено в посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5. Керівництво Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням із заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради в порядку, визначеному законодавством України, має вишу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.

5.2.3. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів.

5.2.4. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.

5.2.5. Видає в межах компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.6. Організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, які належать до компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

5.2.7. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.

5.2.8. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.2.9. Бере участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради, апаратних нарадах.

5.2.10. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.

5.2.11. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

5.2.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх звернень.

5.2.13. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

5.2.14. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

5.2.15. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та чинного законодавства України.

5.3. Директор Департаменту має заступників.

5.4. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов'язків покладається на одного із заступників відповідно до розпорядження міського голови.

6. Прикінцеві положення

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту

адміністративно - господарської діяльності

Харківської міської ради В.В. ДАШУТІН