Про затвердження Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина»

Номер
252/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
22/04/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 22.04.2020 р. № 252

Про затвердження Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина»

З метою задоволення потреб територіальної громади міста Харкова, на підставі рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 970/17 «Про затвердження Програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018-2020 роки», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина» (додається).

2. Комунальним підприємствам «Харківводоканал», «Харківські теплові мережі», «Комплекс з вивозу побутових відходів» до 01.05.2020 забезпечити надання до комунального підприємства «Харківський Дата Центр» АРІ та іншої документації щодо комунальних електронних сервісів для їх інтеграції з електронним сервісом «Єдиний кабінет харків’янина», а також вжити вичерпні заходи для забезпечення такої інтеграції до 01.06.2020.

3. Виконавчим органам Харківської міської ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям, закладам Харківської міської ради:

надати до 01.06.2020 до Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради інформацію щодо реалізованих відповідними суб’єктами для харків’ян електронних сервісів;

передати до 01.08.2020 до комунального підприємства «Харківський Дата Центр» АРІ та іншу документацію щодо реалізованих для харків’ян електронних сервісів для їх інтеграції з електронним сервісом «Єдиний кабінет харків’янина», а також вжити вичерпні заходи для забезпечення такої інтеграції;

у разі потреби запровадження нових електронних сервісів для харків’ян забезпечувати їх реалізацію виключно за погодженням з Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради.

4. Рішення набирає чинності з дня його опублікування, крім додатка до рішення, який набирає чинності з 01.06.2020.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань цифрової трансформації Дробота О.І.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 22.04.2020 р. № 252

Положення

про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина»


1. Загальні положення

1.1. Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина» (мій Харків) (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електронні довірчі послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», на виконання розпорядження міського голови від 09.08.2019 № 106 «Про цифровий розвиток та цифрову трансформацію міста Харкова» та інших нормативно-правових актів і визначає правові засади функціонування електронного сервісу «Єдиний кабінет харків’янина» (мій Харків) (далі - ЄКХ) і механізм його адміністрування.

1.2. ЄКХ - це інтероперабельний електронний сервіс, який є єдиним міським електронним особистим кабінетом жителів міста Харкова та забезпечує авторизований доступ фізичних осіб до інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів), та електронних сервісів, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг через мережу Інтернет.

1.3. Держателем та адміністратором ЄКХ є комунальне підприємство «Харківський Дата Центр», якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина» (мій Харків).

Держатель ЄКХ:

забезпечує ведення та належне функціонування електронного сервісу;

укладає угоди з питань забезпечення функціонування електронного сервісу;

здійснює аналіз та контроль якості функціонування електронного сервісу;

здійснює адміністрування програмних та апаратних засобів, за допомогою яких здійснюється інтеграція інформації із зовнішніми автоматизованими системами, зокрема шляхом забезпечення доступу до такої інформації зовнішніх автентифікованих та ідентифікованих користувачів.

Відповідальним за розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо функціонування ЄКХ, а також за його подальший розвиток є Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради, який забезпечує реалізацію

державної та формування місцевої політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій.

1.4. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

користувач ЄКХ - фізична особа, яка використовує ЄКХ для авторизації на інформаційних ресурсах суб’єктів надання послуг та пройшла авторизацію за допомогою смс-повідомлень або системних повідомлень у мобільному додатку;

авторизований користувач ЄКХ - користувач ЄКХ, що пройшов автентифікацію за допомогою засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису тощо) з метою отримання відповідної послуги / електронного сервісу тощо;

інтероперабельність - технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та їх здатність взаємодіяти між собою.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги».

2. Призначення та структура ЄКХ

2.1. ЄКХ забезпечує:

2.1.1. Автентифікацію користувачів за допомогою смс-повідомлень або системних повідомлень у мобільному додатку та засобів електронної ідентифікації.

2.1.2. Обмін інформацією щодо ідентифікаційних даних фізичних осіб з інформаційними ресурсами суб’єктів надання послуг.

2.1.3. Авторизований доступ фізичних осіб до інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні суб’єктів та надаються суб’єктами надання послуг через мережу Інтернет.

2.1.4. Можливість здійснення оплати з використанням платіжної системи через мережу Інтернет у режимі реального часу.

2.1.5. Можливість перегляду результату отриманої електронної послуги, що надається через особистий кабінет або за допомогою інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні суб’єктів надання послуг.

2.1.6. Можливість автоматичної розсилки повідомлень користувачам та відображення зазначених повідомлень у мобільному додатку.

2.1.7. Захист даних (у тому числі персональних) від несанкціонованого доступу, знищення та модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації.

2.1.8. Розмежування прав доступу до електронних послуг, що надаються через особистий кабінет, залежно від наявності у користувачів підтвердження особистих даних за допомогою засобів електронної автентифікації.

2.1.9. Реєстрацію подій, що відбуваються на ЄКХ і стосуються його безпеки.

2.1.10. Наявність зрозумілих для користувачів інтерфейсів. Функціонування та розвиток ЄКХ здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова або інших джерел, не заборонених законодавством.

2.1.11. До структури ЄКХ входять:

вебсайт;

внутрішній АРІ;

зовнішній АРІ для обміну даними із сайтами-партнерами;

мобільний додаток для iOS та Android.

3. Адміністрування та функціонування ЄКХ

3.1. Адміністрування ЄКХ покладається на його адміністратора, який здійснює:

інформаційне наповнення електронного сервісу ЄКХ; технічний супровід електронного сервісу ЄКХ;

комплекс програмних, технічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що обробляються через електронний сервіс ЄКХ, від несанкціонованого доступу.

3.2. До функцій адміністратора належать:

технічне і технологічне забезпечення роботи електронного сервісу ЄКХ на належному рівні;

моніторинг роботи ЄКХ;

встановлення та налаштування програмного забезпечення електронного сервісу ЄКХ та забезпечення його зв’язку з відповідними базами даних сайтів- партнерів;

встановлення сертифікатів SSL;

забезпечення безперебійного функціонування сервера, моніторинг його стану;

проведення заходів зі створення резервних копій електронного сервісу ЄКХ;

забезпечення постійної технічної підтримки та безперебійного функціонування електронного сервісу ЄКХ;

здійснення за дорученням Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради інших заходів щодо функціонування електронного сервісу ЄКХ;

здійснення технічних та технологічних заходів щодо інтеграції ЄКХ з інформаційними ресурсами суб’єктів надання послуг.

3.2.1. До функцій адміністратора ЄКХ також належать функції адміністратора безпеки:

захист законних прав щодо безпеки інформації, що обробляється через електронний сервіс ЄКХ у процесі інформаційної діяльності;

дослідження технології обробки інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;

організація та координація робіт, пов’язаних із захистом інформації в автоматизованій системі, забезпечення необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

організація робіт зі створення і використання комплексної системи захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу ЄКХ.

4. Доступ до ЄКХ

4.1. Користувачі ЄКХ здійснюють вільний доступ до електронного сервісу ЄКХ за допомогою авторизації через смс-повідомлення та/або системні повідомлення мобільному додатку.

Доступ до електронних сервісів, що надаються суб’єктами надання послуг через мережу Інтернет та потребують відповідної автентифікації, здійснюється після відповідної автентифікації.

4.2. Авторизовані користувачі ЄКХ мають вільний доступ до електронних сервісів, що надаються суб’єктами надання послуг, які відтворюються на електронному сервісі ЄКХ.

Авторизовані користувачі ЄКХ здійснюють додаткову автентифікацію за допомогою засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису тощо) з метою:

авторизації на інформаційних ресурсах, що перебувають у розпорядженні суб’єктів надання послуг;

отримання відповідних електронних послуг, електронного сервісу, електронних документів.

Авторизовані користувачі ЄКХ самостійно здійснюють дії, пов’язані з отриманням кваліфікованого електронного підпису в акредитованому центрі сертифікації ключів.

Авторизовані користувачі ЄКХ самостійно вживають заходи щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відповідної інформації, отриманої згідно з цим Положенням, відповідно до вимог Закону Україну «Про захист персональних даних».


Директор Департаменту

цифрової трансформації

Харківської міської ради Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ