Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
235/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
22/04/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 22.04.2020 р. № 235

Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 469/16 (зі змінами), Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, розпорядження міського голови від 05.03.2019 № 39, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 08.04.2020 №37 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (додається).

2. Погодити здійснення часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження згідно з протоколом від 08.04.2020 № 37 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 22.04.2020 р. № 235


ПРОТОКОЛ № 37

засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету

міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами

на енергозбереження від 08.04.2020

Комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження створено згідно з розпорядженням міського голови від 05.03.2019 № 39.

На засіданні присутні:

Посашкова О.М. - головний спеціаліст відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії.

Члени комісії

Даудова Г.В. - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Кітанін В.О. - депутат Харківської міської ради, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності;

Харченко Т.В. - головний спеціаліст сектору залучення інвестицій відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

На засіданні відсутні:

Гармаш Д.В. - заступник директора Департаменту - начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії.

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів, наданих ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ АТ «Ощадбанк», філією АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках укладених генеральних договорів про взаємодію, для визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки (далі - Програма).

СЛУХАЛИ: Посашкову О.М., яка повідомила, що за результатами розгляду матеріалів ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» згідно зі зведеним реєстром № 37 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за березень поточного року зазначено 23 кредити на загальну суму 779 110,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 6 кредитів на суму 215 890,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за березень поточного року становить 1 004,50 грн. За інформацією ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», у березні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

Згідно з наданим філією - ХОУ АТ «Ощадбанк» зведеним реєстром № 37 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за березень поточного року зазначено 21 кредит на загальну суму 684 735,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 6 кредитів на суму 232 162,00 грн та 1 позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв’язку із цим керівництву банку надіслано відповідний лист.. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за березень поточного року становить 291,77 грн.

За інформацією філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харкові, у березні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

За інформацією ХГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у березні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за березень поточного року становить 1 296,27 грн.

Кредити Позичальниками здебільшого були отримані на придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон і балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання, матеріалів до них, обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, радіаторів водяної системи опалення, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) та на інші цілі, передбачені додатком 1 до Генерального договору про взаємодію.

2. ВИСТУПИЛА: Даудова Г.В., яка повідомила, що облікова ставка Національного банку України на момент проведення засідання Комісії становить 10 % річних (рішення Правління Національного банку України від 12.03.2020 № 172-рш «Про розмір облікової ставки»).

3. УХВАЛИЛИ:

3.1. Визначити перелік Позичальників для часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки згідно зі зведеними реєстрами за березень поточного року та заявами Позичальників, наданими ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» та філією - ХОУ АТ «Ощадбанк».

3.2. Визначити суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за березень поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 1 004,50 грн;

філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» - 291,77 грн.

3.3. За інформацією вищевказаних Уповноважених установ, у березні поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

3.4. Надати копію протоколу №37 засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 08.04.2020 до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.


Заступник голови комісії з питань

часткового відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження О.М. ПОСАШКОВА


Секретар комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Т.В. ХАРЧЕНКО