Про затвердження додаткових угод до договорів на право розміщення елементів благоустрою

Номер
241/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
22/04/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 22.04.2020 р. № 241

Про затвердження додаткових угод до договорів на право розміщення елементів благоустрою

З метою вжиття заходів щодо поліпшення благоустрою території міста за допомогою сучасних елементів благоустрою та подальшого впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами на території міста Харкова, відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11, ураховуючи звернення ДП «БігБорд» (листи від 07.10.2019 №№ 20277/0/3-19, 20280/0/3-19), на підставі пп. 11.2, 11.3 договору №4 на право розміщення елементів благоустрою від 01.07.2011, затвердженого рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1002/12, пп. 11.2, 11.3 договору №7 на право розміщення елементів благоустрою від 01.10.2014, затвердженого рішенням 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1672/14, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити додаткову угоду № 1 до договору № 7 на право розміщення елементів благоустрою від 01.10.2014, укладеного між комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» та дочірнім підприємством «БігБорд», затвердженого рішенням 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2009 № 1672/14, згідно з додатком 1.

2. Затвердити додаткову угоду № 1 до договору № 4 на право розміщення елементів благоустрою від 01.07.2011, укладеного між комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» та дочірнім підприємством «БігБорд», затвердженого рішенням 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1002/12, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора Департаменту контролю Харківської міської ради Артикуленка О.В.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 22.04.2020 № 241


Додаткова угода № 1

до Договору на право розміщення елементів благоустрою від 01.10.2014 № 7,

затвердженого рішенням 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 29.10.2009 № 1672/14 «Про затвердження договору на право розміщення елементів благоустрою у місті Харкові по вул. Пушкінській
(від м-ну Конституції до вул. Весніна)»


м. Харків                                                                «___»__________ 2020 р.


Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр» в особі директора Кутоманова Дмитра Євгеновича, який діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 32135675, місцезнаходження: 61166, м. Харків, просп. Науки, 38, та пункту 7.5.3 Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням 11 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 16.11.2011 № 504/11, в подальшому іменується – Уповноважена особа, з однієї сторони, та

Дочірнє підприємство «БігБорд» в особі директора Омельченка Івана Івановича, який діє
на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 32563810, місцезнаходження: 61166, м. Харків, просп. Науки, 40, в подальшому іменується – Переможець конкурсу, з другої сторони,
в подальшому разом іменуються – сторони, а кожна окремо – сторона, уклали цю Додаткову угоду до Договору на право розміщення елементів благоустрою  від 01.10.2014 № 7
(далі – Додаткова угода) про наведене нижче:

  1. На підставі пп. 11.2, 11.3 Договору на право розміщення елементів благоустрою
    від 01.10.2014 № 7, затвердженого рішенням 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.10.2014 № 1672/14 «Про затвердження договору на право розміщення елементів благоустрою у місті Харкові по вул. Пушкінській (від м-ну Конституції до вул. Весніна)» (далі – Договір), Сторони дійшли згоди:


1.1. Розділ XVI. «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору викласти в такій редакції:

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

Комунальне підприємство

«Міський інформаційний центр»

просп. Науки, 38, м. Харків, 61166

Код ЄДРПОУ 32135675

UA763510050000026002033891700

в АТ «УкрСиббанк»

ІПН 321356720390

Витяг з реєстру пл. ПДВ № 1620304501085

тел. (057) 760-71-00 (приймальня),

760-71-16 (дог. відділ), 760-71-15 (бух)

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ

Дочірнє підприємство 

«БігБорд»

просп. Науки, 40, м. Харків, 61166

Код ЄДРПОУ 32563810

UA023005280000026001455055764

в АТ «ОТП БАНК» м. Київ

ІПН 325638120301

Свід. № 28311196

тел. (057) 720-47-74

Платник податку на прибуток на загальних підставах

1.2. Додаток  1 до Договору «Схема розміщення елементів благоустрою
по вул. Пушкінській (від м-ну Конституції до вул. Весніна)» викласти в новій редакції (додається).


1.3. Додаток 2 до Договору «Перелік елементів благоустрою та розмір плати за право їх розміщення» викласти в новій редакції (додається).


  1. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.


  1. Ця Додаткова угода вважається укладеною після її підписання Сторонами.


  1. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її затвердження рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.


  1. Усі інші умови Договору залишаються незмінні.


  1. Цю Додаткову угоду укладено в трьох автентичних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику передано кожній зі Сторін.


УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

Комунальне підприємство

«Міський інформаційний центр»


просп. Науки, 38, м. Харків, 61166

Код ЄДРПОУ 32135675

UA763510050000026002033891700

в АТ «УкрСиббанк»

ІПН 321356720390

Витяг з реєстру пл. ПДВ
№ 1620304501085

тел. (057) 760-71-00 (приймальня),

760-71-16 (дог. відділ), 760-71-15 (бух)

Платник податку на прибуток на загальних підставах


Директор


_______________ Д.Є. Кутоманов

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ

Дочірнє підприємство 

«БігБорд»


просп. Науки, 40, м. Харків, 61166

Код ЄДРПОУ 32563810

UA023005280000026001455055764

в АТ «ОТП БАНК» м. Київ

ІПН 325638120301

Свід. № 28311196

тел. (057) 720-47-74

Платник податку на прибуток на загальних підставах
Директор


__________________ І.І. Омельченко