Про затвердження Положення про електронний сервіс 'Єдиний кабінет харків'янина'

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
24/03/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Проект

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

Від ____________ № ______


Про затвердження Положення

про електронний сервіс

«Єдиний кабінет харків’янина»


З метою задоволення потреб територіальної громади міста Харкова, на підставі рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 970/17 «Про затвердження Програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018-2020 роки», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської радиВИРІШИВ:


1. Затвердити Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина» (додається).

2. Комунальним підприємствам «Харківводоканал», «Харківські теплові мережі», «КВБО» до 01.05.2020 забезпечити надання до комунального підприємства «Харківський Дата Центр» API та іншої документації щодо комунальних електронних сервісів для їх інтеграції з електронним сервісом «Єдиний кабінет харків’янина», а також вжити вичерпних заходів для забезпечення такої інтеграції до 01.06.2020.

3. Виконавчим органам Харківської міської ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям, закладам Харківської міської ради передати до 01.08.2020 комунальному підприємству «Харківський Дата Центр» API та іншу документацію щодо реалізованих для харків’ян електронних сервісів для їх інтеграції з електронним сервісом «Єдиний кабінет харків’янина», а у разі потреби запровадження нових електронних сервісів для харків’ян забезпечувати їх реалізацію виключно за погодженням з Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради.

4. Рішення набирає чинності з дня його опублікування, крім додатку до цього рішення яке набирає чинності з 01.06.2020.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань цифрової трансформації Дробота О.І.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради
від 22.04.2020 № ________

«Про затвердження Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина»


Положення

про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина»


1. Загальні положення


 1. Положення про електронний сервіс “Єдиний кабінет харків’янина (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електронні довірчі послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», на виконання розпорядження Харківського міського голови від 09.08.2019
  № 106 «Про цифровий розвиток та цифрову трансформацію міста Харкова» та інших нормативно-правових актів і визначає правові засади функціонування
  електронного сервісу Єдиний кабінет харків’янина (далі – ЄКХ, електронний сервіс) і механізм його адміністрування.

 2. ЄКХ – це інтероперабельний електронний сервіс, який є єдиним електронним особистим кабінетом жителів міста Харкова та забезпечує авторизований доступ фізичних осіб до інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) та електронних сервісів, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет.

 3. Держателем та адміністратором ЄКХ є комунальне підприємство «Харківський Дата Центр», якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на електронний сервіс “Єдиний кабінет харків’янина”.

Держатель ЄКХ:

- забезпечує розвиток, ведення та належне функціонування електронного сервісу;

- укладає угоди з питань забезпечення функціонування електронного сервісу;

- здійснює аналіз та контроль якості функціонування електронного сервісу;

- здійснює адміністрування програмних та апаратних засобів, за допомогою яких здійснюється інтеграція інформації із зовнішніми автоматизованими системами, зокрема шляхом забезпечення доступу до такої інформації зовнішніх автентифікованих та ідентифікованих користувачів.


 1. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


користувач ЄКХ – фізична особа, яка використовує ЄКХ для авторизації на інформаційних ресурсах, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) та пройшла авторизацію за допомогою СМС-повідомлення/або системних повідомлень у мобільному додатку;

авторизований користувач ЄКХ – це користувач ЄКХ, що пройшов автентифікацію за допомогою засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису, тощо) з метою отримання відповідної послуги/електронного сервісу тощо;

інтероперабельність – технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та їх здатність взаємодіяти між собою;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги».


2. Призначення та структура ЄКХ

2.1. ЄКХ забезпечує:

2.1.1. Аутентифікацію користувачів за допомогою смс-повідомлень / системних повідомлень у мобільному додатку та засобів електронної ідентифікації.

2.1.2. Обмін інформацією стосовно ідентифікаційних даних фізичних осіб з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів).

2.1.3. Авторизований доступ фізичних осіб до інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні та надаються структурними підрозділами Харківської міської ради (її виконавчими органами), комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет.

2.1.7. Можливість здійснення оплати з використанням платіжної системи через мережу Інтернет у режимі реального часу.

2.1.8. Можливість перегляду, копіювання та роздрукування результату отриманої електронної послуги, що надається через особистий кабінет або за допомогою інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів).

2.1.9. Можливість автоматичної розсилки повідомлень користувачам та відображення цих повідомлень у мобільному додатку.

2.2.1. Захист даних (у тому числі персональних) від несанкціонованого доступу, знищення та модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації.

2.2.2. Розмежування прав доступу до електронних послуг, що надаються через особистий кабінет або за допомогою інформаційних ресурсів, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) залежно від наявності у користувачів підтвердження особистих даних за допомогою засобів електронної ідентифікації.

2.2.3. Реєстрацію подій, що відбуваються на ЄКХ і стосуються його безпеки.

2.2.4. Наявність зрозумілих для користувачів інтерфейсів.


Функціонування та розвиток ЄКХ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.


2.3. До структури ЄКХ входять:

 • модуль засобів електронної ідентифікації: ЄЦП, BankID, MobileID;

 • АРІ для комунікації з іншими сайтами-партнерами;

 • персональний кабінет користувача, модуль «Дашбоард»;

 • персональний кабінет користувача, модуль «Мій профіль»;

 • кабінет адміністратора, модуль «Панель адміністратора»;

 • мобільний додаток на платформі “Android”;

 • інтеграція ЄКХ з сайтами - партнерами.

3. Адміністрування та функціонування ЄКХ.


3.1. Адміністрування ЄКХ покладається на його адміністратора, який здійснює:

 • інформаційне наповнення електронного сервісу ЄКХ;

 • технічний супровід електронного сервісу ЄКХ;

 • комплекс програмних, технічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що обробляються через електронний сервіс ЄКХ від несанкціонованого доступу.

3.2. До функцій адміністратора належить:

 • технічне і технологічне забезпечення роботи електронного сервісу ЄКХ на належному рівні;

 • моніторинг роботи ЄКХ;

 • встановлення та налаштування програмного забезпечення електронного сервісу ЄКХ та забезпечення його зв'язку із відповідними базами даних сайтів-партнерів;

 • встановлення сертифікатів SSL;

 • проведення заходів зі створення резервних копій електронного сервісу ЄКХ;

 • забезпечення постійної технічної підтримки та безперебійного функціонування електронного сервісу ЄКХ;

 • здійснення за дорученням Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради інших заходів щодо функціонування електронного сервісу ЄКХ;

 • здійснення технічних та технологічних заходів щодо інтеграції ЄКХ з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) та інших сайтів-партнерів.

3.2.1. До функцій адміністратора ЄКХ також належать функції адміністратора безпеки:

 • захист законних прав щодо безпеки інформації, що обробляється через електронний сервіс ЄКХ у процесі інформаційної діяльності;

 • дослідження технології обробки інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;

 • організація та координація робіт, пов’язаних із захистом інформації в автоматизованій системі, забезпечення необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

 • організація робіт зі створення і використання комплексної системи захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу автоматизованої системи;


4. Доступ до ЄКХ

4.1. Користувачі ЄКХ здійснюють вільний доступ до електронного сервісу ЄКХ за допомогою авторизації через СМС-повідомлення та/або системних повідомлень у мобільному додатку, але мають обмежений доступ до електронних сервісів, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет, або до інформації про результат отримання електронних послуг, яка відтворюється на інтернет-платформі.

4.2. Користувачі ЕКХ мають право отримати електронні послуги, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет, надання яких не потребує використання засобів електронної ідентифікації згідно законодавства.

4.3. Авторизовані користувачі ЄКХ мають вільний доступ до електронних сервісів, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, виконавцями комунальних послуг та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет, або до інформації про результат отримання електронних послуг, яка відтворюється в електронному сервісі ЄКХ.

Авторизовані користувачі ЄКХ здійснюють додаткову аутентифікацію за допомогою засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису, тощо) з метою:

 • авторизації на інформаційних ресурсах, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів);

 • отримання відповідних електронних послуг, електронного сервісу, електронних документів;

Авторизовані користувачі ЄКХ самостійно здійснюють дії, пов’язані з отриманням кваліфікованого електронного підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Авторизовані користувачі ЄКХ самостійно вживають заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відповідної інформації/отриманої згідно з цим Положенням, відповідно до вимог Закону Україну «Про захист персональних даних».


Директор Департаменту

цифрової трансформації

Харківської міської ради Г.М. ЛИТВИНЕЦЬ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА ТЕРАШВІЛІ