Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова»

Номер
/
Сесія
35/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
23/03/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

2

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35 сесія 7 скликання

ПРОЄКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від __________________/20

м. Харків


Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова»


Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положенням про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2002/20 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова», виклавши п. 3 у такій редакції:

«3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій – облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій – облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

- серія I – 600 000 000,0 гривень (шістсот мільйонів гривень);

- серія J – 400 000 000,0 гривень (чотириста мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення – українська гривня.

3.6. Дати початку та закінчення розміщення облігацій:

серія I – з 22.07.2020 по 23.07.2020;

серія J – з 22.09.2020 по 23.09.2020.

3.7. Запозичення здійснюється строком до 3-х років.

3.8. Строк погашення основної суми боргу:

серія Iне пізніше 30 серпня 2023 року;

серія J не пізніше 30 жовтня 2023 року.

3.9. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається на рівні облікової ставки Національного банку України (що оприлюднюється на офіційному сайті Національного банку України), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс 5 відсотків річних, але не менше 12 відсотків річних.

3.10. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.11. Граничні витрати, пов’язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1% від загальної суми запозичення.

3.12. У випадку зміни облікової ставки Національного банку України можливість обов'язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.

3.13. Погашення місцевого боргу та сплата відсотків за користування запозиченням, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету міста Харкова.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕС