Про затвердження Програми розвитку соціального та доступного житла у м. Харкові на 2020-2025 роки

Номер
/
Сесія
35/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
20/03/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

3


Продовження додатка 1


Додаток 1

до Програми розвитку соціального та доступного житла

від _________ № ____/20
Основні положення реалізації напрямку

Програми щодо будівництва доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 30% розрахункової вартості житла


Цей напрямок Програми передбачає надання громадянам за рахунок коштів бюджету міста  Харкова державної підтримки у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла.

Для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або забезпеченні їх здійснення та для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», державна підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова надається в розмірі 50 % розрахункової вартості будівництва (придбання) доступного житла.

Терміни, що вживаються в цьому додатку до Програми, мають таке значення:

1) кандидат – громадянин України, якого включено до Реєстру кандидатів на отримання доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла за цим напрямком Програми.

Члени сім’ї кандидата – родичі кандидата із числа тих, хто перебуває разом із кандидатом на квартирному обліку, на яких розраховується сума державної підтримки, а для внутрішньо переміщених осіб – особи, що відповідають вимогам, визначеним Програмою та цим додатком до Програми, дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти;

2) внутрішньо переміщена особа громадянин України, якого змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

3) учасник Програми – кандидат, якому відкрито поточний рахунок у банку-агенті та з яким укладено договір про обслуговування коштів;

3) державна підтримка – кошти бюджету міста  Харкова, що надаються кандидатам на будівництво (придбання) доступного житла в розмірі та на умовах, визначених Програмою та цим напрямком Програми;

4) банк-агент – банк, який відповідно до укладеного з Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння  молодіжному житловому будівництву» договору в установленому законодавством порядку здійснює операції з обслуговування коштів на будівництво (придбання) доступного житла;

5) об’єкт фінансування – квартира у багатоквартирному житловому будинку, збудованому на земельній ділянці, яка відведена для будівництва доступного і соціального житла;

Право на державну підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова мають громадяни України:

які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові (крім внутрішньо переміщених осіб);

які фактично мешкають у м. Харкові не менше одного року та відомості про яких відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

яких включено до Реєстру кандидатів на отримання державної підтримки у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла цим напрямком Програми;

середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не перевищує трикратного розміру середньомісячної заробітної плати в Харківській області, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою, становить 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Розрахункова вартість житла, на яку надається державна підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою, визначається виходячи з вартості спорудження 1 кв. м загальної площі житла та нормативної площі житла.

Вартість спорудження 1 кв. м загальної площі житла, на яку надається державна підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова, не повинна перевищувати граничної вартості, визначеної пунктом 5 Порядку надання державної підтримки та  забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 (зі змінами).

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, сплачується учасником Програми за рахунок власних коштів.

Право на отримання державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста  Харкова вважається використаним з моменту зарахування коштів на рахунок учасника Програми.

У разі відчуження учасником Програми збудованого (придбаного) житла із залученням коштів державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова, за умови перебування такого житла у власності учасника Програми менше трьох років кошти отриманої державної підтримки підлягають поверненню до бюджету міста Харкова.

Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів на отримання доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради. Реєстр кандидатів надається одержувачу коштів Департаментом житлового господарства Харківської міської ради.


Порядок надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 30% розрахункової вартості житла на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ2


Продовження додатка 2


Додаток 2

до Програми розвитку соціального та доступного житла

від _________ № ____/20
Основні положення

реалізації напрямку Програми щодо будівництва соціального житла та формування житлового фонду соціального призначення

Формування житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок житлової площі, переданої забудовником (замовником) будівництва доступного  і  соціального житла згідно з умовами конкурсу, якому на конкурсних засадах надана земельна ділянка для будівництва такого житла або житла, переданого в комунальну власність територіальної громади міста Харкова на інших підставах, передбачених Законом України «Про житловий фонд соціального призначення».

Включення житлових приміщень до житлового фонду соціального призначення здійснюється за рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення (далі – соціальне житло) безоплатно надається громадянинові та членам його сім’ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку у виконавчому комітеті Харківської міської ради.

Соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які не мають житла або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, середньомісячний сукупний дохід яких за минулий рік у розрахунку на одну особу менший від сумарної величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в м. Харкові та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в м. Харкові визначається на підставі щомісячних даних щодо мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири згідно з Порядком визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 (зі змінами).

Для визначення права взяття на соціальний квартирний облік враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, відповідно до Порядку врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 (зі змінами).

Взяття громадян на соціальний квартирний облік у виконавчому комітеті Харківської  міської  ради  здійснюється  згідно  з  Порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 (зі змінами).

Норма забезпечення соціальним житлом встановлюється рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

Мінімальна норма забезпечення соціальним житлом становить 22 кв. м загальної площі на сімю з двох осіб і додатково 9,3 кв. м загальної площі на кожного наступного члена сімї.

Забезпечення громадян соціальним житлом здійснюється відповідно до Порядку надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 (зі змінами).

Підставою для вселення у житлове приміщення громадянина та членів його сім’ї є договір найму, який укладається на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про надання такого житла.

Щорічний моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, і наймачів соціального житла здійснюється відповідно до Порядку проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 (зі змінами).
Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


2


Продовження додатка 3


Додаток 3

до Програми розвитку соціального та доступного житла

від _________ № ____/20
Основні положення реалізації напрямку

Програми щодо будівництва тимчасового житла та формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб


Формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на умовах співфінансування (в розмірі не менше 30% із міського бюджету) та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Житлове приміщення із фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб безоплатно надається внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей, які фактично мешкають у м. Харкові не менше одного року та відомості про яких відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб надаються у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Потреба в житлових приміщеннях з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб визначається у розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

Показник опосередкованої вартості найму житла в м. Харкові встановлюється виконавчим комітетом Харківської міської ради один раз на початок поточного року на підставі даних моніторингу, що проводиться територіальними органами державної статистики.

Житлові приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб надаються громадянам за умови, якщо:

таке житло є єдиним місцем проживання, а їх сукупний дохід недостатній для придбання або найму іншого житлового приміщення;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців, менший від прожиткового мінімуму на сім'ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості найму житла.

Внутрішньо переміщена особа береться на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання:

за умови відсутності в неї та будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях;

у разі наявності у власності внутрішньо переміщеної особи або членів її сім’ї житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, що утворена районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі утворення) ради, за відповідною формою (згідно з додатком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505).

Забезпечення громадян житлом із фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених здійснюється відповідно до Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 582.Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ
4


Продовження додатка 4

Продовження таблиці


Додаток 4

до Програми розвитку соціального та доступного житла

від _________ № ____/20


Завдання і заходи

з виконання Програми розвитку соціального та доступного житла
з/п


Найменування заходу


Строк

виконання заходу
Виконавці

1

2

3

4

Здійснення заходів щодо будівництва доступного житла, будівництва соціального та тимчасового житла за Програмою


Протягом дії Програми


Виконавчі органи Харківської міської ради, Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Щорічне планування видатків з бюджету міста Харкова на виконання визначених Програмою заходів

Протягом дії Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради, Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Підготовка та надання до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради переліку земельних ділянок (в тому числі тих, що підлягають формуванню) для будівництва доступного житла, кадастрової довідки та іншої інформації необхідної для вирішення питань планування розміщення об’єктів будівництва, з метою проведення конкурсу з визначення забудовника соціального та доступного житла

Протягом дії Програми

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

Забезпечення проведення конкурсу з визначення забудовника соціального та доступного житла та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради рішення про затвердження переможця конкурсу

Протягом дії Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

Підготовка та внесення на розгляд сесії Харківської міської ради рішення про відведення земельних ділянок для будівництва соціального та доступного житла

Протягом дії Програми

Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

Здійснення контролю за використанням соціального житла за призначенням, вжиття заходів щодо забезпечення збереження житлового фонду соціального призначення

Протягом дії Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради рішень щодо включення збудованого житла до фондів соціального призначення та тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Протягом дії Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

Ведення соціального квартирного обліку та обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Протягом дії Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


  1. Щ

Щорічний моніторинг доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку та членів їх сімей, та наймачів і членів їх сімей

Щорічно

Департамент житлового господарства Харківської міської ради,

Департамент соціального захисту Харківської міської ради

Укладання договорів найму соціального житла


Протягом дії Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Забезпечення своєчасного надання житлово-комунальних послуг належної якості, здійснення технічного обслуговування будинку та внутрішньо-будинкових інженерних мереж

Протягом дії Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради рішень про встановлення розміру плати за соціальне житло для кожного наймача індивідуально, яка не повинна перевищувати 20 відсотків сукупного доходу наймача та членів його сім’ї

Протягом дії Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

Департамент соціального захисту Харківської міської ради

Створення наглядової ради для здійснення громадського контролю за розподілом соціального житла

до 01.07.2020

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Створення уповноваженої оцінної комісії та забезпечення її роботи

до 01.07.2020

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

  1. Р

Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у м. Харкові

Щоквартально

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради порядку формування та ведення реєстру кандидатів на участь у напрямку Програми щодо будівництва доступного житла

Протягом дії Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради,

Департамент житлового господарства Харківської міської ради,

Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»


Формування реєстру кандидатів на участь у напрямку Програми щодо будівництва доступного житла
Протягом дії Програми

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова щодо будівництва доступного житла


Протягом дії Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради,

Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВУ К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35 сесія 7 скликання

ПРОЄКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від ________ № _______/20

м. ХарківПро затвердження Програми розвитку соціального та доступного житла у м. Харкові на 2020-2025 роки


З метою підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку соціального та доступного житла
у м. Харкові на 2020-2025 роки, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕСО.М. Новак

Д.В. Гармаш

І.О. Терехов

Р.Б. Нехорошков

С.О. Горбунова-Рубан

Т.О. Поліванова

Т.І. Овіннікова

В.М. Басараб

А.І. Руденко


М.В. Стаматіна


Т.Д. Таукешева


М.І. Фатєєв
7


Продовження додатка


Додаток

до рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання від ________ № ___/20 «Про Програму розвитку соціального та доступного житла»

Програма

розвитку соціального та доступного житла
м. Харків

2020


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


Найменування Програми

Програма розвитку соціального та доступного житла

Вид Програми

Бюджетна

Підстави  для  розробки Програми

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про забезпечення прав і свобод громадян та  правовий режим на тимчасово окупованій території України», постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (зі змінами), Порядок надання державної підтримки та  забезпечення громадян доступним житлом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085, Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 (зі змінами), Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та Порядок надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 582.

Замовник Програми

Харківська міська рада

Головний  розробник Програми

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

Головна  мета Програми

підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, шляхом зниження вартості будівництва житла за рахунок бюджетної підтримки та забезпечення соціальним і тимчасовим житлом громадян, які потребують соціального захисту.

Строки  реалізації Програми

Початок реалізації - 2020 рік


Джерела фінансування

бюджет міста  Харкова, власні кошти громадян, кошти забудовника, субвенція з державного бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством.

Обсяги фінансування

розмір коштів бюджету міста  Харкова визначається в кошторисі витрат на виконання Програми на кожен рік

Загальні положення


Державну житлову політику в Україні спрямовано на перехід від забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, безкоштовним житлом до надання житла за доступну для них плату. З цією метою в м. Харкові успішно реалізуються Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки та Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки, які користуються попитом серед харків’ян.

З початку реалізації програм за рахунок коштів бюджету міста Харкова скористалися правом на поліпшення житлових умов 507 сімей харків’ян, у тому числі отримали державну підтримку на будівництво (придбання) житла 162 сім’ї, пільгові кредити – 345 сімей.

Станом на 01.01.2020 у черзі на отримання житла перебувало 15 599 сімей громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та 512 сімей громадян, які перебувають у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу. З них включено до реєстрів кандидатів на участь у програмі 1104 сім’ї.

Значна кількість громадян, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов, має бажання отримати житло за програмами. Проте не всі громадяни, які перебувають на квартирному обліку або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, можуть скористатися правом одержати таке житло. Це пов’язано з обмеженою кількістю категорій громадян, які мають право на отримання за рахунок коштів бюджету міста Харкова довгострокових пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла (молоді громадяни віком до 35 років, працівники бюджетних установ м. Харкова, учасники бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, внутрішньо переміщені особи), тривалим часом перебування у черзі на отримання бюджетної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 50 % розрахункової вартості житла та обмеженими фінансовими можливостями громадян, які потребують соціального захисту, та не в змозі самостійно вирішити житлові питання.

Окрім того, у місті зареєстровано біля 88 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які також потребують вирішення житлових питань.

Згідно з Порядком надання державної підтримки та  забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 (зі змінами), забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету:

30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» визначено правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла. Громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту, соціальне житло надається безоплатно і приватизації не підлягає. Законодавством надано право на отримання соціального житла і внутрішньо переміщеними особами.

Згідно з Порядком формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 582, такі фонди формуються органами місцевого самоврядування шляхом:

будівництва нового житла;

реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові;

передачі житла в комунальну або державну власність;

придбання житла;

капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

Джерелами фінансування формування фондів можуть бути кошти державного, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

Згідно з Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 (зі змінами), зазначена субвенція виділяється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 30 відсотків і спрямовується на:

1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;

2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

3) придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам.


Програма дозволить покращити ситуацію щодо вирішення житлових проблем для економічно активних верств населення міста і створити сприятливі умови для розвитку житлового будівництва та житлової політики в місті.


Мета Програми


Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, та мають право на державну підтримку за рахунок бюджетних коштів на будівництво (придбання) доступного житла, забезпечення соціальним житлом громадян, які потребують соціального захисту, вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб.


Основні напрямки та завдання Програми


Програма передбачає: будівництво житла на доступних умовах для громадян, які мають право на державну підтримку, будівництво соціального житла та житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Право на державну підтримку за рахунок коштів бюджету міста Харкова, на будівництво доступного житла мають громадяни України:

1) які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення  житлових  умов,  або у списку  осіб,  які  бажають  вступити  до  житлово-будівельного  кооперативу, у м. Харкові;

2) які   фактично    мешкають   у    м. Харкові   не менше одного року та   відомості про яких відповідно  до   вимог   Закону  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод внутрішньо  переміщених осіб» внесено до Єдиної інформаційної  бази  даних   про  внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у  власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої  житлової  нерухомості, крім тієї, що розташована на території, визначеній тимчасово  окупованою  територією відповідно до Закону України «Про забезпечення  прав  і  свобод  громадян та правовий режим на  тимчасово окупованій території України», та на території населених пунктів,  зазначених  у  переліку  населених  пунктів, на  території  яких  органи державної  влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,  та  переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення,   затверджених розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від 07.11.2014  № 1085, або житло яких зруйновано чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (далі – внутрішньо  переміщені особи).

Право на отримання житла із фондів житла соціального призначення мають громадяни України, які перебувають на соціальному квартирному обліку у виконавчому комітеті Харківської міської ради.

Право на отримання житла із фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених мають громадяни України, які перебувають на відповідному обліку у виконавчому комітеті Харківської міської ради.

Програму передбачається реалізовувати за такими напрямками:

1) будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за  рахунок коштів бюджету міста Харкова;

2) будівництво соціального житла та формування житлового фонду соціального призначення;

3) будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. 

З метою підтримки розвитку будівництва доступного і соціального житла в місті Харківською міською радою передбачається реалізовувати Програму такими шляхами:

визначення забудовника (замовника) будівництва доступного і соціального житла на конкурсних засадах та забезпечення забудовника (переможця конкурсу) земельною ділянкою для будівництва доступного і соціального житла;

щорічне виділення коштів з бюджету міста Харкова;

здешевлення вартості будівництва шляхом звільнення забудовника від пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова при будівництві житлових будинків у разі розміщення в будинку понад 25 % доступного житла.

Основні положення реалізації напрямку Програми щодо будівництва доступного житла з наданням державної підтримки за  рахунок коштів бюджету міста Харкова наведено в додатку 1 до Програми.

Основні положення реалізації напрямку Програми щодо будівництва соціального житла та формування житлового фонду соціального призначення наведено в додатку 2 до Програми.

Основні положення напрямку реалізації Програми щодо будівництва тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб наведено в додатку 3 до Програми.

Завдання і заходи реалізації Програми наведено в додатку 4 до Програми.


Очікувані результати


Виконання Програми передбачає за умови виділення коштів з бюджету міста   Харкова покращити ситуацію щодо забезпечення доступним житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розпочати формування житлового фонду соціального призначення для громадян, які потребують соціального захисту; розпочати формування житлового фонду тимчасового призначення для внутрішньо переміщених осіб.


Фінансове забезпечення Програми


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова, власних коштів громадян, коштів забудовника, субвенції з державного бюджету, інших коштів, не заборонених законодавством.

Державна підтримка за рахунок коштів бюджету міста Харкова здійснюється в межах коштів, передбачених на реалізацію цієї мети в бюджеті міста Харкова на відповідний рік, і передбачається в обсязі 5,0 млн грн щорічно.

Розпорядник коштів бюджету міста Харкова на будівництво доступного житла – Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Одержувач коштів бюджету міста Харкова на будівництво доступного житла – Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний  фонд  сприяння  молодіжному житловому будівництву». Одержувач коштів визначає банки-агенти, що будуть задіяні в реалізації цього напрямку Програми.

Координацію дій щодо реалізації завдань і заходів Програми у частині будівництва доступного житла здійснює Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Координацію дій щодо реалізації завдань і заходів Програми у частині будівництва соціального житла та формування житлового фонду соціального призначення та щодо будівництва тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб здійснює Департамент житлового господарства Харківської міської ради.Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ