Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель»

Номер
163/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
11/03/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 11.03.2020 № 163

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель»

Відповідно до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 № 300/16 «Про створення комунального закладу «Соціальний готель» та рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1926/19 «Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Соціальний готель», з метою поліпшення якості надання соціальних послуг та створення сприятливих умов окремим пільговим категоріям населення в комунальному закладі «Соціальний готель», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель», виклавши додатки 1, 2 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.Секретар міської ради О.М. НОВАКДодаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель» в редакції рішення виконавчого комітету Харківської

від 11.03.2020 № 163


ПОРЯДОК

прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу

«Соціальний готель»


1. Загальні положення


1.1. Порядком прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель» (далі - Порядок) визначається порядок та умови прийняття, тимчасового проживання і вибуття окремих пільгових категорій населення міста Харкова, які є клієнтами (далі - Клієнти) комунального закладу «Соціальний готель» (далі - Готель).

1.2. Клієнтами Готелю згідно з Положенням про комунальний заклад «Соціальний готель», затвердженим рішенням 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1926/19, можуть бути внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, особи, які опинилися у складній життєвій ситуації (у зв'язку з втратою житла або неможливістю проживати в ньому, техногенними катастрофами, військовими діями, шахрайством тощо), та інші особи, які мають право на пільги, встановлені законом, що проживають на території України на законних підставах, і члени їх сімей.

До членів сім'ї Клієнта належать особи, визначені ст. 3 Сімейного кодексу України.

1.3. Кімнату і місце проживання Клієнта в Готелі визначає директор Готелю або інша уповноважена ним особа на підставі документів, встановлених у п. 2.1 цього Порядку, та направлення, наданого управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі - Управління).

1.4. Направлення на поселення до Готелю оформлюється на підставі документів Клієнтів, які розглядаються робочою групою, склад якої затверджується наказом Управління.

1.5. У разі виникнення екстреної евакуації мешканців м. Харкова з житлових приміщень, де вони постійно проживають, відповідними службами (ДСНС України, Національною поліцією тощо) поселення до Готелю здійснюється терміново адміністратором Готелю.

1.6. Режим роботи Готелю - цілодобово.

2. Прийняття, перебування і вибуття Клієнтів Готелю

2.1. Для надання послуг Готелем Клієнт надає до Управління такі документи:

заяву на ім'я начальника Управління;

паспорт або інший документ, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідку на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця та візу на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинним законодавством України);

свідоцтво про народження (для неповнолітніх, які не досягли 16 років);

довідку внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

документи, що посвідчують інвалідність та/або право на пільги;

документи, які підтверджують складну життєву ситуацію.

2.1.1. У разі термінового поселення мешканців м. Харкова, зазначених у п. 1.5 цього Порядку, можливим є перебування з відстрочкою оплати вартості послуги перебування в Готелі до 3 діб на підставі документа, який підтверджує екстрену евакуацію з житлового приміщення. Подовження строку перебування в Готелі здійснюється на загальних підставах згідно з цим Порядком.

2.2. За результатами рішення робочої групи Управління видає направлення до Готелю або відмовляє в направленні.

2.3. Направлення до Готелю реєструється в журналі, який ведеться адміністратором Готелю.

2.4. Підставами для відмови в наданні послуг Готелем є:

2.4.1. Ненадання в повному обсязі документів, визначених у п. 2.1 цього Порядку.

2.4.2. Відсутність у Готелі вільних ліжко-місць.

2.5. Підставою для надання соціальних послуг Готелем є укладена Сторонами угода про надання послуг комунальним закладом «Соціальний готель» (далі - Угода).

2.5.1. У разі відмови Клієнта від підписання Угоди зазначені послуги не надаються.

2.6. Адміністратор Готелю здійснює реєстрацію Клієнтів у журналі, укладає Угоду та надає Управлінню копію зазначеної Угоди.

2.7. Реєстрація місця проживання Клієнтів у Готелі не здійснюється.

2.8. На Клієнтів Готелю відкриваються особові справи, ведення яких забезпечує директор Готелю. Особові справи зберігаються в архіві Готелю протягом трьох років.

2.9. Послуги Готелю є платними.

2.9.1. Оплата в Готелі може здійснюватися безпосередньо Клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою. Оплата здійснюється в строки та в розмірі, які визначено в Угоді між Готелем та Клієнтом. Угоду укладає директор Готелю з Клієнтом на підставі направлення Управління.

2.10. Граничний строк перебування Клієнта в Готелі з оплатою згідно з додатком 2 до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 встановлюється відповідно до укладеної між директором Готелю та Клієнтом Угоди в кожному випадку індивідуально, але становить не більше ніж 90 днів на календарний рік. Оплата вартості послуги перебування в Готелі в подальші дні здійснюється у двократному розмірі.

2.11. Клієнт Готелю не має права приватизувати надане йому приміщення, здавати його в оренду, поселяти в ньому інших осіб та вчиняти інші правочини щодо наданого приміщення.

2.12. Клієнт відповідно до Угоди у встановлені строки повинен вносити плату за надану послугу перебування в Готелі, дотримуватися цього Порядку, правил проживання в Готелі та правил пожежної безпеки.

2.13. Директор Готелю має право відмовити в наданні послуг, розірвати Угоду та здійснити заходи щодо виселення в разі:

невиконання Клієнтом умов зазначеної Угоди;

несплати Клієнтом послуги перебування в Готелі у встановлені Угодою строки;

порушення правил перебування в Готелі та правил пожежної безпеки, що призводить до матеріальних збитків, а також створює небезпеку та незручності для інших Клієнтів.

2.14. Клієнт не має права приносити до Готелю:

меблі та побутову техніку;

легкозаймисті, вибухові матеріали;

домашніх тварин;

алкоголь, наркотичні, психотропні засоби;

зброю.

2.15. Порядок вибуття Клієнтів:

2.15.1. Вибуття з Готелю відбувається до 12.00 в день закінчення строку дії Угоди.

2.15.2. Перед вибуттям Клієнта адміністратор Готелю здійснює огляд кімнати, санвузла, кухні щодо виявлення пошкодження готельного майна і наявності інвентарю, посуду та іншого закріпленого за кімнатою майна.

При виявленні пошкодження майна та/або його відсутності Клієнт зобов'язаний відшкодувати завдані збитки в повному обсязі.

2.15.3. Під час вибуття Клієнт повертає адміністратору Готелю ключі від кімнати, про що зазначається у відповідному журналі.

3. Прикінцеві положення

3.1. Внесення змін і доповнень до цього Порядку чи його скасування здійснюється в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту праці

та соціальної політики Харківської

міської ради Л.В. БОЛГОВА


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 2

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель» в редакції рішення виконавчого комітету Харківської

від 11.03.2020 № 163


Вартість надання послуги перебування в КЗ «Соціальний готель»


№ з/п

Найменування витрат

Тариф, грн.

1 ліжко-місце на

добу


Загальний тариф, у т. ч.:

52,00

1.

Витрати на комунальні послуги (в т. ч. теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, тверді побутові відходи)

28,18

2.

Витрати на послуги дератизації та дезінфекції

0,09

3.

Витрати на прання постільної білизни

8,82

4.

Витрати на придбання миючих засобів

1,14

5.

Витрати на придбання господарських товарів

8,57

6.

Відшкодування за користування постільними речами, білизною

5,20


Примітка:

Тариф розрахований на основі наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2008 № 303 «Про затвердження орієнтовних норм забезпечення м'яким інвентарем та обмундируванням, твердим інвентарем, мийними та дезінфікувальними засобами у закладах соціального захисту для бездомних громадян та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі», наказу від 22.03.2010 року №75 «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів)), постанови від 09.0-1.2005 № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», а також з урахуванням загальної та житлової площі будівлі КЗ «Соціальний готель».


Директор Департаменту праці

та соціальної політики Харківської

міської ради Л.В. БОЛГОВА


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ