Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

Номер
165/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
11/03/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 11.03.2020 № 165

Про розгляд протоколу комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження

На виконання Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №469/16 (зі змінами), Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки, затвердженого рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1482/19, розпорядження міського голови від 05.03.2019 №39, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол від 05.03.2020 №36 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження (додається).

2. Погодити здійснення часткового відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження згідно з протоколом від 05.03.2020 № 36 комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.


Секретар міської ради        О.М. НОВАК


Додаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 11.03.2020 № 165


ПРОТОКОЛ № 36

засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 05.03.2020

Комісію з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження створено згідно з розпорядженням міського голови від 05.03.2019 № 39.

На засіданні присутні:

Гармаш Д.В. - заступник директора Департаменту – начальник Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, голова комісії;

Посашкова О.М. - головний спеціаліст відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, заступник голови комісії.

Члени комісії

Даудова Г.В. - заступник директора Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради - начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери;

Харченко Т.В. - головний спеціаліст сектору залучення інвестицій відділу інфраструктурного розвитку та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, секретар комісії.

На засіданні відсутні:

Кітанін В.О. - депутат Харківської міської ради, член постійної комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності.

Порядок денний:

1. Розгляд матеріалів, наданих ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ AT «Ощадбанк», філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові та ХГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках укладених генеральних договорів про взаємодію, для визначення переліку Позичальників та суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки (далі -Програма).

1. СЛУХАЛИ: Гармаша Д.В., який повідомив, що за результатами розгляду матеріалів ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» згідно зі зведеним реєстром № 36 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за лютий поточного року зазначено 26 кредитів на загальну суму 831 410,00 грн, із них за вказаний період фактично погашено 3 кредити на суму 52 300,00 грн. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за лютий поточного року становить 1 359,84 грн. За інформацією ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», у лютому поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

Згідно з наданим філією - ХОУ AT «Ощадбанк» зведеним реєстром № 36 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за лютий поточного року зазначено 21 кредит на загальну суму 684 735,00 грн, із них 1 позичальник не надав копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів. У зв'язку із цим керівництву банку надіслано відповідний лист. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження з бюджету міста Харкова за лютий поточного року становить 480,05 грн. За інформацією філії - ХОУ AT «Ощадбанк», у лютому поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

Згідно з наданим філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові зведеним реєстром № 32 Позичальників, які отримали кредити за Програмою щодо часткового відшкодування відсотків за кредитами, за лютий поточного року зазначено 1 кредит на суму 46 200,00 грн, у звітному періоді цей кредит погашено. Сума часткового відшкодування відсотків за кредитом на енергозбереження з бюджету міста Харкова за лютий поточного року становить 20,40 грн. За інформацією філії AT «Укрексімбанк» в м. Харкові, у лютому поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

За інформацією ХГРУ AT КБ «ПРИВАТБАНК», у лютому поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою не здійснювалося.

Згідно зі зведеними реєстрами вищезазначених Уповноважених установ загальна сума часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за лютий поточного року становить 1 860,29 грн.

За інформацією вищезазначених Уповноважених установ, у лютому поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

Кредити Позичальниками здебільшого були отримані на придбання світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон і балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання, матеріалів до них, обладнання і матеріалів для проведення робіт із теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, радіаторів водяної системи опалення, котлів із використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) та на інші цілі, передбачені додатком 1 до Генерального договору про взаємодію.

2. ВИСТУПИЛА: Даудова Г.В., яка повідомила, що облікова ставка Національного банку України на момент проведення засідання Комісії становить 11 % річних (рішення Правління Національного банку України від 30.01.2020 № 76-рш «Про розмір облікової ставки»),

3. УХВАЛИЛИ:

3.1. Визначити перелік Позичальників для часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки згідно зі зведеними реєстрами за лютий поточного року та заявами Позичальників, наданими ХОД АБ «УКРГАЗБАНК», філією - ХОУ AT «Ощадбанк» та філією AT «Укрексімбанк» в м. Харкові.

3.2. Визначити суми часткового відшкодування з бюджету міста Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження відповідно до зведених реєстрів за лютий поточного року Уповноважених установ:

ХОД АБ «УКРГАЗБАНК» - 1 359,84 грн;

філії - ХОУ AT «Ощадбанк» - 480,05 грн;

філії AT «Укрексімбанк» в м. Харкові - 20,40 грн.

3.3. За інформацією вищезазначених Уповноважених установ, у лютому поточного року кредитування фізичних осіб за Програмою щодо відшкодування частини основної суми за кредитами не здійснювалося.

3.4. Надати копію протоколу № 36 засідання комісії з питань часткового відшкодування з бюджету міста Харкова фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження від 05.03.2020 до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради для підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.


Голова комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Д.В. ГАРМАШ


Секретар комісії з питань часткового

відшкодування з бюджету міста

Харкова фізичним особам м. Харкова

відсотків/суми за кредитами на

енергозбереження Т.В. ХАРЧЕНКО