Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту міста Харкова на 2020 рік

Номер
70/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
05/02/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 05.02.2020 № 70

Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту міста Харкова на 2020 рік

На підставі ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 1316-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік», відповідно до ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту міста Харкова на 2020 рік згідно з додатком.

2. Головам адміністрацій районів Харківської міської ради затвердити основні заходи цивільного захисту на 2020 рік відповідного району, забезпечити їх своєчасне та повне виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 05.02.2020 № 70


План

основних заходів цивільного захисту міста Харкова на 2020 рік


№ з/п

Заходи

Відповідальний

Залучаються

Строк проведення

1

2

3

4

5

1. Заходи щодо вдосконалення функціонування міської ланки ЦЗ

1.1.

Підготовка й організація проведення засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі-КТЕБіНС).

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Виконавчі органи Харківської міської ради, установи, організації, підприємства міста за рішенням голови КТЕБ і НС.

За планом роботи КТЕБ і НС на 2020 рік

1.2.

Підготовка проектів нормативних актів виконавчого комітету Харківської міської ради та міського голови з питань цивільного захисту (далі - ЦЗ).

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Виконавчі органи Харківської міської ради, установи, заклади, підприємства комунальної форми власності.

Протягом року

1.3.

Виготовлення комплекту технічної документації на виконання робіт зі створення місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Департамент по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту;

КП «Міський інформаційний

центр»;

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою).

Спеціалізовані організації, що здійснюють свою діяльність у сфері ЦЗ.

Лютий -жовтень

1.4.

Здійснення заходів щодо підвищення рівня готовності до виконання завдань за призначенням спеціалізованих служб ЦЗ та територіальних формувань ЦЗ, оснащення їх технікою, майном, засобами захисту відповідно до встановлених норм.

Департамент розвитку телекомунікаційних техно­логій та зв'язку; Департамент адміністратив­них послуг та споживчого ринку;

Департамент комунального господарства;

Департамент будівництва та шляхового господарства; Департамент житлового господарства;

Департамент охорони здоров'я;

Департамент інфраструктури; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Установи, підприємства, на базі яких утворено територіальні спеціалізо­вані служби та формування ЦЗ.

До 30.10.2020

1.5.

Проведення заходів із накопичення, зберігання, використання та відновлення матеріального резерву місцевого та об'єктового рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Виконавчі органи Харківської міської ради; суб'єкти господарювання всіх форм власності.

До 01.10.2020

1.6.

Здійснення заходів з утримання в належному стані підвальних приміщень житлових будинків, лікувальних закладів та закладів освіти, споруд подвійного

Департамент житлового господарства; Департамент освіти; Департамент охорони

КП «Жилкомсервіс»; КП «Харківський метрополітен»; КП «Підземне місто»;

І-ІІІ квартали 2020 року


призначення, які можуть бути пристосовані для короткочасного укриття населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

здоров'я;

Департамент інфраструктури; Департамент адміністратив­них послуг та споживчого ринку.

комунальні некомерційні підприємства; комунальні заклади освіти.


1.7.

Здійснення заходів з підвищення рівня готовності лікувальних закладів, які визначено як пункти деконтамінації постраждалого населення, відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27.05.2011 № 322.

Департамент охорони

здоров'я;

Департамент по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту.

Керівники комунальних некомерційних підприємств за рішенням Департаменту охорони здоров'я

До 30.09.2020

1.8.

Здійснення комплексу заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд ЦЗ комунальної форми власності за їх призначенням та доукомплектування їх необхідними засобами ЦЗ та майном.

Департамент по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту;

Департамент житлового

господарства.

Департамент комунального

господарства;

Департамент охорони

здоров'я;

Департамент інфраструктури;

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою).

КП «Жилкомсервіс»;

КП «Харківводоканал»;

КП «Харківські теплові

мережі»;

КНП «Харківська міська

клінічна лікарня

швидкої та невідкладної

медичної допомоги

ім. професора

О.І. Мещанінова»;

КНП «Міська

багатопрофільна клінічна

лікарня № 17»;

КП «Харківський

метрополітен»;

КП «Тролейбусне депо

№ 2»;

КП «Салтівське трамвайне депо»; КП «Жовтневе трамвайне депо»; КП «Тролейбусне депо № 3».

До 30.11.2020

1.9.

Здійснення заходів із підготовки документації щодо зняття з обліку захисної споруди ЦЗ - сховища № 78601.

КП «Шляхрембуд»

Департамент будівництва та шляхового господарства; Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту;

ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

До 30.07.2020

1.10.

Здійснення заходів щодо підтримки органів з евакуації в готовності до виконання завдань за призначенням.

Адміністрації районів;

Департамент охорони

здоров'я;

Департамент по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту;

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою).

Установи, заклади, на базі яких розгортаються органи з евакуації.

До 30.09.2020

1.11.

Приведення диспетчерських служб підприємств, їх обладнання та документації у відповідність до вимог нормативно-правових документів.

Департамент комунального

господарства;

Департамент житлового

господарства;

Міська диспетчерська

служба «1562»;

КП «Харківські теплові

мережі»;

До 30.10.2020Департамент будівництва та шляхового господарства; КП «Міський інформаційний центр».

КП «Харківводоканал»; КП «Харківблагоустрій»; КСП «Харківгорліфт»; КП «Жилкомсервіс»; КП «Шляхрембуд»; КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».


1.12.

Інформування населення про законодавчі акти та заходи, які вживають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю; Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Засоби масової інформації

Протягом року

2. Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів міської ланки ЦЗ

2.1.

Участь у проведенні контрольної перевірки Харківської області щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів із питань техногенної та пожежної безпеки, ЦЗ.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Виконавчі органи Харківської міської ради; організації, підприємства, які залучаються до перевірки (за окремим списком).

Листопад

2.2.

Участь у проведенні штабних тренувань щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту;

Виконавчі органи Харківської міської ради; організації, підприємства,

До 15.12.2020


режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період.

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою).

які залучаються до тренувань (за окремим списком).


2.3.

Визначення стану готовності та надання методичної і практичної допомоги виконавчим органам Харківської міської ради, установам, закладам, підприємствам, на базі яких утворено територіальні спеціалізовані служби ЦЗ та територіальні формування ЦЗ, щодо підтримки їх у постійній готовності до виконання завдань за призначенням:

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою);

Виконавчі органи Харківської міської ради; підприємства, на базі яких утворено територіальні спеціалізовані служби та територіальні формування ЦЗ.


2.3.1.

Служба зв'язку та оповіщення.

Департамент розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку;


Лютий

2.3.2.

Служба торгівлі та харчування.

Департамент

адміністративних послуг та споживчого ринку;


Березень

2.3.3.

Комунально-технічна служба.

Департамент комунального господарства;


Квітень

2.3.4.

Інженерна служба.

Департамент будівництва та шляхового господарства;


Травень

2.3.5.

Служба захисту населення.

Департамент житлового господарства;


Червень

2.3.6.

Медична служба.

Департамент охорони здоров'я;


Вересень

2.3.7.

Служба транспортного забезпечення.

Департамент інфраструктури.


Жовтень

2.4.

Визначення стану готовності та надання методичної допомоги щодо готовності органів управління і сил комунальних підприємств до виконання завдань ЦЗ:

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту;

Керівний склад та фахівці з питань ЦЗ визначених підприємств.КП «Харківський метрополітен»; КП «Тролейбусне депо № 2»;

КП «Тролейбусне депо № 3»;

КП «Салтівське трамвайне депо»;

КП «Жовтневе трамвайне депо»;

Департамент інфраструктури;


Лютий

Лютий

Лютий

Лютий

Лютий


КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Міськсвітло»;

СКП «Харківзеленбуд»;

Департамент комунального господарства;


Березень Березень Березень


КСП «Харківгорліфт»;

КП «Харківблагоустрій»;

КП «Шляхрембуд»;

Департамент житлового господарства;


Квітень Квітень Квітень


КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»;

Департамент будівництва та шляхового господарства;


Квітень


КП «Комбінат дитячого харчування».

Департамент освіти.


Березень

2.5.

Визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління та сил ЦЗ, надання методичної допомоги з питань захисту населення і територій та реагування на надзвичайні та позаштатні ситуації:

Індустріальний район;

Київський район;

Московський район;

Немишлянський район;

Новобаварський район;

Основ'янський район;

Слобідський район;

Холодногірський район;

Шевченківський район.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Адміністрації районів; суб'єкти господарювання, що створюють формування міської ланки спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки, об'єктові формування ЦЗ.

Березень

Квітень

Травень

Березень

Квітень

Березень

Квітень

Травень

Травень

2.6.

Визначення стану виконання вимог чинного законодавства з питань захисту населення і територій керівництвом КП «Харківводоканал» як хімічно небезпечних об'єктів, на яких можливі аварії рівня «В»:

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; Департамент комунального господарства.

КП «Харківводоканал»

03.06.2020

2.6.1.

Київський район:

насосна станція № 25.29.05.2020

2.62.

Новобаварський район:

насосна станція № 26;

майданчик резервуарів чистої води «Лідне».28.05.2020

2.63.

Основ'янський район:

міські очисні споруди водовідведення №1;

міські очисні споруди водовідведення

№2.
10.06.202011.05.2020

2.6.4.

Шевченківський район: насосна станція № 25 А.04.06.2020

2.7.

Оцінка стану готовності до використання за призначенням захисних споруд ЦЗ, які знаходяться в комунальній власності:


ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою);

До 20.12.2020


захисні споруди №№ 76045, 76046, 76382, 79496;

КП «Жилкомсервіс»;

Департамент житлового господарства;захисні споруди №№ 77861, 77959 ,77865;

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту;

Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з право­охоронними органами та цивільного захисту;захисні споруди №№ 78918, 78483,78484;

КП «Харківводоканал»;

Департамент комунального господарства;захисна споруда №77575;

КП «Харківські теплові мережі»;
захисна споруда № 76072;

КНП «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної

Департамент охорони здоров'я;
медичної допомоги ім. професора О.І. Мещанінова»;
захисна споруда № 76725;

КНП «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 17»;
захисні споруди №№ 76569, 79568;

КП «Харківський метрополітен»;

Департамент інфраструктури.захисна споруда № 77831;

КП «Тролейбусне депо №2»;
захисні споруди №№ 76724; 77830;

КП «Салтівське трамвайне депо»;
захисна споруда № 78962;

КП «Жовтневе трамвайне депо»;
захисна споруда № 77615.

КП «Тролейбусне депо № 3».2.8.

Перевірка стану готовності сезонних рятувальних постів до купального сезону.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; Департамент охорони здоров'я;

ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова»

Травень

2.9.

Визначення стану готовності консультаційних пунктів із питань ЦЗ, утворених на базі дільниць КП «Жилкомсервіс», до виконання завдань за призначенням.

Департамент житлового господарства;

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

КП «Жилкомсервіс»

Червень -вересень

3. Заходи з підготовки органів управління та сил ЦЗ міської ланки і населення до дій у надзвичайних ситуаціях

3.1.

Тренування органів управління ЦЗ районів міста (із залученням сил ЦЗ) за відповідними темами.

Адміністрації районів; Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

Організації, підприємства за рішенням адміністрацій районів.

Березень

Квітень

Травень Березень

3.2.1.

Індустріальний район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок руйнування будівлі (споруди) в багатоповерховому будинку (вибух побутового газу).
3.2.2.

Київський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок пожежі в будівлі з масовим перебуванням

людей.
3.2.3.

Московський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок пожежі в будівлі з масовим перебуванням людей.
3.2.4.

Немишлянський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок аварії з викиданням небезпечних хімічних речовин.
3.2.5.

Новобаварський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок пожежі в будівлі з масовим перебуванням людей.Квітень
БерезеньКвітень

Травень
Травень

3.2.6.

Основ'янський район: ліквідація надзвичайної ситуації, пов'язаної з високим рівнем води (паводок).3.2.7.

Слобідський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок руйнування будівлі (споруди) в багатоповерховому будинку (вибух побутового газу).3.2.8.

Холодногірський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок пожежі в будівлі з масовим перебуванням людей.3.2.9.

Шевченківський район: ліквідація надзвичайної ситуації внаслідок пожежі в будівлі з масовим перебуванням людей.3.3.

Проведення тренувань тимчасових органів з питань евакуації:

Індустріальний район;

Адміністрації районів

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного

Березень


Київський район;

Московський район;

Немишлянський район;

Новобаварський район;

Основ'янський район;

Слобідський район;

Холодногірський район;

Шевченківський район.


захисту;

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою);

районні тимчасові органи

з питань евакуації.

Квітень

Травень

Березень

Квітень

Березень

Квітень

Травень

Травень

3.4.

Тренування міської розрахунково-аналітичної групи з питань збору та обробки даних спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; Адміністрація Київського району;

ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Формування міської ланки спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки

12.03.2020

3.5. 3.5.1

Спеціальні об'єктові навчання (тренування)

з питань цивільного захисту: КП «Харківводоканал»: комплекс «Харківводовідведення» міські очисні споруди водовідведення

№1;

міські очисні споруди водовідведення

№ 2; КП «Ритуал»;

Керівники комунальних підприємств;

Департамент комунального господарства;

Органи управління, сили ЦЗ та працівники підприємств

Згідно

з наказами

керівників

підприємств


КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»;

Департамент будівництва та шляхового господарства;
КСП «Харківгорліфт»; КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»;

Департамент житлового господарства;
КП «Харківський Палац спорту».

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.3.6.

Проведення заходів:

«Дні цивільного захисту» у закладах загальної середньої освіти міста;

«Тижні безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти міста;

«Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності» у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти міста.

Департамент освіти; Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Управління освіти

адміністрацій районів;

заклади загальної середньої

освіти;

заклади дошкільної освіти;

Навчально-методичний

центр цивільного захисту та

безпеки життєдіяльності

Харківської області

(за згодою).


КвітеньТравеньЖовтень -листопад

3.7.

Огляд-конкурс закладів дошкільної освіти на кращий стан організаційної, практичної та навчально-виховної роботи з питань захисту життя і здоров'я дітей від НС.

Департамент освіти; Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

Управління освіти адміні­страцій районів; заклади дошкільної освіти; Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області (за згодою).

Жовтень -листопад

3.8.

Огляд-конкурс комунальних некомерційних підприємств на кращий стан організаційної та практичної роботи з питань ЦЗ.

Департамент охорони

здоров'я;

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

Керівники комунальних некомерційних підприємств

Жовтень -листопад

3.9.

Збір та обробка заявок на проходження функціонального навчання за державним замовленням керівним складом та фахівцями з питань ЦЗ виконавчих органів Харківської міської ради у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області у 2021 році.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Виконавчі органи Харківської міської ради

До 01.10.2020

3.10.

Надання заявок на функціональне навчання за договірними умовами до Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області у 2021 році.

Виконавчі органи Харківської міської ради; Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

Установи, заклади, підприємства комунальної форми власності

До 01.10.2020

4. Заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки

4.1.

Координація діяльності органів місцевого самоврядування з питань забезпечення техногенного та протипожежного захисту об'єктів і території міста.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Виконавчі органи Харківської міської ради; установи, заклади, підприємства комунальної форми власності.

Протягом року

4.2.

Впровадження на хімічно небезпечних об'єктах, на території яких можливі аварії рівня «В», автоматизованих систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення в зонах можливого ураження персоналу таких об'єктів.

Департамент комунального господарства;

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

КП «Харківводоканал»

До 01.11.2020

4.3.

Здійснення заходів щодо виконання правил та норм пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, закладах охорони здоров'я, культури, спорту комунальної форми власності.

Департамент освіти; Департамент охорони здоров'я;

Департамент культури; Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту; ХМВ ГУ ДСНС України у Харківській області (за згодою).

Установи, заклади, підприємства комунальної форми власності.

Протягом року

4.4.

Здійснення заходів щодо поетапного ремонту вуличних пожежних гідрантів.

Департамент комунального

господарства;

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою).

КП «Харківводоканал»

До 01.11.2020

4.5.

Проведення заходів з оснащення закладів охорони здоров'я відповідного профілю функціонування, у структурі яких наявні відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, палати інтенсивної терапії тощо, а також перинатальних центрів, пологових будинків автономними джерелами електропостачання.

Департамент охорони здоров'я

Керівники закладів охорони здоров'я за рішенням Департаменту охорони здоров'я

До 30.10.2020

4.6.

Здійснення заходів щодо виконання правил та норм пожежної безпеки в житлових будинках комунальної форми власності, а саме: приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту, ремонт димоходів та вентиляційних каналів, обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним розчином.

Департамент житлового

господарства;

ХМВ ГУ ДСНС України

у Харківській області

(за згодою).

КП «Жилкомсервіс»

До 01.11.2020


Директор Департаменту по взаємодії

з правоохоронними органами та цивільного

захисту Харківської міської ради                    В.О. ТОПЧІЙ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                        Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ