Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво житла

Номер
63/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
05/02/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 05.02.2020 № 63

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво житла

З метою реалізації Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки, затвердженої рішенням 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 (зі змінами), на підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво житла (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва M.I.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 05.02.2020 № 63


ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова

для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими

позичальниками в банках, на будівництво житла


1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво житла (далі - Порядок), розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням положень Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки, затвердженої рішенням 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 (зі змінами) (далі - Програма) та окремих положень Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 (зі змінами).

1.2. Порядок визначає механізм надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла за відповідним напрямком Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, які перебувають на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові.

1.4. Розпорядником коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова на надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла, є Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Одержувачем коштів є Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

1.5. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі — Регіональне управління Держмолодьжитла) є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього, використовує кошти бюджету міста Харкова та інші кошти, не заборонені законодавством, виділені на надання часткової компенсації відсотків, у встановленому порядку забезпечує проведення аналізу фінансово-економічного стану забудовника та економічних показників об'єкта та здійснює в межах своїх повноважень контроль за добудовою об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках реалізації Програми;

2) банк-учасник - державний банк, який здійснює іпотечне кредитування громадян на будівництво (придбання) житла та уклав з Регіональним управлінням Держмолодьжитла договір про співробітництво (взаємодію) для забезпечення виконання цього Порядку;

3) договір про надання часткової компенсації відсотків - договір, що укладається між одержувачем бюджетних коштів та позичальником;

4) забудовник - особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею в будинках, які будуються;

5) кандидат - громадянин, який відповідно до цього Порядку має намір отримати іпотечний кредит на будівництво (придбання) житла з частковою компенсацією відсотків;

6) кредитний договір - договір, що укладається відповідно до законодавства між позичальником та банком;

7) позичальник - громадянин України, який отримав іпотечний кредит на будівництво (придбання) житла та з яким укладено договір про надання часткової компенсації відсотків.

Члени сім'ї позичальника - родичі позичальника з числа тих, хто перебуває разом з позичальником на квартирному обліку, на яких розраховується сума часткової компенсації відсотків;

8) придбання житла — придбання квартир у забудовника в багатоквартирних житлових будинках, уведених в експлуатацію не пізніше одного року на час укладення з позичальником кредитного договору;

9) часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла (далі - часткова компенсація відсотків) — кошти бюджету міста Харкова, що надаються позичальникам на відшкодування частини відсотків, сплачених за іпотечним кредитом.

1.6. Переліки об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти бюджету міста Харкова (з урахуванням часткової компенсації відсотків), затверджуються виконавчим комітетом Харківської міської ради за поданням Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради за умови погодження графіків виконання будівельних робіт органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Після проведення аналізу фінансово-економічного стану забудовника та економічних показників об'єкта одержувач коштів (Регіональне управління Держмолодьжитла) укладає із забудовником договори про співробітництво, у яких обов'язково передбачаються відповідальність забудовника за порушення термінів будівництва, умова щодо забезпечення можливості здійснення одержувачем коштів нагляду та контролю за будівництвом, сума відшкодування витрат за виконання одержувачем коштів нагляду за будівництвом.

Остаточне рішення про надання позичальнику кредиту на будівництво (придбання) житла в об'єкті приймає банк відповідно до своїх внутрішніх правил.

1.7. Часткова компенсація відсотків надається за кредитами, отриманими позичальниками в державних банках України в національній валюті України (гривнях), на будівництво (придбання) житла в житлових будинках, перелік яких визначається згідно з п. 1.6 Порядку.

1.8. Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі 12 відсотків річних, але не більше облікової ставки Національного банку України, яка діє на день укладення договору про надання часткової компенсації відсотків.

1.9. Часткова компенсація відсотків надається строком на 5 років, але не більше строку дії кредитного договору та не більше строку дії Програми.

1.10. Умови надання часткової компенсації відсотків, визначені в цьому Порядку, не поширюються на осіб, які отримали державну підтримку, або кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла за рахунок бюджетних коштів, або грошову компенсацію за належне їм право на отримання житла відповідно до законодавства.

1.11. Часткова компенсація відсотків надається позичальникам лише один раз і за одним кредитним договором.

1.12. Часткова компенсація відсотків здійснюється в межах коштів, передбачених з цією метою в бюджеті міста Харкова на відповідний рік.

1.13. Договори про надання часткової компенсації відсотків укладаються з позичальниками в межах обсягів коштів, передбачених з цією метою в бюджеті міста Харкова на відповідний рік з урахуванням суми зобов'язань одержувача за раніше укладеними з позичальниками договорами.

1.14. Регіональне управління Фонду щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, надає розпоряднику бюджетних коштів:

1) звіт про використання обсягів коштів;

2) реєстр кандидатів, які бажають отримати часткову компенсацію відсотків за рахунок коштів бюджету міста Харкова за укладеними іпотечними договорами;

3) інформацію щодо позичальників, які оформили договори про надання часткової компенсації відсотків за зазначеним напрямком Програми;

4) інформацію щодо позичальників, які оформили житло у власність.

1.15. Контроль за цільовим використанням коштів здійснює розпорядник коштів.

2. Порядок надання часткової компенсації відсотків

2.1. Часткова компенсація відсотків відповідно до цього Порядку надається позичальникам - громадянам, які отримали в державному банку іпотечний кредит на будівництво (придбання) житла.

2.2. При укладанні договорів про надання часткової компенсації відсотків враховується черговість звернення позичальників до Регіонального управління Держмолодьжитла.

Перевага щодо отримання часткової компенсації відсотків надається позичальникам, які включені до реєстрів кандидатів на участь у Міській цільовій соціально-економічній програмі будівництва (придбання) житла на 2010-2025 роки та Міській цільовій програмі молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки.

2.3. Регіональне управління Держмолодьжитла здійснює формування реєстру кандидатів та передає його до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради до 10 числа щомісяця.

2.4. Громадяни, які бажають отримати часткову компенсацію відсотків, подають до Харківського регіонального управління Держмолодьжитла заяву-анкету про намір отримати кредит та часткову компенсацію відсотків, до якої додається довідка про перебування на квартирному обліку або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові.

2.5. Після реєстрації заяви Регіональне управління Держмолодьжитла надає громадянину довідку про відповідність умовам (вимогам) цього Порядку для пред'явлення банку.

2.6. Для надання позичальникам часткової компенсації відсотків між одержувачем та банком-учасником укладається договір про співробітництво (взаємодію), яким врегульовуються взаємовідносини, форми документів, порядок і терміни документообігу та розрахунків відповідно до законодавства і внутрішніх правил (регламентів, програм) зазначених фінансових установ.

2.7. Для укладання договору про надання часткової компенсації відсотків позичальник надає до Регіонального управління Держмолодьжитла такі документи:

1) заяву про надання часткової компенсації відсотків за рахунок коштів бюджету міста Харкова;

2) довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові у разі, якщо строк подачі довідки згідно з п. 2.4 Порядку становить понад 30 днів;

3) копію кредитного договору, завірену банком;

4) довідку-розрахунок банку про розмір зобов'язань за кредитом та прогнозний розмір відсотків за користування кредитом;

5) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім'ї; у разі відсутності в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

6) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків кожного члена сім'ї (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті);

7) документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір часткової компенсації відсотків.

У разі надання позичальником документів, що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.

2.8. Рішення про надання часткової компенсації відсотків приймається Регіональним управлінням Держмолодьжитла протягом місяця з дня надання документів за умови забезпечення вимог пункту 1.13. цього Порядку. У разі відмови в наданні часткової компенсації відсотків Регіональне управління Держмолодьжитла повідомляє про це кандидата в місячний строк. Рішення може бути оскаржено кандидатом в установленому законодавством порядку.

2.9. Розмір кредиту на будівництво або придбання житла, на який може бути надана часткова компенсація відсотків, визначається Регіональним управлінням Держмолодьжитла виходячи з розрахункової вартості житла на дату укладення договору.

Розрахункова вартість житла визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, визначеної Міністерством розвитку громад та територій України, і нормативної площі житла.

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається часткова компенсація відсотків, становить 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю. Якщо часткова компенсація відсотків надається одинокій особі на будівництво (придбання) житла, яке складається з однокімнатної квартири, нормативна площа житла визначається виходячи із загальної площі квартири, але не більше 50 кв. м загальної площі.

При виборі позичальником квартири, площа якої дорівнює нормативній або є меншою за неї, розрахункова вартість суми кредиту визначається з урахуванням фактичної площі об'єкта фінансування.

Максимальний розмір кредиту на будівництво (придбання) житла, на який може бути надана часткова компенсація відсотків, визначається з розрахункової вартості житла. Часткова компенсація відсотків не надається на вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість.

2.10. Договір про надання часткової компенсації відсотків укладається після погодження розпорядником коштів та прийняття Регіональним управлінням Держмолодьжитла рішення про надання часткової компенсації відсотків. У договорі про надання часткової компенсації відсотків зазначається, що у період її отримання придбана квартира в багатоповерховому житловому будинку не може бути передана в найм (оренду).

Для погодження розпорядником коштів Регіональним управлінням Держмолодьжитла до запиту додається копія довідки про перебування позичальника на квартирному обліку або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові. Якщо строк видачі довідки перевищує 30 днів, розпорядник коштів направляє відповідний запит до управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо надання впродовж трьох днів підтвердження перебування позичальника на квартирному обліку або у списку осіб, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, у м. Харкові.

Після укладання договору про надання часткової компенсації позичальник вилучається зі списку кандидатів.

Зміни та доповнення до договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є його невід'ємною частиною.

2.11. Щомісячно на підставі наданих банками-учасниками реєстрів одержувач спрямовує кошти, призначені для надання часткової компенсації, з казначейського рахунку на відповідні рахунки, відкриті в банках, для подальшого зарахування зазначених коштів на рахунки позичальників.

3. Особливі умови

3.1. У разі передачі в іпотеку квартири в багатоквартирному житловому будинку мають бути дотримані вимоги законодавства щодо захисту житлових прав і майнових інтересів дітей, що підтверджується відповідними документами, які надаються позичальником банку.

3.2. Надання часткової компенсації відсотків припиняється в разі:

1) прострочення позичальником платежів за кредитним договором більше ніж на 180 календарних днів;

2) порушення умов договору про надання часткової компенсації відсотків;

3) якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов'язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору.

3.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з укладенням і супроводженням договорів про надання часткової компенсації відсотків, здійснюється за рахунок позичальника.

4. Прикінцеві положення

4.1. У разі внесення змін до актів чинного законодавства відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку.


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна

Харківської міської ради                        М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                        Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ