Про моніторинг реалізації завдань і заходів Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року

Номер
19/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
05/02/2020
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 05.02.2020 № 19

Про моніторинг реалізації завдань і заходів Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року

З метою забезпечення виконавчими органами Харківської міської ради реалізації за напрямками діяльності завдань і заходів Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, затвердженої рішенням 10 сесії 7 скликання від 21.12.2016 № 445/16 та інформування територіальної громади про хід моніторингу та аналіз стану їх реалізації за підсумками 2019-2020 років, відповідно до пункту 2 вказаного рішення, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

1. Виконавчим органам Харківської міської ради за напрямками діяльності:

1.1. Надати до Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради для аналізу та узагальнення інформацію про стан виконання завдань і заходів Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року (далі - Стратегія) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», згідно з додатком 1 в електронній та друкованій формах у такі строки:

до 10 лютого 2020 року інформацію за підсумками 2019 року;

до 25 серпня 2020 року інформацію за підсумками 1 півріччя 2020 року;

до 15 лютого 2021 року інформацію за підсумками 2020 року.

1.2. До 15 лютого 2020 року надати до Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради пропозиції для включення до плану дій (заходів) на 2020 рік реалізації стратегічних цілей Стратегії за напрямками розвитку галузей життєдіяльності міста Харкова згідно із затвердженими у міських програмах на 2020 рік завданнями, заходами, проектами та показниками за формою згідно з додатком 2.

2. Управлінню інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради забезпечити моніторинг та оцінку результатів виконання виконавчими органами Харківської міської ради за напрямками діяльності завдань зазначеної Стратегії відповідно до пункту 1.1 розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Лобойченка К.А.


Міський голова                Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 05.02.2020 № 19


ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 2019 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії

Назва програми регіонального розвитку, реалізується в рамках плану заходів

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку

Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела фінансування у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

Стан виконання плану заходів (із порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

плановий

фактичний

з початку реалізації проекту

за звітний період

планова

фактична

планова

фактична

найменування  індикатора (показника)

одиниця виміру

прогнозоване значення

фактичне значення

Відхилення (+/-)


Керівник органу виконавчої влади                        ________________                                ____________________________

(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

___  _________20___р.


Директор Департаменту у

справах сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 05.02.2020 № 19


Пропозиції

щодо плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року

Департаменту ___________________________________________________

на 2020 рік


Завдання

Заходи (проекти)

Строки та терміни виконання

Обсяги та джерела фінансування тис. грн

Відповідальні за виконання

Назва документа (програми) в межах якого реалізується завдання

Показники результативності виконання плану дій

Індикатор (показник)

Одиниця виміру

Прогнозоване значення, очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегічна мета 1. Соціальна впевненість і здоров'я населення міста

Операційна мета 1.1. «Безпечне та комфортне місто»Стратегічна мета 1.2. Молодіжне місто здорового способу життя

Напрямок 1.2.1 Харків - молодіжне місто майбутньогоНапрямок 1.2.2. Харків-лідер молодіжного спортивного руху в ЄвропіОпераційна мета 1.3. Соціальна забезпеченість і підтримка вразливих верств населенняСтратегічна мета 2. Розумна економіка міста і забезпеченість населення робочими місцями

Операційна мета 2.1. Інноваційно-активне підприємницьке місто

Напрямок 2.1.1. Харків - провідний інноваційний центр УкраїниНапрямок 2.1.2. Харків - активне підприємницьке містоОпераційна мета 2.2. Інформаційно-креативне місто

Напрямок 2.2.1. Харків - провідний центр інформаційних технологій в УкраїніНапрямок 2.2.2. Харків - туристичний центр Східної ЄвропиНапрямок 2.2.3. Харків - креативний центр європейського рівняОпераційна мета 2.3. Науково-освітнє місто економіки знаньСтратегічна мета 3. Екологічна врівноваженість та енергетична ефективність міста

Операційна мета 3.1. Зелене та екологічно чисте містоОпераційна мета 3.2. Енергоефективне та енергозберігаюче містоСтратегічна мета 4. Сучасний простір та забезпеченість міста інженерною інфраструктурою

Операційна мета 4.1. Велике європейське місто сучасної інфраструктуриОпераційна мета 4.2. Оновлена інженерна інфраструктура

Напрямок 4.2.1. Харків - місто зручного транспортуОпераційна мета 4.2. Велике європейське місто сучасної архітектури

Напрямок 4.2.2. Харків - місто якісних комунальних послугСтратегічна мета 5. Інвестиційна привабливість

Операційна мета 5.1. Місто великих інвестиційОпераційна мета 5.2. Збалансований муніципальний бюджетСтратегічна мета 6. Ефективність управління містом і громадське суспільство

Операційна мета 6.1. Відкритість і ефективність муніципального врядування та розвиток громадянського суспільства

Напрямок 6.1.1. Харків - відкритий для громадянНапрямок 6.1.2. Харків - місто активної громадиОпераційна мета 6.2. Доступність адміністративних послуг
Виконавець:_____________________ПІБ, тел._________________


Директор Департаменту у

справах сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ