Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

Номер
6/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
29/01/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 29.01.2020 № 6

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

З метою вдосконалення порядку документування та організації роботи з документами, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах (далі - Інструкція), затвердженої рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.12.2018 № 940 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах», такі зміни:

1.1. Пункт 17 Інструкції викласти в такій редакції:

«17. У міській раді встановлюються такі види бланків для листів:

«Міський голова» - якщо листи підписуються міським головою (додаток 2);

«Харківська міська рада» - якщо листи підписуються міським головою, секретарем міської ради (додаток 3);

«Виконавчий комітет Харківської міської ради» - якщо листи підписуються міським головою, першим заступником міського голови, заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови (додаток 4).

У виконавчих органах установлюється такий вид бланка для листів:

«Виконавчий орган Харківської міської ради» - якщо листи підписуються керівниками виконавчих органів та їх заступниками (додаток 5).

Для листування з постійними іноземними кореспондентами у виконавчих органах можуть виготовлятися спеціалізовані бланки, реквізити яких зазначаються двома мовами: ліворуч - українською, праворуч – іноземною (додаток 5а). Бланки, що містять реквізити, викладені іноземною мовою, в межах України не використовуються.

Приклади розташування реквізитів на бланках листів з дотриманням установлених правил наведено у додатках 6-9а.» (додатки 5а, 9а додаються).

1.2. Пункт 97 Інструкції викласти в такій редакції:

«97. Усі проекти розпоряджень міського голови, завізовані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, разом із матеріалами, на підставі яких такі розпорядження готуються, направляються до Юридичного департаменту, як правило, із супровідним листом для перевірки на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та нормопроектувальної техніки.

Якщо проект розпорядження міського голови підготовлений Департаментом територіального контролю, він перевіряється на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та нормопроектувальної техніки відділом правового забезпечення Департаменту територіального контролю.

У разі невідповідності проекту розпорядження чинному законодавству України Юридичний департамент, а у випадках, передбачених абз. 2 п. 97 Інструкції, Департамент територіального контролю протягом 2 робочих днів готує та направляє виконавцю зазначені документи та правовий висновок із пропозиціями щодо усунення порушень законів та інших нормативно-правових актів.

Доопрацьований проект розпорядження повторно направляється до Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 п. 97 Інструкції, - до Департаменту територіального контролю із супровідним листом для погодження.

Погоджений Юридичним департаментом, а у випадках, передбачених абз. 2 п. 97 Інструкції, - Департаментом територіального контролю проект розпорядження направляється виконавцем для візування заступнику міського голови за відповідним напрямком діяльності, заступнику міського голови — керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Перед направленням до Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 п. 97 Інструкції, - до Департаменту територіального контролю проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань щодо призначення та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, завізовані керівниками відповідних виконавчих органів, разом із матеріалами, на підставі яких такі розпорядження готуються, передаються, як правило, із супровідним листом до Служби з питань запобігання корупції для перевірки наявності причин, які можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

Служба з питань запобігання корупції протягом 2 робочих днів опрацьовує та візує проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та кадрових питань щодо заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, а у разі виявлення зазначених обставин повертає проект розпорядження з пропозиціями щодо їх усунення.

Проект розпорядження вважається підготовленим після його погодження та візування керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, Юридичного департаменту, а у випадках, передбачених абз. 2 п. 97 Інструкції, -керівником Департаменту територіального контролю та керівником відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю, заступниками міського голови за відповідними напрямками діяльності, заступником міського голови — керуючим справами виконавчого комітету міської ради, а з питань, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», -після візування секретарем міської ради.

Проекти наказів (розпоряджень) керівників виконавчих органів до їх підписання візуються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в порядку, визначеному цими виконавчими органами.».

1.3. Абзац другий пункту 134 Інструкції викласти в такій редакції:

«При надходженні до служби діловодства документів, у яких відсутні додатки або окремі аркуші, а також наявності у документі помилок в оформленні (відсутність підпису, відбитка печатки, грифа затвердження, закінчення строку виконання тощо), наявності тексту неналежної якості, що унеможливлює його виконання, документ не реєструється і відправникові надсилається повідомлення або йому повідомляється про це телефоном. При цьому на документі робиться відповідна відмітка із зазначенням дати запиту (розмови телефоном), посади та прізвища особи, якій зроблено запит, підпису, ініціалів та прізвища особи, що здійснила запит.».

1.4. Пункт 144 Інструкції викласти в такій редакції:

«144. Попередній розгляд вхідних документів, у змісті яких є слово «корупція» у різних відмінках та словосполученнях, а також документів, які містять інформацію про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється відповідно до порядку розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Харківської міської ради, який затверджується розпорядженням міського голови.

Порядок попереднього розгляду вхідних документів, у змісті яких є слово «корупція» у різних відмінках та словосполученнях, а також документів, які містять інформацію про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять безпосередньо до виконавчих органів, визначається цими виконавчими органами.».

2. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.ММіський голова Г.А. КЕРНЕС