Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2019 році та основні завдання на 2020 рік

Номер
35/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
29/01/2020
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 29.01.2020 № 35

Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2019 році та основні завдання на 2020 рік

Відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу» та постанов Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних» (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 74), від 04.02.2015 №45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час» (в редакції від 11.01.2018 №12), керуючись ст.ст. 36, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію про стан військового обліку та бронювання у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, що перебувають на території міста Харкова, у 2019 році згідно з додатком 1.

2. Затвердити план звіряння облікових даних виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова з обліковими даними районних військових комісаріатів міста та проведення перевірок стану військового обліку та бронювання у 2020 році згідно з додатком 2.

3. Звіряння облікових даних військовозобов'язаних виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова з обліковими даними районних військових комісаріатів у 2020 році проводити в приміщеннях районних військових комісаріатів.

4. Затвердити план проведення занять з відповідальними за організацію та ведення військового обліку у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2020 році згідно з додатком 3.

5. Створити в районах міста Харкова комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних державних органів, підприємств, установ, закладів та організацій у 2020 році, до яких включити:

заступників голів адміністрацій районів Харківської міської ради - головами комісій;

представників Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради, районних військових комісаріатів міста Харкова, територіальних підрозділів міста Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області, Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради - членами комісій.

6. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова:

забезпечити організацію ведення військового обліку та бронювання відповідно до вимог законодавства України;

затвердити наказами графіки звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх військово-обліковими документами;

організувати під час проведення звіряння обов'язкову перевірку наявності та стану військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних;

встановити взаємодію з районними військовими комісаріатами щодо термінів та способів звіряння даних військового обліку за наявності працівників, які перебувають у них на обліку, та затвердити наказами плани звіряння облікових даних із районними військовими комісаріатами на 2020 рік;

відряджати осіб, відповідальних за ведення військового обліку, у визначені планом терміни до відповідних районних військових комісаріатів для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з обліковими документами районних військових комісаріатів;

забезпечити внесення результатів звіряння до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і ' військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних із даними районних військових комісаріатів.

7. Рекомендувати районним військовим комісарам міста Харкова: надавати до Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради інформацію про уточнені дати перевірок стану ведення військового обліку та бронювання у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах та організаціях міста Харкова до 27 числа щомісяця;

довести рішення до відома керівників некомунальних підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова, що розташовані на території відповідного району;

погоджувати та інформувати письмово керівників підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова за 10 днів про конкретну дату перевірки стану військового обліку та бронювання;

результати перевірок вносити до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних із даними районних (міських) військових комісаріатів.

8. Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради:

узагальнити та надати на затвердження міському голові посадовий склад районних комісій міста Харкова з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій у 2020 році за пропозиціями керівників, представники яких залучаються до роботи у складі зазначених комісій;

довести рішення до відома керівників виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій Харківської міської ради у частині, яка їх стосується.

9. Головам адміністрацій районів Харківської міської ради, директору Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, начальникам управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, начальнику Головного управління Національної поліції в Харківській області та військовим комісарам районних військових комісаріатів міста Харкова надати до 04.02.2020 на адресу Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради пропозиції щодо посад представників, яких буде залучено до роботи у складі районних комісій міста Харкова з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних державних органів, підприємств, установ та організацій у 2020 році.

10. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.01.2019 № 27 «Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2018 році та основні завдання на 2019 рік».

11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 29.01.2020 № 35


Про стан військового обліку та бронювання

у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах,

закладах та організаціях, що перебувають на території міста Харкова

у 2019 році.


Військовий облік та бронювання військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова був організований та проводився протягом 2019 року у відповідності до законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 №45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12), розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 28.01.2019 № 13 «Про стан військового обліку в області за 2018 рік та завдання на 2019 рік» (із змінами, затвердженими розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 06.06.2019 № 337) та рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.01.2019 № 27 «Про стан ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2018 році та основні завдання на 2019 рік».

З метою забезпечення якісного ведення військового обліку і бронювання військовими комісаріатами міста Харкова вживалися такі заходи:

проведено звіряння облікових даних 15185 військовозобов'язаних і призовників, які працюють на 2581 підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах з обліковими даними районних військових комісаріатів;

проведено 36 занять з особами, які відповідають за ведення військового обліку підприємств, установ, організацій і навчальних закладів;

постійно надавалась методична допомога підприємствам, установам, організаціям і навчальним закладам з питань організації та ведення військового обліку і бронювання;

за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовий обов'язок і військову службу, до адміністративної відповідальності притягнуто 142 посадову особу та 5961 військовозобов'язаних та призовників.

Відповідно до плану перевірок стану військового обліку і бронювання військовозобов'язаних і призовників на 2019 рік спільними комісіями, за участі посадових осіб Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради і районних військових комісаріатів, проведено перевірки функціонування системи військового обліку громадян України на 451 підприємстві, установі, закладі та організаціях міста Харкова. План перевірок виконаний на 99,5%. Не перевірено 2 підприємства, що складає 0,5%, у зв'язку з відмовою в доступі на підприємство без поважних причин, а саме: приватне акціонерне товариство «Харківпродмаш» та приватне підприємство «Новожанівський м'ясокомбінат».

Аналіз стану військового обліку в місті Харкові свідчить про наявність позитивних зрушень в організації ведення військового обліку на підприємствах, установах, закладах і організаціях та забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України.

В кращу сторону було організовано роботу щодо ведення військового обліку в наступних підприємствах, установах, закладах та організаціях:

Індустріальний район:

1. Харківське відділення приватне акціонерне товариство «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна дитяча лікарня №16 Харківської міської ради;

3. Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №18» Харківської міської ради;

4. Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області;

5. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 16» Харківської міської ради.

Київський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка № 1» Харківської міської ради;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради;

3. Адміністрація Київського району Харківської міської ради;

4. Комунальне підприємство «Сучасне місто»;

5. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради;

6. Комунальний заклад «Харківська міська СДЮСШОР зі стрільби з лука «Комунар»;

7. Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти «Вектор» Харківської міської ради;

8. Департамент освіти Харківської міської ради;

9. Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради;

10. Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради;

11. Комунальне некомерційне підприємство «Міський психоневрологічний диспансер № 3» Харківської міської ради;

12. Головне управління статистики у Харківській області;

13. Харківський апеляційний адміністративний суд.

Московський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха» Харківської міської ради;

3. Комунальне некомерційне підприємство «Міський шкірно-венерологічний диспансер № 2» Харківської міської ради.

Немишлянський район:

1. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради;

3. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка №15» Харківської міської ради;

4. Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка №3» Харківської міської ради.

Новобаварський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка №2» Харківської міської ради.

2. Комунальний заклад «Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради;

Основ'янський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка №25» Харківської міської ради;

2. Державне підприємство «Харківський державний цирк ім. Ф.Д. Яшинова».

Слобідський район:

1. Державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева»;

2. Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»;

3. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України Харківський регіональний структурний підрозділ «Украероруху»;

4. Харківська гімназія № 46 ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради Харківської області.

Холодногірський район:

1. Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод»;

2. Обласний комунальний заклад «Харківський академічний театр музичної комедії»;

3. Харківський обласний вузол спеціального зв'язку.

Шевченківський район:

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради;

2. Харківський національний університет радіоелектроніки;

3. Філія «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз».

Незадовільно організовано ведення військового обліку та бронювання в наступних підприємствах, організаціях, закладах та установах:

Індустріальний район:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Вертикаль»;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок №6» Харківської міської ради.

Київський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок №3» Харківської міської ради;

2. Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5» Харківської міської ради;

3. Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Харківської міської ради;

4. Харківський регіональний центр з гідрометеорології;

5. Державне підприємство «Харківське агрегатне конструкторське бюро»;

6. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Московський район:

1. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. Немишлянський район:

1. Приватне акціонерне товариство «Харківреахім»;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Форт-Пост»;

3. Приватне акціонерне товариство «Харківпродмаш»;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю технологічна група «Екіпаж».

Новобаварський район:

1. Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування»;

2. Публічне акціонерне товариство «Харківський жировий комбінат»;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Трест-Південтранстехмонтаж»;

4. Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№18).

Основ'янський район:

1. Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІП ступенів №48 Харківської міської ради Харківської області»;

2. Приватне акціонерне товариство «Харківський завод «Оргтехніка».

Слобідський район:

1. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня»;

2. Державний навчальний заклад «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області».

Холодногірський район:

1. Харківська філія акціонерне товариство «Укрпошта»;

2. Харківська гімназія №13 Харківської міської ради Харківської області.

Шевченківський район:

1. Харківська державна академія фізичної культури;

2. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості №1 Харківської міської ради»;

3. Приватне акціонерне товариство «Тоніс-центр»;

4. Філія публічне акціонерне товариство «Регіональна дирекція иА:Харків»;

5. Харківський коледж текстилю та дизайну;

6. Державний вищій навчальний заклад «Харківський державний університет харчування та торгівлі»;

7. Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності»;

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Фоліо».

Основні недоліки, що були виявлені під час проведення перевірок військового обліку:

мають місце випадки прийняття на роботу військовозобов'язаних та призовників, у яких не оформлені належним чином військово-облікові документи та не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів про військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;

не забезпечена повнота, достовірність та якість обліку військовозобов'язаних і призовників;

не налагоджена взаємодія керівників підприємств, установ, закладів та організацій з районними (міськими) військовими комісаріатами, де перебувають на військовому обліку військовозобов'язані та призовники з питань строків та способів проведення звіряння даних особових карток працівників форми П-2 з обліковими даними військових комісаріатів.

повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги правил військового обліку, не надсилаються у військові комісаріати для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності;

не своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Пропозиції щодо поліпшення стану ведення військового обліку та бронювання на підприємствах в установах, закладах та організаціях міста Харкова у 2020 році.

Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова:

забезпечити організацію ведення військового обліку та бронювання відповідно до вимог законодавства України;

затвердити своїми наказами графіки звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з їх військово-обліковими документами;

організувати під час проведення звіряння обов'язкову перевірку наявності та стану військово-облікових документів призовників і військовозобов'язаних;

встановити взаємодію з районними військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних військового обліку, за наявності працівників які знаходяться в них на обліку, затвердити своїми наказами плани звіряння облікових даних з районними військовими комісаріатами на 2020 рік;

відряджати осіб, відповідальних за ведення військового обліку, у визначені планом строки до відповідних районних військових комісаріатів для проведення звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з обліковими документами районних військових комісаріатів;

забезпечити внесення результатів звіряння до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних військових комісаріатів.


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                        Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту                        В.О. ТОПЧІЙДодаток 2

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 29.01.2020 № 35ПЛАН

звіряння облікових даних виконавчих органів Харківської міської ради,

підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова з обліковими даними районних військових комісаріатів міста

та проведення перевірок стану військового обліку та бронювання у 2020 році


Інформація з обмеженим доступом, яка оприлюдненню не підлягає.Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 29.01.2020 № 35


План

проведення занять із відповідальними за організацію та ведення військового обліку

у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах, закладах та організаціях

міста Харкова у 2020 році


№ п/п

Хто залучається

Тема заняття

Дата проведення

Місце

проведення

заняття

Відмітка

про

виконання/

дата

1

2

3

4

5

6

Індустріальний район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, закладів та організацій міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністрів

12.02.20 11.03.20 09.09.20 07.10.20

м. Харків, вул. Косарева, 7 Індустріальний РВК
України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Київський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

12.02.20 11.03.20 09.09.20 07.10.20

м. Харків, вул. Садова, 16 Київський РВК


Московський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

18.03.20 01.04.20 16.09.20 14.10.20

м. Харків, вул. Садова, 16 Московський РВК


Немшплянський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

12.02.20 11.03.20 09.09.20 07.10.20

м. Харків, просп. Петра Григоренка, 17 Адміністрація Немишлянського району (актовий зал)


Новобаварський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями,

12.02.20 11.03.20 09.09.20

м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 13\15, Новобаварськийорганізацій, міста Харкова

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

07.10.20

ОРВК


Холодногірський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на

період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

18.03.20 01.04.20 16.09.20 14.10.20

м. Харкова, вул. Полтавський Шлях, 13\15 Новобаварський ОРВК


Слобідський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України

18.03.20 01.04.20 16.09.20 14.10.20

м. Харкова,

просп.

Московський,

96-А

Слобідський

ОРВК
про адміністративні правопорушення.
Основ'янський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, міста Харкова

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

12.02.20 11.03.20 09.09.20 07.10.20

м. Харкова,

просп.

Московський,

96-А

Слобідський

ОРВК


Шевченківський район

1.

Представники виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств,

Вивчення положень «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

19.02.20 18.03.20

м. Харків, просп. Науки, 17-А Адміністраціяустанов та організацій, міста Харкова

від 07.12.2016 № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 74), і «Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час», затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 04.02.2015 № 45 (в редакції постанови КМУ від 11.01.2018 №12). Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення правил військового обліку, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

16.09.20 14.10.20

Шевченківського району (актовий зал)Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                        Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту по взаємодії

з правоохоронними органами

та цивільного захисту                        В.О. ТОПЧІЙ