Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова»

Номер
/
Сесія
33/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
30/01/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Проект

14


У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33 сесія 7 скликання

ПРОЕКТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від _________ № ______/20

м. Харків


Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення
на території міста Харкова»З метою вдосконалення механізму надання у тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова, відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова, затвердженого рішенням 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 21.06.2017 № 688/17
такі зміни:

1.1. У розділі 1. Загальні положення до пункту 1.5. Положення внести наступні зміни:

- у визначенні терміну «Відкритий літній майданчик (ЛМ)» слова «надання послуг з харчування» замінити на слова «надання послуг
з обслуговування населення»;

- визначення терміну «Ескізна пропозиція вигляду фасаду» викласти
в новій редакції наступного змісту:

«Ескізна пропозиція вигляду фасаду – виконана у кольорі на паперовому носії в форматі А4 у масштабі М 1:50 у графічній формі образна характеристика споруди з її візуалізацією з чотирьох сторін (з кожного боку
на окремому аркуші), окрім об’єктів, що знаходяться у групі павільйонів,
її розпланування, конструктивне вирішення, технічне обладнання
(або композиція ансамблю), зв’язок з навколишнім середовищем тощо, виготовляється Замовником або суб’єктом господарювання, що має ліцензію
на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.»;

- після визначення терміну «Схема розташування окремого елемента благоустрою» доповнити терміном «Електронний кабінет» наступного змісту:

«Електронний кабінет – інформаційно-телекомунікаційна система,
яка забезпечує електронний документообіг щодо оформлення права тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності, а також з інших питань, віднесених до повноважень та компетенції Виконавця.»

2. До розділу 2. Порядок укладення договору внести наступні зміни:

2.1.Викласти пункт 2.1. Положення в новій редакції такого змісту:

«2.1. З метою встановлення можливості отримання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності Замовник звертається до Виконавця із заявою, за формою затвердженою
в додатку 1 до цього Положення, до якої додаються:

- копія паспорту громадянина України з обов’язковим підтвердженням реєстрації місця проживання, копія паспортного документа іноземця, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та посвідки на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України та копія картки фізичної особи платника податків, у разі відсутності паспорта громадянина України нового зразка (у разі наявності актуальних даних та чинних Договорів не є обов’язковим);

- документи, що підтверджують правовий та податковий статус Замовника (у разі наявності актуальних даних та чинних Договорів не є обов’язковим);

- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія,
що засвідчує повноваження представника на вчинення дій, пов’язаних
із оформленням Замовником права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності (у разі, якщо заява подається представником) та копія паспорту особи, уповноваженої на представництво інтересів Замовника із зазначенням місця проживання уповноваженої особи та/або документ про реєстрацію місця проживання уповноваженої особи (довідка або інше);

- схема розташування окремого елемента благоустрою;

- ескізні пропозиції вигляду фасаду.».

2.2. Доповнити пункт 2.4. Положення наступними абзацами:

«Якщо окремий елемент благоустрою знаходиться в межах земельної ділянки, яка перебуває в користуванні іншої особи, оформлення права тимчасового користування ним можливе за наявності нотаріально посвідченого погодження землекористувача.

Усі витрати, пов’язані із вчиненням нотаріальних дій, покладаються на Замовника.».

2.3. Пункт 2.8. Положення викласти в новій редакції:

«2.8. Для укладення Договору Замовник надає Виконавцю:

- копію позитивної відповіді Виконавця щодо можливості надання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою для розміщення тимчасових об’єктів підприємницької та іншої діяльності;

- схему благоустрою;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані Замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;

- картку обліку, видану Департаментом адміністративних послуг
та споживчого ринку Харківської міської ради (для відкритих літніх майданчиків);

- гарантійне зобов’язання щодо самостійного та за власний рахунок демонтажу тимчасової споруди власним коштом у разі виникнення аварійної ситуації чи проведення ремонтних робіт інженерних мереж в зоні розміщення тимчасової споруди або компенсування витрат за її демонтаж.».

2.4. Пункт 2.12. Положення доповнити наступними абзацами:

«У разі наявності інвестиційного договору або іміджевого проекту (програми) Харківської міської ради, договір тимчасового користування окремим елементом благоустрою укладається на строк, що не перевищує строку дії інвестиційного договору або іміджевого проекту (програми)
та підлягає нотаріальному посвідченню.

Усі витрати, пов’язані із вчиненням нотаріальних дій, покладаються
на Замовника.».

2.5. Пункт 2.14. Положення доповнити наступним абзацом:

«Договір не може бути укладено або продовжено, у разі наявності
в Замовника заборгованості, що еквівалентна двомісячному розміру плати хоча б за одним діючим Договором або заборгованості за припиненими Договорами.».

3. До розділу 5. Перехідні положення внести наступні зміни:

3.1. Пункт 5.1. Положення доповнити наступними абзацами:

«У разі невикористання окремих елементів благоустрою за цільовим призначенням та неотримання доходу від їх використання (експлуатації) понад один місяць, такі елементи підлягають списанню.

Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечити вжиття заходів щодо виключення таких елементів з господарського відання Виконавця (КП «Сучасне місто»).».

3.2. У пункті 5.8. Положення слова «в редакції рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17» замінити на слова «в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1142/18.».

3.3. Доповнити розділ 5. Перехідні положення пунктом 5.9. наступного змісту:

«5.9. Електронний документообіг за електронними заявками Замовника з питань щодо оформлення права тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності міста Харкова, а також з інших питань, віднесених до повноважень та компетенції Виконавця, може здійснюватися через електронний кабінет з дня його функціонування відповідно до вимог цього Положення та чинного законодавства про електронні документи, електронний документообіг і електронний цифровий підпис із заповненням усіх обов’язкових реквізитів і накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи і печатки.».

4. У пункті 2.3. Положення слово «заявник» замінити на слово «Замовник».

5. Додаток 1 до Положення викласти в новій редакції, що додається
(Додаток 1).

6. Додаток 2 Положення викласти в новій редакції, що додається
(Додаток 2).

7. Доповнити пункт 1 Додатку 3 до Положення наступним змістом:

«Якщо ЛМ розміщуються біля стаціонарного закладу (капітальної споруди), Замовник зобов’язаний надати до Виконавця посвідчені у встановленому законом порядку документи, що підтверджують право власності або право користування такою спорудою та оригінали таких документів для огляду.».

8. У додатку до Методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм
і тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного
та іншого призначення для ведення підприємницької та іншої діяльності після словосполучення «Соціальне спрямування» змінити порядкові
номера з «1 –5» на «24 – 28» відповідно.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до рішення __ сесії Харківської міської ради
7 скликання «Про внесення змін до рішення 
13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення
на території міста Харкова»

від ___________ № ______/20________________________________________

(найменування підприємства, якому надсилається заява)


Замовник

____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи/керівника юридичної особи ____________________________________________________

місце, проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, номер

____________________________________________________

облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

____________________________________________________

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

____________________________________________________

Реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили

____________________________________________________

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті),

____________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження, IBAN, Банк,

____________________________________________________

код ЄДРПОУ, номер телефону та інші засоби зв’язку)

ЗАЯВА

Відповідно до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм
та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова, затвердженого рішенням Харківської міської ради від 21.06.2017 № 688/17 (далі – Положення), прошу
___________________________________________________________________________________

(надати право або змінити/ продовжити/припинити Договір (необхідне зазначити)

у зв’язку з____________________________________________________________________

(заповнюється у разі внесення змін до Договору або його припинення)

на тимчасове платне користування окремим елементом благоустрою для розташування/обслуговування на ньому_______________________________________________,

(необхідне підкреслити) (тип тимчасового об’єкта)

з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, без улаштування фундаменту, розташований за адресою: _______________________________________________,

(зазначається поштова адреса згідно зі схемою розташування)

_______________________________________________________________________________________________________

(порядковий номер функціонального призначення згідно з Додатком до Методики, товарна спеціалізація)

Інформація про розмір та спосіб розміщення тимчасового об’єкта:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Площа окремого елемента благоустрою:____________ (кв. м).

(зазначається згідно зі схемою розташування).

Договір від _____________________ №_____________________

(зазначається у разі внесення змін, продовження, розірвання Договору)


Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання із зазначенням площі по зовнішньому контуру, опису та характеристики (зазначається у разі наявності):

____________________площею ____кв. м; _________________площею _____кв. м.


Додатки:

1. перелік документів для юридичної особи або фізичною особою-підприємцем:

- копія установчих документів (1,2 сторінки та сторінки, на яких зазначено повноваження та дані про наявність обмежень керівника), на ___ арк.;

- документи, що підтверджують державну реєстрацію, на ___ арк.;

- документи, що підтверджують обрання спрощеної системи оподаткування та/або статус платника податку на додану вартість, на ___ арк.;

- документ про призначення керівника із зазначенням найменування посади
на ___ арк.;

- копія паспорту керівника юридичної особи із зазначенням його місця проживання та/або документ про реєстрацію місця проживання уповноваженої особи (довідка або інше) на ___ арк.


2. перелік документи для фізичної особи:

- копія паспорту громадянина України із обов’язковим підтвердженням реєстрації місця її проживання, копія паспортного документа іноземця, особи без громадянства
та посвідки на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України,
на ___ арк.;

- копія картки фізичної особи-платника податків (у випадку відсутності паспорта громадянина України нового зразка) на ___ арк.


3. загальний перелік документів:

- схема розташування окремого елемента благоустрою комунальної власності
на ___ арк.;

- ескізна пропозиція вигляду фасаду на ___ арк.;

- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, що засвідчує повноваження представника на вчинення дій, пов’язаних із оформленням Замовником права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності
м. Харкова (у разі якщо заява подається представником)
, на ___ арк.;

- копія паспорту особи, уповноваженої на представництво інтересів Замовника
із зазначенням місця проживання уповноваженої особи та/або документ про реєстрацію місця проживання уповноваженої особи (довідка або інше)
, на ___ арк.;

- посвідчені у встановленому законом порядку документи, що підтверджують право власності або право користування стаціонарними закладами (капітальними спорудами), біля яких розміщений окремий елемент благоустрою комунальної власності м. Харкова
(у випадку оформлення права тимчасового користування окремим елементом благоустрою для розміщення на ньому відкритого літнього майданчика)
, на ___ арк.;

- нотаріально посвідчене письмове погодження землекористувача щодо можливості надання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності м. Харкова (у випадку знаходження/розміщення такого елементу в межах сформованої земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться у користуванні юридичної або фізичної особи на праві оренди або постійного користування) на ___ арк.

З метою включення інформації про мене до бази персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи щодо встановлення можливості отримання права тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності м. Харкова для розміщення об’єктів підприємницької та іншої діяльності з подальшим укладенням Договору відповідно до Положення, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, ___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, підпис)

надаю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій заяві, та розміщення тимчасових споруд, малих архітектурних форм, літніх майданчиків та елементів вуличної торгівлі з порушенням вимог законодавства встановлена відповідальність відповідно до законодавства України.


Замовник ___________________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП ________


Примітка. Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

Додаток 2

до рішення __ сесії Харківської міської ради
7 скликання «Про внесення змін до рішення 
13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 688/17 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення
на території міста Харкова»

від _________ № ______/20


Типовий договір

тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об'єктів підприємницької та іншої діяльності


м. Харків                                                «____»____________20______р.

КП «Сучасне місто», що надалі іменується «Виконавець», в особі ______________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку,
та ____________________________________________________________________________, що надалі іменується «Замовник», який діє на підставі _________________________________________________________________, з іншого боку, які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику право тимчасової експлуатації (управління) окремим елементом благоустрою комунальної власності міста Харкова (далі – елемент) з метою задоволення соціально-економічних потреб шляхом розміщення тимчасового об’єкта підприємницької або іншої діяльності.

2. Характеристика елемента

2.1. Вид елемента: _______________________________________________________

2.2. Місцезнаходження елемента: __________________________________________

2.3. Площа/розміри елемента ____________________________кв. м.

3. Характеристика об’єкта

3.1. Вид обєкта_____________________________________________________________

(назва, функціональне призначення, вид, тип об'єкта, товарна спеціалізація)

3.2. Орієнтовна площа об’єкта по зовнішньому контуру _______________ кв. м.

3.3. Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання, їхній опис
і площа (по зовнішньому контуру):

а) __________________________________площею __________кв. м;

б) __________________________________площею __________кв. м.

3.4. Зовнішній вигляд об’єкта повинен відповідати ескізній пропозиції вигляду фасаду.

3.5. Об’єкт повинен розташовуватися відповідно до схеми розташування окремого елемента благоустрою.4. Плата та порядок розрахунків за Договором

4.1. Розмір плати за експлуатацію (управління) елемента згідно з Розрахунком становить ____________________грн. на місяць (далі – плата).

4.2. Плата перераховується Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця
в безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.

4.3. Внесення плати здійснюється протягом трьох банківських днів з дня передачі елемента благоустрою.

4.4. Розмір плати переглядається у разі:

а) пролонгації терміну дії Договору;

б) внесення змін до Методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, для розміщення відкритих літніх майданчиків, елементів вуличної торгівлі, малих архітектурних форм і тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для ведення підприємницької та іншої діяльності;

в) в інших випадках, передбачених законом.

4.5. У випадках, встановлених п. 4.4 цього Договору, Замовник зобов'язаний підписати додаткову угоду до цього Договору не пізніше 14 днів з дати отримання запропонованих змін. Якщо Виконавцем не отримано письмових заперечень від Замовника протягом
14 календарних днів з дня відправлення рекомендованим листом додаткової угоди, вона вважається підписаною. У разі відмови Замовника підписати додаткову угоду Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.

4.6. Наявність у Замовника заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад
2 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди є підставою для дострокового розірвання Договору.

4.7. У разі дострокового розірвання Договору сплачені кошти не повертаються.

4.8. Акт про надані послуги підписується Сторонами до 30 числа місяця, наступного
за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги.

4.9. Акт про надання послуг вважається підписаним Сторонами, якщо його надіслано за адресою (місцезнаходження Замовника, вказане в Договорі, або адреса, за якою здійснено реєстрацію Замовника - юридичної чи фізичної особи - підприємця) Замовника Виконавцем поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення адресату.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати елемент Замовнику для розміщення об’єкта.

5.1.2. За наявності інформації про незадовільний стан елемента, переданого за цим Договором, проінформувати Замовника про виявлені недоліки.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Здійснювати контроль та проводити перевірки використання Замовником елемента відповідно до умов Договору.

5.2.2. У межах своїх повноважень обстежувати об'єкти та елементи благоустрою комунальної власності міста Харкова.

5.2.3. Здійснювати фото- та відеофіксацію, застосовувати технічні засоби фіксування під час обстеження об'єктів та елементів благоустрою.

5.2.4. Видавати приписи про усунення порушень умов Договору.

5.2.5. Здійснювати демонтаж об'єкта у випадку, передбаченому п. 9.2 цього Договору.

5.2.6. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом елемента
та об'єкта, розміщеного на ньому.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Використовувати елемент відповідно до умов Договору.

5.3.2. Виконати роботи щодо поліпшення елемента та прилеглої території тимчасової споруди з облаштуванням асфальтобетонного покриття або за допомогою штучних кам’яних і бетонних матеріалів (залізобетонні плитки, фігурні елементи вимощення тощо) відповідно до вимог, встановлених Правилами благоустрою території міста Харкова та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

5.3.3. Здійснювати управління та експлуатувати елемент відповідно до умов Договору.

5.3.4. Своєчасно і в повному обсязі вносити плату за Договором.

5.3.5. Встановити поруч з об’єктом урну(и) для сміття.

5.3.6. Встановити відкритий літний майданчик з дотриманням вимог до відкритих літніх майданчиків, викладених у додатку 3 до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.

5.3.7. Не порушувати правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.

5.3.8. Підтримувати належний експлуатаційний стан об’єкта та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з об’єктом.

5.3.9. Дотримуватися під час експлуатації об’єкта вимог щодо забезпечення його технологічної безпеки функціонування.

5.3.10. Утримувати та експлуатувати елемент згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечити виконання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних, будівельних норм, державних стандартів та інших вимог, підтримувати об’єкт
в належному стані, вести всі витрати щодо його експлуатації.

5.3.11. Забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати його накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єкта, вчинення протиожеледних заходів на відстані 20 м від периметра споруд та до проїжджої частини вулиці.

5.3.12. Виконувати приписи Виконавця, виконавчих органів Харківської міської ради та контролюючих органів про необхідність усунення порушень та/або недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного, експлуатаційного стану об’єкта або прилеглої території.

5.3.13. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду об'єкта
без попереднього письмового погодження з Виконавцем.

5.3.14. Встановити об’єкт без пошкодження елементів благоустрою комунальної власності та озеленення із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції
до електричної мережі та з дотриманням вимог нормативно-правових актів.

5.3.15. У тижневий строк рекомендованим листом з повідомленням про вручення інформувати Виконавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності.

5.3.16. Протягом 10 календарних днів після припинення дії Договору з будь-яких підстав демонтувати об'єкт, звільнити та передати Виконавцю елемент благоустрою
з приведенням його у придатний до використання стан.

5.3.17. Надати Виконавцю докази звільнення елементу благоустрою у строк, передбачений п. 5.3.16.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Самостійно визначати способи використання елемента та об'єкта з урахуванням положень цього Договору.

5.4.2. При належному виконанні умов Договору – на продовження Договору на новий строк.

6. Внесення змін до Договору

6.1. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору.

6.2. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Договору, розглядаються Сторонами
в місячний строк з дня отримання відповідного письмового звернення від однієї Сторони
до іншої. Усі зміни та доповнення до Договору за погодженням Сторін оформлюються письмовими угодами.

6.3. Внесення змін до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.

6.4. На вимогу однієї із Сторін зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за рішенням суду.

7. Припинення дії договору

7.1. Дія Договору припиняється у разі:

7.1.1. Закінчення строку, на який його було укладено.

7.1.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін, не пізніше
як у місячний строк із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання.

7.1.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї зі Сторін.

7.1.4. Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи - підприємця – Замовника.

7.1.5. Односторонньої відмови Виконавця від Договору.

7.2. Виконавець має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку
та вимагати звільнення та повернення елемента, якщо:

7.2.1. Замовник не вносить плату, визначену згідно з розділом 4 цього Договору, протягом двох місяців підряд або має заборгованість, що еквівалентна двомісячному розміру плати, передбаченої цим Договором.

7.2.2. Встановлений Замовником об'єкт не відповідає розділу 3 Договору.

7.2.3. Замовник не підтримує в належному експлуатаційному стані об'єкт та відповідне технологічне обладнання, що використовується разом з об'єктом.

7.2.4. Замовником не забезпечено своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, прибирання територій, прилеглих до об'єкта, вчинення протиожеледних заходів
на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці.

7.2.5. Виявлено недостовірну інформацію, наведену в документах, поданих
для укладення Договору, його зміни або продовження.

7.2.6. Розміщений ЛМ не відповідає вимогам до відкритих літніх майданчиків, викладеним у додатку 3 до Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення
для провадження підприємницької діяльності.

7.2.7. В інших випадках, передбачених законами та нормативно-правовими актами.

7.2.8. У разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування елемента Договір підлягає розірванню в односторонньому порядку.

7.2.9. Якщо елемент вибув з комунальної власності або земельна ділянка, на якій знаходиться елемент, надана в оренду або постійне користування, цей Договір підлягає розірванню Виконавцем в односторонньому порядку.

7.2.10. За умови надання Замовником до Виконавця нотаріально посвідченого письмового погодження користувача земельної ділянки щодо можливості продовження Договору, пункт 7.2.9. не підлягає застосуванню.

7.3. Виконавець повідомляє замовника про намір в односторонньому порядку відмовитися від Договору за 14 календарних днів до прийняття такого рішення.

Письмове повідомлення Виконавця про припинення (розірвання) Договору чи відмову від Договору вважається одержаним Замовником, якщо:

- це повідомлення вручено повноважному представнику Замовника, який одночасно
з одержанням повідомлення розписується на другому примірнику повідомлення,
що залишається у Виконавця. При цьому повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю чи витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців ;

- це повідомлення надіслано на адресу Замовника Виконавцем поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою місцезнаходження Замовника, вказаною
в Договорі, або за адресою, за якою здійснено реєстрацію Замовника - юридичної чи фізичної особи – підприємця.

7.5. Договір вважається розірваним після закінчення 14 календарних днів з дня одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про припинення Договору
в односторонньому порядку.

7.6. Днем припинення Договору є:

- день закінчення терміну дії Договору, якщо Сторонами не вирішено питання щодо продовження терміну дії Договору на новий строк;

- день укладення письмової угоди про припинення дії цього Договору або інша дата, зазначена у цій угоді, у разі припинення дії Договору за взаємною згодою Сторін;

- наступний день після закінчення 14 календарних днів після одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про відмову від Договору у порядку, встановленому
п. 7.3 цього Договору;

- день набрання рішенням суду законної сили - у разі розірвання Договору за рішенням суду, визнання його недійсним, неукладеним, застосування наслідків нікчемної угоди.8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір вступає набуває чинності дію з дня його підписання Сторонами та діє до «____ » ________202__ р.

8.2. Право експлуатації (управління) елемента виникає у Замовника після укладення Договору. Елемент вважається переданим з дня підписання цього Договору.

9. Порядок повернення елементу

9.1. Після припинення дії Договору Замовник у 10-денний строк звільняє елемент
від об'єкта та приводить його у стан, не гірший порівняно за той, що існував до укладення цього Договору та повертає елемент Виконавцю.

9.1.1. Окремий елемент благоустрою вважається повернутим після його фактичного звільнення Замовником, що підтверджується наданими Замовником до Виконавця доказами.

9.2. У випадку невиконання замовником п. 9.1 Договору щодо добровільного демонтажу об'єкта, звільнення та повернення елемента, такий об'єкт може бути демонтовано Виконавцем самостійно або із залученням третіх осіб.

У такому разі демонтований об'єкт повертається Замовнику після компенсації витрат, пов'язаних із демонтажем, транспортуванням та зберіганням об'єкта.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

10.3. За порушення строків внесення плати Замовник зобов'язаний сплатити пеню
у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості.

10.4. Замовник зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

10.5. При погашенні суми заборгованості кошти, що сплачує замовник, у першу чергу зараховуються у рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості
з плати за Договором.

10.6. Виконавець у разі погіршення властивостей елемента, пов'язаних зі зміною його стану або його знищення, має право на відшкодування збитків в порядку, визначеному чинним законодавством.

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом вжиття заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою.

Якщо спір неможливо вирішити в досудовому порядку, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

11.2. За всіма питаннями, не врегульованими Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені в тій самій формі, що й Договір.

11.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі Виконавця про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у тижневий строк, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Договір складено українською мовою при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

11.6. Договір складено у двох примірниках для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.12. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Виконавець

Замовник

__________________________________


__________________________________

Адреса:_____________________________


Адреса:_____________________________

IBAN ____________________________

IBAN _________________________________Код ЄДРПОУ___________________________

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер________________________________


ІПН


ІПНЄ платником__________________________

_____________________________________Є платником__________________________

_____________________________________Телефон:_______________________________Телефон:______________________________

Підпис:_________________________________

Підпис:_________________________________

МП____________________________________

МП____________________________________

Директор Департаменту

територіального контролю

Харківської міської ради О.Л. КАЛИНА