Про внесення змін до Регламенту Харківської міської ради 7 скликання

Номер
/
Сесія
33/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
27/01/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення


У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33 сесія 7 скликання

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від ____________ № _______/20

м. ХарківПро внесення змін до Регламенту Харківської міської ради 7 скликанняНа підставі ст.ст. 26, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 81 Регламенту Харківської міської ради 7 скликання, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до Регламенту Харківської міської ради 7 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 23.12.2015 № 20/15, такі зміни:

1.1. Частини 4, 5 статті 3, частини 4, 5 статті 6 виключити.

У зв’язку з цим частину 6 статті 3 вважати частиною 4 статті 3, частину 6 статті 6 вважати частиною 4 статті 6.

1.2. Частину 1 статті 4 доповнити абзацами другим, третім та четвертим такого змісту:

«Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес
в її отриманні.».

1.3. Абзац третій частини 1 статті 6 викласти у такій редакції:

«Персональні робочі місця передбачаються також для запрошених: голови обласної державної адміністрації та його заступників, голови обласної ради, представників правоохоронних органів м. Харкова, голів адміністрацій районів Харківської міської ради та ін.

Також місця надаються членам територіальної громади міста Харкова
з урахуванням санітарних, протипожежних норм та інших нормативно врегульованих можливостей одночасного перебування осіб у сесійній залі міської ради.».

1.4. Абзац шостий частини 5 статті 31 викласти у такій редакції:

«Додаток до проекту рішення міської ради підписується керівниками виконавчих органів, які готували відповідний проект рішення, на лицьовому боці останнього аркуша додатка. Оформлення додатків до проекту рішення міської ради здійснюється за правилами діловодства.».

1.5. Частину 7 статті 41 викласти у такій редакції:

«7. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради тощо) рішення приймається більшістю від присутніх
на пленарному засіданні депутатів.».

1.6. Частину 1 статті 58 викласти у такій редакції:

«1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, зобов’язані утримуватись від публічних проявів свого ставлення
до того, що відбувається на засіданнях, крім виступів у встановленому порядку,
від поширення матеріалів, що не стосуються питань порядку денного,
і не порушувати встановлених правил ведення засідання. У випадку порушень вищезазначених правил такі особи повинні залишити приміщення засідань
за вказівкою головуючого на засіданні або за підсумками голосування процедурного рішення.».

1.7. Доповнити статтю 58 частиною 7 такого змісту:

«7. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до залу зброю.».


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕС