Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

Номер
/
Сесія
33/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
27/01/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

Додаток 1

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

11 553 605 900

11 546 920 200

6 685 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

6 858 212 600

6 858 212 600

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 830 682 500

6 830 682 500

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

6 029 754 800

6 029 754 800

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

457 240 500

457 240 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

157 233 000

157 233 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

186 454 200

186 454 200

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

27 530 100

27 530 100

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

27 530 100

27 530 100

X

X

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

281 700

281 700

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

281 700

281 700

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

281 700

281 700

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

569 686 300

569 686 300

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

48 667 900

48 667 900

X

X

14021900

Пальне

48 667 900

48 667 900

X

X

Доходи бюджету міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

__________/20

000000000                                      

20201000000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

207 848 800

207 848 800

X

X

14031900

Пальне

207 848 800

207 848 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 169 600

313 169 600

X

X

18000000

Місцеві податки 

4 118 739 600

4 118 739 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 760 994 400

1 760 994 400

X

X

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

9 533 700

9 533 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

29 256 900

29 256 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

34 584 300

34 584 300

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

214 851 800

214 851 800

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

582 923 300

582 923 300

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

758 061 200

758 061 200

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

35 971 500

35 971 500

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

82 407 700

82 407 700

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

10 150 000

10 150 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

3 254 000

3 254 000

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

11 076 500

11 076 500

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

11 076 500

11 076 500

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

7 179 300

7 179 300

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

4 943 300

4 943 300

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

2 236 000

2 236 000

X

X

18050000

Єдиний податок 

2 339 489 400

2 339 489 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

411 921 100

411 921 100

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 927 568 300

1 927 568 300

X

X

19000000

Інші податки та збори

6 685 700

X

6 685 700

X

19010000

Екологічний податок 

6 685 700

X

6 685 700

X

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю) 

1 331 100

X

1 331 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

4 023 000

X

4 023 000

X

Додаток 1

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 331 600

X

1 331 600

X

20000000

Неподаткові надходження

430 870 034

200 141 800

230 728 234

10 791 000

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

28 746 000

28 746 000

X

X

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

20 568 500

20 568 500

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

20 568 500

20 568 500

X

X

21080000

Інші надходження

8 177 500

8 177 500

X

X

21080500

Інші надходження

813 100

813 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

5 474 400

5 474 400

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 890 000

1 890 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

136 500 700

136 500 700

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

79 345 200

79 345 200

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 038 100

3 038 100

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

72 904 800

72 904 800

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

3 269 700

3 269 700

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

132 600

132 600

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

Додаток 1

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

22090000

Державне мито

2 155 500

2 155 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 100 500

1 100 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

1 055 000

1 055 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

45 764 600

34 895 100

10 869 500

10 791 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

209 600

209 600

X

X

24060000

Інші надходження

34 764 000

34 685 500

78 500

X

24060300

Інші надходження

4 978 800

4 978 800

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

78 500

X

78 500

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

29 706 700

29 706 700

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

791 000

X

791 000

791 000

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

791 000

X

791 000

791 000

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

10 000 000

X

10 000 000

10 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

219 858 734

X

219 858 734

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

216 610 363

X

216 610 363

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

204 375 936

X

204 375 936

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

7 915 414

X

7 915 414

X

Додаток 1

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

4 031 801

X

4 031 801

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

287 212

X

287 212

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 248 371

X

3 248 371

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 248 371

X

3 248 371

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

95 074 600

74 600

95 000 000

95 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 074 600

74 600

25 000 000

25 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

47 500

47 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

47 500

47 500

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

27 100

27 100

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

12 079 550 534

11 747 136 600

332 413 934

105 791 000

40000000

Офіційні трансферти

2 276 214 492

1 919 914 492

356 300 000

41000000

Від органів державного управління

2 276 214 492

1 919 914 492

356 300 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

53 104 900

53 104 900

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

53 104 900

53 104 900

X

X

Додаток 1

6

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Усього

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 138 143 800

1 781 843 800

356 300 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 495 741 300

1 495 741 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

286 102 500

286 102 500

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

356 300 000

356 300 000

X

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

66 035 900

66 035 900

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

66 035 900

66 035 900

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

18 929 892

18 929 892

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

9 119 529

9 119 529

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3 092 873

3 092 873

X

X

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

6 717 490

6 717 490

X

X

Разом доходів

14 355 765 026

13 667 051 092

688 713 934

105 791 000

Заступник міського голови -

директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1

Додаток 1.1

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

11 553 324 200

11 546 638 500

6 685 700

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

6 858 212 600

6 858 212 600

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

6 830 682 500

6 830 682 500

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

6 029 754 800

6 029 754 800

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

457 240 500

457 240 500

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

157 233 000

157 233 000

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

186 454 200

186 454 200

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

27 530 100

27 530 100

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

27 530 100

27 530 100

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

569 686 300

569 686 300

X

X

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

48 667 900

48 667 900

X

X

14021900

Пальне

48 667 900

48 667 900

X

X

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

207 848 800

207 848 800

X

X

14031900

Пальне

207 848 800

207 848 800

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

313 169 600

313 169 600

X

X

18000000

Місцеві податки 

4 118 739 600

4 118 739 600

X

X

18010000

Податок на майно

1 760 994 400

1 760 994 400

X

X

до

рішення

31

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста
Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000000                                      

Спеціальний  фонд

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

20201100000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

9 533 700

9 533 700

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

29 256 900

29 256 900

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

34 584 300

34 584 300

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

214 851 800

214 851 800

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

582 923 300

582 923 300

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

758 061 200

758 061 200

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

35 971 500

35 971 500

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

82 407 700

82 407 700

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

10 150 000

10 150 000

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

3 254 000

3 254 000

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

11 076 500

11 076 500

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

11 076 500

11 076 500

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

7 179 300

7 179 300

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

4 943 300

4 943 300

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

2 236 000

2 236 000

X

X

18050000

Єдиний податок 

2 339 489 400

2 339 489 400

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

411 921 100

411 921 100

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1 927 568 300

1 927 568 300

X

X

19000000

Інші податки та збори

6 685 700

X

6 685 700

X

19010000

Екологічний податок 

6 685 700

X

6 685 700

X

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю)

1 331 100

X

1 331 100

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

4 023 000

X

4 023 000

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

1 331 600

X

1 331 600

X

20000000

Неподаткові надходження

271 117 680

195 158 500

75 959 180

10 791 000

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

28 189 400

28 189 400

X

X

Додаток 1.1

3

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається 
до відповідного бюджету, та дивіденди 
(дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна 
власність

20 568 500

20 568 500

X

X

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

20 568 500

20 568 500

X

X

21080000

Інші надходження

7 620 900

7 620 900

X

X

21080500

Інші надходження

813 100

813 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

4 917 800

4 917 800

X

X

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 
за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

1 890 000

1 890 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

134 345 200

134 345 200

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

79 345 200

79 345 200

X

X

22010300

Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

3 038 100

3 038 100

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

72 904 800

72 904 800

X

X

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 

3 269 700

3 269 700

X

X

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а 
також плата за надання інших платних 
послуг, пов'язаних з такою державною 
реєстрацією

132 600

132 600

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

55 000 000

55 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

55 000 000

55 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

43 493 400

32 623 900

10 869 500

10 791 000

Додаток 1.1

4

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

24060000

Інші надходження

32 702 400

32 623 900

78 500

X

24060300

Інші надходження

2 917 200

2 917 200

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

78 500

X

78 500

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок

29 706 700

29 706 700

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

791 000

X

791 000

791 000

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

791 000

X

791 000

791 000

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

10 000 000

X

10 000 000

10 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

65 089 680

X

65 089 680

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

65 077 680

X

65 077 680

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

63 659 643

X

63 659 643

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

527 597

X

527 597

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

880 240

X

880 240

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

10 200

X

10 200

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

12 000

X

12 000

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

12 000

X

12 000

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

95 027 100

27 100

95 000 000

95 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 027 100

27 100

25 000 000

25 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

27 100

27 100

X

X

Додаток 1.1

5

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

70 000 000

X

70 000 000

70 000 000

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

11 919 468 980

11 741 824 100

177 644 880

105 791 000

40000000

Офіційні трансферти

2 276 214 492

1 919 914 492

356 300 000

41000000

Від органів державного управління

2 276 214 492

1 919 914 492

356 300 000

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

53 104 900

53 104 900

X

X

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльності та літакобудування

53 104 900

53 104 900

X

X

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2 138 143 800

1 781 843 800

356 300 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 495 741 300

1 495 741 300

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

286 102 500

286 102 500

X

X

41037100

Субвенція з державного бюджету міському 
бюджету міста Харкова на подовження 
третьої лінії метрополітену у м. Харкові

356 300 000

356 300 000

X

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

66 035 900

66 035 900

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

66 035 900

66 035 900

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

18 929 892

18 929 892

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

9 119 529

9 119 529

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3 092 873

3 092 873

X

X

Додаток 1.1

6

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

6 717 490

6 717 490

X

X

Разом доходів

14 195 683 472

13 661 738 592

533 944 880

105 791 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.1

Додаток 1.10

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

34 294 043

1 217 000

33 077 043

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

70 300

70 300

X

X

21080000

Інші надходження

70 300

70 300

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

70 300

70 300

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

773 800

773 800

X

X

22090000

Державне мито

773 800

773 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

493 000

493 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

280 800

280 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

372 900

372 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

90 400

90 400

X

X

24060000

Інші надходження

282 500

282 500

X

24060300

Інші надходження

282 500

282 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

33 077 043

X

33 077 043

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

33 077 043

X

33 077 043

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

31 745 751

X

31 745 751

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

580 840

X

580 840

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

634 952

X

634 952

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

115 500

X

115 500

X

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

20201100000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

30000000

Доходи від операцій з капіталом

5 800

5 800

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

5 800

5 800

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

5 800

5 800

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

5 800

5 800

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

34 299 843

1 222 800

33 077 043

40000000

Офіційні трансферти

585 616 946

585 616 946

41000000

Від органів державного управління

585 616 946

585 616 946

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

364 778 863

364 778 863

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

6 165 648

6 165 648

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

358 613 215

358 613 215

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

220 838 083

220 838 083

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

220 663 936

220 663 936

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

174 147

174 147

X

X

Разом доходів

619 916 789

586 839 746

33 077 043

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.10 

Додаток 1.11

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

18010600
18010900

Орендна плата за земельні ділянки

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, відділи праці та зайнятості населення адміністрацій районів
Харківської міської ради, Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю Департаменту територіального контролю
Харківської міської ради, Інспекція з паркування Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради 

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради

до

рішення

31

сесії

Харківської

міської

ради

7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста
Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000000                                      

Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,

 які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова

Назва органу

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Департамент територіального контролю Харківської міської ради

2

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва органу

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади 

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   

 Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція

державного

архітектурно-будівельного

контролю

Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент територіального контролю Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Додаток 1.11

Додаток 1.2

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

16 900 068

334 800

16 565 268

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

60 800

60 800

X

X

21080000

Інші надходження

60 800

60 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

60 800

60 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

228 900

228 900

X

X

22090000

Державне мито

228 900

228 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

148 600

148 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

80 300

80 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

45 100

45 100

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

37 000

37 000

X

X

24060000

Інші надходження

8 100

8 100

X

24060300

Інші надходження

8 100

8 100

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

16 565 268

X

16 565 268

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

16 565 268

X

16 565 268

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

15 491 516

X

15 491 516

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

673 365

X

673 365

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

400 387

X

400 387

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3 000

3 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

3 000

3 000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000000                                      

20201100000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

3 000

3 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

3 000

3 000

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

16 903 068

337 800

16 565 268

40000000

Офіційні трансферти

435 224 586

435 224 586

41000000

Від органів державного управління

435 224 586

435 224 586

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

289 760 501

289 760 501

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

3 666 547

3 666 547

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

286 093 954

286 093 954

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

145 464 085

145 464 085

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

145 392 369

145 392 369

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

71 716

71 716

X

X

Разом доходів

452 127 654

435 562 386

16 565 268

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.2

Додаток 1.3

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

247 000

247 000

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

247 000

247 000

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

247 000

247 000

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

247 000

247 000

X

X

20000000

Неподаткові надходження

17 969 857

296 000

17 673 857

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

40 000

40 000

X

X

21080000

Інші надходження

40 000

40 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 000

40 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

236 000

236 000

X

X

22090000

Державне мито

236 000

236 000

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

65 500

65 500

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

170 500

170 500

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

20 000

20 000

24060000

Інші надходження

20 000

20 000

X

24060300

Інші надходження

20 000

20 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

17 673 857

X

17 673 857

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

17 673 857

X

17 673 857

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

17 547 725

X

17 547 725

X

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

20201100000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

126 132

X

126 132

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

18 500

18 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

18 500

18 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

18 500

18 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

18 500

18 500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

18 235 357

561 500

17 673 857

40000000

Офіційні трансферти

497 103 471

497 103 471

41000000

Від органів державного управління

497 103 471

497 103 471

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

305 043 580

305 043 580

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

4 005 899

4 005 899

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

301 037 681

301 037 681

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

192 059 891

192 059 891

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

191 932 337

191 932 337

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

127 554

127 554

X

X

Разом доходів

515 338 828

497 664 971

17 673 857

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.3

Додаток 1.4

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

26 016 015

868 600

25 147 415

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

40 000

40 000

X

X

21080000

Інші надходження

40 000

40 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 000

40 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

453 100

453 100

X

X

22090000

Державне мито

453 100

453 100

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

247 800

247 800

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

205 300

205 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

375 500

375 500

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

6 000

6 000

X

X

24060000

Інші надходження

369 500

369 500

X

24060300

Інші надходження

369 500

369 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

25 147 415

X

25 147 415

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

25 147 415

X

25 147 415

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

20 811 070

X

20 811 070

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

3 233 604

X

3 233 604

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

942 741

X

942 741

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

160 000

X

160 000

X

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

20201100000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

26 016 015

868 600

25 147 415

40000000

Офіційні трансферти

828 714 832

828 714 832

41000000

Від органів державного управління

828 714 832

828 714 832

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

553 144 499

553 144 499

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

5 967 314

5 967 314

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

547 177 185

547 177 185

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

275 570 333

275 570 333

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

274 198 067

274 198 067

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1 372 266

1 372 266

X

X

Разом доходів

854 730 847

829 583 432

25 147 415

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.4 

Додаток 1.5

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 386 447

93 400

14 293 047

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

30 000

30 000

X

X

21080000

Інші надходження

30 000

30 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

30 000

30 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

63 400

63 400

X

X

22090000

Державне мито

63 400

63 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

63 400

63 400

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

14 293 047

X

14 293 047

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

14 293 047

X

14 293 047

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

13 558 374

X

13 558 374

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

551 581

X

551 581

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

183 092

X

183 092

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

14 386 447

93 400

14 293 047

40000000

Офіційні трансферти

430 346 498

430 346 498

41000000

Від органів державного управління

430 346 498

430 346 498

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

287 007 689

287 007 689

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

4 193 547

4 193 547

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

282 814 142

282 814 142

X

X

20201100000

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

143 338 809

143 338 809

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

142 999 269

142 999 269

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

339 540

339 540

X

X

Разом доходів

444 732 945

430 439 898

14 293 047

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.5

Додаток 1.6

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

8 639 892

166 400

8 473 492

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

16 900

16 900

X

X

21080000

Інші надходження

16 900

16 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

16 900

16 900

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

51 500

51 500

X

X

22090000

Державне мито

51 500

51 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

3 700

3 700

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

47 800

47 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

98 000

98 000

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

16 000

16 000

X

X

24060000

Інші надходження

82 000

82 000

24060300

Інші надходження

82 000

82 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 473 492

X

8 473 492

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

8 473 492

X

8 473 492

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

6 390 621

X

6 390 621

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

1 879 756

X

1 879 756

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

203 115

X

203 115

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3 600

3 600

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

3 600

3 600

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

Усього

Загальний 

фонд

20201100000

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

3 600

3 600

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

3 600

3 600

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

8 643 492

170 000

8 473 492

40000000

Офіційні трансферти

312 761 638

312 761 638

41000000

Від органів державного управління

312 761 638

312 761 638

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

211 775 453

211 775 453

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

2 212 551

2 212 551

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

209 562 902

209 562 902

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

100 986 185

100 986 185

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

100 572 581

100 572 581

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

413 604

413 604

X

X

Разом доходів

321 405 130

312 931 638

8 473 492

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.6 

Додаток 1.7

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

19 000

19 000

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

19 000

19 000

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

19 000

19 000

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

19 000

19 000

X

X

20000000

Неподаткові надходження

8 450 597

333 600

8 116 997

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

162 000

162 000

X

X

21080000

Інші надходження

162 000

162 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

162 000

162 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

156 600

156 600

X

X

22090000

Державне мито

156 600

156 600

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

69 000

69 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

87 600

87 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

15 000

15 000

24060000

Інші надходження

15 000

15 000

X

24060300

Інші надходження

15 000

15 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

8 116 997

X

8 116 997

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

8 116 997

X

8 116 997

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

8 056 761

X

8 056 761

X

20201100000

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

60 236

X

60 236

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3 500

3 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

3 500

3 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

3 500

3 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

3 500

3 500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

8 473 097

356 100

8 116 997

40000000

Офіційні трансферти

264 536 630

264 536 630

41000000

Від органів державного управління

264 536 630

264 536 630

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

187 378 990

187 378 990

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

1 645 673

1 645 673

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

185 733 317

185 733 317

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

77 157 640

77 157 640

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

77 040 829

77 040 829

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

116 811

116 811

X

X

Разом доходів

273 009 727

264 892 730

8 116 997

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.7

Додаток 1.8

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

19 951 172

1 486 300

18 464 872

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

58 500

58 500

X

X

21080000

Інші надходження

58 500

58 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

58 500

58 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

123 900

123 900

X

X

22090000

Державне мито

123 900

123 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

49 900

49 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

74 000

74 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

1 303 900

1 303 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

60 200

60 200

X

X

24060000

Інші надходження

1 243 700

1 243 700

X

24060300

Інші надходження

1 243 700

1 243 700

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

18 464 872

X

18 464 872

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

18 464 872

X

18 464 872

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

17 768 483

X

17 768 483

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

251 566

X

251 566

X

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

444 823

X

444 823

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

7 500

7 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

7 500

7 500

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

20201100000

Усього

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Загальний 

фонд

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

7 500

7 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

7 500

7 500

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

19 958 672

1 493 800

18 464 872

40000000

Офіційні трансферти

425 781 705

425 781 705

41000000

Від органів державного управління

425 781 705

425 781 705

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

275 362 009

275 362 009

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

3 268 905

3 268 905

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

272 093 104

272 093 104

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

150 419 696

150 419 696

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

150 276 290

150 276 290

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

143 406

143 406

X

X

Разом доходів

445 740 377

427 275 505

18 464 872

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.8 

Додаток 1.9

(код бюджету)

(гривень)

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

15 700

15 700

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

15 700

15 700

X

X

13010000

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

15 700

15 700

X

X

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

15 700

15 700

X

X

20000000

Неподаткові надходження

13 144 263

187 200

12 957 063

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

78 100

78 100

X

X

21080000

Інші надходження

78 100

78 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

78 100

78 100

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

68 300

68 300

X

X

22090000

Державне мито

68 300

68 300

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

23 000

23 000

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

45 300

45 300

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

40 800

40 800

24060000

Інші надходження

40 800

40 800

X

24060300

Інші надходження

40 800

40 800

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

12 957 063

X

12 957 063

X

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

9 720 692

X

9 720 692

X

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

9 345 992

X

9 345 992

X

25010200

Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності

217 105

X

217 105

X

Спеціальний  фонд

Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2020 рік

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської

міської

ради

7

скликання

від

№ __________/20

000000000000                            

20201100000

2

усього

у т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з Класифікацією 

доходів бюджету

Усього

Загальний 

фонд

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, 
що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та 
комунального майна»

156 083

X

156 083

X

25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку майна 
(крім нерухомого майна)

1 512

X

1 512

X

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ 

3 236 371

X

3 236 371

X

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

3 236 371

X

3 236 371

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

5 600

5 600

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

5 600

5 600

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

5 600

5 600

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

5 600

5 600

X

X

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)

13 165 563

208 500

12 957 063

40000000

Офіційні трансферти

308 428 014

308 428 014

41000000

Від органів державного управління

308 428 014

308 428 014

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

213 148 815

213 148 815

X

X

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

1 891 866

1 891 866

X

X

41040400

Інші дотації з місцевого бюджету

211 256 949

211 256 949

X

X

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

95 279 199

95 279 199

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

94 945 370

94 945 370

X

X

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

333 829

333 829

X

X

Разом доходів

321 593 577

308 636 514

12 957 063

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                            

               Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 1.9 

(гривень)

з них:

0100

Державне управління

1 126 971 774

1 126 971 774

775 724 525

25 731 100

32 635 721

21 416 145

21 416 145

11 219 576

7 000 000

695 000

21 416 145

1 159 607 495

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

213 151 784

213 151 784

131 217 526

7 529 912

5 071 380

5 071 380

5 071 380

5 071 380

218 223 164

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

905 821 094

905 821 094

644 506 999

18 201 188

27 564 341

16 344 765

16 344 765

11 219 576

7 000 000

695 000

16 344 765

933 385 435

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

28 000

28 000

28 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

7 970 896

7 970 896

7 970 896

1000

Освіта

3 941 458 227

3 941 458 227

2 584 834 215

464 726 381

324 604 358

124 237 057

124 237 057

198 088 974

61 128 601

7 711 225

126 515 384

4 266 062 585

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1 144 341 770

1 144 341 770

711 964 239

168 787 662

103 797 535

149 500

149 500 103 216 489

741 198

374 495

581 046

1 248 139 305

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

2 157 715 184

2 157 715 184

1 455 441 875

235 339 016

50 314 479

10 673 748

10 673 748

38 227 337

24 629 553

1 083 394

12 087 142

2 208 029 663

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

9 069 584

9 069 584

5 032 241

1 770 577

12 000

12 000

9 081 584

1090

0960

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

91 082 085

91 082 085

65 194 140

10 181 179

15 128 229

4 444 188

4 444 188

10 609 504

7 401 696

725 623

4 518 725

106 210 314

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

196 526 955

196 526 955

152 236 244

5 999 814

41 724 210

9 449 851

9 449 851

32 198 359

24 681 106

504 949

9 525 851

238 251 165

1110

0930

Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими 
закладами освіти

267 184 717

267 184 717

143 414 783

39 747 090

13 876 203

13 673 353

3 620 568

5 022 640

202 850

281 060 920

20201000000

(код бюджету)

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019          
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № _______/20

Додаток 2

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

 видатків бюджету м. Харкова на 2020 рік за напрямами

2

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів 
освіти

21 303 374

21 303 374

16 549 547

710 883

101 280

101 280

101 280

101 280

21 404 654

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

51 733 734

51 733 734

33 340 755

2 025 637

99 650 422

99 418 490

99 418 490

151 932

54 480

124

99 498 490

151 384 156

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

44 984 366

44 984 366

33 340 755

2 025 637

231 932

151 932

54 480

124

80 000

45 216 298

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 749 368

6 749 368

99 418 490

99 418 490

99 418 490

99 418 490

106 167 858

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 500 824

2 500 824

1 660 391

164 523

2 500 824

2000

Охорона здоров'я

600 840 570

600 840 570

106 953 677

106 841 977

106 841 977

111 700

106 841 977

707 794 247

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

288 184 459

288 184 459

75 947 581

75 947 581

75 947 581

75 947 581

364 132 040

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

14 703 248

14 703 248

111 700

111 700

14 814 948

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

68 052 549

68 052 549

13 214 038

13 214 038

13 214 038

13 214 038

81 266 587

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

122 211 835

122 211 835

17 680 358

17 680 358

17 680 358

17 680 358

139 892 193

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

14 055 368

14 055 368

14 055 368

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

35 225 302

35 225 302

35 225 302

2110

Первинна медична допомога населенню

47 198 870

47 198 870

47 198 870

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

47 198 870

47 198 870

47 198 870

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

851 235

851 235

851 235

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

6 717 490

6 717 490

6 717 490

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

6 717 490

6 717 490

6 717 490

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 640 214

3 640 214

3 640 214

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 640 214

3 640 214

3 640 214

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

558 682 889

558 682 889

91 103 742

9 222 550

26 387 100

24 232 614

24 232 614

2 154 486

926 189

277 900

24 232 614

585 069 989

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

5 423 274

5 423 274

5 423 274

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

5 423 274

5 423 274

5 423 274

Додаток_2

3

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

72 680 359

72 680 359

56 164 326

2 527 758

3 540 322

3 059 182

3 059 182

481 140

302 948

300

3 059 182

76 220 681

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

66 029 181

66 029 181

51 813 925

1 986 883

3 028 922

2 547 782

2 547 782

481 140

302 948

300

2 547 782

69 058 103

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

6 651 178

6 651 178

4 350 401

540 875

511 400

511 400

511 400

511 400

7 162 578

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

6 858 358

6 858 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 995 508

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей

6 588 358

6 588 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 725 508

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

270 000

270 000

270 000

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

13 832 704

13 832 704

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 864 354

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13 532 134

13 532 134

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 563 784

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

45 365

45 365

45 365

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

255 205

255 205

255 205

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

30 128 256

30 128 256

15 443 136

5 183 379

21 046 888

20 000 000

20 000 000

1 046 888

623 241

112 532

20 000 000

51 175 144

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 618 314

3 618 314

3 618 314

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

22 204 023

22 204 023

14 232 694

4 386 958

20 280 298

20 000 000

20 000 000

280 298

112 532

20 000 000

42 484 321

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

4 305 919

4 305 919

1 210 442

796 421

766 590

766 590

623 241

5 072 509

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

3 968 244

3 968 244

3 968 244

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 504 050

2 504 050

2 504 050

Додаток_2

4

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

2 504 050

2 504 050

2 504 050

3240

Інші заклади та заходи 

423 287 644

423 287 644

5 468 947

830 667

1 631 090

1 004 632

1 004 632

626 458

165 068

1 004 632

424 918 734

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

8 206 648

8 206 648

5 468 947

830 667

1 168 412

541 954

541 954

626 458

165 068

541 954

9 375 060

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

415 080 996

415 080 996

462 678

462 678

462 678

462 678

415 543 674

4000

Культура і мистецтво

315 216 525

315 216 525

54 820 600

7 554 885

56 220 341

53 572 791

53 572 791

2 498 986

1 475 628

362 706

53 721 355

371 436 866

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

48 979 176

48 979 176

34 735 300

3 788 166

331 181

148 500

148 500

160 081

738

91 600

171 100

49 310 357

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

5 616 671

5 616 671

3 528 100

361 402

170 826

109 826

109 826

50 300

300

120 526

5 787 497

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

29 424 120

29 424 120

13 383 000

3 376 250

7 783 316

5 379 447

5 379 447

2 288 605

1 474 890

270 806

5 494 711

37 207 436

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

231 196 558

231 196 558

3 174 200

29 067

47 935 018

47 935 018

47 935 018

47 935 018

279 131 576

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

54 281 865

54 281 865

3 174 200

29 067

300 800

300 800

300 800

300 800

54 582 665

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

176 914 693

176 914 693

47 634 218

47 634 218

47 634 218

47 634 218

224 548 911

5000

Фізична культура і спорт

158 994 263

158 994 263

95 352 226

19 010 595

21 142 438

17 784 317

17 784 317

3 240 214

934 854

726 919

17 902 224

180 136 701

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 348 300

5 348 300

5 348 300

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 542 600

3 542 600

3 542 600

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 805 700

1 805 700

1 805 700

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

138 798 412

138 798 412

95 352 226

19 010 595

21 142 438

17 784 317

17 784 317

3 240 214

934 854

726 919

17 902 224

159 940 850

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

138 798 412

138 798 412

95 352 226

19 010 595

21 142 438

17 784 317

17 784 317

3 240 214

934 854

726 919

17 902 224

159 940 850

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

8 353 448

8 353 448

8 353 448

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

8 353 448

8 353 448

8 353 448

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

6 417 653

6 417 653

6 417 653

Додаток_2

5

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 362 908

3 362 908

3 362 908

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 054 745

3 054 745

3 054 745

6000

Житлово-комунальне господарство

1 154 523 216

1 151 223 216

113 950 700

3 300 000

947 718 415

947 718 415

947 718 415

947 718 415

2 102 241 631

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

659 541 060

656 541 060

11 300 000

3 000 000

450 456 284

450 456 284

450 456 284

450 456 284

1 109 997 344

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

482 835 320

482 835 320

425 764 900

425 764 900

425 764 900

425 764 900

908 600 220

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

58 329 640

56 829 640

1 500 000

221 340

221 340

221 340

221 340

58 550 980

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

68 076 100

66 576 100

1 500 000

12 470 044

12 470 044

12 470 044

12 470 044

80 546 144

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

42 300 000

42 300 000

11 300 000

42 300 000

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

8 000 000

8 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

20 000 000

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

27 298 100

27 298 100

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

39 298 100

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

462 942 798

462 642 798

102 650 700

300 000

470 262 131

470 262 131

470 262 131

470 262 131

933 204 929

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

2 400 000

2 400 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

17 400 000

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

2 400 000

2 400 000

2 400 000

6085

0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 341 258

2 341 258

2 341 258

7300

Будівництво та регіональний розвиток

84 648 574

76 651 191

7 997 383

1 865 706 554

1 865 706 554

1 295 706 554

1 865 706 554

1 950 355 128

Додаток_2

6

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

694 753 996

694 753 996

624 753 996

694 753 996

694 753 996

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

652 605 416

652 605 416

152 605 416

652 605 416

652 605 416

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

520 535 663

520 535 663

20 535 663

520 535 663

520 535 663

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

132 069 753

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

433 038 315

433 038 315

433 038 315

433 038 315

433 038 315

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

31 725 923

31 725 923

31 725 923

31 725 923

31 725 923

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

8 539 380

541 997

7 997 383

82 904

82 904

82 904

82 904

8 622 284

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

76 109 194

76 109 194

53 500 000

53 500 000

53 500 000

53 500 000

129 609 194

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

856 695 600

856 564 300

131 300 1 142 423 465

786 123 465

750 332 465

1 142 423 465

1 999 119 065

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

198 244 900

198 244 900

564 133 495

207 833 495

172 042 495

564 133 495

762 378 395

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

198 229 900

198 229 900

69 623 495

69 623 495

69 623 495

69 623 495

267 853 395

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

15 000

15 000

138 210 000

138 210 000

102 419 000

138 210 000

138 225 000

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

356 300 000

356 300 000

356 300 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

40 000 000

40 000 000

92 017 027

92 017 027

92 017 027

92 017 027

132 017 027

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

40 000 000

40 000 000

92 017 027

92 017 027

92 017 027

92 017 027

132 017 027

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

618 450 700

618 319 400

131 300

486 272 943

486 272 943

486 272 943

486 272 943

1 104 723 643

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

618 450 700

618 319 400

131 300

486 272 943

486 272 943

486 272 943

486 272 943

1 104 723 643

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

56 426 249

56 426 249

78 725 000

78 725 000

78 725 000

78 725 000

135 151 249

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

27 731 819

27 731 819

78 725 000

78 725 000

78 725 000

78 725 000

106 456 819

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

28 694 430

28 694 430

28 694 430

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

27 303 833

27 105 833

1 724 548

30 557

198 000

393 762 153

393 762 153

393 762 153

393 762 153

421 065 986

Додаток_2

7

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

3 910 613

3 910 613

3 910 613

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

198 000

198 000

198 000

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

393 762 153

393 762 153

393 762 153

393 762 153

393 762 153

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 052 166

1 052 166

1 052 166

7690

Інша економічна діяльність

22 143 054

22 143 054

1 724 548

30 557

22 143 054

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

22 143 054

22 143 054

1 724 548

30 557

22 143 054

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

5 615 409

5 615 409

3 814 664

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

6 679 566

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

522 385

522 385

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 586 542

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

5 093 024

5 093 024

3 814 664

5 093 024

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

6 764 200

6 764 200

6 764 200

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

6 764 200

6 764 200

6 764 200

8400

Засоби масової інформації

13 814 396

13 814 396

13 814 396

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

13 814 396

13 814 396

13 814 396

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету

8 531 500

8 531 500

8 531 500

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

354 099 055

354 099 055

354 099 055

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

155 036 467

155 036 467

155 036 467

155 036 467

155 036 467

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво/придбання житла 

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Додаток_2

8

з них:

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

70 036 467

9000

Міжбюджетні трансферти

352 798 900

352 798 900

352 798 900

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

351 998 900

351 998 900

351 998 900

9110

0180

Реверсна дотація 

(згідно з додатком 3.1 та 5)

351 998 900

351 998 900

351 998 900

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

800 000

800 000

800 000

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9 696 620 980

9 684 994 297

3 607 374 520

640 226 768

11 626 683

5 159 144 046

4 576 221 112

3 970 430 112

217 313 936

71 465 272

9 773 750

4 941 830 110

14 855 765 026

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Додаток_2

Додаток 3.10

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

527 969 475

527 969 475

347 170 370

69 634 909

40 090 403

7 060 312

7 060 312

32 525 091

12 029 774

417 647

7 565 312

568 059 878

0610000

Управління освіти Адміністрації Шевченківського 
району Харківської міської ради

527 969 475

527 969 475

347 170 370

69 634 909

40 090 403

7 060 312

7 060 312

32 525 091

12 029 774

417 647

7 565 312

568 059 878

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 274 997

2 274 997

1 736 616

129 825

2 274 997

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

157 218 985

157 218 985

98 219 353

23 539 184

15 749 275

15 549 275

678 981

162 744

200 000

172 968 260

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

342 051 812

342 051 812

226 865 738

44 671 870

23 265 983

7 060 312

7 060 312

15 940 671

10 702 831

237 272

7 325 312

365 317 795

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

7 583 690

7 583 690

5 969 189

287 868

731 156

711 156

443 796

8 725

20 000

8 314 846

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

2 496 015

2 496 015

1 921 288

146 425

2 496 015

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

5 949 204

5 949 204

4 428 236

291 488

5 949 204

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5 949 204

5 949 204

4 428 236

291 488

5 949 204

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

10 394 772

10 394 772

8 029 950

568 249

343 989

323 989

204 166

8 906

20 000

10 738 761

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

10 394 772

10 394 772

8 029 950

568 249

343 989

323 989

204 166

8 906

20 000

10 738 761

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

32 741 065

32 741 065

22 496 571

32 741 065

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Шевченківського району Харківської 
міської ради

32 741 065

32 741 065

22 496 571

32 741 065

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

29 335 165

29 335 165

22 496 571

29 335 165

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1 215 024

1 215 024

1 215 024

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

1 215 024

1 215 024

1 215 024

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

20201100000

(код бюджету)

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019          
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № _______/20

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2020 рік

видатки 

розвитку

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

639 483

639 483

639 483

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 551 393

1 551 393

1 551 393

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 551 393

1 551 393

1 551 393

4800000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

19 068 894

19 068 894

12 430 977

1 571 108

46 952

46 952

19 115 846

4810000

Адміністрація Шевченківського району Харківської 
міської ради

19 068 894

19 068 894

12 430 977

1 571 108

46 952

46 952

19 115 846

4810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 767 801

18 767 801

12 430 977

1 571 108

46 952

46 952

18 814 753

4813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

188 720

188 720

188 720

4813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

188 720

188 720

188 720

4816090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

112 373

112 373

112 373

В С Ь О Г О 

579 779 434

579 779 434

382 097 918

71 206 017

40 137 355

7 060 312

7 060 312

32 572 043

12 029 774

417 647

7 565 312

619 916 789

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.10

(гривень)

з них:

0100000

Харківська міська рада 

299 035 939

299 035 939

131 217 526

7 529 912

83 796 380

83 796 380

83 796 380

83 796 380

382 832 319

0110000

Харківська міська рада 

299 035 939

299 035 939

131 217 526

7 529 912

83 796 380

83 796 380

83 796 380

83 796 380

382 832 319

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

213 151 784

213 151 784

131 217 526

7 529 912

5 071 380

5 071 380

5 071 380

5 071 380

218 223 164

0110170

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

28 000

28 000

28 000

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

7 332 225

7 332 225

7 332 225

0113190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

665 147

665 147

665 147

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

665 147

665 147

665 147

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 430 000

3 430 000

3 430 000

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

32 012 779

32 012 779

32 012 779

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

27 549 442

27 549 442

78 725 000

78 725 000

78 725 000

78 725 000

106 274 442

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 052 166

1 052 166

1 052 166

0118410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

13 814 396

13 814 396

13 814 396

0600000

Департамент освіти Харківської міської ради

188 367 724

188 367 724

114 197 206

9 679 210

120 757 730

106 721 906

106 721 906

13 959 824

9 820 046

735 057

106 797 906

309 125 454

0610000

Департамент освіти Харківської міської ради

188 367 724

188 367 724

114 197 206

9 679 210

120 757 730

106 721 906

106 721 906

13 959 824

9 820 046

735 057

106 797 906

309 125 454

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

9 654 531

9 654 531

6 721 193

9 654 531

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

107 585 086

107 585 086

82 134 542

3 063 148

9 149 597

2 757 948

2 757 948

6 351 649

4 354 108

113 967

2 797 948

116 734 683

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2020 рік

за головними розпорядниками коштів

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

20201100000

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

(код бюджету)

до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019          
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від ___________ № _______/20

Додаток 3.1

10

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

2500000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

15 685 109

15 685 109

5 294 918

15 685 109

2510000

Департамент міжнародного співробітництва 
Харківської міської ради

15 685 109

15 685 109

5 294 918

15 685 109

2510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

7 986 087

7 986 087

5 294 918

7 986 087

2517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

7 699 022

7 699 022

7 699 022

2700000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

24 685 398

24 685 398

14 177 875

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

39 685 398

2710000

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

24 685 398

24 685 398

14 177 875

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

39 685 398

2710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

18 339 735

18 339 735

14 177 875

18 339 735

2710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

118 000

118 000

118 000

2716080

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм 

2 400 000

2 400 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

17 400 000

2716081

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

2716084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2716085

6085

0610

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2717690

7690

0490

Інша економічна діяльність

1 827 663

1 827 663

1 827 663

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 827 663

1 827 663

1 827 663

Підтвердження кредитного рейтингу міста

1 827 663

1 827 663

1 827 663

3000000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

20 014 100

20 014 100

14 652 860

136 215

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

21 078 257

3010000

Департамент по взаємодії з правоохоронними 
органами та цивільного захисту Харківської 
міської ради

20 014 100

20 014 100

14 652 860

136 215

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

21 078 257

Додаток 3.1

11

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 398 691

14 398 691

10 838 196

136 215

14 398 691

3018110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

522 385

522 385

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 064 157

1 586 542

3018120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

5 093 024

5 093 024

3 814 664

5 093 024

3100000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

38 005 178

38 005 178

15 029 929

494 066

38 005 178

3110000

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

38 005 178

38 005 178

15 029 929

494 066

38 005 178

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

20 339 068

20 339 068

15 029 929

494 066

20 339 068

3117690

7690

Інша економічна діяльність

17 666 110

17 666 110

17 666 110

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

17 666 110

17 666 110

17 666 110

3300000

Департамент реєстрації та цифрового 
розвитку Харківської міської ради

84 576 146

84 576 146

38 561 606

202 670

22 334 526

22 334 526

22 334 526

22 334 526

106 910 672

3310000

Департамент реєстрації та цифрового 
розвитку Харківської міської ради

84 576 146

84 576 146

38 561 606

202 670

22 334 526

22 334 526

22 334 526

22 334 526

106 910 672

3310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

53 232 435

53 232 435

36 837 058

172 113

11 734 526

11 734 526

11 734 526

11 734 526

64 966 961

3317530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

28 694 430

28 694 430

28 694 430

3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

3317690

7690

Інша економічна діяльність

2 649 281

2 649 281

1 724 548

30 557

2 649 281

3317693

7693

0490

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю

2 649 281

2 649 281

1 724 548

30 557

2 649 281

3400000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

97 386 905

97 386 905

54 849 197

3 184 493

3 870 432

3 837 232

3 837 232

33 200

3 837 232

101 257 337

3410000

Департамент адміністративних послуг та 
споживчого ринку Харківської міської ради

97 386 905

97 386 905

54 849 197

3 184 493

3 870 432

3 837 232

3 837 232

33 200

3 837 232

101 257 337

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

93 476 292

93 476 292

54 849 197

3 184 493

3 870 432

3 837 232

3 837 232

33 200

3 837 232

97 346 724

3417610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

3 910 613

3 910 613

3 910 613

Додаток 3.1

12

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3500000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

12 401 816

12 401 816

2 691 423

12 401 816

3510000

Управління інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 
ради

12 401 816

12 401 816

2 691 423

12 401 816

3510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

3 891 816

3 891 816

2 691 423

3 891 816

3517370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

8 510 000

8 510 000

8 510 000

3600000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

30 448 212

30 250 212

11 787 391

198 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

33 948 212

3610000

Департамент земельних відносин Харківської 
міської ради

30 448 212

30 250 212

11 787 391

198 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

33 948 212

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

15 423 212

15 423 212

11 787 391

15 423 212

3617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

14 827 000

14 827 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

18 327 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

198 000

198 000

198 000

3700000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

4 930 965 311

4 929 900 011

37 275 890

1 065 300

50 094 990

50 094 990

50 094 990

50 094 990

4 981 060 301

3710000

Департамент бюджету і фінансів Харківської 
міської ради

4 930 965 311

4 929 900 011

37 275 890

1 065 300

50 094 990

50 094 990

50 094 990

50 094 990

4 981 060 301

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

47 021 536

47 021 536

37 275 890

94 990

94 990

94 990

94 990

47 116 526

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

354 099 055

354 099 055

354 099 055

3717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

(Міська цільова 

програма "Громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Харкова" на 2018-2021 роки)

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

3718500

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

8 531 500

8 531 500

8 531 500

3718700

8700

0133

Резервний фонд

80 000 000

80 000 000

80 000 000

9000

Міжбюджетні трансферти  (згідно з додатком 4)

4 441 313 220

4 440 247 920

1 065 300

4 441 313 220

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

3 039 399 299

3 039 399 299

3 039 399 299

Додаток 3.1

13

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

3719110

9110

0180

Реверсна дотація 

351 998 900

351 998 900

351 998 900

3719130

9130

0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

33 017 950

33 017 950

33 017 950

3719150

9150

0180

Інші дотації з місцевого бюджету (з міського 
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 654 382 449

2 654 382 449

2 654 382 449

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за 
рахунок субвенцій з державного бюджету

1 401 113 921

1 400 048 621

1 065 300

1 401 113 921

3719310

9310

0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції 

1 398 021 048

1 398 021 048

1 398 021 048

3719330

9330

0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3 092 873

2 027 573

1 065 300

3 092 873

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за 
рахунок коштів  місцевих бюджетів

800 000

800 000

800 000

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі) 

(згідно з додатком 5) 

800 000

800 000

800 000

В С Ь О Г О 

9 700 261 475

9 687 569 492

942 301 300

172 691 802

12 691 983

4 840 385 530

4 412 231 650

3 806 440 650

64 734 116

44 621 689

3 278 551 4 775 651 414

14 540 647 005

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.1

2

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

9 069 584

9 069 584

5 032 241

1 770 577

12 000

12 000

9 081 584

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

25 502 967

25 502 967

16 387 162

4 554 536

12 076 363

4 444 188

4 444 188

7 596 175

5 465 938

621 090

4 480 188

37 579 330

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

2 723 931

2 723 931

1 911 481

126 426

101 280

101 280

101 280

101 280

2 825 211

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 338 301

7 338 301

350 196

99 418 490

99 418 490

99 418 490

99 418 490

106 756 791

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

588 933

588 933

350 196

588 933

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

6 749 368

6 749 368

99 418 490

99 418 490

99 418 490

99 418 490

106 167 858

0611170

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 500 824

2 500 824

1 660 391

164 523

2 500 824

0616020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

23 992 500

23 992 500

23 992 500

0700000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

619 950 590

619 950 590

10 997 265

126 303 677

126 191 977

126 191 977

111 700

126 191 977

746 254 267

0710000

Департамент охорони здоров’я Харківської 
міської ради

619 950 590

619 950 590

10 997 265

126 303 677

126 191 977

126 191 977

111 700

126 191 977

746 254 267

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 110 020

16 110 020

10 997 265

16 110 020

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

288 184 459

288 184 459

75 947 581

75 947 581

75 947 581

75 947 581

364 132 040

0712020

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

14 703 248

14 703 248

111 700

111 700

14 814 948

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

68 052 549

68 052 549

13 214 038

13 214 038

13 214 038

13 214 038

81 266 587

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

122 211 835

122 211 835

17 680 358

17 680 358

17 680 358

17 680 358

139 892 193

0712090

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню

14 055 368

14 055 368

14 055 368

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

35 225 302

35 225 302

35 225 302

0712110

2110

Первинна медична допомога населенню

47 198 870

47 198 870

47 198 870

0712113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

47 198 870

47 198 870

47 198 870

0712120

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

851 235

851 235

851 235

Додаток 3.1

3

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0712140

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

6 717 490

6 717 490

6 717 490

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

6 717 490

6 717 490

6 717 490

0712150

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 640 214

3 640 214

3 640 214

0712151

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 640 214

3 640 214

3 640 214

0716020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0717370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0717670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

7 350 000

7 350 000

7 350 000

7 350 000

7 350 000

0800000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

521 852 267

521 852 267

89 974 593

3 502 806

4 740 384

3 632 786

3 632 786

1 107 598

302 948

165 368

3 632 786

526 592 651

0810000

Департамент праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

27 074 967

27 074 967

19 282 087

299 532

58 025

58 025

58 025

58 025

27 132 992

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 111 991

11 111 991

7 968 483

11 111 991

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

520 671

520 671

520 671

0813120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

13 532 134

13 532 134

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 563 784

0813121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13 532 134

13 532 134

9 988 051

144 381

31 650

31 650

31 650

31 650

13 563 784

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 910 171

1 910 171

1 325 553

155 151

26 375

26 375

26 375

26 375

1 936 546

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

1 910 171

1 910 171

1 325 553

155 151

26 375

26 375

26 375

26 375

1 936 546

0820000

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради (відповідальний 
виконавець бюджетних програм у системі 
головного розпорядника)

494 777 300

494 777 300

70 692 506

3 203 274

4 682 359

3 574 761

3 574 761

1 107 598

302 948

165 368

3 574 761

499 459 659

0820160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

14 003 502

14 003 502

10 384 786

14 003 502

Додаток 3.1

4

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

0823100

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

72 680 359

72 680 359

56 164 326

2 527 758

3 540 322

3 059 182

3 059 182

481 140

302 948

300

3 059 182

76 220 681

0823104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

66 029 181

66 029 181

51 813 925

1 986 883

3 028 922

2 547 782

2 547 782

481 140

302 948

300

2 547 782

69 058 103

0823105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

6 651 178

6 651 178

4 350 401

540 875

511 400

511 400

511 400

511 400

7 162 578

0823240

3240

Інші заклади та заходи 

408 093 439

408 093 439

4 143 394

675 516

1 142 037

515 579

515 579

626 458

165 068

515 579

409 235 476

0823241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

6 296 477

6 296 477

4 143 394

675 516

1 142 037

515 579

515 579

626 458

165 068

515 579

7 438 514

0823242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

401 796 962

401 796 962

401 796 962

0900000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

27 403 899

27 403 899

20 396 420

613 542

137 150

137 150

137 150

137 150

27 541 049

0910000

Департамент служб у справах дітей 
Харківської міської ради

27 403 899

27 403 899

20 396 420

613 542

137 150

137 150

137 150

137 150

27 541 049

0910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

20 545 541

20 545 541

16 357 138

77 177

20 545 541

0913110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

6 858 358

6 858 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 995 508

0913111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

6 588 358

6 588 358

4 039 282

536 365

137 150

137 150

137 150

137 150

6 725 508

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

270 000

270 000

270 000

1000000

Департамент культури Харківської міської 
ради

469 152 987

469 152 987

215 529 816

13 554 699

141 474 381

106 552 472

106 552 472

34 697 345

26 156 734

867 655

106 777 036

610 627 368

1010000

Департамент культури Харківської міської 
ради

469 152 987

469 152 987

215 529 816

13 554 699

141 474 381

106 552 472

106 552 472

34 697 345

26 156 734

867 655

106 777 036

610 627 368

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

11 909 507

11 909 507

8 472 972

11 909 507

1011100

1100

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

196 526 955

196 526 955

152 236 244

5 999 814

41 724 210

9 449 851

9 449 851

32 198 359

24 681 106

504 949

9 525 851

238 251 165

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

48 979 176

48 979 176

34 735 300

3 788 166

331 181

148 500

148 500

160 081

738

91 600

171 100

49 310 357

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

5 616 671

5 616 671

3 528 100

361 402

170 826

109 826

109 826

50 300

300

120 526

5 787 497

Додаток 3.1

5

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів

29 424 120

29 424 120

13 383 000

3 376 250

7 783 316

5 379 447

5 379 447

2 288 605

1 474 890

270 806

5 494 711

37 207 436

1014080

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

176 696 558

176 696 558

3 174 200

29 067

47 634 218

47 634 218

47 634 218

47 634 218

224 330 776

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

4 281 865

4 281 865

3 174 200

29 067

4 281 865

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

172 414 693

172 414 693

47 634 218

47 634 218

47 634 218

47 634 218

220 048 911

1017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

39 330 630

39 330 630

39 330 630

39 330 630

39 330 630

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

1100000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

141 918 581

141 918 581

69 975 166

17 867 132

200 959 442

197 079 993

197 079 993

3 824 449

1 341 961

815 471

197 134 993

342 878 023

1110000

Департамент у справах сім’ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

31 522 964

31 522 964

13 210 362

892 764

27 992 513

27 225 923

27 225 923

766 590

623 241

27 225 923

59 515 477

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

16 554 768

16 554 768

11 999 920

96 343

16 554 768

1113120

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

300 570

300 570

300 570

1113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

45 365

45 365

45 365

1113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

255 205

255 205

255 205

1113130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

7 924 233

7 924 233

1 210 442

796 421

766 590

766 590

623 241

8 690 823

1113131

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

3 618 314

3 618 314

3 618 314

1113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

4 305 919

4 305 919

1 210 442

796 421

766 590

766 590

623 241

5 072 509

1117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

27 225 923

27 225 923

27 225 923

27 225 923

27 225 923

1117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

6 743 393

6 743 393

6 743 393

1120000

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та  спорту Харківської міської ради 
(відповідальний виконавець бюджетних 
програм у системі головного розпорядника)

110 395 617

110 395 617

56 764 804

16 974 368

172 966 929

169 854 070

169 854 070

3 057 859

718 720

815 471

169 909 070

283 362 546

1120160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

4 736 539

4 736 539

3 237 130

4 736 539

1123130

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

22 204 023

22 204 023

14 232 694

4 386 958

20 280 298

20 000 000

20 000 000

280 298

112 532

20 000 000

42 484 321

Додаток 3.1

6

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

 видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

1123132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

22 204 023

22 204 023

14 232 694

4 386 958

20 280 298

20 000 000

20 000 000

280 298

112 532

20 000 000

42 484 321

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 348 300

5 348 300

5 348 300

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 542 600

3 542 600

3 542 600

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 805 700

1 805 700

1 805 700

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

76 450

76 450

76 450

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

63 259 204

63 259 204

39 294 980

12 587 410

20 616 878

17 784 317

17 784 317

2 777 561

718 720

702 939

17 839 317

83 876 082

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

63 259 204

63 259 204

39 294 980

12 587 410

20 616 878

17 784 317

17 784 317

2 777 561

718 720

702 939

17 839 317

83 876 082

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

8 353 448

8 353 448

8 353 448

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

8 353 448

8 353 448

8 353 448

1125060

5060

Інші заходи з розвитк