Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, які надаються ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

Номер
988/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/12/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.12.2019 № 988

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, які надаються ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

З метою встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води на економічно обгрунтованому рівні, враховуючи вартість енергоносіїв, матеріальних ресурсів, витрат на оплату праці та інших витрат, на підставі розрахунків ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла», розглянувши висновки Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 18, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про теплопостачання», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, які надаються ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла», згідно з додатками 1, 2.

2. Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води згідно з додатками 3-7 до цього рішення додається.

3. Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (Болгова Л.В.) з метою соціального захисту населення м. Харкова вжити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи з нарахування населенню пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг згідно з чинним законодавством.

4. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення в газеті «Харьковские известия».

5. Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Руденка А.І.


Секретар міської ради        О.М. НОВАК


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Тарифи

на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання)

ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»


Найменування тарифів

Групи споживачів теплової енергії

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал (з ПДВ)

1397,37

1397,37

1397,37

у тому числі на:
виробництво теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ)

1175,47

1175,47

1175,47

транспортування теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ)

187,30

187,30

187,30

постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ)

34,60

34,60

34,60


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Тарифи

на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води,

які надаються ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

населенню, бюджетним установам та іншим споживачам


Найменування тарифів

Групи споживачів послуг

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал (з ПДВ)

1397,37

1397,37

1397,37

Тариф на послугу з постачання

гарячої води,

грн за 1 куб. м (з ПДВ)

87,46

87,46

87,46


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 3

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Структура тарифу

на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії),

яка надається ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

населенню, бюджетним установам та іншим споживачам


№ з/п

Статті витрат

Плановані витрати

тис. грн на рік

грн за 1 Гкал

1

Виробнича собівартість, зокрема:

158 348,168

1 104,43

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

110 226,598

768,797

1.1.1

паливо

101 157,913

705,546

1.1.2

електроенергія

5 858,838

40,864

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

1 960,413

13,673

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1 249,434

8,714

1.2

прямі витрати на оплату праці

31 625,022

220,575

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

14 875,193

103,750

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

6 957,505

48,526

1.3.2

амортизаційні відрахування

1 123,954

7,839

1.3.3

інші прямі витрати

6 793,734

47,384

1.4

загальновиробничі витрати

1 621,355

11,308

2

Адміністративні витрати

8 608,824

60,044

3

Інші операційні витрати

0,000

0,000

4

Фінансові витрати

0,000

0,000

5

Повна собівартість, зокрема:

166 956,992

1 164,474

5.1

паливна складова

101 157,913

705,546


у т. ч. у відсотках від п. 5

60,6 %

60,6 %

5.2

решта витрат, крім паливної складової

65 799,079

458,929


у т. ч. у відсотках від п. 5

39,4 %

39,4 %

6

Витрати на відшкодування втрат

0,000

0,000

7

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

8

Вартість виробництва теплової енергії

166 956,992

X

9

Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ

X

1 164,474

10

Податок на додану вартість

X

232,895

11

Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ

X

1 397,37

12

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

143 375,406

X


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Структура тарифу

на виробництво теплової енергії,

яка надається ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

населенню, бюджетним установам та іншим споживачам


№ з/п

Статті витрат

Плановані витрати

тис. грн на рік

грн за 1 Гкал

1

Виробнича собівартість, зокрема:

143 371,011

929,051

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

109 457,632

709,291

1.1.1

паливо

101 157,913

655,508

1.1.2

електроенергія

5 603,201

36,309

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

1 860,243

12,055

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

836,275

5,419

1.2

прямі витрати на оплату праці

21873,331

141,740

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

10 572,047

68,507

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

4 812,133

31,183

1.3.2

амортизаційні відрахування

873,013

5,657

1.3.3

інші прямі витрати

4 886,901

31,667

1.4

загальновиробничі витрати

1 468,001

9,513

2

Адміністративні витрати

7 794,569

50,509

3

Інші операційні витрати

0,000

0,000

4

Фінансові витрати

0,000

0,000

5

Повна собівартість, зокрема:

151 165,580

979,560

5.1

паливна складова

101 157,913

655,508


у т. ч. у відсотках від п. 5

66,9 %

66,9 %

5.2

решта витрат, крім паливної складової

50 007,667

324,052


у т. ч. у відсотках від п. 5

33,1 %

33,1 %

6

Витрати на відшкодування втрат

0,000

0,000

7

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

8

Вартість виробництва теплової енергії

151 165,580

X

9

Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ

X

979,560

10

Податок на додану вартість

X

195,912

11

Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ

X

1 175,47

12

Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал

154 319,82

X


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Структура тарифу

на транспортування теплової енергії,

яка надається ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

населенню, бюджетним установам та іншим споживачам


№ з/п

Статті витрат

Плановані витрати

тис. грн на рік

грн за 1 Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, зокрема:

11 056,859

77,118

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

750,769

5,236

1.1.1

електроенергія

255,637

1,783

1.1.2

вода для технологічних потреб та водовідведення

100,170

0,699

1.1.3

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

394,962

2,754

1.2

прямі витрати на оплату праці

7 019,132

48,956

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

3 173,745

22,136

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1 544,209

10,770

1.3.2

амортизаційні відрахування

250,941

1,750

1.3.3

інші прямі витрати

1 378,595

9,616

1.4

загальновиробничі витрати

113,213

0,790

2

Адміністративні витрати

601,122

4,193

3

Інші операційні витрати

0,000

0,000

4

Фінансові витрати

0,000

0,000

5

Витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах

10 720,705

74,774

6

Повна собівартість

22 378,686

156,085

7

Витрати на відшкодування втрат

0,000

0,000

8

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

9

Вартість транспортування теплової енергії

22 378,686

X

10

Тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ

X

156,085

11

Податок на додану вартість

X

31,217

12

Тариф на транспортування теплової енергії з ПДВ

X

187,30

13

Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, Гкал

143375,406

X


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 6

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Структура тарифу

на постачання теплової енергії,

яка надається ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

населенню, бюджетним установам та іншим споживачам


№ з/п

Статті витрат

Плановані витрати

тис. грн на рік

грн за 1 Гкал

1

Виробнича собівартість, зокрема:

3 920,298

27,343

1.1

прямі матеріальні витрати

18,197

0,127

1.2

прямі витрати на оплату праці

2 732,559

19,059

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

1 129,401

7,877

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

601,163

4,193

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,000

0,000

1.3.3

інші прямі витрати

528,238

3,684

1.4

загальновиробничі витрати

40,141

0,280

2

Адміністративні витрати

213,133

1,486

3

Витрати на збут

0,000

0,000

4

Інші операційні витрати

0,000

0,000

5

Фінансові витрати

0,000

0,000

6

Повна собівартість

4 133,431

28,829

7

Витрати на відшкодування втрат

0,000

0,000

8

Розрахунковий прибуток

0,000

0,000

9

Вартість постачання теплової енергії

4 133,431

28,829

10

Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ

X

28,829

11

Податок на додану вартість

X

5,766

12

Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ

X

34,60

13

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

143 375,406

X


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 7

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 988


Структура тарифу

на послугу з постачання гарячої води,

яка надається ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського промвузла»

населенню, бюджетним установам та іншим споживачам


№з/п

Найменування показників

Плановані витрати

тис. грн на рік

грн за 1 м

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію, зокрема:

31 805,36

62,466

1.1

паливна складова

19 271,73

37,850

2

Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води

5 198,55

10,210

3

Решта витрат

103,99

0,204

4

Повна планована собівартість послуг, зокрема:

37 107,90

72,880

4.1

паливна складова

19 271,73

37,850


у т. ч. у відсотках від п. 4

51,9%

51,9 %

4.2

решта витрат, крім паливної складової

17 836,17

35,030


у т. ч. у відсотках від п. 4

48,1 %

48,1 %

5

Розрахунковий прибуток

0,00

0,000

6

Вартість послуги

37 107,90

X

7

Тариф на послугу з постачання гарячої води без ПДВ

X

72,880

8

Податок на додану вартість

X

14,576

9

Тариф на послугу з постачання гарячої води з ПДВ

X

87,46

10

Обсяг споживання гарячої води, тис. мЗ

509,163

X


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ