Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель»

Номер
986/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/12/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.12.2019 № 986

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель»

Відповідно до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 № 300/16 «Про створення комунального закладу «Соціальний готель» та рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1926/19 «Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Соціальний готель», з метою поліпшення якості надання соціальних послуг окремим пільговим категоріям населення, у тому числі особам, які опинилися у складній життєвій ситуації у зв'язку з втратою житла або неможливістю проживати в ньому, та розширення категорій осіб, яким можуть надаватися послуги тимчасового проживання в комунальному закладі «Соціальний готель», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань охщши здоров'я та соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.Секретар міської ради О.М. НОВАКДодаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.11.2017 № 756 «Про затвердження Порядку прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель» в редакції рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 24.12.2019 № 986


ПОРЯДОК

прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу

«Соціальний готель»


1. Загальні положення

1.1. Порядком прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель» (далі - Порядок) визначається порядок та умови прийняття, перебування і вибуття окремих пільгових категорій населення міста Харкова, які є клієнтами (далі - Клієнти) комунального закладу «Соціальний готель» (далі - Готель).

1.2. Клієнтами Готелю згідно з Положенням про комунальний заклад «Соціальний готель», затвердженим рішенням 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1926/19, можуть бути внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, особи, які опинилися у складній життєвій ситуації (у зв'язку з втратою житла або неможливістю проживати в ньому, техногенними катастрофами, військовими діями, шахрайством тощо), та інші особи, які мають право на пільги, встановлені законом, що проживають на території України на законних підставах, і члени їх сімей.

До членів сім'ї Клієнта належать особи, визначені ст. 3 Сімейного кодексу України.

1.3. Кімнату і місце проживання Клієнта в Готелі визначає директор Готелю або інша уповноважена ним особа на підставі документів, встановлених у п. 2.1 цього Порядку, та направлення, наданого управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі - Управління).

1.4. Направлення на поселення до Готелю оформлюється на підставі документів Клієнтів, які розглядаються робочою групою, склад якої затверджується наказом Управління.

1.5. У разі виникнення екстреної евакуації мешканців м. Харкова з житлових приміщень, де вони постійно проживають, відповідними службами (ДСНС України, Національною поліцією тощо) поселення до Готелю здійснюється терміново адміністратором Готелю. 1.6. Режим роботи Готелю - цілодобово.

2. Прийняття, перебування і вибуття Клієнтів Готелю

2.1. Для надання послуг Готелем Клієнт надає до Управління такі документи:

заяву на ім'я начальника Управління;

паспорт або інший документ, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідку на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця та візу на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинним законодавством України);

свідоцтво про народження (для неповнолітніх, які не досягли 16 років);

довідку внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

документи, що посвідчують інвалідність та/або право на пільги;

документи, які підтверджують складну життєву ситуацію.

2.1.1. У разі термінового поселення мешканців м. Харкова, зазначених у п. 1.5 цього Порядку, можливим є перебування з відстрочкою оплати вартості послуги перебування в Готелі до 3 діб на підставі документа, який підтверджує екстрену евакуацію з житлового приміщення. Подовження строку перебування в Готелі здійснюється на загальних підставах згідно з цим Порядком.

2.2. За результатами рішення робочої групи Управління видає направлення до Готелю або відмовляє в направленні.

2.3. Направлення до Готелю реєструється в журналі, який ведеться адміністратором Готелю.

2.4. Підставами для відмови в наданні послуг Готелем є:

2.4.1. Ненадання в повному обсязі документів, визначених у п. 2.1 цього Порядку.

2.4.2. Відсутність у Готелі вільних ліжко-місць.

2.5. Підставою для надання соціальних послуг Готелем є укладена Сторонами угода про надання послуг комунальним закладом «Соціальний готель» (далі - Угода).

2.5.1. У разі відмови Клієнта від підписання Угоди зазначені послуги не надаються.

2.6. Адміністратор Готелю здійснює реєстрацію Клієнтів у журналі, укладає Угоду та надає Управлінню копію зазначеної Угоди.

2.7. Реєстрація місця проживання Клієнтів у Готелі не здійснюється.

2.8. На Клієнтів Готелю відкриваються особові справи, ведення яких забезпечує директор Готелю. Особові справи зберігаються в архіві Готелю протягом трьох років.

2.9. Послуги Готелю є платними.

2.9.1. Оплата в Готелі може здійснюватися безпосередньо Клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою. Оплата здійснюється в строки та в розмірі, які визначено в Угоді між Готелем та Клієнтом. Угоду укладає директор Готелю з Клієнтом на підставі направлення Управління.

2.10. Граничний термін перебування Клієнта в Готелі встановлюється відповідно до укладеної між директором Готелю та Клієнтом Угоди в кожному випадку індивідуально, але не більше ніж 90 днів. Оплата вартості послуги перебування в Готелі в подальші дні здійснюється у двократному розмірі.

2.11. Клієнт Готелю не має права приватизувати надане йому приміщення, здавати його в оренду, поселяти в ньому інших осіб та вчиняти інші правочини щодо наданого приміщення.

2.12. Клієнт відповідно до Угоди у встановлені строки повинен вносити плату за надану послугу перебування в Готелі, дотримуватися цього Порядку, правил проживання в Готелі та правил пожежної безпеки.

2.13. Директор Готелю має право відмовити в наданні послуг, розірвати Угоду та здійснити заходи щодо виселення в разі:

невиконання Клієнтом умов зазначеної Угоди;

несплати Клієнтом послуги перебування в Готелі у встановлені Угодою строки;

порушення правил перебування в Готелі та правил пожежної безпеки, що призводить до матеріальних збитків, а також створює небезпеку та незручності для інших Клієнтів.

2.14. Клієнт не має права приносити до Готелю:

меблі та побутову техніку;

легкозаймисті, вибухові матеріали;

домашніх тварин;

алкоголь, наркотичні, психотропні засоби; зброю.

2.15. Порядок вибуття Клієнтів:

2.15.1. Вибуття з Готелю відбувається до 12.00 в день закінчення терміну дії Угоди.

2.15.2. Перед вибуттям Клієнта адміністратор Готелю здійснює огляд кімнати, санвузла, кухні щодо виявлення пошкодження готельного майна і наявності інвентарю, посуду та іншого закріпленого за кімнатою майна.

При виявленні пошкодження майна та/або його відсутності Клієнт зобов'язаний відшкодувати завдані збитки в повному обсязі.

2.15.3. Під час вибуття Клієнт повертає адміністратору Готелю ключі від кімнати, про що робиться позначка у відповідному журналі.

3. Прикінцеві положення

3.1. Внесення змін і доповнень до цього Порядку чи його скасування здійснюється в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту праці

та соціальної політики Харківської

міської ради Л.В. БОЛГОВА


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ