Про затвердження Положення про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові

Номер
1003/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
24/12/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.12.2019 р. № 1003

Про затвердження Положення про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові

З метою реалізації положень рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1193/18 «Про впровадження на території м. Харкова автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування», забезпечення дотримання вимог ч. 3 ст. 522 Закону України «Про дорожній рух», пп. 7 п. а ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.09.2018 № 624 «Про затвердження технічних вимог та завдань до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування» (зі змінами), для забезпечення належного функціонування та ефективного використання програмного забезпечення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.Секретар міської ради О.М. НОВАКДодаток

до рішення виконавчого комітету

Харківської міської ради

від 24.12.2019 р. № 1003


Положення

про автоматизовану систему контролю

оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові


1.Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про інформацію», Кодексу України про адміністративні правопорушення, на виконання рішення 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1193/18 «Про впровадження на території м. Харкова автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування» та інших нормативно-правових актів, з урахуванням рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.09.2018 № 624 «Про затвердження технічних вимог та завдань до автоматизованої системи оплати вартості послуг з паркування» (зі змінами) та визначає правові засади функціонування і механізм адміністрування автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові (далі - АСКОП), особливості використання АСКОП посадовими особами виконавчих органів та комунальних підприємств Харківської міської ради при виконанні покладених на них функцій та завдань.

1.2. АСКОП - це програмний комплекс із можливістю використання периферійних пристроїв, що являє собою клієнт-серверний додаток, який дозволяє здійснювати безготівкову оплату послуг з паркування транспортних засобів, проводити контроль за оплатою послуг з паркування транспортних засобів в автоматичному режимі, забезпечити фіксацію фактів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

1.3. У Положенні терміни вживаються у такому значенні:

авторизований користувач - авторизований абонент (водій), який за допомогою засобів дистанційної ідентифікації користувачів зареєструвався в мобільному додатку водія, що дозволяє вносити плату за послуги з паркування, отримувати дані про штрафи, інформацію про паркувальні майданчики, які розміщені на території м. Харкова тощо.

користувачі - фізичні або юридичні особи, які зареєстровані в АСКОП та мають доступ до сервісів АСКОП з урахуванням розмежування прав доступу.

електронний документ - інформація, зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, який створюється інспектором з паркування при виконанні своїх посадових обов’язків з притягнення до адміністративної відповідальності, або генерується інспектором з паркування на основі даних про стан оплати штрафів, чи уповноваженою посадовою особою КП «Харківпарксервіс» на основі відомостей про оплату послуг з паркування тощо.

інспектор з паркування - посадова особа Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, уповноважена виконавчим комітетом Харківської міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, здійснювати тимчасове затримання транспортних засобів у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, складати повідомлення та постанови про адміністративні правопорушення.

SSL - криптографічний протокол, який використовує асиметричну криптографію для аутентифікації ключів обміну, симетричне шифрування для збереження конфіденційності, коди аутентифікації повідомлень для цілісності електронних повідомлень.

SSL сертифікат - спосіб захисту, який використовує сертифікати для перевірки приналежності відкритого ключа його реальному власнику.

електронна база даних - база даних, призначена для збирання, накопичення даних за заданими параметрами.

профіль користувача - сукупність відомостей, необхідних для ідентифікації користувача при підключенні до АСКОП, що включає інформацію для авторизації та обліку.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значенні, визначеному чинним законодавством.

1.4. КП «Харківський Дата Центр» - суб’єкт володіння невиключних майнових прав на підставі ліцензійного договору на права використання програмного забезпечення до автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в м. Харкові.

1.5. КП «Харківський Дата Центр» є постачальником та адміністратором АСКОП.

1.6. КП «Харківський Дата Центр»:

1.6.1. Забезпечує належне функціонування АСКОП.

1.6.2. Забезпечує розміщення програмного забезпечення АСКОП на власних серверах.

1.6.3. Надає доступ до АСКОП уповноваженим представникам Департаменту територіального контролю Харківської міської ради (далі - Департамент територіального контролю) та уповноваженим представникам комунального підприємства «Харківпарксервіс» (далі - КП «Харківпарксервіс») для виконання ними своїх повноважень.

1.6.4. Забезпечує інсталяцію, супроводження та технічну підтримку АСКОП.

1.7. Користувачами АСКОП є:

1.7.1. Уповноважені представники Департаменту територіального контролю.

1.7.2. Уповноважені представники КП «Харківпарксервіс».

1.7.3. Авторизовані користувачі.

2. Призначення та структура АСКОП

2.1. АСКОП забезпечує:

2.1.1. Здійснення безготівкової оплати вартості послуг з паркування.

2.1.2. Доступ водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру м. Харкова.

2.1.3. Контроль інспекторами з паркування оплати вартості послуг з паркування в автоматичному режимі.

2.1.4. Технічну можливість для фіксації та притягнення інспекторами з паркування до адміністративної відповідальності винних осіб за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

2.1.5. Доступ водіїв до інформації про внесення плати за користування послугами з паркування, їх притягнення до адміністративної відповідальності, відомості про евакуацію їх транспортного засобу на території м. Харкова.

2.1.6. Технічну можливість комунікації між водіями з однієї сторони та Департаментом територіального контрою і КП «Харківпарксервіс» - з іншої у сфері паркування.

2.2. До структури АСКОП входять такі компоненти:

2.1.1. Додаток водія.

2.1.2. Додаток інспектора з паркування.

2.1.3. Веб-портал водія.

2.1.4. Панель управління системою (додаток адміністратора).

3. Адміністрування та функціонування АСКОП

3.1. Адміністрування АСКОП покладається на його адміністратора, який забезпечує:

3.1.1. Інсталяцію АСКОП на сервер.

3.1.2. Створення профілів та надання доступу користувачам.

3.1.3. Надання консультацій, технічної підтримки та проведення навчання з користувачами АСКОП щодо особливостей використання програмного комплексу АСКОП.

3.1.4. Функціонування, технічне обслуговування та супровід програмного комплексу АСКОП.

3.1.5. Надання доступу до АСКОП уповноваженим представникам Департаменту територіального контролю і КП «Харківпарксервіс».

3.1.6. Надання консультацій та роз’яснень з приводу використання АСКОП.

3.1.7. Надання доступу до інформації, яка знаходиться в АСКОП через захищений канал доступу.

3.1.8. Редагування, налаштування, доступ, ' блокування доступу користувачів (груп користувачів) до АСКОП.

3.1.9. Зберігання та захист інформації, персональних даних, які будуть внесені та оброблені в АСКОП.        -

3.1.10. Організація та координація робіт, пов’язаних із захистом інформації в АСКОП, забезпечення необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій із використанням технології криптографічного захисту, у тому числі з використанням ББЬ сертифіката.

3.2. При використанні АСКОП уповноважені представники Департаменту територіального контролю забезпечують:

3.2.1. Введення та редагування відомостей про накладення адміністративних стягнень, передбачених за порушення правил зупинки, стоянки, паркування.

3.2.2. Формування звітів на підставі даних АСКОП щодо дій інспекторів з паркування.

3.2.3. Формування та редагування форм документів, які генеруються з використанням АСКОП (постанов та повідомлень про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів).

3.3. Інспектори з паркування при використанні АСКОП здійснюють:

3.3.1. Контроль оплати вартості послуг з паркування шляхом сканування державного номерного знака транспортного засобу або його введення в ручному режимі.

3.3.2. Фото- та/або відеофіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.3. Формування повідомлення та/або постанови про адміністративні правопорушення в сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.4. Фіксацію факту тимчасового затримання транспортного засобу.

3.3.5. Внесення до АСКОП за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері зупинки, стоянки, паркування, такої інформації:

3.3.5.1. Дата та час винесення постанови (повідомлення) про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.5.2. Прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.5.3. Державний номерний знак транспортного засобу, на якому вчинено адміністративне правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.5.4. Номер постанови (повідомлення) про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.5.5. Статус виконання постанови про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

3.3.5.6. Дату і точний час тимчасового затримання транспортного засобу.

3.3.5.7. Місце зберігання тимчасово затриманого транспортного засобу.

3.3.5.8. Дату направлення постанови про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів відповідальній особі.

3.3.5.9. Дату набрання постановою про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів законної сили.

3.3.5.10. Дату направлення постанови про адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів для примусового виконання.

3.3.6. Нерозголошення персональних даних, які внесено до АСКОП при виконанні покладених на інспекторів з паркування завдань.

3.4. При використанні АСКОП уповноважені представники КП «Харківпарксервіс» забезпечують:

3.4.1. Введення та редагування даних про майданчики для паркування, територіальні зони паркування і місця.

3.4.2. Введення до системи мап і редагування на них зображень територіальних зон паркування та паркувальних майданчиків.

3.4.3. Введення та редагування даних про тарифи на послуги з паркування.

3.4.4. Введення та редагування даних про паркувальні талони.

3.4.5. Формування звітів на підставі даних АСКОП щодо даних про стан оплати послуг з паркування.

3.4.6. Доступ водіїв до інформації про паркувальну інфраструктуру міста, шляхом своєчасного внесення відповідних даних до АСКОП.

3.4.7. Нерозголошення персональних даних, які внесено до АСКОП при виконанні покладених на КП «Харківпарксервіс» завдань.

3.5. Уповноважені представники Департаменту територіального контролю та КП «Харківпарксервіс» несуть відповідальність за достовірність інформації, внесеної до АСКОП згідно з вимогами чинного законодавства.

3.6. Володільцем та розпорядником бази даних про майданчики для паркування, територіальні зони паркування, оплату вартості послуг з паркування транспортних засобів, тарифи на послуги з паркування транспортних засобів на території м. Харкова є КП «Харківпарксервіс».

3.7. Володільцем бази даних про зафіксовані адміністративні правопорушення у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, винесені повідомлення та постанови з використанням АСКОП, стан оплати накладених штрафів, тимчасово затримані транспортні засоби на території м. Харкова є Харківська міська рада, а розпорядником такої бази даних є Департамент територіального контролю.

4. Доступ до АСКОП

4.1. Користувачі АСКОП мають доступ до АСКОП в межах компонентів системи, призначених для кожного з них.

4.2. Адміністратором АСКОП забезпечується реєстрація користувачів та надання доступу до системних компонентів АСКОП.

4.3. Обсяг, функціональні можливості, структура даних системних компонентів АСКОП, до яких надається доступ, визначаються відповідно до прав користувача, який запитує такий доступ.

4.4. Доступ користувачів до АСКОП забезпечується шляхом їх авторизації.

4.5. Авторизація уповноважених представників КП «Харківпарксервіс», інспекторів з паркування та уповноважених представників Департаменту територіального контролю в системі АСКОП здійснюється на підставі листів на ім’я директора КП «Харківський Дата Центр» від керівників зазначеного підприємства та виконавчого органу міської ради. У такому листі має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові, посада посадової особи, якій необхідно надати доступ до АСКОП, визначення права доступу посадової особи, адреса електронної пошти та номер мобільного телефону такої особи.

4.6. У разі звільнення/відсторонення від посади уповноважених представників КП «Харківпарксервіс», інспекторів з паркування або уповноважених представників Департаменту територіального контролю, яким надавався доступ до АСКОП, директори зазначеного підприємства та виконавчого органу міської ради в день звільнення/відсторонення таких посадових осіб мають письмово повідомити про зазначений факт адміністратора АСКОП для блокування доступу до АСКОП відповідних осіб.

4.7. Авторизація водіїв транспортних засобів у додатку водія в системі АСКОП здійснюється шляхом реєстрації в додатку водія облікового запису, для чого зазначаються такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, пароль для входу в систему, номер телефону та державний номерний знак транспортного засобу.


В.о. директора Департаменту реєстрації

та цифрового розвитку

Харківської міської ради О.Є. МЕЛЬНИЧЕНКО


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ