Про вирішення актуальних завдань щодо захисту та реалізації прав дітей у місті Харкові

Номер
961/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/12/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.12.2019 № 961

Про вирішення актуальних завдань щодо захисту та реалізації прав дітей у місті Харкові

З метою створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми щодо виховання дітей і подолання складних життєвих обставин, ураховуючи інформацію про вирішення актуальних завдань щодо захисту та реалізації прав дітей в місті Харкові, на підставі указів Президента України від 22.10.2012 №609/2012 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю», від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року», від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про вирішення актуальних завдань щодо захисту та реалізації прав дітей у місті Харкові взяти до відома.

2. Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (Болгова Л.В.):

2.1. Сприяти розвитку ринку соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою збереження сім'ї для дитини та забезпечувати їх надання.

Строк виконання: постійно.

2.2. Сприяти створенню умов для різних форм навчання батьків з метою підвищення та формування батьківського потенціалу та відповідального батьківства.

Строк виконання: у разі потреби.

3. Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.):

3.1. Сприяти функціонуванню інклюзивних класів та груп у закладах освіти міста Харкова.

Строк виконання: у разі потреби.

3.2. Розглянути можливість щодо надання послуги зі сприяння сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, у виконанні батьками своїх обов'язків з виховання та позашкільного навчання дітей шляхом залучення їх до груп подовженого дня.

Термін виконання: до 01.06.2020 року.

4. Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради (Сороколат Ю.В.):

4.1. Забезпечити створення умов для надання реабілітації та паліативної допомоги дітям з інвалідністю та їх сім'ям.

Строк виконання: постійно.

4.2. Розглянути можливість та надати пропозиції щодо обстеження та лікування у стаціонарних відділеннях комунальних некомерційних підприємствах міста Харкова дітей, які залишилися без піклування батьків, підкинутих, знайдених, вилучених із небезпечного середовища за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

Термін виконання: 01.06.2020.

4.3. Розглянути можливість створення відділень соціально-психологічної реабілітації в комунальних некомерційних підприємствах Харківської міської ради для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, залишилися без піклування батьків, підкинутих, знайдених, вилучених із небезпечного середовища до моменту встановлення їх статусу.

Термін виконання: 01.06.2020.

5. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) за участі Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради (Малько О.П.) забезпечити оприлюднення на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету Харківської міської ради інформації про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей для формування суспільної думки щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім'ї.

Строк виконання: протягом року.

6. Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (Болгова Л.В.), Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.), Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради (Сороколат Ю.В.), Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (Чубаров О.С.):

6.1. Розробити пропозиції щодо впровадження послуг для сімей з дітьми міста Харкова для включення до плану заходів з реалізації в місті Харкові Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2020-2024 роки та направити їх для узагальнення до Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

Термін виконання: до 01.04.2020.

6.2. Вживати заходи щодо залучення неурядових організацій, альтернативних ініціатив, добродійних проектів, волонтерів для удосконалення механізмів альтернативного догляду за дітьми, надання послуг сім'ям з дітьми в місті Харкові.

Строк виконання: у разі потреби.

7. Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради (Малько О.П.):

7.1. Забезпечити узагальнення пропозицій та затвердження плану заходів з реалізації в місті Харкові Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2020-2024 роки.

Термін виконання: до 01.06.2020.

7.2. Сприяти розвитку послуг альтернативного догляду за дітьми, які з певних причин не можуть проживати з біологічними батьками, зокрема, для дітей віком до трьох років.

Строк виконання: постійно.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Горбунову-Рубан С.О.


Секретар міської ради        О.М. НОВАК


Інформація

про вирішення актуальних завдань щодо захисту та реалізації прав дітей у місті Харкові

Забезпечення належного захисту прав дитини є складовою процесу європейської інтеграції України, і всі країни, які сьогодні об'єднані в європейську співдружність, пройшли через серйозне реформування системи захисту прав дитини.

Визнано, що для всебічного та гармонійного розвитку дитини потрібна сім'я. У ній формуються позитивні емоційні стосунки. Там дитина вибудовує світогляд та моральні орієнтири. Серед рідних формуються вміння та навички, необхідні для успішної соціалізації. Лише сім'я- найкраще оточення для виховання та розвитку дитини.

Саме тому Кабінет Міністрів України 09.08.2017 ухвалив Національну стратегію з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу (далі - Національна стратегія).

Процес деінституалізації є актуальним для міста Харкова сьогодні. Його аналіз дає можливість по-новому поглянути на результати роботи з дітьми та їх сім'ями, розширити межі відомої діяльності.

В основу стратегічних підходів до подальшого розвитку соціальної політики міста необхідно покласти концепцію партнерства із сім'єю, утвердження сімейних цінностей, формування засад усвідомленого батьківства, взаємоповаги, усвідомлення причетності до підтримки літніх членів сім'ї, інвалідів, хворих, тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Перший етап Національної стратегії передбачав проведення оцінки мережі інтернатних закладів, з'ясування контингенту дітей, які до них влаштовуються, та визначення причин зазначеного явища, а також здійснення моніторингу соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, які фактично надаються дітям та сім'ям з дітьми різних категорій.

Протягом 2017-2018 років структурами, діяльність яких пов'язана з дітьми, вжито заходи щодо практичної реалізації першого етапу Національної стратегії. Проведено моніторинг послуг, які надаються сім'ям з дітьми у місті Харкові.

За результатами моніторингу встановлено, що на території міста Харкова діє комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради (далі - дитячий будинок «Родина»), у якому виховується 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Слід відзначити, що влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на повне державне забезпечення до зазначеного закладу припинено з 2016 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 921 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради» дитячому будинку надано статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня за темою «Психолого-педагогічні умови соціальної підтримки дітей у складних життєвих обставинах» на період 2017-2021 роки». З метою реалізації програми дослідно-експериментальної роботи, створення психолого-педагогічних умов соціальної підтримки дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, у дитячому будинку «Родина» в 3 експериментальних групах перебувають 46 дітей віком від 3 до 6 років з сімей, які потребують соціальної підтримки.

Також у місті діє комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради», де за заявами батьків навчаються 113 дітей з сімей, які потребують соціальної підтримки та допомоги.

У закладах налагоджено тісну взаємодію педагогів з батьками, їм надаються психолого-педагогічні послуги з формування навичок відповідального батьківства, профілактики жорстокого поводження в родині.

У 2019 році Департаментом освіти проведено значну роботу щодо створення мережі інклюзивних класів та груп у закладах освіти. У місті для дітей з особливими освітніми потребами функціонує 54 заклади дошкільної освіти комбінованого типу та 3 - компенсуючого типу. У 224 спеціальних та санаторних групах отримують комплекс корекційно-розвивальних та лікувально-оздоровчих послуг 4013 дітей, з них 150 дітей з інвалідністю.

Вісім закладів дошкільної освіти є учасниками проекту «Розвиток моделі забезпечення програми переходу між системою раннього втручання і дошкільною освітою» за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у партнерстві з Благодійним фондом «Інститут раннього втручання».

У 2019-2020 році у школах міста Харкова функціонують 93 інклюзивних класи у 46 навчальних закладах, у яких навчається 138 дітей з особливими освітніми потребами, з них 55 дітей з інвалідністю.

Для дітей з особливими освітніми потребами функціонує 9 ресурсних кімнат. Крім того, Харківською міською радою у 2018 році створено комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр» Харківської міської ради, яким у 2019 році проведено 1514 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей. При районних управліннях освіти функціонують 20 логопедичних пунктів.

З метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної абілітації, адаптації та повернення до повноцінного життя дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з фізичними або розумовими вадами, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у місті діє комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».

Центр здійснює роботу з ранньої, загальної соціально-педагогічної, трудової реабілітації та абілітації, соціальної адаптації, денної зайнятості у поєднанні з навчанням та вихованням дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з фізичними або розумовими вадами без відриву їх від сім'ї із залученням до участі в реабілітаційному процесі батьків, інших членів сім'ї дитини.

Протягом року в центрі «Промінь» отримали реабілітаційні послуги 93 особи, із них 55 дітей з інвалідністю та 38 осіб з інвалідністю.

Для надання послуг соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної адаптації, надання притулку, консультування, представництва інтересів діє комунальний заклад «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» (далі-Центр реінтеграції). Діяльність Центру реінтеграції спрямовано на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб. Клієнтами Центру реінтеграції є бездомні особи віком від 18 років та особи, звільнені з місць позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, котрі на момент звільнення досягли 18-річного віку, підпадають під вимоги, обумовлені чинним законодавством України і перебувають в соціальному становищі бездомності.

З початку року в Центр реінтеграції звернулися за допомогою 1797 осіб, з них 649 жінок. Надано такі послуги клієнтам: взято на облік 835 осіб, отримали допомогу щодо відновлення документів 72 особи, щодо реєстрації місця проживання - 58 осіб, щодо направлення до будинків-інтернатів -17 осіб, на лікування - 416 осіб, надано сприяння у працевлаштуванні 9 особам. Усього у відділеннях Центру реінтеграції клієнти отримали 35371 послугу, у т. ч. відділенням обліку надано 3346 послуг, у відділенні нічного перебування 194 особи отримали 10561 послугу, У відділенні соціальної адаптації для звільнених осіб 42 особи отримали 2187 послуг, у відділенні реінтеграції 142 особи отримали 2959 послуг.

Щоденно в Центрі реінтеграції перебуває в середньому до 70 осіб.

У червні 2016 року Харківською міською радою створено комунальний заклад «Соціальний готель». Тут можуть зупинитися люди, які перебувають у складних життєвих обставинах і залишилися без житла, а також внутрішньо переміщені особи. В готелі є можливість термінового поселення, обладнано кімнати, санвузли, кухню, пральню. Будівля адаптована для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Основними завданнями Готелю є:

забезпечення клієнтів тимчасовим житлом;

надання соціально-побутових послуг клієнтам;

допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

інформування з питань соціального захисту населення.

У своїй діяльності Готель взаємодіє із структурними підрозділами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, службами у справах дітей, установами, громадськими організаціями та благодійними фондами. Соціальні послуги Готелю отримали 450 осіб, а саме: консультування - 265 осіб, перебування з наданням ліжко-місця - 185 осіб. Усього надано 3779 послуг.

З метою надання невідкладної комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг) особам, які постраждали від насильства, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності, а також забезпечення (цілодобовим) безпечним тимчасовим житлом осіб, які постраждали від насильства в сім'ї, щодо яких існує загроза їх життю чи здоров'ю, у місті Харкові діє Комунальний заклад «Центр надання допомоги постраждалим від насильства». Отримали допомогу в зазначеному закладі 52 особи (49 жінок та 3 дітей).

Для забезпечення соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, віком від 3 до 18 років, а також створення умов для їх соціальної адаптації, підготовки до самостійного життя, у тому числі надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги, у комунальному закладі соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» (далі - Центр) курс реабілітації пройшли 78 дітей (у 2017 році - 70 дітей, у 2018 році - 75 дітей), спостерігається збільшення дітей, що потребують захисту. Під час перебування в Центрі всі діти шкільного віку охоплені навчанням.

Центр розрахований на одночасне перебування 30 дітей, але протягом поточного року наповнюваність Центру перевищувала зазначений показник (у Центрі одночасно перебуває до 40 дітей), що обумовлено збільшенням кількості виявлених та вилучених дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Центр також надає необхідну психолого-корекційну допомогу батькам, діти яких перебувають у Центрі, з метою спонукання батьків до переосмислення свого ставлення до методів та способів виховання дітей, сімейних цінностей та поняття «родина».

Для забезпечення координації дій щодо соціально-психологічного супроводу опікунів, усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів, у т. ч. щодо моніторингу соціальної адаптації дітей та батьків під час влаштування дітей до родини, Центром надано 72 особисті бесіди з батьками та 84 бесіди з дітьми - вихованцями Центру, з метою надання соціально-психологічної допомоги та педагогічних консультацій. На сьогодні комплекс реабілітаційних заходів отримують 37 дітей.

Фахівцями комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради організовано медичне забезпечення дітей, які перебувають у Центрі. Протягом року проводилися профілактичні медичні огляди дітей лікарями-педіатрами та лікарями-спеціалістами, лабораторно-інструментальні обстеження та надавалися рекомендації хворим дітям щодо їх лікування та диспансерного нагляду.

З минулого року триває робота у напрямку створення спеціальних умов для дітей, які потребують додаткового захисту, в лікувальних установах. У комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради вживаються заходи щодо створення відділення для реабілітації дітей, які були вилучені з небезпечного для життя середовища.

У Центрі діє група з надання послуг батькам, які потребують допомоги у вихованні та розвитку дітей. Продовжується пошук шляхів трансформації та модернізації діяльності Центру. На сьогодні цей процес триває і залишається актуальним.

Надання медичної допомоги дітям, які залишилися без батьківського піклування, зазнали жорстокого поводження або були вилучені з небезпечних для життя та здоров'я умов, здійснюється комунальними некомерційними підприємствами «Міська клінічна дитяча лікарня № 16», «Міська дитяча клінічна лікарня №19», «Міська дитяча клінічна лікарня №24», «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17», «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради.

Для надання медико-психолого-педагогічної допомоги сім'ям, у яких виховуються діти перших трьох років життя з особливостями фізичного і психічного розвитку в комунальних некомерційних підприємствах «Міська дитяча поліклініка № 23» та «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківськой міської ради функціонують центри раннього втручання.

У місті реалізується договір соціального партнерства з Харківським дельфінарієм «Немо» з надання послуг щодо реабілітації дітей з інвалідністю з використанням методів дельфінотерапії, «Томатіс» та біоакустичної корекції. Протягом 2019 року направлення на безоплатне проведення курсу дельфінотерапії отримали 60 дітей з інвалідністю, методом «Томатіс» -43 дитини з інвалідністю.

Значна увага органів виконавчої влади Харківської міської ради приділяється організації оздоровлення та відпочинку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як повідомив Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.04.2019 №253 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Харкова у літній період 2019 року» протягом літнього періоду різними формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 124670 дітей, що становить 95,31 % від загальної кількості дитячого населення міста, з них всіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено 863 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та 197 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Крім того, з метою соціальної підтримки сімей з дітьми, зокрема дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та запобігання й протидії домашньому насильству щодо дітей або за їх участі у місті діє 9 районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), а також Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра».

У ЦСССДМ працюють телефони довіри, групи взаємодопомоги, клуби спілкування, проводяться індивідуальні та групові психологічні консультації, заходи з організації сімейного дозвілля, акції, виготовляється соціальна реклама, яка розповсюджується серед отримувачів послуг. На сайті Харківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» функціонує кнопка «Екстрена соціальна допомога» - форма он-лайн заявки на отримання соціально-психологічної допомоги.

Протягом 2019 року ЦСССДМ проведено соціальну роботу з 303 родинами, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, у яких виховуються 492 дитини, що перебувають у складних життєвих обставинах і взяті на облік службами у справах дітей, цим сім'ям було надано 5776 послуг, 84 родини перебували під соціальним супроводом. Також 912 соціальних послуг ЦСССДМ отримали 97 сімей, у яких 112 дітей перебувають на обліку служб у справах дітей з причини жорстокого поводження, з них 62 дитини перебували під соціальним супроводом.

Щодо соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомляємо, що під соціальним супроводом ЦСССДМ протягом 2019 року перебували 27 прийомних сімей, у яких виховуються 39 дітей, їм було надано 2798 послуг; 3 дитячі будинки сімейного типу, у яких виховуються 27 дітей, їм надано 453 послуги; отримали 6827 послуг 589 сімей опікунів та піклувальників, у яких 623 дитини, з них 72 родини перебували під соціальним супроводом. Відповідно до чинного законодавства спеціалісти ЦСССДМ відвідують їх згідно з графіками, надають соціальні послуги за Державними стандартами, зокрема вивчають потреби дітей, їх соціально-психологічні особливості, надають консультації батькам та допомагають їм у різнобічному розвитку інтересів дітей, організації виховного та корекційного процесів, дозвілля.

З метою соціально-психологічної адаптації до самостійного життя молодь залучалася до групових та культурних заходів в рамках діяльності клубу спілкування «Клуб довіри» на базі Харківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра».

Для забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками, надання їй та її сім'ї послуг, спрямованих на повернення дитини до сім'ї з метою дотримання інтересів дитини, у місті запроваджено послугу патронату над дитиною.

Станом на 01.12.2019 є кандидати у патронатні вихователі, які надали відповідний пакет документів, пройшли навчання, отримали рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною та можуть забезпечувати тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини на період подолання нею, її батьками складних життєвих обставин.

Крім того, у місті послуги сім'ям з дітьми надають благодійні недержавні організації.

Ураховуючи наведену інформацію, слід зазначити, що в місті Харкові функціонує розвинена мережа з надання різнонаправлених соціальних послуг, необхідних для попередження потрапляння дітей до державних інституцій.

Незважаючи на розширену мережу соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям, спостерігається тенденція щодо збільшення кількості дітей, вилучених з негативного середовища.

Протягом поточного періоду 2019 року з небезпечного для життя середовища було вилучено 180 дітей, з них 86 дітей влаштовані до закладів соціально-психологічної реабілітації дітей, 78 - до закладів охорони здоров'я, 16-повернуто до сімей. Протягом аналогічного періоду 2018 року було вилучено 176 дітей. З них 68 дітей влаштовані до закладів соціально-психологічної реабілітації дітей, 88 - до закладів охорони здоров'я, 20 - повернуто до сімей.

З метою соціально-правового захисту прав дітей протягом 2019 року підготовлено та направлено до судів 65 позовних заяв про позбавлення батьків батьківських прав, з яких судом прийнято 58 рішень стосовно позбавлення батьківських прав 76 батьків щодо 92 дітей. При цьому судами прийнято лише 3 рішення про повернення 5 дітей на виховання батькам.

Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком стабільно збільшується чисельність дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогодні 512 дітей перебувають на обліку в службах у справах дітей міста Харкова, вони виховуються у 323 сім'ях. З них 451 дитина проживає в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 4 дитини систематично самовільно залишають місця постійного проживання, 57 дітей зазнали насильства, жорстокого поводження.

Процес деінституалізації передбачає вжиття заходів щодо розвитку послуг альтернативного догляду за дітьми віком до трьох років та припинення у 2020 році практики направлення таких дітей до закладів інституційного догляду та виховання (у місті Харкові діти віком до трьох років, які були залишені у пологових будинках, лікувальних закладах, підкинуті чи знайдені, влаштовуються до обласних будинків дитини). На сьогодні в місті налічується 50 таких дітей (станом на кінець 2018 року - 63).

Таким чином, у майбутньому структури, діяльність яких пов'язана з дітьми, можуть зіткнутися з проблемою подальшого влаштування найменших мешканців, які залишилися без піклування батьків, адже в місті на сьогодні відсутні установи та послуги з тривалого догляду за дітьми віком від 0 до 3 років.

Крім того, неможливо оминути увагою також уразливу категорію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх на обліку в службах у справах дітей міста Харкова перебуває 1413. З них лише 88 виховуються у закладах інституційного догляду та виховання дітей. Щороку в місті Харкові з тих чи інших причин сиротіє близько 200 дітей.

Кожна дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, після закінчення навчання в закладах інституційного догляду потребує допомоги. У старшому віці 90 % випускників інтернатів виявляються не готовими до самостійного життя-у них немає відчуття відповідальності, базових соціальних навичок. Через те, що вони не мали перед собою моделі «здорової» сім'ї, їм важко створити свою міцну родину.

Статистика показує, що 20 % випускників інтернатів мають судимість, 14 % займаються проституцією, 10 % протягом двох років після випуску здійснюють самогубство і лише 10 % повністю інтегруються в суспільство.

Також велика проблема сьогодні - це насильство над дітьми в сім'ях та в навчальних закладах. Велика кількість таких проблем у дитинстві приводять до того, що дитина не може нормально розвиватися, навчатися, отримувати професію. У дітей немає мотивації. Це відбувається тому, що поруч із дитиною не опинився той дорослий, який би її підтримав. Іноді ми сподіваємося на те, що таким дорослим стане вчитель у школі. Але більшість учителів виконують свої обов'язки з викладання, але не хочуть чи не можуть ставати знаковими дорослими. І часто дитина залишається сам на сам зі своїми проблемами. Тому є доцільним розглянути можливість запровадження в місті послуг з наставництва, адже через свій внесок в життя дітей дорослі зможуть сформувати нове покоління молоді, яке буде розвиватися і досягати успіхів в житті, замість того, щоб жебракувати або, як буває, скоювати злочини і відбувати покарання у в'язниці.

Під постійним контролем служб у справах дітей міста Харкова перебуває влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надається перевага саме сімейним формам виховання. Станом на 01.12.2019 з 1413 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку служб у справах дітей міста Харкова, 296 дітей проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, у т. ч. на території м. Харкова функціонує 28 прийомних сімей, в яких виховується 48 дітей, 981 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, відносно 47 дітей вживаються заходи щодо влаштування їх до сімейних форм виховання. Таким чином, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання становить 93 %.

Шляхом проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії щодо популяризації національного усиновлення та сімейних форм виховання, зокрема під час виступів спеціалістів служб у справах дітей міста Харкова на батьківських зборах, проведення заходів до Дня усиновлення, Дня сім'ї, досягнуто значних успіхів у збільшенні кількості дітей, які були усиновлені як громадянами України, так й іноземними громадянами.

Станом на сьогодні громадянами України було усиновлено 59 дітей, які перебували на обліку служб у справах дітей міста Харкова і лише 2 дитини усиновлено іноземними громадянами.

На сьогодні в місті Харкові припинено влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають вад здоров'я віком старше трьох років до закладів інституційного догляду.

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що послуги, які надаються сім'ям з дітьми, що перебувають в складних життєвих обставинах, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують соціалізації та адаптації в суспільстві, не задовольняють потреб громади міста Харкова та потребують постійного оновлення та трансформації існуючих технологій, їх удосконалення.

Другим етапом реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки передбачено розвиток соціальних, медичних та освітніх послуг в громадах, отже, є необхідність розроблення та затвердження міського плану дій з реалізації II етапу зазначеної стратегії на 2020-2024 роки.

Також актуальності набувають пошук і розвиток технологій взаємодії державних і недержавних структур (неурядових організацій, альтернативних ініціатив, добродійних проектів), які забезпечують нову якість управління в соціальній сфері, гнучкішого, динамічнішого, реалізованого за принципом «мережевої» дії та зорієнтованого, насамперед, на ресурсозберігання.


Директор Департаменту

служб у справах дітей

Харківської міської ради О.П. МАЛЬКО