Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 № 983 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова»

Номер
989/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
24/12/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.12.2019 р. № 989

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 № 983 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова»

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства порядку залучення замовників до пайової участі та розрахунку розміру пайової участі, відповідно до пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», на підставі статей 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет Харківської міської ради

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 № 983 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова» (із змінами), виклавши Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова у новій редакції (додаток 1).

2. Скасувати пункти 2, 4, 5, 6 рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 № 983 «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова» (із змінами), у зв’язку із цим:

пункт 3 рішення та додаток 3 вважати відповідно пунктом 2 рішення та додатком 2;

пункти 7, 8, 9,10 рішення вважати відповідно пунктами 3,4, 5, 6 рішення.

3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

4. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Фатєєва М.І.


Секретар міської ради О.М. НОВАКДодаток 1

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради

від 24.12.2019 р. № 989


Порядок

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова


1. Загальні положення

1.1. Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Харкова (далі - Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Порядок визначає умови та встановлює процедуру залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території м. Харкова.

1.3. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки в місті Харкові, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та зазначеним Порядком.

Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

1.4. Залучення замовників до пайової участі здійснюється шляхом укладення договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова з Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Департамент економіки та комунального майна).

1.5. Неукладення замовником договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова до прийняття об’єкта в експлуатацію не звільняє замовника від обов’язку укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, у тому числі й після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

1.6. У Порядку терміни вживаються у такому значенні:

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, реабілітація, капітальний ремонт об’єктів будівництва;

об’єкти будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх окремі частини, у тому числі окремі приміщення;

замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) міста Харкова шляхом здійснення нового будівництва або зміни об’єкта будівництва, у тому числі

під час проведення будівництва або реконструкції без зміни зовнішніх геометричних розмірів та фундаментів у плані об’єкта будівництва та/або функціонального призначення об’єкта.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавчими та нормативними актами України, державними будівельними нормами та правилами.

1.7. Пайова участь не сплачується у разі будівництва:

об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих. компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель промислових;

об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції);

реконструкції квартир у багатоквартирних чи одноквартирних індивідуальних (садибних) житлових будинках (прибудова, надбудова, об'єднання тощо), нежитлових приміщень під житлові квартири, якщо після проведення будівельних робіт загальна площа об’єкта, який приймається в експлуатацію єдиним дозвільним документом, не перевищує 300 квадратних метрів, у разі якщо замовником є фізична особа;

індивідуального гаража фізичною особою на земельній ділянці розміром не більше 0,01 гектара, яка передана |йому. безоплатно із земель державної або комунальної власності для його будівництва;

будівель для культової та релігійної діяльності;

гаражів гаражно-будівельними відведених для вказаних цілей; колективних овочесховищ.

кооперативами на земельних ділянках,

2. Порядок укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова

2.1. Замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта звернутися до Департаменту економіки та комунального майна із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якої додаються документи, передбачені пунктом 2.2 Порядку.

2.2. Разом із заявою замовник надає до Департаменту економіки та комунального майна з метою укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова такі документи:

копії установчих документів замовника (за наявності), засвідчених в установленому порядку;

довідку щодо фактичної поштової адреси, банківських реквізитів юридичної особи та ПІБ посадової особи із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів - для юридичних осіб;

копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) (за. наявності) - для фізичних осіб;

копію документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

копію правовстановлюючих документів та технічного паспорта (за наявності) на об’єкт нерухомого майна;

для нежитлових будівель та споруд - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та кошторисні документи, на підставі яких він складався, та копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця зведеного кошторисного розрахунку;

документи або копії документів з основними техніко-економічними показниками об’єкта;

копії документів, що надають право на виконання підготовчих і будівельних робіт.

Копії документів, які додаються до заяви, повинні бути належним чином завірені підписом замовника або його законного представника.

2.3. Відповідальність за достовірність наданих документів несе замовник.

2.4. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.5. Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова є розмір пайової участі, строк (графік) сплати пайової участі, відповідальність сторін.

2.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок пайової участі щодо об’єкта будівництва (далі — розрахунок пайової участі).

Підготовку розрахунку пайової участі здійснює Управління соціально- економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна.

2.7. Зміна та розірвання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.8. Сторона договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, яка вважає за необхідне змінити або розірвати відповідний договір та змінити розрахунок пайової участі, повинна надіслати пропозиції про вказане іншій стороні за договором не пізніше граничного терміну виконання умов договору.

2.9. Сторона договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання відповідного договору та/або розрахунку пайової участі, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду.

2.10. У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова або неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.

2.11. Якщо судовим рішенням договір про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова або розрахунок пайової участі змінено або розірвано, такий договір чи розрахунок пайової участі вважається зміненим або розірваним із дня набрання чинності судовим рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

3. Розрахунок розміру пайової участі

3.1. Розмір пайової участі становить:

для нежитлових будівель та споруд - 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

для житлових будинків - 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

3.2. Визначення розміру пайової участі не повинно перевищувати 15 робочих днів із дня отримання заяви замовника разом із документами, передбаченими пунктом 2.2 Порядку.

3.3. Належність об’єкта будівництва до видів будівель визначається на підставі коду будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000.

3.4.Якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику, новий замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни Департамент економіки та комунального майна із наданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.

На підставі вказаного звернення з новим замовником укладається новий договір або сторонами вносяться зміни до існуючого розрахунку та договору, укладеного з попереднім замовником. При цьому розрахунок пайової участі для нового замовника зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.

3.5. Якщо замовників об'єкта будівництва більше одного, то за згодою між замовниками один із них може виступати стороною в договорі, на якого покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.

Розподіл коштів для сплати коштів пайової участі між замовниками здійснюється за їхньою домовленістю без втручання іншої сторони договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.

3.6. Зміна або скасування реєстрації документів дозвільного характеру щодо готовності об’єкта до експлуатації не є підставою для несплати замовниками пайової участі за договорами про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, укладеними відповідно до Порядку.


4. Порядок сплати пайової участі та надання підтвердження Департаментом економіки та комунального майна сплати пайової участі

4.1. Кошти, отримані як пайова участь, сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова.

4.2. Кошти, отримані як пайова участь від замовників, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова.

4.3. Підтвердження факту повної сплати пайової участі здійснюється на запит замовника Департаментом економіки та комунального майна виключно після остаточного розрахунку за договором про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова на підставі даних Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.

5. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку

інфраструктури м. Харкова у разі незвернення із заявою про визначення розміру пайової участі

5.1. У разі встановлення факту будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію без укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова Департамент економіки та комунального майна у десятиденний термін із дня встановлення такого факту надсилає замовнику рекомендованим поштовим відправленням лист-повідомлення про необхідність звернення із заявою про визначення розміру пайової участі.

5.2. У листі-повідомленні Департамент економіки та комунального майна повідомляє про порядок визначення пайової участі, про строк, у який замовник має вжити передбачених Порядком заходів щодо добровільної сплати пайової участі, та про передбачену цим Порядком і чинним законодавством України відповідальність за ухилення від її сплати.

5.3. У разі ухилення замовника від сплати пайової участі Департамент економіки та комунального майна вживає такі заходи:

на підставі наявної інформації та відповідно до вказаного Порядку проводить розрахунок пайової участі, підготовка якого покладається на Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна;

готує два примірника договору пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова з додатками;

надсилає підписані два примірника договору із розрахунком пайової участі замовнику рекомендованим поштовим відправленням.

5.4. Розрахунок пайової участі здійснюється:

5.4.1. Для нежитлових будівель та споруд - з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. У разі ненадання замовником зведеного кошторисного розрахунку — на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування основних показників опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію.

5.4.2. Для житлових будинків на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування показників опосередкованої вартості спорудження житла для Харківської області, розрахованої на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію.

5.4.3. Для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію.

5.4.4. Для нежитлових будівель та споруд, які побудовано без дозволу на виконання будівельних робіт, кошторисна вартість будівництва об’єкта визначається на підставі експертної оцінки уповноваженої організації, що має право на її проведення, яка надається замовником разом із заявою про визначення розміру пайової участі.

5.5.Замовник, який одержав проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова з розрахунком, у разі згоди з його умовами, оформляє договір відповідно до вимог чинного законодавства та повертає один примірник договору з додатками до Департаменту економіки та комунального майна або повідомляє про прийняття умов договору (надсилає відповідний лист, факсограму тощо) у двадцятиденний строк після одержання договору.

5.6. Замовник, який після розгляду проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова та розрахунку не згоден з певними їх частинами, направляє до Департаменту економіки та комунального майна протокол розбіжностей (письмові вмотивовані зауваження) до договору або розрахунку пайової участі, які спеціалісти Департаменту економіки та комунального майна розглядають протягом двадцяти днів. У цей же строк Департамент економіки та комунального майна вживає заходи для врегулювання розбіжностей з іншою стороною та приймає рішення про зміну умов договору або розрахунку.

5.7. У разі неврегулювання розбіжностей, матеріали разом із супровідним листом передаються до Юридичного департаменту Харківської міської ради для вирішення спірних питань у судовому порядку.

На запит Юридичного департаменту Харківської міської ради Департамент економіки та комунального майна надає іншу наявну інформацію та документи або їх копії з питань, пов’язаних з укладенням договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, розрахунком пайової участі, виконанням замовником обов’язків j' щодо! пайової участі, листування з вказаного питання тощо.

5.8. Спори, пов’язані з укладенням договору пайової участі замовників у розвитку інфраструктури! м. Харкова та визначенням розрахунку пайової участі, вирішуються в судовому порядку..

5.9. Коригування розрахунку пайової участі для нежитлових будівель та споруд, виконаного на підставі показників опосередкованої вартості, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, здійснюється після надання замовником до Департаменту економіки та комунального майна зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, державними стандартами і правилами, та документів, передбачених пунктом 2.2 Порядку.

5.10. Добровільне укладення з Департаментом економіки та комунального майна договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова та його виконання шляхом повної сплати пайової участі є підставою для закриття судових проваджень за відсутністю предмета спору.

5.11. День набрання чинності рішення суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору з питань пайової участі, вважається днем укладення відповідного договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, якщо рішенням суду не визначено інше.

6. Прикінцеві положення

6.1. Цей Порядок набирає чинності з 1 січня 2020 року.

6.2. Договори про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

6.3. У разі внесення змін до актів чинного законодавства відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6.4. У випадках, передбачених законодавством України, нормативно- правовий акт може застосовувати інший порядок регулювання пайової участі.


Заступник міського голови –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ