Про бюджет міста Харкова на 2020 рік

Номер
1814/19
Сесія
31/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
27/11/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія 7 скликання


РІШЕННЯ


Від 27.11.2019 р. № 1814/19

м. Харків

Про бюджет міста Харкова на 2020 рік


20201000000

(код бюджету)

Відповідно до ст.ст.75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Харкова в сумі 14 270 799 234 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –13 582 085 300 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 688 713 934 гривні, згідно з додатками 1, 1.1-1.10 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 14 770 799 234 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 9 791 969 581 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 978 829 653 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету міста Харкова в сумі 133 036 467 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 70 036 467,0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Харкова – 63 000 000 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4. Профіцит за загальним фондом бюджету міста Харкова в сумі 3 790 115 719 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.5. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Харкова в сумі 4 290 115 719 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.

 

2. Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.

Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради та їх структурні підрозділи.

Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.

Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.

Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.

 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1-3.10, 4 до цього рішення.

 

4. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 12 153 347 092 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

 

7. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Харкова на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міста Харкова належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України;

2) джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування в частині кредитування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.


8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Харкова на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 69? Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктом 8 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної власності, рентна плата з користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

 

10. Установити, що державне мито, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення,  адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, власні надходження бюджетних установ та інші надходження за кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до міського бюджету та бюджетів районів у місті Харкові.

 

11. Установити, що екологічний податок, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить до бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

 

12. Установити, що кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

 

13. Установити, що надходження за іншими джерелами, не зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста розподільчих рахунків.

 

14. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті залежно від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, зазначених у пункті 12, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 9-11, 13 рішення.

 

15. Установити на 2020 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою (якщо інше не встановлено рішеннями міської ради).

 

16. Контроль за виконанням планових показників із надходження доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 1.11 до цього рішення.

 

17. Установити, що у 2020 році дотація, що передається з міського бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради щодекадно відповідно до помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

18.  Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 500 000 000 гривень.

 

19. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2020 році буде здійснюватися за рахунок запозичень,  згідно з додатком 10 до цього рішення.

 

20. Установити, що у 2020 році місцеві гарантії можуть надаватись:

1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;

2) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.

 

21. Визначити на 2020 рік захищеними видатками бюджету міста Харкова видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування та погашення місцевого боргу;

- трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;

- фінансову допомогу комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

22. Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова.

Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова та зберігаються на рахунках загального фонду бюджету для здійснення відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення.
 

23. Визначити, що обслуговування коштів бюджету міста Харкова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору згідно з чинним законодавством.

 

24. Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити:

24.1. Розробку, затвердження, оприлюднення паспортів бюджетних програм відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 та від 26.08.2014 № 836 (зі змінами).

24.2. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

24.3. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

24.4. У першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

24.5. Доведення встановлених цим рішенням лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановлення контролю за їх дотриманням згідно з додатком 9 до цього рішення.

24.6.     Доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

 

25. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників  та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах у межах наданих помісячних асигнувань.

 

26. Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.

Самостійними вважаються виконавчі органи, положення про які затверджені міською радою в установленому порядку, крім Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей по районах Департаменту служб у справах дітей, Управління соціального моніторингу Департаменту праці та соціальної політики, Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства, відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.

Преміювання працівників, у тому числі з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат і за рахунок економії фонду оплати праці, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо заступників міського голови за розпорядженням міського голови згідно з умовами, визначеними рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15, секретаря міської ради, керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час відповідно до особистого внеску до загальних результатів роботи в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат і за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше одного разу на квартал за погодженням з міським головою.

27. Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (у разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено відповідні видатки.

 

28. Установити, що при визначенні вартості робіт щодо об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8, у розмірі 12 000 гривень.
 

29. Узяти до уваги, що згідно з п. 4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки міста Харкова, є чинними з урахуванням вимог законодавства, у зв’язку з чим фінансування з бюджету міста Харкова об’єктів, видатки на які передбачено цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно із затвердженою проектно-кошторисною, тендерною та іншою документацією, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.
 

30. У зв’язку із тим, що апарат і виконавчі органи Харківської міської ради як головні розпорядники коштів бюджету міста Харкова відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України наділені повноваженнями щодо реалізації програм та заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова та здійснюють управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень, уповноважити апарат і виконавчі органи Харківської міської ради проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб'єктам господарювання відповідної галузі, у тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.


31. Надати міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.

 

32. Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.

 

33. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

34. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова в межах встановлених бюджетних призначень.

Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті в межах встановлених бюджетних призначень.

35. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:

35.1. Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.

35.2. Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.

35.3. Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках розподілу та перерозподілу бюджетних призначень на підставі розпоряджень міського голови з подальшим затвердженням міською радою.

35.4. Управління боргом міста Харкова з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань територіальної громади міста Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

35.5. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

 

36. Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати в разі потреби порядки використання коштів бюджету міста Харкова за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.

 

37. Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

 

38. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.


39. Додатки 1, 1.1 – 1.11, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.8, 6.10, 7, 8, 9, 10 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

40. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

 

41. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 


Міський голова Г.А. КЕРНЕС