Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

Номер
/
Сесія
32/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
19/11/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

Додаток 3.8

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

352 453 944

352 453 944

209 973 744

58 758 074

36 652 620

20 105 970

19 908 676

16 546 650

5 461 799

382 998

20 105 970

389 106 564

0610000

Управління освіти Адміністрації Слобідського району 
Харківської міської ради

352 453 944

352 453 944

209 973 744

58 758 074

36 652 620

20 105 970

19 908 676

16 546 650

5 461 799

382 998

20 105 970

389 106 564

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 750 206

1 750 206

1 385 500

33 088

1 750 206

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

94 422 296

94 422 296

54 013 786

19 330 532

10 204 177

1 552 000

1 552 000

8 652 177

29 081

162 820

1 552 000

104 626 473

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

210 503 438

210 503 438

127 765 322

32 495 040

10 925 081

4 490 600

4 293 306

6 434 481

4 696 579

147 460

4 490 600

221 428 519

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 464 491

5 464 491

3 932 203

643 188

669 936

669 936

501 250

21 536

6 134 427

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

30 357 612

30 357 612

15 659 876

5 221 190

710 126

710 126

234 889

29 932

31 067 738

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 842 472

1 842 472

1 457 328

53 998

1 842 472

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 987 669

3 987 669

2 934 890

321 376

3 987 669

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 987 669

3 987 669

2 934 890

321 376

3 987 669

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 125 760

4 125 760

2 824 839

659 662

79 930

79 930

21 250

4 205 690

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 125 760

4 125 760

2 824 839

659 662

79 930

79 930

21 250

4 205 690

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

14 063 370

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

248 677 877

248 677 877

16 608 982

448 505

5 887 316

5 887 316

5 887 316

5 887 316

254 565 193

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради

248 677 877

248 677 877

16 608 982

448 505

5 887 316

5 887 316

5 887 316

5 887 316

254 565 193

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

27 837 089

27 837 089

16 608 982

448 505

27 837 089

Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
32 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від __________ № _______/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

61 578 976

61 578 976

61 578 976

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

27 102 443

27 102 443

27 102 443

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

34 476 533

34 476 533

34 476 533

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

48 206

48 206

48 206

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

3 450

3 450

3 450

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

44 756

44 756

44 756

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

476 663

476 663

476 663

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

476 663

476 663

476 663

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

109 586 588

109 586 588

109 586 588

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 332 200

1 332 200

1 332 200

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

375 820

375 820

375 820

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

59 264 682

59 264 682

59 264 682

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 480 797

4 480 797

4 480 797

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

24 534 200

24 534 200

24 534 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

655 250

655 250

655 250

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

18 577 789

18 577 789

18 577 789

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

365 850

365 850

365 850

Додаток 3.8

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

47 211 787

47 211 787

47 211 787

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

28 110 863

28 110 863

28 110 863

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

8 274 376

8 274 376

8 274 376

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 746 995

2 746 995

2 746 995

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 845 504

1 845 504

1 845 504

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

84 090

84 090

84 090

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

648 459

648 459

648 459

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

5 501 500

5 501 500

5 501 500

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

476 619

476 619

476 619

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

5 639 548

5 639 548

5 639 548

5 639 548

5 639 548

Додаток 3.8

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 
1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

1 283 042

1 283 042

1 283 042

1 283 042

1 283 042

0813222

3222

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 
групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

1 660 087

1 660 087

1 660 087

1 660 087

1 660 087

0813223

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 
10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з 
числа учасників бойових дій на території інших держав, 
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

2 696 419

2 696 419

2 696 419

2 696 419

2 696 419

Додаток 3.8

5

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

221 103

221 103

221 103

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 240 846

1 240 846

247 768

247 768

247 768

247 768

1 488 614

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 240 846

1 240 846

247 768

247 768

247 768

247 768

1 488 614

4600000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

14 371 379

4610000

Адміністрація Слобідського району Харківської 
міської ради

14 354 591

14 354 591

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

14 371 379

4610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 968 566

13 968 566

9 353 979

1 055 482

16 788

16 788

13 985 354

4613190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4613192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4616090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

222 080

222 080

222 080

В С Ь О Г О 

615 486 412

615 486 412

235 936 705

60 262 061

42 556 724

25 993 286

25 795 992

16 563 438

5 461 799

382 998

25 993 286

658 043 136

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.8

(гривень)

3719110

3719130

3719150

3719210

0813011

0813012

3719220

0813021

0813022

Державний бюджет

302 776 200

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

7 416 842

256 012 904

69 882 350

33 956 485

35 925 865

20 590

1 302

19 288

Бюджет Київського району

7 869 982

268 642 849

69 208 432

35 558 030

33 650 402

84 160

24 950

59 210

Бюджет Московського району

13 369 170

499 894 789

122 862 686

56 884 673

65 978 013

58 900

5 208

53 692

Бюджет Немишлянського району

7 328 858

257 561 656

58 075 036

28 147 848

29 927 188

68 530

2 540

65 990

Бюджет Новобаварського району

5 112 417

226 041 358

57 066 056

24 957 037

32 109 019

314 800

36 000

278 800

Бюджет Основ'янського району

3 861 263

173 284 689

46 081 804

16 820 304

29 261 500

136 910

22 800

114 110

Бюджет Слобідського району

7 640 571

253 268 265

61 578 976

27 102 443

34 476 533

48 206

3 450

44 756

Бюджет Холодногірського району

4 328 626

209 787 829

57 356 924

23 096 357

34 260 567

178 490

33 360

145 130

Бюджет Шевченківського району

11 348 121

310 880 189

81 835 942

40 343 499

41 492 443

34 850

3 270

31 580

ВСЬОГО

302 776 200

68 275 850

2 455 374 528

623 948 206

286 866 676

337 081 530

945 436

132 880

812 556

Додаток 5

надання 

субсидій 

населенню для 
відшкодування 

витрат на 

оплату житлово-

комунальних 

послуг

Міжбюджетні трансферти 

з міського бюджету міста Харкова місцевим/державному бюджетам на 2019 рік

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 
28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в 
редакції рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання           
від __________ № _______/19

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

Дотація з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету видатків 

з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я 

за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації 

з державного 

бюджету

Інші дотації з 

місцевого 

бюджету                                  

(з міського 

бюджету                             

м. Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

надання 

субсидій 

населенню 

для 

відшкодуванн

я витрат на 

придбання 

твердого та 

рідкого 
пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу

з місцевого бюджету 

на надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого 

та рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 
рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

надання пільг 

на оплату 

житлово-

комунальних 

послуг 

окремим 

категоріям 

громадян 

відповідно до 

законодавства 

надання пільг 

на придбання 

твердого та 

рідкого пічного 

побутового 

палива і 

скрапленого 

газу окремим 

категоріям 

громадян 

відповідно до 

законодавства

Назва бюджету

в тому числі

Дотації

Реверсна 

дотація

в тому числі

2

3719230

0813041

0813042

0813043

0813044

0813045

0813046

0813047

0813049

0813081

0813082

0813083

0813084

0813085

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

173 993 072

1 232 972

301 860

57 972 780

5 327 644

31 780 776

914 060

22 447 300

175 608

32 370 308

11 072 900

1 944 040

2 766 750

103 020

Бюджет Київського району

157 452 630

1 320 000

256 520

58 882 859

5 640 000

20 400 000

960 000

19 500 000

131 706

30 000 000

8 020 000

2 640 000

1 100 000

84 000

Бюджет Московського району

304 265 147

3 519 600

557 500

124 861 047

8 012 700

45 789 200

1 496 900

35 433 600

141 170

51 527 800

15 844 800

4 749 800

1 558 100

196 100

Бюджет Немишлянського району

152 165 644

1 230 000

350 600

55 828 414

5 454 040

23 360 270

1 230 970

16 613 600

123 576

31 274 500

6 553 450

2 190 670

856 630

96 600

Бюджет Новобаварського району

122 442 096

980 200

255 260

41 168 000

5 365 000

21 142 040

450 250

12 191 420

184 332

20 496 000

6 825 200

5 035 000

773 000

15 000

Бюджет Основ'янського району

90 873 746

840 920

247 730

31 467 389

4 800 000

15 316 581

319 925

8 894 220

325 200

16 044 765

4 977 736

3 200 720

461 840

9 060

Бюджет Слобідського району

156 798 375

1 332 200

375 820

59 264 682

4 480 797

24 534 200

655 250

18 577 789

365 850

28 110 863

8 274 376

2 746 995

1 845 504

84 090

Бюджет Холодногірського району

103 211 151

944 862

144 480

33 196 477

4 655 581

17 877 356

395 271

11 607 070

39 024

19 860 621

6 193 453

3 457 259

538 288

61 633

Бюджет Шевченківського району

188 536 397

1 968 500

408 600

85 239 900

4 734 480

17 987 400

496 248

14 777 920

250 000

40 890 440

8 538 629

2 678 320

1 318 760

150 200

ВСЬОГО

1 449 738 258

13 369 254

2 898 370

547 881 548

48 470 242

218 187 823

6 918 874

160 042 919

1 736 466

270 575 297

76 300 544

28 642 804

11 218 872

799 703

в тому числі

надання 

допомоги 

на дітей 

одиноким 

матерям 

відшкоду-

вання 

послуги з 

догляду за 

дитиною до 

трьох років 

"муніци-

пальна 

няня"

надання 

допомоги у 

зв'язку з 

вагітністю і 

пологами 

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

малозабезпе

ченим сім'ям

з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 

мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату, 

допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, 

яка досягла 80-річного віку, допомоги на 

дітей, які виховуються у багатодітних 

сім'ях, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

надання 

допомоги 

при 

народженні 

дитини 

Загальний фонд

Субвенції

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам,  які 

не  мають 

права на 

пенсію, та 

особам з 

інвалідністю

, державної 

соціальної 

допомоги на 

догляд

надання 

допомоги 

при 

усиновлен

ні дитини

надання 

державної 

соціальної 

допомоги 

особам з 

інвалідністю 

з дитинства 

та дітям з 

інвалідністю

надання 

тимчасової 

державної 

допомоги 

дітям 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Назва бюджету

надання 

допомоги по 

догляду за 

особами з 

інвалідністю 

I чи II групи 

внаслідок 

психічного 

розладу

надання 

тимчасової 

державної 

соціальної 

допомоги 

непрацюючі

й особі, яка 

досягла 

загального 

пенсійного 

віку, але не 

набула права 

на пенсійну 

виплату

надання 

допомоги 

на дітей, 

над якими 

встановлен

о опіку чи 

піклування 

надання 

щомісячної 
компенсаці

йної 

виплати 

непрацююч

ій 

працездатні

й особі, яка 
доглядає за 

особою з 

інвалідніст

ю I групи, а 

також за 

особою, яка 

досягла 80-

річного віку

Додаток 5

3

в тому числі

0813086

0813087

3719241

0813221

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

672 554

4 910 500

Бюджет Київського району

677 245

7 840 300

Бюджет Московського району

1 229 830

9 347 000

1 283 042

1 283 042

Бюджет Немишлянського району

176 424

6 825 900

Бюджет Новобаварського району

1 941 094

5 620 300

Бюджет Основ'янського району

157 960

3 809 700

Бюджет Слобідського району

648 459

5 501 500

1 283 042

1 283 042

Бюджет Холодногірського району

277 376

3 962 400

Бюджет Шевченківського району

272 000

8 825 000

3 756 064

3 756 064

ВСЬОГО

6 052 942

56 642 600

6 322 148

6 322 148

з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, 

яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 

пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

надання допомоги на дітей, 

хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі 

психічні розлади, цукровий 

діабет I типу (інсулінозалежний), 

гострі або хронічні захворювання 

нирок IV ступеня, на дитину, яка 

отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує 

паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідність

в тому числі

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 

пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов

надання 

допомоги на 

дітей, які 

виховуються у 

багатодітних 

сім'ях

Назва бюджету

Додаток 5

4

в тому числі

в тому числі

3719242

0813222

3719243

0813223

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

1 580 538

1 580 538

Бюджет Київського району
Бюджет Московського району

3 256 676

3 256 676

Бюджет Немишлянського району

2 863 581

2 863 581

Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району

1 283 043

1 283 043

Бюджет Слобідського району

1 660 087

1 660 087

2 696 419

2 696 419

Бюджет Холодногірського району
Бюджет Шевченківського району

ВСЬОГО

1 660 087

1 660 087

11 680 257

11 680 257

з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 

11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Загальний фонд

Субвенції

грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до 

пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками 

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Назва бюджету

з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей учасників бойових 

дій на території інших держав, визначених 

у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав, 

інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов'язаних з перебуванням 

у цих державах, визначених пунктом 7 

частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей 

учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", для 

осіб з інвалідністю I - II групи з числа 

учасників бойових дій на території 

інших держав, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, пов'язаних 

з перебуванням у цих державах, 

визначених пунктом 7 частини другої 

статті 7 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових 

умов

Додаток 5

5

в тому числі

3719244

0813224

3719250

3719310

3719310

3719320

3719320

3719330

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

128 435 588

1 500 000

248 035

Бюджет Київського району

570 531

171 136 565

2 000 000

568 666

81 162

Бюджет Московського району

184 827

246 341 075

3 079 025

3 000 000

1 246 225

1 374 688

Бюджет Немишлянського району

1 065 098

1 065 098

258 069

127 264 586

1 496 640

1 500 000

623 112

1 410 944

Бюджет Новобаварського району

451 194

88 156 011

1 460 264

1 000 000

187 539

200 448

Бюджет Основ'янського району

134 840

68 002 315

1 000 000

260 134

44 789

Бюджет Слобідського району

221 103

131 758 054

4 209 300

1 500 000

532 368

74 509

Бюджет Холодногірського району

704 690

86 520 895

678 165

1 500 000

308 531

198 678

Бюджет Шевченківського району

178 770

192 925 892

7 678 075

2 044 121

1 330 920

223 515

ВСЬОГО

1 065 098

1 065 098

2 704 024

1 240 540 981

18 601 469

15 044 121

5 305 530

3 608 733

                Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

грошова компенсація за належні 

для отримання жилі приміщення 

для сімей осіб, визначених у 

абзаці чотирнадцятому пункту 1 

статті 10 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з 

інвалідністю I - II групи, які 

стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень 

здоров'я, одержаних під час 
участі у Революції Гідності, 

визначених пунктом 10 частини 

другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", 

та які потребують поліпшення 

житлових умов

 Загальний фонд

Субвенції

з місцевого бюджету на виплату 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей 

осіб, визначених у абзаці 

чотирнадцятому пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", 

для осіб з інвалідністю I - II групи, які 

стали особами з інвалідністю внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час 
участі у Революції Гідності, визначених 

пунктом 10 частини другої статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", 

та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у 

сфері освіти 

за рахунок 

коштів 

освітньої 

субвенції - 

на 

приватні 

школи

Назва бюджету

 з місцевого 
бюджету на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 з місцевого бюджету 

за рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок бюджетного 

періоду 

(на закупівлю 

україномовних 

дидактичних 

матеріалів для 

закладів загальної 

середньої освіти з 

навчанням мовам 

національних 

меншин, - за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції з 

державного бюджету)

 з місцевого 
бюджету на 

здійснення 

переданих 

видатків у 

сфері освіти 

за рахунок 

коштів 

освітньої 
субвенції 

 з місцевого 

бюджету за 

рахунок 

залишку 

коштів 

освітньої 

субвенції, що 
утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в 

сім'ї патронатного вихователя, 

підтримку малих групових 

будинків за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

Додаток 5

6

3719340

3719350

3719360

3719510

3719570

3719710

3719770

3719770

3719800

Державний бюджет

1 813 232

393 000

371 632

1 048 600

Обласний бюджет Харківської області

235 200

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

800 000

Бюджет Індустріального району

2 182 693

107 346

2 506 630

1 437 000

Бюджет Київського району

2 629 961

322 040

7 794 000

3 972 000

Бюджет Московського району

809 500

3 818 844

214 692

1 991 370

1 437 000

Бюджет Немишлянського району

2 178 744

322 038

1 495 000

9 479 000

Бюджет Новобаварського району

1 619 550

107 346

11 628 402

Бюджет Основ'янського району

1 111 679

107 346

1 200 000

5 380 387

Бюджет Слобідського району

2 282 883

107 346

4 300 000

9 479 000

Бюджет Холодногірського району

1 327 107

6 978 330

111 235

Бюджет Шевченківського району

3 003 752

107 346

1 551 824

ВСЬОГО

809 500

20 155 213

1 395 500

19 287 000

51 342 943

800 000

235 200

111 235

1 813 232

393 000

371 632

1 048 600

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Субвенції

в тому числі:

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

зонального 

відділу 

Військової 

служби 

правопорядку 

Міністерства 

оборони України 

(на проведення 

ремонтних робіт 

фасаду будівлі 

зонального 

відділу та 

придбання 

металопластиков

их вікон)

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів 

 з місцевого 
бюджету на 

забезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 
загальної 

середньої 

освіти "Нова 

українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Назва бюджету

з місцевого 

бюджету на 

модернізацію 
та оновлення 

матеріально-

технічної 

бази 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

з місцевого 

бюджету на 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету 

(Cубвенція з 

міського 

бюджету міста 

Харкова 

обласному 

бюджету 

Харківської 

області на 

виготовлення 

бланків 

посвідчень 

батьків та 

дитини з 

багатодітної 

сім'ї)

з місцевого 

бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій за 

рахунок залишку 

коштів 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(Субвенція з 

обласного бюджету 

на співфінансування 

міні-проектів-

переможців 

обласного конкурсу 

міні-проектів 

розвитку 

територіальних 

громад "Разом в 

майбутнє" 

(Комплексна 

програма Розвиток 

місцевого 

самоврядування в 

Харківській області 
на 2017-2021 роки))

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Харківській 

області (на 

придбання 

техніки, 

апаратури, 

обладнання, 

програмного 

забезпечення 

та ремонт 

автотранспор-

ту)

 з місцевого 
бюджету на 

утримання 

об'єктів 

спільного 

користуван

ня чи 

ліквідацію 

негативних 

наслідків 

діяльності 

об'єктів 

спільного 

користуван-

ня

з місцевого 

бюджету на 

реалізацію 

заходів, 

спрямованих 

на 

підвищення 

якості освіти 

за рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету -

 на 

придбання 

персональних 

комп'ютерів

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Головного 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Харківській 

області (на 

поточний ремонт 

приміщень будівлі  

Головного 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Харківській 

області)

Додаток 5

7

в тому числі

3719242

0813222

3719320

3719770

Державний бюджет
Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району

197 294

Бюджет Київського району

197 294

Бюджет Московського району

1 660 087

1 660 087

197 294

Бюджет Немишлянського району

394 589

Бюджет Новобаварського району

197 294

Бюджет Основ'янського району

197 294

Бюджет Слобідського району

197 294

Бюджет Холодногірського району

197 294

159 405

Бюджет Шевченківського району

591 883

ВСЬОГО

1 660 087

1 660 087

2 367 530

159 405

 з місцевого бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворився на початок 

бюджетного періоду 

(на 

оснащення закладів 

загальної середньої 

освіти засобами 

навчання та 

обладнанням для 

кабінетів природничо-

математичних 

предметів, - за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції з 

державного бюджету)

Назва бюджету

Субвенції

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

(Субвенція з обласного 

бюджету на 

співфінансування міні-

проектів-переможців 

обласного конкурсу 

міні-проектів розвитку 

територіальних громад 

"Разом в майбутнє" 

(Комплексна програма 

Розвиток місцевого 

самоврядування в 

Харківській області на 

2017-2021 роки))

з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 

11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до 

пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками 

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини 

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

Додаток 5

8

3719800

Державний бюджет

25 227 383

1 000 000

69 896

7 416

17 613

11 063

176 625

135 960

1 500 000

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

Бюджет Індустріального району
Бюджет Київського району
Бюджет Московського району
Бюджет Немишлянського району
Бюджет Новобаварського району
Бюджет Основ'янського району
Бюджет Слобідського району
Бюджет Холодногірського району
Бюджет Шевченківського району

ВСЬОГО

25 227 383

1 000 000

69 896

7 416

17 613

11 063

176 625

135 960

1 500 000

на придбання 

набору сит для 

Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. 

М.С. Бокаріуса

на придбання шкали 

Мооса – набору 

еталонних мінералів 

для Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. Бокаріуса

на придбання 

спектрофотометру 

(190-1100 нм) для 

Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. 

М.С. Бокаріуса

на придбання 

набору кювет для 

спектрофотометра 

для Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. 

М.С. Бокаріуса

на придбання 

полум’яного 

фотометра CL-378 

для Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. 

М.С. Бокаріуса

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-

дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. 

Бокаріуса (на 

спорудження 

пам'ятника)

на придбання 

мікроскопу 

поляризацій-ного 

бінокулярного XP-

501 для Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. Бокаріуса

з місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Спеціальний фонд

Субвенції

в тому числі:

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Харківського 

науково-дослідного 

інституту судових 

експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. 

Бокаріуса  (на 

придбання газового 

хроматографу)

Назва бюджету

Додаток 5

9

Державний бюджет

500 000

275 000

5 541 400

1 499 900

13 500 000

41 110

951 400

329 816 815

304 589 432

25 227 383

Обласний бюджет Харківської області

235 200

235 200

Міський бюджет міста Дергачі через районний 
бюджет Дергачівського району

800 000

800 000

Бюджет Індустріального району

645 520 882

645 323 588

197 294

Бюджет Київського району

692 530 272

692 332 978

197 294

Бюджет Московського району

1 210 345 037

1 208 487 656

1 857 381

Бюджет Немишлянського району

625 551 125

625 156 536

394 589

Бюджет Новобаварського району

515 984 775

515 787 481

197 294

Бюджет Основ'янського району

392 960 239

392 762 945

197 294

Бюджет Слобідського району

639 635 798

639 438 504

197 294

Бюджет Холодногірського району

473 547 350

473 190 651

356 699

Бюджет Шевченківського району

806 027 661

805 435 778

591 883

ВСЬОГО

500 000

275 000

5 541 400

1 499 900

13 500 000

41 110

951 400

6 332 955 154

6 303 540 749

29 414 405

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Спеціальний фонд

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Головного 

управління 

Національної 

поліції в 

Харківській 

області (на 

придбання 

техніки, 

апаратури, 

обладнання, 

програмного 

забезпечення та 

ремонт 

автотранспорту)

в тому числі

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Харківського 

національного 

університету імені В.Н. 

Каразіна (на капітальний 

ремонт території 

ботанічного саду 

Харківського 

національного 

університету імені В.Н. 
Каразіна за адресою: м. 

Харків, вул. От. Яроша, 

24, а саме: 

облаштування еколого-

освітньої стежки взжовж 

канатної дороги від вул. 

От. Яроша до річки 

Саржинка)

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Харківського 

національного 

університету імені В.Н. 

Каразіна (на капітальний 

ремонт території 

ботанічного саду 

Харківського 

національного 

університету імені В.Н. 
Каразіна за адресою: м. 

Харків, вул. О. Яроша, 

24, а саме: 

облаштування еколого-

освітньої стежки біля 

купальні з мінеральним 

джерелом Саржиного 

Яру)

загальний фонд

на зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Державної 

установи «Харківський 

слідчий ізолятор» 

Північно-східного 

міжрегіонального 

Управління з питань 

виконання 

кримінальних покарань 

та пробації 

Міністерства юстиції 

України (на придбання 
будівельних матеріалів 

для проведення 

ремонтів об'єктів 

побутового 

призначення)

в тому числі:

Субвенції

спеціальний 

фонд

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази ГУ 

ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій у 

Харківській області 

(на придбання 

водолазного 

спорядження для 

забезпечення групи 

піротехнічних та 

спеціальних 

водолазних робіт 

АРЗ СП Головного 

управління)

на 

капітальний 

ремонт 

Харківського 

Палацу спорту 

"Зміна" по 

вул. Луі 

Пастера, 179а 

в м. Харкові

РАЗОМ

на зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

Головного 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Харківській 

області (на 

капітальний 

ремонт приміщень 
будівлі  Головного 

управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Харківській 

області)

Назва бюджету

Додаток 5

(гривень)

з них:

0100

Державне управління

978 086 008

978 086 008

667 323 208

25 996 521

73 270 945

61 065 818

61 065 818

12 205 127

6 000 000

816 000

61 065 818

1 051 356 953

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

182 013 228

182 013 228

111 331 521

7 118 135

8 519 617

8 519 617

8 519 617

8 519 617

190 532 845

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

787 871 647

787 871 647

555 991 687

18 878 386

64 751 328

52 546 201

52 546 201

12 205 127

6 000 000

816 000

52 546 201

852 622 975

0170

0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування

26 000

26 000

26 000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

8 175 133

8 175 133

8 175 133

1000

Освіта

3 563 555 381

3 563 555 381

2 188 817 005

545 533 050

405 168 528

233 845 375

231 121 145

169 113 460

48 664 784

8 103 900

236 055 068

3 968 723 909

1010

0910

Надання дошкільної освіти

978 213 328

978 213 328

563 324 270

198 651 682

115 750 324

27 828 908

27 828 908

87 568 103

359 328

789 060

28 182 221

1 093 963 652

1020

0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

2 001 319 574

2 001 319 574

1 264 455 198

275 075 468

119 041 131

87 689 700

85 016 795

30 481 065

18 705 401

1 345 974

88 560 066

2 120 360 705

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми 
(змінними) школами

14 958 937

14 958 937

11 346 265

918 659

5 785

5 785

14 964 722

1040

0922

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

12 773 726

12 773 726

6 626 366

2 007 935

2 237 053

2 137 053

2 137 053

100 000

2 137 053

15 010 779

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та 
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках

8 814 944

8 814 944

4 821 582

1 859 887

20 000

20 000

8 834 944

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми 

78 302 017

78 302 017

53 015 592

12 134 205

12 902 000

4 659 711

4 608 386

8 161 909

5 572 728

687 932

4 740 091

91 204 017

РОЗПОДІЛ

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

 видатків бюджету м. Харкова на 2019 рік за напрямами

з них:

Видатки спеціального фонду

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 32 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від __________ № _______/19

Додаток 2

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

10

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

25 269 435

25 269 435

3 025 600

3 025 600

3 025 600

3 025 600

28 295 035

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

581 251 995

581 251 995

108 587 475

612 885 993

612 885 993

601 116 613

612 885 993

1 194 137 988

6080

Реалізація державних та місцевих житлових 
програм 

1 426 000

1 426 000

10 378 148

10 378 148

10 378 148

10 378 148

11 804 148

6081

0610

Будівництво житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа

3 378 148

3 378 148

3 378 148

3 378 148

3 378 148

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 426 000

1 426 000

1 426 000

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

2 134 345

2 134 345

2 134 345

7300

Будівництво та регіональний розвиток

70 111 858

68 641 258

1 470 600

2 045 239 087

2 045 079 372

1 572 695 372

159 715

2 045 079 372

2 115 350 945

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

761 365 906

761 365 906

655 365 906

761 365 906

761 365 906

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного 
призначення

413 828 266

413 828 266

217 828 266

413 828 266

413 828 266

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

6 799 251

6 799 251

6 799 251

6 799 251

6 799 251

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної 
сфери

132 103

132 103

132 103

132 103

132 103

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

200 900 000

200 900 000

4 900 000

200 900 000

200 900 000

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

205 996 912

205 996 912

205 996 912

205 996 912

205 996 912

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

543 543 821

543 543 821

375 059 821

543 543 821

543 543 821

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток 
архітектури

44 084 276

44 084 276

44 084 276

44 084 276

44 084 276

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

2 705 936

1 235 336

1 470 600

1 633 972

1 633 972

1 633 972

1 633 972

4 339 908

7360

Виконання інвестиційних проектів

262 374 922

262 374 922

260 474 922

262 374 922

262 374 922

Додаток_2

11

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територий

260 474 922

260 474 922

260 474 922

260 474 922

260 474 922

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

67 405 922

67 405 922

18 407 924

18 248 209

18 248 209

159 715

18 248 209

85 813 846

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство

959 654 496

959 534 496

120 000 1 102 466 908

1 067 354 908

880 188 007

1 102 466 908

2 062 121 404

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення 
пасажирів електротранспортом

317 970 666

317 970 666

270 190 359

240 078 359

195 011 458

270 190 359

588 161 025

7421

0453

Утримання та розвиток наземного 
електротранспорту 

317 751 866

317 751 866

61 370 399

61 370 399

46 610 998

61 370 399

379 122 265

7423

0453

Утримання та розвиток метрополітену 

218 800

218 800

178 707 960

178 707 960

148 400 460

178 707 960

178 926 760

7425

0453

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок 
коштів, які надаються з державного бюджету

30 112 000

30 112 000

30 112 000

7440

Утримання та розвиток транспортної 
інфраструктури

42 150 000

42 150 000

78 988 650

78 988 650

78 988 650

78 988 650

121 138 650

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури

42 150 000

42 150 000

78 988 650

78 988 650

78 988 650

78 988 650

121 138 650

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури

599 533 830

599 413 830

120 000

753 287 899

748 287 899

606 187 899

753 287 899

1 352 821 729

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

599 533 830

599 413 830

120 000

748 287 899

748 287 899

606 187 899

748 287 899

1 347 821 729

7462

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного  бюджету

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

56 688 281

56 688 281

2 818 642

2 818 642

2 818 642

2 818 642

59 506 923

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

25 013 339

25 013 339

2 818 642

2 818 642

2 818 642

2 818 642

27 831 981

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та 
інформатики

31 674 942

31 674 942

31 674 942

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю

19 677 848

19 480 348

974 852

24 445

197 500

498 460 726

496 679 126

454 044 458

498 460 726

518 138 574

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

1 406 360

1 406 360

1 406 360

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

197 500

197 500

197 500

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

496 643 091

496 643 091

454 008 423

496 643 091

496 643 091

Додаток_2

12

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

1 006 410

1 006 410

1 006 410

7690

Інша економічна діяльність

17 067 578

17 067 578

974 852

24 445

1 817 635

36 035

36 035

1 817 635

18 885 213

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

1 781 600

1 781 600

1 781 600

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

17 067 578

17 067 578

974 852

24 445

36 035

36 035

36 035

36 035

17 103 613

8100

Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру

5 049 179

5 049 179

3 404 187

400 598

400 598

400 598

400 598

5 449 777

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

506 392

506 392

376 000

376 000

376 000

376 000

882 392

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

4 542 787

4 542 787

3 404 187

24 598

24 598

24 598

24 598

4 567 385

8300

Охорона навколишнього природного 

середовища 

17 988 179

996 228

996 228

17 988 179

17 988 179

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 

17 988 179

996 228

996 228

17 988 179

17 988 179

8400

Засоби масової інформації

12 116 373

12 116 373

12 116 373

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

12 116 373

12 116 373

12 116 373

8500

0133

Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету

22 126 531

20 126 531

2 000 000

22 126 531

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

80 449 668

80 449 668

80 449 668

8700

0133

Резервний фонд 

80 000 000

80 000 000

80 000 000

8800

Кредитування

9 245 413

9 245 413

62 774 000

62 774 000

62 774 000

62 774 000

72 019 413

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла  та їх повернення

23 774 000

23 774 000

23 774 000

23 774 000

23 774 000

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів 
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам 
на будівництво/придбання житла 

23 774 000

23 774 000

23 774 000

23 774 000

23 774 000

8840

Довгострокові кредити громадянам на 
будівництво / реконструкцію / придбання житла та 
їх повернення

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

Додаток_2

13

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

8841

1060

Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії

9 245 413

9 245 413

9 245 413

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали 
кредити під місцеві гарантії

9 245 413

9 245 413

9 245 413

9000

Міжбюджетні трансферти

305 624 632

305 624 632

25 227 383

25 227 383

25 227 383

25 227 383

330 852 015

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим 

бюджетам

302 776 200

302 776 200

302 776 200

9110

0180

Реверсна дотація 

(згідно з додатком 3.1 та 5)

302 776 200

302 776 200

302 776 200

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

1 035 200

1 035 200

1 035 200

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 
об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету 
м.Дергачі)

800 000

800 000

800 000

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

235 200

235 200

235 200

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

1 813 232

1 813 232

25 227 383

25 227 383

25 227 383

25 227 383

27 040 615

11 957 248 975

11 950 362 875

3 063 200 075

735 117 949

6 886 100

5 428 287 372

5 181 599 940

4 460 920 761

188 712 269

57 493 513

10 671 978

5 239 575 103

17 385 536 347

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Всього видатків бюджету м. Харкова 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток_2

2

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1100

0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

156 286 196

156 286 196

117 889 912

7 515 476

39 518 250

11 535 820

11 535 820

27 146 875

20 637 836

359 134

12 371 375

195 804 446

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними 
закладами та іншими закладами освіти

243 274 219

243 274 219

122 631 329

44 172 594

17 680 938

2 220 283

2 220 283

15 390 576

3 343 771

4 921 691

2 290 362

260 955 157

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів 

17 904 814

17 904 814

13 707 876

800 286

96 000

96 000

96 000

96 000

18 000 814

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

49 097 187

49 097 187

29 554 292

2 180 112

97 467 047

97 227 900

97 227 900

239 147

45 720

109

97 227 900

146 564 234

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

40 419 009

40 419 009

29 554 292

2 180 112

1 757 147

1 518 000

1 518 000

239 147

45 720

109

1 518 000

42 176 156

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

8 678 178

8 678 178

95 709 900

95 709 900

95 709 900

95 709 900

104 388 078

1170

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів

2 610 439

2 610 439

1 444 323

216 746

450 000

450 000

450 000

450 000

3 060 439

2000

Охорона здоров'я

1 462 084 948

1 462 084 948

121 824 636

121 775 836

121 775 836

48 800

121 775 836

1 583 909 584

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

711 230 852

711 230 852

64 899 534

64 899 534

64 899 534

64 899 534

776 130 386

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню

21 245 158

21 245 158

376 688

327 888

327 888

48 800

327 888

21 621 846

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим

173 058 008

173 058 008

9 402 772

9 402 772

9 402 772

9 402 772

182 460 780

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги

329 528 158

329 528 158

23 570 354

23 570 354

23 570 354

23 570 354

353 098 512

2090

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

31 227 281

31 227 281

31 227 281

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

84 690 987

84 690 987

2 475 135

2 475 135

2 475 135

2 475 135

87 166 122

2110

Первинна медична допомога населенню

56 075 687

56 075 687

21 100 153

21 100 153

21 100 153

21 100 153

77 175 840

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

56 075 687

56 075 687

21 100 153

21 100 153

21 100 153

21 100 153

77 175 840

2120

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке 
забезпечення в галузі охорони здоров'я

751 538

751 538

751 538

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я

51 032 033

51 032 033

51 032 033

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

40 980 676

40 980 676

40 980 676

2146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

10 051 357

10 051 357

10 051 357

2150

Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони 
здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

2151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

3 245 246

3 245 246

3 245 246

Додаток_2

3

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

3000

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення

2 434 083 937

2 434 083 937

77 262 998

9 639 529

49 513 031

45 364 382

45 364 382

2 488 562

903 731

760 334

47 024 469

2 483 596 968

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за 
встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів 
комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами

623 948 206

623 948 206

623 948 206

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян відповідно 
до законодавства

286 866 676

286 866 676

286 866 676

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг

337 081 530

337 081 530

337 081 530

3020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

945 436

945 436

945 436

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства

132 880

132 880

132 880

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

812 556

812 556

812 556

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсація за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

11 986 565

11 986 565

11 986 565

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

11 986 565

11 986 565

11 986 565

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги 
дітям

999 505 496

999 505 496

999 505 496

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами

13 369 254

13 369 254

13 369 254

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

2 898 370

2 898 370

2 898 370

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

547 881 548

547 881 548

547 881 548

Додаток_2

4

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

48 470 242

48 470 242

48 470 242

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

218 187 823

218 187 823

218 187 823

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 918 874

6 918 874

6 918 874

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям

160 042 919

160 042 919

160 042 919

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до 
трьох років "муніципальна няня"

1 736 466

1 736 466

1 736 466

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на 
пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім'ях

450 232 762

450 232 762

450 232 762

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

270 575 297

270 575 297

270 575 297

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  
які не  мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги на 
догляд

76 300 544

76 300 544

76 300 544

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

28 642 804

28 642 804

28 642 804

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

11 218 872

11 218 872

11 218 872

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за 
особою, яка досягла 80-річного віку

799 703

799 703

799 703

Додаток_2

5

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

6 052 942

6 052 942

6 052 942

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім'ях

56 642 600

56 642 600

56 642 600

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування

65 266 346

65 266 346

49 766 625

2 828 378

3 549 055

3 088 359

3 088 359

460 696

283 878

4 600

3 088 359

68 815 401

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

59 683 935

59 683 935

46 289 433

2 224 478

3 037 655

2 576 959

2 576 959

460 696

283 878

4 600

2 576 959

62 721 590

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

5 582 411

5 582 411

3 477 192

603 900

511 400

511 400

511 400

511 400

6 093 811

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

5 546 049

5 546 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 676 049

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні 
послуги дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах, підтримка 
функціонування дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей

5 296 049

5 296 049

3 231 158

472 172

130 000

130 000

130 000

130 000

5 426 049

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

250 000

250 000

250 000

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення

12 752 667

12 752 667

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

12 782 667

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11 427 276

11 427 276

8 323 376

183 477

30 000

30 000

30 000

30 000

11 457 276

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків

43 000

43 000

43 000

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

1 282 391

1 282 391

1 282 391

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

31 614 398

31 614 398

12 428 306

5 150 253

20 749 046

19 670 180

19 670 180

1 078 866

619 853

252 951

19 670 180

52 363 444

3131

1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної програми 
«Молодь України»

2 783 662

2 783 662

2 783 662

Додаток_2

6

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем 
проживання

19 687 807

19 687 807

11 563 806

4 495 231

14 637 472

14 327 427

14 327 427

310 045

252 951

14 327 427

34 325 279

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

9 142 929

9 142 929

864 500

655 022

6 111 574

5 342 753

5 342 753

768 821

619 853

5 342 753

15 254 503

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

3 775 389

3 775 389

3 775 389

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

2 222 423

2 222 423

2 222 423

3220

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

22 387 677

20 727 590

20 727 590

22 387 677

22 387 677

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

6 322 148

6 322 148

6 322 148

6 322 148

6 322 148

Додаток_2

7

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

3222

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення 
зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 
до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 
20 частини першої статті 6 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

3 320 174

1 660 087

1 660 087

3 320 174

3 320 174

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей учасників бойових дій 
на території інших держав, визначених у абзаці 
першому пункту 1 статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

11 680 257

11 680 257

11 680 257

11 680 257

11 680 257

Додаток_2

8

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

3224

0160

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених у 
абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю I - II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних 
під час участі у Революції Гідності, визначених 
пунктом 10 частини другої статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

1 065 098

1 065 098

1 065 098

1 065 098

1 065 098

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

2 704 024

2 704 024

2 704 024

3240

Інші заклади та заходи 

223 584 176

223 584 176

3 513 533

1 005 249

2 667 253

1 718 253

1 718 253

949 000

502 783

1 718 253

226 251 429

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

5 872 424

5 872 424

3 513 533

1 005 249

1 462 700

513 700

513 700

949 000

502 783

513 700

7 335 124

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

217 711 752

217 711 752

1 204 553

1 204 553

1 204 553

1 204 553

218 916 305

4000

Культура і мистецтво

300 469 566

300 469 566

48 754 878

9 482 326

66 103 570

63 950 858

59 950 858

2 007 880

1 149 975

296 845

64 095 690

366 573 136

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

45 026 844

45 026 844

30 837 100

4 790 839

1 157 745

961 300

961 300

142 256

738

55 644

1 015 489

46 184 589

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

4 881 100

4 881 100

2 918 400

419 316

182 200

144 100

144 100

38 100

200

144 100

5 063 300

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

35 807 091

35 807 091

12 025 237

4 226 111

12 623 667

10 705 500

10 705 500

1 827 524

1 149 237

241 001

10 796 143

48 430 758

4080

Iншi заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

214 754 531

214 754 531

2 974 141

46 060

52 139 958

52 139 958

48 139 958

52 139 958

266 894 489

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва 

66 232 271

66 232 271

2 974 141

46 060

4 320 000

4 320 000

320 000

4 320 000

70 552 271

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

148 522 260

148 522 260

47 819 958

47 819 958

47 819 958

47 819 958

196 342 218

5000

Фізична культура і спорт

144 822 766

144 822 766

76 662 947

20 758 390

26 650 342

23 886 617

23 886 617

2 688 725

775 023

694 899

23 961 617

171 473 108

Додаток_2

9

з них:

Р А З О М

видатки розвитку

ВСЬОГО

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

ВСЬОГО

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків та 

кредиту-

вання 

бюджету

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

Видатки спеціального фонду

 видатки 

споживання

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Видатки загального фонду

з них:

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

5 457 765

5 457 765

5 457 765

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

3 522 025

3 522 025

3 522 025

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

1 935 740

1 935 740

1 935 740

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю 

1 058 130

1 058 130

1 058 130

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 

1 058 130

1 058 130

1 058 130

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

117 757 630

117 757 630

76 662 947

20 758 390

26 650 342

23 886 617

23 886 617

2 688 725

775 023

694 899

23 961 617

144 407 972

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

117 757 630

117 757 630

76 662 947

20 758 390

26 650 342

23 886 617

23 886 617

2 688 725

775 023

694 899

23 961 617

144 407 972

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

7 364 900

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

7 364 900

7 364 900

7 364 900

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

13 184 341

13 184 341

13 184 341

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

10 187 591

10 187 591

10 187 591

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

2 996 750

2 996 750

2 996 750

6000

Житлово-комунальне господарство

1 453 402 090

1 450 304 090

123 683 688

3 098 000

930 380 797

930 380 797

918 611 417

930 380 797

2 383 782 887

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства

843 320 315

840 222 315

15 096 213

3 098 000

304 091 056

304 091 056

304 091 056

304 091 056

1 147 411 371

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

470 720 647

470 671 647

49 000

292 091 056

292 091 056

292 091 056

292 091 056

762 811 703

6012

0620

Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

208 000 000

206 500 000

1 500 000

208 000 000

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

107 111 100

105 562 100

1 549 000

107 111 100

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

48 970 008

48 970 008

15 096 213

48 970 008

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та 
регулювання споживання води та теплової енергії

8 518 560

8 518 560

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

20 518 560

Додаток_2

Додаток 3.5

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

351 382 979

351 382 979

208 074 872

59 823 853

33 891 322

22 923 192

22 528 603

10 968 130

1 123 353

199 135

22 923 192

385 274 301

0610000

Управління освіти Адміністрації Немишлянського 
району Харківської міської ради

351 382 979

351 382 979

208 074 872

59 823 853

33 891 322

22 923 192

22 528 603

10 968 130

1 123 353

199 135

22 923 192

385 274 301

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 797 458

1 797 458

1 391 834

91 393

1 797 458

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

112 347 019

112 347 019

58 643 462

27 843 340

9 424 933

1 374 756

1 374 756

8 050 177

13 920

3 740

1 374 756

121 771 952

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

199 765 432

199 765 432

125 943 645

27 459 541

11 408 476

9 350 986

8 956 397

2 057 490

939 156

68 060

9 350 986

211 173 908

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

4 110 758

4 110 758

2 880 297

585 567

216 488

216 488

113 769

20 820

4 327 246

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

22 480 474

22 480 474

11 244 828

2 918 168

1 564 821

939 080

939 080

625 741

56 508

106 515

939 080

24 045 295

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 672 222

1 672 222

1 304 171

64 891

1 672 222

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

136 151

3 944 690

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 944 690

3 944 690

2 956 571

136 151

3 944 690

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 264 926

5 264 926

3 710 064

724 802

18 234

18 234

5 283 160

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 264 926

5 264 926

3 710 064

724 802

18 234

18 234

5 283 160

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

11 258 370

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

230 926 477

230 926 477

13 477 625

629 544

3 968 553

3 968 553

3 968 553

3 968 553

234 895 030

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Немишлянського району Харківської 
міської ради

230 926 477

230 926 477

13 477 625

629 544

3 968 553

3 968 553

3 968 553

3 968 553

234 895 030

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 531 875

18 531 875

13 477 625

629 544

18 531 875

Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 32 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від __________ № _______/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

58 075 036

58 075 036

58 075 036

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

28 147 848

28 147 848

28 147 848

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

29 927 188

29 927 188

29 927 188

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

68 530

68 530

68 530

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

2 540

2 540

2 540

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

65 990

65 990

65 990

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

554 074

554 074

554 074

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

554 074

554 074

554 074

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

104 191 470

104 191 470

104 191 470

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 230 000

1 230 000

1 230 000

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

350 600

350 600

350 600

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

55 828 414

55 828 414

55 828 414

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 454 040

5 454 040

5 454 040

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

23 360 270

23 360 270

23 360 270

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 230 970

1 230 970

1 230 970

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

16 613 600

16 613 600

16 613 600

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

123 576

123 576

123 576

Додаток 3.5

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

47 974 174

47 974 174

47 974 174

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

31 274 500

31 274 500

31 274 500

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 553 450

6 553 450

6 553 450

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

2 190 670

2 190 670

2 190 670

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

856 630

856 630

856 630

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

96 600

96 600

96 600

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

176 424

176 424

176 424

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

6 825 900

6 825 900

6 825 900

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

302 183

302 183

302 183

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

3 928 679

3 928 679

3 928 679

3 928 679

3 928 679

Додаток 3.5

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

0813223

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

2 863 581

2 863 581

2 863 581

2 863 581

2 863 581

0813224

3224

0160

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці 
чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції 
Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення 
житлових умов

1 065 098

1 065 098

1 065 098

1 065 098

1 065 098

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

258 069

258 069

258 069

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

971 066

971 066

39 874

39 874

39 874

39 874

1 010 940

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

971 066

971 066

39 874

39 874

39 874

39 874

1 010 940

4300000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

15 025 424

15 025 424

9 162 210

1 104 949

1 540 931

1 538 400

1 538 400

2 531

1 538 400

16 566 355

4310000

Адміністрація Немишлянського району Харківської 
міської ради

15 025 424

15 025 424

9 162 210

1 104 949

1 540 931

1 538 400

1 538 400

2 531

1 538 400

16 566 355

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

14 577 411

14 577 411

9 162 210

1 104 949

1 540 931

1 538 400

1 538 400

2 531

1 538 400

16 118 342

4313190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

Додаток 3.5

5

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмної 
класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифіка-

ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

4313192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4316090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

284 068

284 068

284 068

В С Ь О Г О 

597 334 880

597 334 880

230 714 707

61 558 346

39 400 806

28 430 145

28 035 556

10 970 661

1 123 353

199 135

28 430 145

636 735 686

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.5

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

32 сесія 7 скликання

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від __________ № ______/19

м. ХарківПро внесення змін до рішення
23 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»


На підставі звернень головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська радаВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» такі зміни:

1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:


«1. Визначити на 2019 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Харкова в сумі 16 637 693 716 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –
16 219 827 739 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова –
417 865 977 гривень, згідно з додатками 1, 1.11.10 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 17 385 536 347 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова –
11 957 248 975 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 5 428 287 372 гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету міста Харкова в сумі 72 019 413 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова –
9 245 413 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Харкова – 62 774 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 460 920 761 гривня згідно
з додатком 6 до цього рішення.

1.5. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 5 208 763 392 гривні згідно
з додатком 6 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».


1.2. Викласти додатки 2, 3.2, 3.4– 3.10, 5 у новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 3.9

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

251 221 780

251 221 780

153 088 400

37 075 570

37 585 922

25 899 454

25 542 755

11 178 434

852 047

229 571

26 407 488

288 807 702

0610000

Управління освіти Адміністрації Холодногірського 
району Харківської міської ради

251 221 780

251 221 780

153 088 400

37 075 570

37 585 922

25 899 454

25 542 755

11 178 434

852 047

229 571

26 407 488

288 807 702

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 596 897

1 596 897

1 243 134

50 979

1 596 897

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

72 646 090

72 646 090

42 057 011

14 075 787

14 867 496

6 760 000

6 760 000

7 865 739

7 001 757

87 513 586

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

125 858 644

125 858 644

79 394 531

17 137 469

12 624 752

11 634 563

11 329 189

723 912

11 900 840

138 483 396

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

3 473 702

3 473 702

2 663 043

147 937

4 785

4 785

3 478 487

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

6 351 890

6 351 890

4 656 505

490 964

324 847

297 211

245 886

27 636

297 211

6 676 737

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

32 253 562

32 253 562

16 354 766

4 507 540

2 550 019

2 550 019

852 047

229 571

34 803 581

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 187 157

1 187 157

924 937

56 001

1 187 157

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 171 852

3 171 852

2 319 618

231 759

3 171 852

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 171 852

3 171 852

2 319 618

231 759

3 171 852

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4 681 986

4 681 986

3 474 855

377 134

26 343

20 000

20 000

6 343

20 000

4 708 329

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4 681 986

4 681 986

3 474 855

377 134

26 343

20 000

20 000

6 343

20 000

4 708 329

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

7 187 680

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

180 438 617

180 438 617

12 314 782

166 381

180 438 617

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Холодногірського району Харківської 
міської ради

180 438 617

180 438 617

12 314 782

166 381

180 438 617

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 455 240

17 455 240

12 314 782

166 381

17 455 240

Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2019 рік

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
32 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від __________ № _______/19

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

57 356 924

57 356 924

57 356 924

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

23 096 357

23 096 357

23 096 357

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

34 260 567

34 260 567

34 260 567

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

178 490

178 490

178 490

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

33 360

33 360

33 360

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

145 130

145 130

145 130

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

409 000

409 000

409 000

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

409 000

409 000

409 000

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

68 860 121

68 860 121

68 860 121

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

944 862

944 862

944 862

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

144 480

144 480

144 480

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

33 196 477

33 196 477

33 196 477

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

4 655 581

4 655 581

4 655 581

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

17 877 356

17 877 356

17 877 356

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

395 271

395 271

395 271

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

11 607 070

11 607 070

11 607 070

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

39 024

39 024

39 024

Додаток 3.9

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

34 351 030

34 351 030

34 351 030

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

19 860 621

19 860 621

19 860 621

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

6 193 453

6 193 453

6 193 453

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

3 457 259

3 457 259

3 457 259

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

538 288

538 288

538 288

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

61 633

61 633

61 633

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

277 376

277 376

277 376

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

3 962 400

3 962 400

3 962 400

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

261 943

261 943

261 943

Додаток 3.9

4

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

з них:

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-вання 

місцевих 

бюджетів

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

704 690

704 690

704 690

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

861 179

861 179

861 179

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

861 179

861 179

861 179

4700000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 498 099

16 498 099

9 325 295

1 331 322

145 725

97 000

97 000

48 725

97 000

16 643 824

4710000

Адміністрація Холодногірського району Харківської 
міської ради

16 498 099

16 498 099

9 325 295

1 331 322

145 725

97 000

97 000

48 725

97 000

16 643 824

4710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 036 532

16 036 532

9 325 295

1 331 322

145 725

97 000

97 000

48 725

97 000

16 182 257

4713190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

163 945

163 945

163 945

4713192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

163 945

163 945

163 945

4716090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

297 622

297 622

297 622

В С Ь О Г О 

448 158 496

448 158 496

174 728 477

38 573 273

37 731 647

25 996 454

25 639 755

11 227 159

852 047

229 571

26 504 488

485 890 143

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3.9

Додаток 3.4

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

698 273 331

698 273 331

422 118 952

110 762 436

45 234 517

20 939 926

20 742 632

24 124 512

1 465 858

1 725 344

21 110 005

743 507 848

0610000

Управління освіти Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

698 273 331

698 273 331

422 118 952

110 762 436

45 234 517

20 939 926

20 742 632

24 124 512

1 465 858

1 725 344

21 110 005

743 507 848

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 155 190

2 155 190

1 669 240

75 774

2 155 190

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

193 714 380

193 714 380

112 913 190

37 918 501

19 393 785

2 375 717

2 375 717

17 018 068

2 375 717

213 108 165

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

364 160 446

364 160 446

232 520 010

47 129 836

11 600 186

10 961 526

10 764 232

538 660

11 061 526

375 760 632

0611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) 
школами

4 144 680

4 144 680

2 988 145

433 339

4 144 680

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

7 460 231

7 460 231

4 647 024

1 732 062

4 830

4 830

7 465 061

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

106 291 295

106 291 295

52 893 677

21 452 799

7 913 954

1 281 203

1 281 203

6 562 672

1 465 858

1 725 344

1 351 282

114 205 249

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

2 198 406

2 198 406

1 678 585

136 908

2 198 406

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

7 331 475

7 331 475

5 312 918

455 578

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

8 831 475

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

7 331 475

7 331 475

5 312 918

455 578

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

8 831 475

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

10 817 228

10 817 228

7 496 163

1 427 639

200 282

200 000

200 000

282

200 000

11 017 510

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

10 817 228

10 817 228

7 496 163

1 427 639

200 282

200 000

200 000

282

200 000

11 017 510

0617340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

3 471 480

3 471 480

3 471 480

3 471 480

3 471 480

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

3 471 480

3 471 480

3 471 480

3 471 480

3 471 480

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

465 729 607

465 729 607

27 543 042

6 199 805

4 539 718

4 539 718

6 199 805

471 929 412

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської 
міської ради

465 729 607

465 729 607

27 543 042

6 199 805

4 539 718

4 539 718

6 199 805

471 929 412

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 
32 сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від __________ № _______/19

Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2019 рік

2

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

34 780 420

34 780 420

27 543 042

34 780 420

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

122 862 686

122 862 686

122 862 686

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

56 884 673

56 884 673

56 884 673

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

65 978 013

65 978 013

65 978 013

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

58 900

58 900

58 900

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

5 208

5 208

5 208

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

53 692

53 692

53 692

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

906 970

906 970

906 970

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

906 970

906 970

906 970

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

219 811 717

219 811 717

219 811 717

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 519 600

3 519 600

3 519 600

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

557 500

557 500

557 500

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

124 861 047

124 861 047

124 861 047

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

8 012 700

8 012 700

8 012 700

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

45 789 200

45 789 200

45 789 200

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1 496 900

1 496 900

1 496 900

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

35 433 600

35 433 600

35 433 600

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

141 170

141 170

141 170

Додаток 3.4

3

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

84 453 430

84 453 430

84 453 430

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

51 527 800

51 527 800

51 527 800

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на догляд

15 844 800

15 844 800

15 844 800

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу

4 749 800

4 749 800

4 749 800

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату

1 558 100

1 558 100

1 558 100

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

196 100

196 100

196 100

0813086

3086

1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, яким не встановлено інвалідність

1 229 830

1 229 830

1 229 830

0813087

3087

1040

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 
сім'ях

9 347 000

9 347 000

9 347 000

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

938 663

938 663

938 663

0813220

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

6 199 805

4 539 718

4 539 718

6 199 805

6 199 805

Додаток 3.4

4

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

0813221

3221

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 
1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 
їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов

1 283 042

1 283 042

1 283 042

1 283 042

1 283 042

0813222

3222

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 
заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 
групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 
або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

1 660 087

1 660 087

1 660 087

0813223

3223

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

3 256 676

3 256 676

3 256 676

3 256 676

3 256 676

Додаток 3.4

5

(гривень)

з них:

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

 оплата праці  

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них:

Р А З О М

з них:

видатки 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

0813230

3230

1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків

184 827

184 827

184 827

0813240

3240

Інші заклади та заходи 

1 731 994

1 731 994

1 731 994

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 731 994

1 731 994

1 731 994

4200000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 107 395

18 107 395

12 135 254

1 002 806

2 042 073

2 022 073

2 022 073

20 000

2 022 073

20 149 468

4210000

Адміністрація Московського району Харківської 
міської ради

18 107 395

18 107 395

12 135 254

1 002 806

2 042 073

2 022 073

2 022 073

20 000

2 022 073

20 149 468

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 634 131

17 634 131

12 135 254

1 002 806

2 042 073

2 022 073

2 022 073

20 000

2 022 073

19 676 204

4213190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

324 763

324 763

324 763

4213192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість

324 763

324 763

324 763

4216090

6090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

148 501

148 501

148 501

В С Ь О Г О 

1 182 110 333

1 182 110 333

461 797 248

111 765 242

53 476 395

27 501 717

27 304 423

24 144 512

1 465 858

1 725 344

29 331 883 1 235 586 728

Заступник міського голови -

бюджету і фінансів 

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

директор Департаменту

Додаток 3.4

Додаток 3.2

(гривень)

з них:

0600000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

352 103 813

352 103 813

213 128 879

62 072 123

21 170 560

7 515 238

7 317 944

13 655 322

867 262

1 018 523

7 515 238

373 274 373

0610000

Управління освіти Адміністрації Індустріального 
району Харківської міської ради

352 103 813

352 103 813

213 128 879

62 072 123

21 170 560

7 515 238

7 317 944

13 655 322

867 262

1 018 523

7 515 238

373 274 373

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 622 700

1 622 700

1 241 740

55 582

1 622 700

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

106 568 927

106 568 927

62 172 165

21 293 091

10 452 254

10 452 254

117 021 181

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

201 727 762

201 727 762

125 719 331

32 180 259

3 858 143

3 528 498

3 331 204

329 645

150 755

58 355

3 528 498

205 585 905

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5 241 877

5 241 877

3 481 297

977 829

87 174

87 174

63 430

3 492

5 329 051

0611110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та 
іншими закладами освіти

26 824 246

26 824 246

13 091 332

6 821 920

2 786 249

2 786 249

653 077

956 676

29 610 495

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

1 533 446

1 533 446

1 226 935

19 072

1 533 446

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

3 534 754

3 534 754

2 514 189

181 460

3 534 754

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 534 754

3 534 754

2 514 189

181 460

3 534 754

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5 050 101

5 050 101

3 681 890

542 910

5 050 101

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5 050 101

5 050 101

3 681 890

542 910

5 050 101

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

3 986 740

3 986 740

3 986 740

3 986 740

3 986 740

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

3 986 740

3 986 740

3 986 740

3 986 740

3 986 740

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

269 227 800

269 227 800

17 335 849

599 907

1 652 020

1 652 020

1 652 020

1 652 020

270 879 820

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Індустріального району Харківської 
міської ради

269 227 800

269 227 800

17 335 849

599 907

1 652 020

1 652 020

1 652 020

1 652 020

270 879 820

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

22 830 048

22 830 048

17 335 849

599 907

22 830 048

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2019 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018          
№ 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" в редакції рішення 32 
сесії Харківської міської ради 7 скликання                                                                                           
від __________ № _______/19

2

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

у тому числі 

бюджет 

розвитку

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

0813010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним будинком, поводження з 
побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 
теплової енергії, абонентського обслуговування для 
споживачів комунальних послуг, що надаються у 
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

69 882 350

69 882 350

69 882 350

0813011

3011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

33 956 485

33 956 485

33 956 485

0813012

3012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг

35 925 865

35 925 865

35 925 865

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

20 590

20 590

20 590

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

1 302

1 302

1 302

0813022

3022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу

19 288

19 288

19 288

0813030

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян та 
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

640 986

640 986

640 986

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

640 986

640 986

640 986

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 
тимчасової допомоги дітям

120 153 000

120 153 000

120 153 000

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1 232 972

1 232 972

1 232 972

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

301 860

301 860

301 860

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

57 972 780

57 972 780

57 972 780

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

5 327 644

5 327 644

5 327 644

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

31 780 776

31 780 776

31 780 776

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

914 060

914 060

914 060

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям

22 447 300

22 447 300

22 447 300

0813049

3049

1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
"муніципальна няня"

175 608

175 608

175 608

Додаток 3.2

3

(гривень)

з них:

видатки 

розвитку

Найменування бюджетної програми згідно з типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

Функціо-

нальної 

класифік

а-ції 

видатків 

та 

кредиту-

вання 

бюджету

Видатки загального фонду

Код 

програмної 

класифікації