Про організацію роботи щодо оприлюднення наборів даних з питань регуляторної політик З метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у формі відкритих даних щодо забезпечення регуляторної політики, на підставі ст. 1 З метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у формі відкритих даних щодо забезпечення регуляторної політики, на підставі ст. 10

Номер
151/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
14/11/2019
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 14.11.2019 № 151

Про організацію роботи щодо оприлюднення наборів даних з питань регуляторної політики

З метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації у формі відкритих даних щодо забезпечення регуляторної політики, на підставі ст. 10і Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015' № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

1. Визначити Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (Китайгородська В.В.) відповідальним за оприлюднення та подальше оновлення на Веб-порталі відкритих даних Харкова та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних таких наборів даних щодо забезпечення регуляторної політики, які перебувають у володінні Харківської міської ради та її виконавчого комітету:

1.1. Інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики.

1.2. Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення.

1.3. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення.

2. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради:

2.1. Направляти на електронну адресу Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (dpsr@citvnet.kharkov.ua) інформацію щодо:

2.1.1. Набору даних, визначеного у пп. 1.1 зазначеного розпорядження, - інформацію про документи, створені у процесі здійснення регуляторної політики (назву проекту регуляторного акта, аналізу його регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, дати затвердження аналізу та звіту, гіперпосилання на ці документи, оприлюднені на інтернет-ресурсах, та інформацію щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації).

2.1.2. Набору даних, визначеного у пп. 1.2 зазначеного розпорядження, - назву регуляторного акта, номер, дату та назву рішення, яким його затверджено, дату набрання чинності, гіперпосилання на цей акт, оприлюднений на інтернет-ресурсах, інформацію щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації, дати затвердження звітів базового, повторного та періодичних відстежень, гіперпосилання на інтернет-ресурси та інформацію щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

2.1.3. Набору даних, визначеного у пп. 1.3 зазначеного розпорядження, - назву проекту регуляторного акта, цілі його прийняття, вид проекту регуляторного акта (прийняття нового акта, внесення змін або скасування чинного акта), назву, дату та номер рішення, яким затверджено регуляторний акт, до якого вносяться зміни (якщо вносяться зміни), строки підготовки, найменування виконавчих органів Харківської міської ради — розробників проекту акта, гіперпосилання на цей акт, оприлюднений на інтернет-ресурсах, інформація щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації, дата ймовірного внесення на розгляд Харківської міської ради або її виконавчого комітету.

2.2. Направляти інформацію у форматах структурованих даних, передбачених п. 9 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення в друкованих засобах масової інформації або на інтернет-ресурсах інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних.

3. Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (Китайгородська В.В.) забезпечити протягом трьох робочих днів із дня отримання інформації оприлюднення та подальше оновлення наборів даних на Веб-порталі відкритих даних Харкова та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

4. Виконавчі органи Харківської міської ради - розпорядники інформації згідно із законом несуть відповідальність за достовірність і актуальність наданої для оприлюднення, наборів даних інформації.

5. Департаменту інформаційно-комп'ютерного забезпечення Харківської міської ради (Фетісенко O.A.) організувати адміністрування та супровід Веб-порталу відкритих даних Харкова відповідно до вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського, голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.Міський голова Г.А. КЕРНЕС